Shopify Payments สำหรับสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ Shopify Payments ในการรับบัตรเดบิตและบัตรเครดิต Visa, Mastercard, American Express, Discover และ Diners Club ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถรับ Apple Pay, Google Pay และ Shop Pay ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจในสหรัฐอเมริกายังสามารถรับการชำระเงินได้โดยใช้ Bancontact และ iDEAL

ค่าธรรมเนียมของ Shopify Payments ในสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียม Shopify Payments นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งและอาจแตกต่างกันไป หากต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดที่สุดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม โปรดไปที่หน้าแผนและการกําหนดราคาของสหรัฐอเมริกา หน้านี้จะแสดงข้อมูลแยกย่อยของอัตราและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ Shopify Payments โดยอิงจากแผนที่คุณเลือก

ดูอัตราการชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากคุณเป็นผู้ขายบน Shopify อยู่แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราและค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ใช้กับตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าและแผนที่คุณเลือกได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ดูอัตราที่ใช้กับวิธีการชำระเงินต่างๆ

ข้อกำหนดสำหรับ Shopify Payments

หากต้องการใช้ Shopify Payments โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ได้

ธุรกิจที่ห้ามใช้งาน

ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Shopify Payments หากต้องการดูว่าคุณสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบรายชื่อประเภทธุรกิจต้องห้ามในสหรัฐอเมริกา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ (TOS) ของ Shopify Payments

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments จะถูกส่งไปยัง บัญชี Shopify Balance หรือบัญชีภายนอกที่มีสิทธิ์ใช้งาน หากใช้บัญชีภายนอก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเชื่อมบัญชีดังกล่าวกับ Shopify Payments

 • บัญชีธนาคารเป็นบัญชีกระแสรายวันแบบเต็มรูปแบบ โดยเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 • บัญชีธนาคารมีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน ACH

บัญชีกระแสรายวันที่ตั้งค่าให้รับได้เฉพาะการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Shopify Payments ได้ Shopify Payments ไม่รองรับบัญชีออมทรัพย์ บัญชีสกุลเงินเฟล็กซ์ และบริการการโอนเงินที่เลียนแบบบัญชีธนาคาร แม้ว่าระบบจะรองรับบัญชีธนาคารเสมือนที่ไม่ใช่ Shopify แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดในการรับชำระเงินจากบัญชีเหล่านี้

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณสามารถรับประเภทการโอนเงินที่ระบุไว้ข้างต้นในภูมิภาคของคุณได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

ข้อกำหนดการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับ Shopify Payments

หากคุณต้องการรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments คุณต้องตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้กับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ยอดเงินที่ร้านค้าของคุณจะได้รับอาจถูกระงับชั่วคราว

ข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Shopify Payments

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศต่างๆ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยระบุผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments รวมถึงเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน การให้เงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย และความผิดทางด้านการเงินอื่นๆ

เมื่อกฎและข้อบังคับในท้องที่เปลี่ยนแปลง ทาง Shopify และพาร์ทเนอร์อาจติดต่อคุณเพื่อขอรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ การตรวจสอบตามมาตรฐานเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงระยะเวลาการใช้งานบัญชี Shopify Payments ของคุณ

ข้อมูลที่ Shopify ต้องรวบรวมนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

 • บุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Shopify Payments
 • บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอํานาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมายให้กับธุรกิจ

เมื่อจัดเตรียมเอกสารเป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารประกอบของคุณมีลักษณะดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจสอบยืนยันราบรื่น:

 • มีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
 • ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
 • เป็นปัจจุบันด้วยวันที่ล่าสุดที่เป็นไปได้
 • แสดงรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วน
 • ไม่มีข้อผิดพลาดหรือการสะกดคำผิดใดๆ
 • ตรงกับข้อมูลที่ระบุ

ประเภทเอกสารที่ยอมรับสำหรับบุคคลและธุรกิจในสหรัฐอเมริกามีดังต่อไปนี้

เอกสารยืนยันตัวตน:

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรหนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยรัฐ
 • หมายเลขใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ / บัตรกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา
 • บัตรข้ามพรมแดน
 • บัตร NYC
 • บัตร Visa ของสหรัฐอเมริกา

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน:

 • หนังสือ IRS 147C
 • หนังสือยืนยัน IRS SS-4

การรับการชำระเงิน

ในประเทศส่วนใหญ่ เมื่อธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของเพียงผู้เดียว ระบบจะตั้งค่าให้คุณยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณสร้างร้านค้า Shopify พร้อมกับเปิดใช้ Shopify Payments อัตราค่าใช้บัตรของคุณขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ และคุณสามารถเปลี่ยนแผนได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาสามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตจาก Visa, Mastercard, American Express, Discover และ Diners Club ได้ นอกจากนี้ การรับชำระเงินด้วย Discover ยังเป็นการอนุญาตให้รับชำระเงินด้วย Elo, JCB และ UnionPay โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ธุรกิจในสหรัฐอเมริกายังสามารถรับการชำระเงินได้โดยใช้ Bancontact และ iDEAL

งวดการชำระเงิน

งวดการชำระเงินของคุณคือระยะเวลาระหว่างช่วงการจัดเก็บการชำระเงินของลูกค้าและช่วงเวลาที่โอนยอดเงินดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารของคุณ การประทับเวลาในการจัดเก็บการชำระเงินของลูกค้าจะบันทึกเป็นเขตเวลา Coordinated Universal Time (UTC) การชำระเงินที่จัดเก็บในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์จะถูกรวมและโอนเป็นการชำระเงินครั้งเดียว

ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการชำระเงินคือ 2-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณยืนยันข้อมูลธนาคารและรักษาความปลอดภัยของบัญชีไว้อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเงินที่คุณจะได้รับอย่างรวดเร็ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระเงินด้วย Shopify Payments

การยื่นภาษี

ในฐานะผู้ขาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการซึ่งรวมถึงการยื่นภาษีด้วย Shopify Payments อาจถูกขอให้รายงานยอดขายของคุณต่อหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจตามกฎหมาย คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานส่งมอบยอดชำระของคุณจำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์ม 1099-K ไปให้ IRS ในกรณีที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • คุณได้รับยอดการธนาคารรวมมากกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐและมีธุรกรรมมากกว่า 200 รายการ
 • คุณถึงขีดจำกัดส่วนบุคคลตามเกณฑ์ของรัฐของคุณ

สำหรับธุรกรรมของคุณที่ดําเนินการผ่าน Shopify Payments ทาง Shopify ต้องส่งแบบฟอร์ม 1099-K ไปยัง IRS และคุณต้องรายงานค่าเหล่านี้เมื่อยื่นภาษีรายได้ ซึ่งแบบฟอร์มนี้สร้างโดย Shopify Payments โดยจะมีให้คุณและ IRS เป็นประจําทุกปี ทั้งนี้มีเพียงเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์ม 1099-K ได้

แบบฟอร์มที่คุณได้รับจาก Shopify จะมีเฉพาะบัญชีธุรกรรมที่ Shopify Payments ประมวลผลเท่านั้น ธุรกรรมที่ประมวลผลโดยช่องทางอื่นๆ เช่น PayPal จะขึ้นบัญชีกับแบบฟอร์มแยกต่างหากจากช่องทางนั้น

เจ้าของร้านสามารถดาวน์โหลดสำเนาฟอร์ม 1099-K ได้ในส่วนการชำระเงินของส่วนผู้ดูแล Shopify

หากคุณต้องการดูรายการธุรกรรมที่จะถูกบันทึกในแบบฟอร์ม 1099-K ของคุณ เจ้าของร้านค้าจะสามารถดาวน์โหลดรายการดังกล่าวได้ในรูปแบบ CSV

การเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณด้วย Plaid

Plaid เป็นบริการที่ปลอดภัยที่ให้คุณเชื่อมต่อบัญชี Shopify Payments กับบัญชีธนาคารของคุณเพื่อรับการชำระเงิน การเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับ Plaid ช่วยยืนยันรายละเอียดธนาคารของคุณ และช่วยให้ระยะเวลาการจ่ายเงินสั้นลง เพื่อให้คุณได้รับการชำระเงินคืนเร็วขึ้น

หากคุณได้เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับบัญชีผู้ใช้ Shopify แล้ว โปรดดูที่ยืนยันบัญชีธนาคารของคุณด้วย Plaid

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิก เปิดใช้งาน Shopify Payments
 3. ในส่วน ส่งข้อมูลเกี่ยวกับส่วนธุรกิจของคุณ ให้คลิก ส่งรายละเอียด
 4. เลือกประเภทธุรกิจของคุณ จากนั้นป้อนรายละเอียดที่จำเป็น จากนั้นคลิก ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ต่อ
 5. ในส่วนการรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณด้วยการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ให้คลิกที่ เปิดการยืนยันแบบสองชั้น
 6. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้เสร็จสิ้น จากนั้นคลิก เปิด
 7. ในส่วนเพิ่มบัญชีธนาคารของคุณ ให้คลิกที่เพิ่มบัญชีธนาคาร
 8. คลิก เชื่อมต่อบัญชีธนาคารผ่าน Plaid จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ
 9. เลือกสถาบันธนาคารของคุณ จากนั้นคลิกที่ ดำเนินการต่อ
 10. ลงชื่อเข้าใช้ธนาคารของคุณด้วยข้อมูลประจำตัวของธนาคารออนไลน์ จากนั้นคลิกบัญชีธนาคารที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Shopify Payments
 11. เลือกเช็คที่ช่องเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นคลิก เชื่อมต่อข้อมูลบัญชีผู้ใช้
 12. หากต้องการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับ Plaid ให้เสร็จสิ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ

ยืนยันบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อกับ Plaid

หากคุณได้เชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับ Shopify Payments ด้วยตนเองแล้ว และคุณต้องการรับเงินที่เร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถยืนยันบัญชีธนาคารของคุณด้วย Plaid

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ในส่วนรายละเอียดการรับชำระเงิน คลิก เปลี่ยนบัญชีธนาคาร
 4. คลิก เชื่อมต่อบัญชีธนาคารผ่าน Plaid จากนั้นคลิก ถัดไป
 5. เลือกสถาบันธนาคารของคุณ จากนั้นคลิกที่ ดำเนินการต่อ
 6. ลงชื่อเข้าใช้ธนาคารของคุณด้วยข้อมูลประจำตัวของธนาคารออนไลน์ จากนั้นคลิกบัญชีธนาคารที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Shopify Payments
 7. เลือกเช็คที่ช่องเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นคลิก เชื่อมต่อข้อมูลบัญชีผู้ใช้
 8. หากต้องการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับ Plaid ให้เสร็จสิ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี