Shopify Payments สำหรับญี่ปุ่น

ธุรกิจในญี่ปุ่นสามารถใช้ Shopify Payments ในการรับบัตรเดบิตและบัตรเครดิต JCB, Visa, Mastercard และ American Express ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถรับ Apple Pay, Google Pay และ Shop Pay ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจในญี่ปุ่นยังสามารถรับการชำระเงินได้โดยใช้ Bancontact และ iDEAL

ค่าธรรมเนียมของ Shopify Payments ในญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียม Shopify Payments นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งและอาจแตกต่างกันไป หากต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดที่สุดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม โปรดไปที่หน้าแผนและการกําหนดราคาของญี่ปุ่น หน้านี้จะแสดงข้อมูลแยกย่อยของอัตราและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ Shopify Payments โดยอิงจากแผนที่คุณเลือก

ดูอัตราการชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากคุณเป็นผู้ขายบน Shopify อยู่แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราและค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ใช้กับตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าและแผนที่คุณเลือกได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ดูอัตราที่ใช้กับวิธีการชำระเงินต่างๆ

ข้อกำหนดสำหรับ Shopify Payments

หากต้องการใช้ Shopify Payments โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ได้

ธุรกิจที่ห้ามใช้งาน

ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Shopify Payments หากต้องการดูว่าคุณสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบรายชื่อประเภทธุรกิจต้องห้ามในญี่ปุ่น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ (TOS) ของ Shopify Payments

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเชื่อมบัญชีดังกล่าวกับ Shopify Payments

 • บัญชีธนาคารเป็นบัญชี Futsu โดยเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นและใช้สกุลเงินเยนญี่ปุ่น

บัญชีกระแสรายวันที่ตั้งค่าให้รับได้เฉพาะการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Shopify Payments ได้ Shopify Payments ไม่รองรับบัญชีออมทรัพย์ บัญชีสกุลเงินเฟล็กซ์ และบริการการโอนเงินที่เลียนแบบบัญชีธนาคาร แม้ว่าระบบจะรองรับบัญชีธนาคารเสมือนที่ไม่ใช่ Shopify แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดในการรับชำระเงินจากบัญชีเหล่านี้

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณสามารถรับประเภทการโอนเงินที่ระบุไว้ข้างต้นในภูมิภาคของคุณได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

ข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Shopify Payments

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศต่างๆ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยระบุผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments รวมถึงเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน การให้เงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย และความผิดทางด้านการเงินอื่นๆ

เมื่อกฎและข้อบังคับในท้องที่เปลี่ยนแปลง ทาง Shopify และพาร์ทเนอร์อาจติดต่อคุณเพื่อขอรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ การตรวจสอบตามมาตรฐานเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงระยะเวลาการใช้งานบัญชี Shopify Payments ของคุณ

ข้อมูลที่ Shopify ต้องรวบรวมนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

 • บุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Shopify Payments
 • บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอํานาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมายให้กับธุรกิจ

เมื่อจัดเตรียมเอกสารเป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารประกอบของคุณมีลักษณะดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจสอบยืนยันราบรื่น:

 • มีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
 • ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
 • เป็นปัจจุบันด้วยวันที่ล่าสุดที่เป็นไปได้
 • แสดงรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วน
 • ไม่มีข้อผิดพลาดหรือการสะกดคำผิดใดๆ
 • ตรงกับข้อมูลที่ระบุ

ประเภทเอกสารที่ยอมรับของบุคคลและธุรกิจในญี่ปุ่นมีดังต่อไปนี้

เอกสารยืนยันตัวตน:

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่
 • บัตร My Number ที่มีรูปถ่าย
 • บัตร Juki ที่มีรูปถ่าย

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน:

 • Touki
 • ใบรับรองการจดทะเบียนที่มีตราประทับ

การรับการชำระเงิน

ในประเทศส่วนใหญ่ เมื่อธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของเพียงผู้เดียว ระบบจะตั้งค่าให้คุณยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณสร้างร้านค้า Shopify พร้อมกับเปิดใช้ Shopify Payments อัตราค่าใช้บัตรของคุณขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ และคุณสามารถเปลี่ยนแผนได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ธุรกิจในญี่ปุ่นสามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจาก JCB, Visa, Mastercard และ American Express ได้ นอกจากนี้ การรับชำระเงินด้วยบัตร JCB ยังเป็นการอนุญาตให้รับชำระเงินด้วยบัตร Discover และ Diners Club โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ธุรกิจในญี่ปุ่นยังสามารถรับการชำระเงินได้โดยใช้ Bancontact และ iDEAL

งวดการชำระเงิน

งวดการชำระเงินของคุณคือช่วงเวลาระหว่างวันที่มีการจัดเก็บการชำระเงินจากลูกค้ากับวันที่ยอดเงินเหล่านั้นถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วันและเวลาที่มีการจัดเก็บการชำระเงินจากลูกค้าจะบันทึกเป็นเขตเวลา UTC ยอดเงินจากการชำระที่จัดเก็บได้ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์จะถูกรวมเข้าด้วยกันและโอนเป็นการชำระเงินหนึ่งรายการ

สำหรับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น คุณสามารถกำหนดวันที่สำหรับรับเงินให้เป็นวันใดก็ได้ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และยังสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

งวดการชำระเงินคือ 5 วันบวกจำนวนวันที่เหลือจนกว่าจะถึงวันที่สำหรับรับเงินของคุณ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าทำการสั่งซื้อในร้านค้าของคุณในวันพุธ และวันที่สำหรับรับเงินของคุณคือวันศุกร์ เงินจากคำสั่งซื้อดังกล่าวจะส่งไปยังบัญชีธนาคารของคุณในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป หรือในอีก 8 วันทำการ หากลูกค้าทำการสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณในวันอาทิตย์ เงินจากคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของคุณในวันศุกร์ของสัปดาห์เดียวกัน หรือในอีก 5 วันทำการ

โดยจํานวนเงินขั้นต่ำที่สามารถชําระให้บัญชี Shopify Payments ในประเทศญี่ปุ่นคือ 5 เยน หากมียอดการรับชำระเงินที่น้อยกว่าจำนวนนี้ ยอดเงินดังกล่าวจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการจนกว่าจะมียอดเงินมากขึ้นจนสามารถรับชำระเงินได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระเงินด้วย Shopify Payments

การยื่นภาษี

ในฐานนะผู้ขาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการซึ่งรวมถึงการยื่นภาษีด้วย Shopify Payments อาจถูกขอให้รายงานยอดขานของคุณต่อหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจตามกฎหมาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี