การเปิดใช้ Google Pay

Google Pay ช่วยให้ลูกค้าชำระเงินในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยใช้ขั้นตอนการชำระเงินแบบเร่งด่วน เมื่อลูกค้าจ่ายเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตนเองด้วย Google Pay ลูกค้าจะไม่ต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือที่อยู่สำหรับจัดส่งด้วยตนเอง ลูกค้าเพียงแค่แตะปุ่ม Google Pay แล้ว Google Pay ก็จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ให้บริการการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินแบบเร่งด่วน

ข้อกำหนดของ Google Pay

หากต้องการเปิดใช้ปุ่ม Google Pay สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้:

เปิดใช้งาน Google Pay

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าผู้ใช้งาน Google Pay

เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ ปุ่มที่มีโลโก้ Google Pay จะปรากฏขึ้น

หากติดตั้งแอป Google Pay ไว้ ลูกค้าสามารถแตะปุ่มเพื่อทำการซื้อด้วย Google Pay ได้ หลังจากแตะปุ่มแล้ว ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งจะปรากฏขึ้น ลูกค้าจะต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการสั่งซื้อนั้นๆ เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

การแก้ไขปัญหา

Google Pay ไม่แสดงในส่วนผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถใช้ Shopify Payments กับ Google Pay ได้ในทุกภูมิภาคยกเว้นประเทศฝรั่งเศส หรือคุณสามารถค้นหา Google Pay เป็นวิธีการรับเงินได้ในรายการผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกในการตั้งค่า > การชำระเงิน

ไม่มีการใช้ส่วนลดในการซื้อ

หาก Google Pay ไม่ได้ใช้งานส่วนลด ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกที่อยู่ที่ถูกต้องในหน้าต่าง Google Pay หรือไม่ โดย Google จะไม่ใช้ส่วนลดนี้กับสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ที่จัดส่ง เช่น สินค้าดิจิทัล

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี