Bật Google Pay

Lưu ý: Chỉ những cửa hàng sử dụng Shopify Payments có thể sử dụng tính năng này. Để biết danh sách các quốc gia được hỗ trợ, tham khảo yêu cầu của Shopify Payments.

Google Pay cho phép khách hàng thanh toán dễ dàng và bảo mật qua cửa hàng trực tuyến nhờ sử dụng quá trình thanh toán nhanh. Khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng bằng Google Pay, họ không cần tự nhập thông tin thẻ tín dụng hay địa chỉ gửi hàng. Khách hàng chạm vào nút Google Pay và Google Pay sẽ cung cấp thông tin đó cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Tìm hiểu thêm về các phương thức thanh toán nhanh.

Lưu ý: Bạn không phải trả thêm phí để chấp nhận Google Pay. Bạn tiếp tục thanh toán phí xử lý thông thường liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Yêu cầu của Google Pay

Để kích hoạt nút Google Pay cho cửa hàng trực tuyến, bạn cần sử dụng Shopify Payments.

Các trình duyệt hỗ trợ Google Pay

Để thấy nút Google Pay, khách hàng cần sử dụng một trong những trình duyệt được hỗ trợ sau đây trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động:

  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Mozilla Firefox
  • Trình duyệt UCWeb UC

Kích hoạt Google Pay

Để kích hoạt Google Pay, bạn hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Trong mục dành cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ tín dụng, nhấp vào Manage (Quản lý).

  2. Chọn Google Pay trong mục PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Giờ đây khách hàng có thể sử dụng Google Pay để thanh toán tại cửa hàng của bạn.

Trải nghiệm khách hàng sử dụng Google Pay

Khi một khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn bằng trình duyệt được hỗ trợ, họ sẽ thấy một nút có biểu trưng Google Pay.

Nếu khách hàng đã cài đặt ứng dụng Google Pay, họ có thể chạm vào nút đó để mua hàng bằng Google Pay. Sau khi chạm vào nút, họ sẽ thấy thông tin thanh toán và vận chuyển của mình. Sau đó, khách hàng phải xác thực để kết thúc giao dịch mua.

Xử lý vấn đề

Google Pay không hiển thị trong trang quản trị Shopify

Google Pay chỉ khả dụng với thương nhân trên Shopify Payments.

Không áp dụng giảm giá đối với các giao dịch mua

Nếu Google Pay không áp dụng giảm giá, hãy đảm bảo đã chọn địa chỉ hợp lệ trong cửa sổ Google Pay. Đối với những sản phẩm không yêu cầu địa chỉ giao hàng, ví dụ như sản phẩm kỹ thuật số, Google sẽ không áp dụng giảm giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí