Bật Google Pay

Google Pay cho phép khách hàng thanh toán dễ dàng và bảo mật qua cửa hàng trực tuyến nhờ sử dụng quá trình thanh toán nhanh. Khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng bằng Google Pay, họ không cần tự nhập thông tin thẻ tín dụng hay địa chỉ gửi hàng. Khách hàng chạm vào nút Google Pay và Google Pay sẽ cung cấp thông tin đó cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Tìm hiểu thêm về thanh toán nhanh.

Yêu cầu của Google Pay

Để kích hoạt nút Google Pay cho cửa hàng trực tuyến, bạn cần sử dụng Shopify Payments.

Cửa hàng phải tuân thủ Điều khoản dịch vụChính sách về cách sử dụng chấp nhận được của API Google Pay.

Thương nhân tại Pháp sử dụng Shopify Payments sẽ không thể dùng Google Pay.

Kích hoạt Google Pay

Để kích hoạt Google Pay, bạn hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Trong mục dành cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ tín dụng, nhấp vào Manage (Quản lý).

  2. Chọn Google Pay trong mục .

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Giờ đây khách hàng có thể sử dụng Google Pay để thanh toán tại cửa hàng của bạn.

Trải nghiệm khách hàng sử dụng Google Pay

Khi khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn, nút có logo Google Pay sẽ xuất hiện.

Nếu khách hàng đã cài đặt ứng dụng Google Pay, họ có thể chạm vào nút đó để mua hàng bằng Google Pay. Sau khi chạm vào nút, thông tin thanh toán và vận chuyển sẽ hiển thị. Sau đó, khách hàng phải xác thực để kết thúc giao dịch mua.

Khắc phục sự cố

Google Pay không hiển thị trong trang quản trị Shopify

Google Pay chỉ khả dụng với thương nhân trên Shopify Payments.

Không áp dụng giảm giá đối với các giao dịch mua

Nếu Google Pay không áp dụng giảm giá, hãy đảm bảo bạn đã chọn địa chỉ hợp lệ trong cửa sổ Google Pay. Đối với những sản phẩm không yêu cầu địa chỉ giao hàng, ví dụ như sản phẩm kỹ thuật số, Google sẽ không áp dụng giảm giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí