Bật Google Pay

Google Pay cho phép khách hàng thanh toán dễ dàng và bảo mật qua cửa hàng trực tuyến nhờ sử dụng quá trình thanh toán nhanh. Khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng bằng Google Pay, họ không cần tự nhập thông tin thẻ tín dụng hay địa chỉ gửi hàng. Khách hàng chạm vào nút Google Pay và Google Pay sẽ cung cấp thông tin đó cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Tìm hiểu thêm về thanh toán nhanh.

Yêu cầu của Google Pay

Để kích hoạt nút Google Pay cho cửa hàng trực tuyến, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Kích hoạt Google Pay

Trải nghiệm khách hàng sử dụng Google Pay

Khi khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn, nút có logo Google Pay sẽ hiển thị.

Nếu khách hàng đã cài đặt ứng dụng Google Pay, họ có thể chạm vào nút đó để mua hàng bằng Google Pay. Sau khi chạm vào nút, thông tin thanh toán và vận chuyển sẽ hiển thị. Sau đó, khách hàng phải xác thực để kết thúc giao dịch mua.

Khắc phục sự cố

Google Pay không hiển thị trong trang quản trị Shopify

Bạn có thể sử dụng Shopify Payments với Google Pay ở tất cả các khu vực ngoại trừ Pháp, hoặc bạn có thể tìm kiếm Google Pay dưới dạng phương thức thanh toán trong danh sách nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba trong phần Cài đặt > Thanh toán.

Không áp dụng giảm giá đối với các giao dịch mua

Nếu Google Pay không áp dụng giảm giá, hãy đảm bảo bạn đã chọn địa chỉ hợp lệ trong cửa sổ Google Pay. Đối với những sản phẩm không yêu cầu địa chỉ giao hàng, ví dụ như sản phẩm kỹ thuật số, Google sẽ không áp dụng giảm giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí