Sử dụng ứng dụng Advanced Cash on Delivery

Ứng dụng Advanced Cash on Delivery là một công cụ hữu ích dành cho thương nhân Shopify tại Ấn Độ nếu họ muốn cung cấp hình thức thu tiền khi giao hàng làm một tùy chọn thanh toán cho khách hàng. Ứng dụng này nâng tầm phương thức thanh toán Thu tiền khi giao hàng (COD) tiêu chuẩn có trong mục Thanh toán thủ công trong phần cài đặt Thanh toán.

Ứng dụng Advanced Cash on Delivery cung cấp một số tính năng giúp bạn tùy chỉnh và quản lý đơn hàng thu tiền khi giao hàng trong cửa hàng Shopify. Đây là một số tính năng chính:

  • Thêm tin nhắn cảm ơn tuỳ chỉnh cho đơn hàng thu tiền khi giao hàng.
  • Tạo phí vận chuyển tùy chỉnh cho đơn hàng thu tiền khi giao hàng.
  • Thêm trình kiểm tra tính khả dụng của hình thức thu tiền khi giao hàng vào chủ đề của cửa hàng.
  • Đặt khoảng giá cho đơn hàng thu tiền khi giao hàng.
  • Chỉ định mã bưu chính đủ điều kiện cho hình thức thu tiền khi giao hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí