Advanced Cash on Delivery

Ứng dụng Advanced Cash on Delivery cung cấp cho khách hàng tùy chọn thanh toán thu tiền khi giao hàng khi mua hàng trong cửa hàng của bạn.

Ứng dụng Advanced Cash on Delivery bổ sung phương thức thanh toán Thu tiền khi giao hàng (COD) vào tùy chọn Thanh toán thủ công trong phần cài đặt Thanh toán. Ví dụ: Với ứng dụng Advanced Cash on Delivery, bạn có thể:

Thiết lập điều kiện hợp lệ để sử dụng Advanced Cash on Delivery theo khoảng giá

Bạn có thể đặt khoảng giá đơn hàng cho phép thanh toán theo dạng thu tiền khi giao hàng. Khoảng giá này là tổng phụ được tính toán trước khi thêm phí vận chuyển và thuế. Ví dụ: Bạn có thể đặt giá tối đa cho đơn hàng thu tiền khi giao hàng nếu không muốn có rủi ro khi vận chuyển đơn hàng đắt tiền không có thanh toán trước. Nếu đơn hàng không nằm trong khoảng giá đã chỉ định và khách hàng của bạn yêu cầu thu tiền khi giao hàng làm phương thức thanh toán, khách hàng sẽ thấy thông báo lỗi khi cố gắng hoàn tất đơn hàng.

 1. Mở ứng dụng Advanced Cash on Delivery.
 2. Trong mục Tổng phụ đơn hàng, nhập giá đơn hàng tối thiểu để thanh toán theo dạng thu tiền khi giao hàng vào trường Minimum price (Giá tối thiểu). Bạn có thể đặt trường này thành 0 nếu không muốn đặt giá tối thiểu.
 3. Nhập giá đơn hàng tối đa vào trường Maximum price (Giá tối đa).

Thiết lập điều kiện hợp lệ để sử dụng Advanced Cash on Delivery theo mã bưu chính

Theo mặc định, tùy chọn thu tiền khi giao hàng được áp dụng cho tất cả mã bưu chính tại Ấn Độ. Nếu không muốn cung cấp tùy chọn thu tiền khi giao hàng cho tất cả mã bưu chính, bạn có thể chỉ định mã bưu chính nào đủ điều kiện sử dụng ứng dụng Advanced Cash on Delivery. Bạn có thể nhập thủ công các mã bưu chính này hoặc tải lên danh sách mã bưu chính trong tệp CSV vào trang quản trị Shopify.

 1. Trong mục Postal codes (Mã bưu chính), chọn Limit where Cash on Delivery is available (Giới hạn nơi hỗ trợ Thu tiền khi giao hàng).
 2. Để tải lên tệp CSV chứa danh sách mã bưu chính, nhấp vào liên kết Tải lên tệp CSV hoặc kéo và thả tệp CSV vào vùng Serviced postal codes (Mã bưu chính được phục vụ).
 3. Để nhập thủ công mã bưu chính, nhấp vào liên kết Nhập thủ công, sau đó nhập từng mã bưu chính, phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu cách.

Tạo phí vận chuyển cho Advanced Cash on Delivery

Bạn có thể thu khách hàng thêm tiền đối với đơn hàng thu tiền khi giao hàng. Số tiền này được tính là phí vận chuyển bao gồm cả chi phí vận chuyển và phí thu tiền khi giao hàng. Khi khách hàng thực hiện giao dịch mua, họ có thể chọn phương thức vận chuyển chứa phí thu tiền khi giao hàng.

Bạn có thể tạo nhiều mức phí vận chuyển theo dạng thu tiền khi giao hàng. Ví dụ: Bạn có thể muốn tính phí thu tiền khi giao hàng cao hơn đối với vận chuyển nhanh.

Để thêm phí thu tiền khi giao hàng, nhập một khoản phí kết hợp bao gồm phí vận chuyển và phí thu tiền khi giao hàng. Ví dụ: Nếu bạn đã có phí giao hàng nhanh 30,00 INR và muốn thêm phí thu tiền khi giao hàng là 10,00 INR, bạn có thể tạo phí "Vận chuyển nhanh + Thu tiền khi giao hàng" là 40,00 INR.

Để tạo phí vận chuyển thu tiền khi giao hàng, thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Advanced Cash on Delivery.
 2. Trong mục phí vận chuyển Thu tiền khi giao hàng, chọn Create new Cash on Delivery shipping rates (Tạo mức phí vận chuyển Thu tiền khi giao hàng mới) rồi nhấp vào Add rate (Thêm phí).
 3. Nhập tên khoản phí vào trường Name (Tên).
 4. Trong trường Description (Mô tả), nhập mô tả về khoản phí vận chuyển thu tiền khi giao hàng này.
 5. Nếu bạn muốn tính phí vận chuyển dựa trên giá, chọn Price based (Dựa trên giá) trong mục Range (Khoảng giá) và nhập giá đơn hàng tối thiểu và tối đa vào các trường được cung cấp.
 6. Nếu bạn muốn tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng. chọn Weight based (Dựa trên trọng lượng) trong mục Range (Phạm vi), rồi nhập trọng lượng đơn hàng tối đa và tối thiểu vào các trường đã cho.
 7. Trong trường Rate amount (Tiền phí), nhập mức phí bạn muốn tính đối với khoản phí vận chuyển thu tiền khi giao hàng này. Khoản phí này bao gồm cả phí vận chuyển và phí thu tiền khi giao hàng bạn muốn thu.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Cung cấp tin nhắn cảm ơn tùy chỉnh

Để cung cấp tin nhắn cảm ơn xuất hiện trên trang trạng thái đơn hàng sau khi khách hàng đặt hàng, nhập tin nhắn trong mục Additional instruction (Hướng dẫn bổ sung).

Kích hoạt phương thức thanh toán Thu tiền khi giao hàng

Khi hoàn tất thiết lập ứng dụng Advanced Cash on Delivery, bạn phải kích hoạt phương thức thanh toán để cung cấp phương thức này cho khách hàng.

Trong biểu ngữ ở đầu trang, nhấp vào Activate now (Kích hoạt ngay).

Thêm trình kiểm tra phạm vi sử dụng của dịch vụ Thu tiền khi giao hàng

Bạn có thể thêm trình kiểm tra phạm vi sử dụng vào chủ đề của cửa hàng và cho phép khách hàng kiểm tra điều kiện sử dụng tùy chọn Thu tiền khi giao hàng đối với mã bưu chính. Bạn có thể thực hiện thao tác này sau khi đã kích hoạt Advanced Cash on Delivery cho cửa hàng.

Khắc phục sự cố về đơn hàng Thu tiền khi giao hàng

Một số ứng dụng thực hiện đơn hàng hoặc kế toán bên thứ ba có thể không nhận ra được các khoản thanh toán thu tiền khi giao hàng sau khi bạn cập nhật đơn hàng bằng nút Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán). Nếu bạn sử dụng ứng dụng thực hiện đơn hàng hoặc kế toán bên thứ ba, bạn có thể đánh dấu đơn hàng thu tiền khi giao hàng là "Đã thanh toán" trên trang Order details (Chi tiết đơn hàng).

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.
  1. Nhấp vào mã đơn hàng. 3. Trong menu thả xuống Thao tác khác, chọn Đánh dấu là đã thanh toán bằng tiền mặt.

Hủy kích hoạt khoản thanh toán Advanced Cash on Delivery

Nếu không muốn sử dụng Advanced Cash on Delivery nữa, bạn có thể ngừng cung cấp ứng dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt ứng dụng trong cài đặt thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí