Phương thức thanh toán bổ sung

Bạn có thể thiết lập phương thức thanh toán khác để khách hàng có thể thanh toán đơn hàng trực tuyến bằng phương thức khác, thay vì thẻ tín dụng. Ví dụ: Tiền mã hóa là tùy chọn phổ biến cho phép khách hàng thanh toán không cần qua ngân hàng hoặc tổ chức khác.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí