Hủy kích hoạt phương thức thanh toán bổ sung

Nếu không cần đến một số phương thức thanh toán trên cửa hàng Shopify nữa thì bạn có thể hủy kích hoạt phương thức thanh toán đó.

Hủy kích hoạt phương thức thanh toán bổ sung

Hủy kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung

Nếu không cần ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung nữa, bạn có thể hủy kích hoạt ứng dụng đó. Sau khi bạn hủy kích hoạt, ứng dụng sẽ bị xóa khỏi danh sách phương thức thanh toán có sẵn nhưng vẫn có thể được sử dụng nếu bạn cần trong các trường hợp như hoàn trả đơn hàng.

Bước:

  1. Trong mục Phương thức thanh toán được hỗ trợ, tìm nhà cung cấp trong danh sách.
  2. Nhấp vào Quản lý.
  3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).
  4. Nhấp vào Deactivate Payments App (Hủy kích hoạt ứng dụng thanh toán).

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí