Kích hoạt Shop Pay

Shop Pay là phương thức thanh toán nhanh cho phép khách hàng lưu địa chỉ email, thẻ tín dụng cũng như thông tin vận chuyển và thanh toán. Phương thức này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian khi thanh toán, đặc biệt khi khách hàng đã đồng ý sử dụng Shop Pay tại mọi cửa hàng Shopify. Nếu cửa hàng của bạn cung cấp tùy chọn đến tận nơi lấy hàng hoặc giao hàng tận nơi, khách hàng có thể chọn tùy chọn đó trong quá trình thanh toán bằng Shop Pay.

Khách hàng cần nhập địa chỉ email khi thanh toán để lưu thông tin thanh toán. Khách hàng chỉ nhập số điện thoại trong trường liên hệ sẽ không được cấp lời nhắc Ghi nhớ tôi để lưu thông tin. Tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán nhanh.

Thông tin vận chuyển và thanh toán của khách hàng được lưu trữ an toàn trên Máy chủ tuân thủ tiêu chuẩn PCI của Shopify và chỉ được chia sẻ với cửa hàng của bạn khi có đơn hàng. Nếu khách hàng có thắc mắc về cách thức hoạt động của Shop Pay hoặc cách thông tin của họ được lưu trữ, bạn có thể gửi các thắc mắc đến trang Shop Pay Help Center (Trung tâm trợ giúp của Shop Pay).

Mỗi đơn mua Shop Pay đều hỗ trợ các dự án loại bỏ cacbon mà không mất thêm chi phí.

Kích hoạt Shop Pay

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.

 2. Trong mục Shop Pay, chọn Shop Pay.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Giờ đây, khách hàng có thể sử dụng Shop Pay để thanh toán tại cửa hàng của bạn.

Hủy kích hoạt Shop Pay

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.

 2. Trong mục Shop Pay, bỏ chọn Shop Pay.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Kích hoạt Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba

Tùy chọn Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba cho phép sử dụng Shop Pay làm phương thức thanh toán nhanh trên cửa hàng trực tuyến, Facebook và Instagram.

Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn ở Hoa Kỳ và đáp ứng các yêu cầu của Shopify Payments, bạn có thể bật tùy chọn Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, nhấp vào Quản lý.

 2. Trong mục Shop Pay, chọn Bật Shop Pay.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

 4. Trong mục Shop Pay, nhấp vào Complete setup (Hoàn tất thiết lập).

 5. Nhập chi tiết bắt buộc về cửa hàng trực tuyến và thông tin ngân hàng của bạn, rồi nhấp vào Lưu.

Bạn cần hoàn tất thiết lập Shop Pay, bao gồm tất cả thông tin doanh nghiệp và thông tin ngân hàng, để nhận tiền quyết toán. Nếu không hoàn tất thiết lập khi kích hoạt Shop Pay, bạn cần hoàn tất thiết lập trong vòng 21 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán đầu tiên qua Shop Pay. Nếu bạn không hoàn tất thiết lập Shop Pay trong vòng 21 ngày, tất cả các khoản thanh toán sẽ được tự động hoàn lại cho khách hàng.

Tìm hiểu thêm về cách nhận thanh toán bằng Shop Pay.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí