Hướng dẫn sử dụng logo Shop Pay

Khi sử dụng logo Shop Pay, bạn đồng ý tuân thủ Hướng dẫn sử dụng thương hiệu Shop Pay và hiểu rằng các hành vi vi phạm các hướng dẫn này sẽ dẫn đến việc chấm dứt giấy phép hoặc quyền sử dụng tài sản thương hiệu Shop Pay. Hãy đảm bảo việc tuân thủ các hướng dẫn của Shopify để sử dụng logo Shop Pay đúng cách.

Bạn có thể tải xuống toàn bộ logo của Shop Pay dưới dạng tệp zip chứa các tệp có đuôi .eps, .jpg, .png và .svg. Bất cứ khi nào có thể, hãy dùng logo Shop Pay với đầy đủ màu sắc.

Tải xuống toàn bộ logo của Shop Pay

Để biết hướng dẫn sử dụng hình ảnh thiết kế cho thương hiệu Shop Pay Trả góp, hãy tham khảo cách sử dụng hình ảnh thiết kế cho Shop Pay Trả góp.

Để biết hướng dẫn về cách sử dụng thương hiệu Shopify, gồm Túi hàng và biểu tượng chữ cái Shopify in nghiêng, hãy tham khảo cách sử dụng thương hiệu của chúng tôi.

Bất cứ khi nào có thể, hãy hiển thị logo cơ bản của Shop Pay với đầy đủ màu sắc. Logo Shop Pay còn có phiên bản thuần đen hoặc thuần trắng.

Logo cơ bản của Shop Pay

Tải xuống logo cơ bản của Shop Pay

Khi không thể sử dụng logo đầy đủ màu sắc, hãy sử dụng phiên bản thuần đen hoặc thuần trắng sao cho tạo độ tương phản cao nhất.

Sử dụng logo thuần đen hoặc thuần trắng trong các trường hợp sau:

  • khi bạn cần in một màu
  • khi bạn không thể biểu diễn màu chính xác
  • khi bạn sử dụng nền có độ tương phản thấp
  • khi bạn sử dụng nền nhiều chi tiết hoặc có hoa văn

Logo Shop Pay thuần đen hoặc thuần trắng

Tải xuống logo Shop Pay thuần đen hoặc thuần trắng

Khoảng trống xung quanh logo Shop Pay

Khi bạn sử dụng logo Shop Pay Trả góp, hãy luôn để dành một khoảng trống hoặc khoảng đệm "X" xung quanh logo để tối đa hóa ấn tượng về thị giác trong mỗi cách bố trí.

"X" là chiều cao của logo.

Ví dụ về logo Shop Pay có kích cỡ tối thiểu

Kích cỡ tối thiểu của logo Shop Pay

Để đảm bảo tính toàn vẹn về hình ảnh của logo Shop Pay, không thu nhỏ logo xuống dưới 105 x 25 pixel (px).

Ví dụ về logo Shop Pay có kích cỡ tối thiểu

Các phương pháp tốt nhất

Khi bạn sử dụng logo Shop Pay trong cửa hàng trực tuyến, hãy cân nhắc các đề xuất trong bảng sau.

Ví dụ về logo đầy đủ màu sắc.
Sử dụng logo có đầy đủ màu sắc nếu có thể.
Ví dụ về logo màu đen.
Sử dụng logo bằng màu đen hoàn toàn để thay thế phiên bản đầy đủ màu sắc.
Ví dụ về logo màu trắng.
Sử dụng logo bằng màu trắng hoàn toàn để thay thế phiên bản đầy đủ màu sắc và đảm bảo độ tương phản trên các nền, hình ảnh hoặc hoa văn có màu khác nhau.
Ví dụ về logo toàn màu trắng.
Sử dụng logo bằng màu trắng hoàn toàn khi đặt trên hình ảnh khác. Để đạt độ tương phản cao, hãy thêm logo trắng trên lớp nền màu đen.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều nên tránh khi sử dụng logo Shop Pay.

Ví dụ về logo màu khác.
Không thay đổi màu logo.
Chỉ được dùng các phiên bản đầy đủ màu sắc, thuần đen hoặc thuần trắng.
Ví dụ về logo bị thay đổi tỷ lệ.
Không thay đổi tỷ lệ của logo theo bất cứ cách nào.
Ví dụ về logo được đặt lên trên hình ảnh.
Không đặt logo có đầy đủ màu sắc lên trên hình ảnh.
Thay vào đó, sử dụng logo thuần đen hoặc thuần trắng để mang lại độ tương phản cao nhất.
Ví dụ về logo trắng trên nền sáng.
Không đặt logo trắng lên trên màu sáng.
Ví dụ về logo có hiệu ứng bóng đổ.
Không thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ hiệu ứng nào cho logo, ví dụ như tạo bóng đổ, vẽ đường bao hay làm mờ.
Ví dụ về logo được đặt trên một màu khác ngoài màu tím của Shop, màu đen hoặc màu trắng.
Không đặt logo trên bất kỳ màu nào ngoài màu tím của Shop (mã màu hex: 5A31F4), màu đen hoặc màu trắng.

Tìm hiểu thêm về cách thiết kế đảm bảo khả năng tiếp cận trang web.

Thêm nút thanh toán

Nếu đang sử dụng Shop Pay, bạn có thể sử dụng nút thanh toán Shop Pay hoặc nút Mua bằng Shop Pay.

Nút thanh toán Shop Pay

Nút thanh toán Shop Pay nằm trong mục thanh toán nhanh riêng. Nút này thường được dùng kèm với các tùy chọn thanh toán nhanh khác trên trang giỏ hàng hoặc trang thanh toán.

Nút thanh toán Shop Pay

Nút Mua bằng Shop Pay

Nút Mua bằng Shop Pay được sử dụng khi nằm riêng lẻ và thiếu ngữ cảnh khác trên trang. Việc thêm các từ Mua bằng sẽ giúp khách hàng biết được điều gì sẽ xảy ra khi họ nhấp vào nút. Nút này thường được sử dụng trên trang sản phẩm nơi nút tạo giỏ hàng và chuyển trực tiếp khách hàng đến Shop Pay.

Nút Mua bằng Shop Pay

Nút thanh toán thuần đen hoặc thuần trắng

Nếu không muốn sử dụng nút thanh toán đầy đủ màu sắc, bạn có thể sử dụng tùy chọn thuần đen hoặc thuần trắng sao cho phù hợp với trải nghiệm thanh toán của thương hiệu.

Tải xuống toàn bộ các nút thanh toán Shop Pay

Hướng dẫn sử dụng thương hiệu

Những hướng dẫn này giải thích cách bạn sử dụng và trình bày hình ảnh tài sản thương hiệu Shop Pay. Việc sử dụng tài sản thương hiệu Shop Pay cho biết bạn đã chấp nhận tuân thủ những hướng dẫn này và hiểu rằng việc sử dụng những tài sản thương hiệu này trái với hướng dẫn sẽ dẫn đến việc chấm dứt tự động giấy phép và/hoặc quyền sử dụng các tài sản này.

  • Bạn chỉ có thể sử dụng những tài sản thương hiệu này theo hướng dẫn được nêu trên trang này và chỉ nhằm mục đích quảng cáo cửa hàng của thương nhân Shopify đã bật Shop Pay, trừ khi có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản.
  • Việc bạn sử dụng những tài sản thương hiệu này không được khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng chúng tôi tài trợ, liên kết hoặc xác nhận sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty của bạn.
  • Các tài sản thương hiệu như "Shop Pay" và logo Shop Pay là tài sản độc quyền của chúng tôi và mọi thiện chí từ việc bạn sử dụng bất kỳ tài sản thương hiệu nào trong đó sẽ chỉ mang lại lợi ích cho chúng tôi và bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có mâu thuẫn với việc chúng tôi sở hữu những tài sản thương hiệu đó. Khi được sử dụng trên trang web, những tài sản thương hiệu này phải bao gồm siêu liên kết nhúng dẫn đến trang chủ của chúng tôi: www.shopify.com.
  • Tài sản thương hiệu của chúng tôi phải được sử dụng một cách có sự tôn trọng. Bạn không được sử dụng những tài sản này theo cách gây hại cho chúng tôi, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc theo cách mà chúng tôi cho là làm giảm hoặc gây tổn hại khác đến uy tín hoặc thiện chí của chúng tôi về thương hiệu hoặc các tài sản thương hiệu khác mà chúng tôi sở hữu. Nói cách khác, không được liên kết tài sản thương hiệu của chúng tôi với bất kỳ hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp nào hoặc sử dụng những tài sản này theo cách lừa đảo hoặc gây hại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí