Wytyczne dotyczące używania logo Shop Pay

Korzystając z logo Shop Pay, akceptujesz Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych Shop Pay i potwierdzasz, że naruszenie tych wytycznych spowoduje wygaśnięcie Twojej licencji lub zezwolenia na korzystanie z elementów marki Shop Pay. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z wytycznymi Shopify dotyczącymi prawidłowego używania logo Shop Pay.

Możesz pobrać wszystkie logo Shop Pay w formie pliku zip, który zawiera pliki .eps, .jpg, .png i .svg. Jeśli to możliwe, wyświetl logo Shop Pay w pełnym kolorze.

Pobierz wszystkie logo Shop Pay

Aby uzyskać wskazówki dotyczące używania grafiki marki Raty Shop Pay, zapoznaj się z sekcją Używanie grafiki opcji Raty Shop Pay.

Aby uzyskać wskazówki dotyczące używania marki Shopify, w tym The Shopping Bag i logotypu Shopify pisanego kursywą, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi używania naszej marki.

Jeśli to możliwe, wyświetl główne logo Shop Pay w pełnym kolorze. Logo Shop Pay jest również dostępne w wersji monochromatycznej.

Główne logo Shop Pay

Pobierz główne logo Shop Pay

Jeśli nie możesz użyć pełnokolorowego logo, wybierz wersję monochromatyczną, która zapewnia największy kontrast.

Używaj logo monochromatycznego w następujących sytuacjach:

  • gdy wymagany jest druk jednokolorowy
  • gdy nie jest możliwe uzyskanie dokładnego odwzorowania kolorów
  • gdy używasz tła zapewniającego słaby kontrast
  • gdy używasz tła o wielu elementach lub tła wzorzystego

Monochromatyczne logo Shop Pay

Pobierz monochromatyczne logo Shop Pay

Wolna przestrzeń wokół logo Shop Pay

Podczas korzystania z logo Shop Pay należy zawsze pozostawić wolną przestrzeń lub odstęp o wymiarze „X” wokół logo, aby zmaksymalizować jego wizualny efekt w każdej kompozycji.

„X” odnosi się do wysokości logo.

Przykład minimalnego rozmiaru logo Shop Pay

Minimalny rozmiar logo Shop Pay

Aby zachować spójność wizualną logo Shop Pay, nie skaluj go poniżej 105 x 25 pikseli (px).

Przykład minimalnego rozmiaru logo Shop Pay

Najlepsze praktyki

Jeśli używasz logo Shop Pay w swoim sklepie online, weź pod uwagę zalecenia zawarte w poniższej tabeli.

Przykładowe logo w pełnym kolorze.
W miarę możliwości używaj logo w pełnym kolorze.
Przykładowe logo w czerni.
Używaj logo w kolorze czarnym jako alternatywy dla wersji pełnokolorowej.
Przykładowe logo w bieli.
Używaj grafiki w kolorze białym jako alternatywy dla wersji pełnokolorowej oraz aby zachować kontrast na różnokolorowych tłach, obrazach lub wzorach.
Przykładowe logo w bieli.
Używaj logo w kolorze białym, gdy znajduje się na innym obrazie. Aby zapewnić mocny kontrast, umieść białe logo na czarnej warstwie.

Oto przykładowe zalecenia określające, czego należy unikać podczas korzystania z logo Shop Pay.

Przykładowe logo w innym kolorze.
Nie zmieniaj koloru logo.
Akceptowane są wyłącznie wersje w pełnym kolorze, czerni lub bieli.
Przykładowe logo, którego proporcje zostały zmienione.
Nie zmieniaj w żaden sposób proporcji logo.
Przykładowe logo umieszczone na obrazie.
Nie umieszczaj logo w pełnym kolorze na obrazach.
Użyj zamiast tego logo w wersji monochromatycznej w celu zapewnienia jak największego kontrastu.
Przykładowe białe logo na jasnym tle.
Nie umieszczaj białego logo na jasnych kolorach.
Przykładowe logo z efektem cienia.
Nie zmieniaj logo ani nie stosuj żadnych efektów, takich jak cienie, kontury lub rozmycie.
Przykładowe logo umieszczone na innym kolorze niż fioletowy Shop, czarny lub biały.
Nie umieszczaj logo na innym kolorze niż fioletowy Shop (Hex# 5A31F4), czarny lub biały.

Dowiedz się więcej o projektowaniu pod kątem dostępności w Internecie.

Dodaj przyciski płatności

Jeśli korzystasz z Shop Pay, możesz użyć przycisku realizacji zakupu Shop Pay lub przycisku Kup za pomocą Shop Pay.

Przycisk realizacji zakupu Shop Pay

Przycisk realizacji zakupu Shop Pay znajduje się w dedykowanych sekcjach ekspresowej realizacji zakupu. Przycisk ten jest często używany w połączeniu z innymi opcjami płatności ekspresowych na stronach koszyka lub przy realizacji zakupu.

Przycisk realizacji zakupu Shop Pay

Przycisk Kup za pomocą Shop Pay

Przycisk Kup za pomocą Shop Pay jest używany, gdy jest odizolowany i na stronie nie ma dodatkowego kontekstu. Dodanie słów Kup za pomocą sprawia, że klienci wiedzą, co się stanie po kliknięciu przycisku. Przycisk ten jest często używany na stronach produktów, gdzie tworzy koszyk i odsyła klienta bezpośrednio do Shop Pay.

Przycisk Kup za pomocą Shop Pay

Monochromatyczne przyciski płatności

Jeśli nie chcesz używać przycisku płatności w pełnym kolorze, możesz użyć opcji monochromatycznej, która jest dostosowana do Twoich doświadczeń w zakresie realizacji zakupu z oznaczeniem marki.

Pobierz wszystkie przyciski płatności Shop Pay

Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych

W niniejszych wytycznych objaśniony jest sposób używania i wizualnej prezentacji elementów marki Shop Pay. Korzystanie z elementów marki Shop Pay oznacza, że akceptujesz niniejsze wytyczne i potwierdzasz, że używanie tych elementów marki z naruszeniem niniejszych wytycznych spowoduje automatyczne wygaśnięcie licencji i/lub zezwolenia na korzystanie z nich.

  • Możesz korzystać z tych elementów marki wyłącznie zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na tej stronie i tylko w celu promowania sklepu sprzedawcy Shopify, który aktywował Shop Pay, za wyjątkiem przypadku uzyskania pisemnej zgody na inne wykorzystanie.
  • Korzystając z tych zasobów marki, nie możesz wprowadzać konsumentów w błąd co do sponsorowania przez nas Twojej firmy, naszego powiązania z nią lub aprobaty Twojej firmy, produktów bądź usług.
  • Zasoby marki, w tym „Shop Pay” i logo Shop Pay, stanowią naszą wyłączną własność. Jesteśmy wyłącznym beneficjentem wszelkiej wartości firmy powstałej w wyniku wykorzystania przez Ciebie któregokolwiek z tych elementów marki. Nie możesz podejmować żadnych działań naruszających nasze prawo własności do tych elementów marki. W przypadku użycia na stronie internetowej te zasoby marki powinny zawierać osadzone hiperlinki do naszej strony głównej: www.shopify.com.
  • Zasoby naszej marki muszą być używane z szacunkiem. Nie wolno z nich korzystać w sposób przynoszący szkodę nam, naszym produktom lub usługom, ani w sposób, który naszym zdaniem osłabia naszą reputację lub obniża wartość naszych znaków towarowych lub innych posiadanych przez nas zasobów marki, bądź szkodzi im w inny sposób. Innymi słowy, nie należy łączyć zasobów naszej marki z żadnymi zakazanymi lub niezgodnymi z prawem działaniami ani używać ich w sposób oszukańczy lub szkodliwy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo