Advanced Cash on Delivery

Aplikacja Advanced Cash on Delivery udostępnia klientom opcję płatności przy odbiorze w przypadku dokonania zakupu w Twoim sklepie.

Aplikacja Advanced Cash on Delivery uzupełnia metodę płatności przy odbiorze w obszarze opcji Płatności ręczne w ustawieniach płatności. Za pomocą aplikacji Advanced Cash on Delivery możesz przykładowo wykonać następujące czynności:

Konfigurowanie kwalifikowalności dla Advanced Cash on Delivery według przedziału cenowego

Możesz ustawić przedział cen zamówienia, który zezwala na płatność przy odbiorze. Ten przedział cen to obliczona suma częściowa, nieuwzględniająca kosztów wysyłki i podatków. Możesz na przykład ustawić cenę maksymalną dla zamówień z płatnością przy odbiorze, jeśli nie chcesz ryzykować kosztownych zamówień bez przedpłaty. Jeśli zamówienie nie mieści się w określonym przedziale cenowym, a klient zdecydował się na płatność przy odbiorze jako metodę płatności, podczas próby złożenia zamówienia zobaczy komunikat o błędzie.

 1. Otwórz aplikację Advanced Cash on Delivery.
 2. W sekcji Suma częściowa zamówienia wprowadź minimalną cenę zamówienia dla płatności przy odbiorze w polu Cena minimalna. Możesz ustawić ją na 0, jeśli nie chcesz ustawiać ceny minimalnej.
 3. Wprowadź maksymalną cenę zamówienia w polu Cena maksymalna.

Konfigurowanie kwalifikowalności dla Advanced Cash on Delivery według kodu pocztowego

Domyślnie płatność przy odbiorze jest dostępna dla wszystkich kodów pocztowych w Indiach. Jeśli nie chcesz oferować płatności przy odbiorze dla wszystkich kodów pocztowych, możesz określić, które kody pocztowe kwalifikują się do korzystania z aplikacji Advanced Cash on Delivery. Możesz ręcznie wprowadzić te kody pocztowe lub przesłać ich listę w pliku CSV do panelu administracyjnego Shopify.

 1. W sekcji Kody pocztowe wybierz Granica dostępności płatności przy odbiorze:
 2. Aby przesłać plik CSV z listą kodów pocztowych, kliknij link Prześlij plik CSV lub przeciągnij i upuść plik CSV w obszarze Obsługiwane kody pocztowe.
 3. Aby ręcznie wprowadzić kody pocztowe, kliknij link Ręczny wpis, a następnie wprowadź kody pocztowe, oddzielając je przecinkami lub spacjami.

Utwórz stawki wysyłki dla Advanced Cash on Delivery

Możesz obciążyć klientów dodatkową kwotą za zamówienia z płatnością przy odbiorze. Kwota ta jest obliczana jako stawka wysyłki, która obejmuje zarówno koszt wysyłki, jak i opłatę za płatność przy odbiorze. Dokonując zakupu, klienci mogą wybrać metodę wysyłki z wliczoną opłatą za płatność przy odbiorze.

Możesz utworzyć wiele stawek wysyłki dla płatności przy odbiorze. Możesz na przykład naliczyć wyższą opłatę związaną z płatnością przy odbiorze dla wysyłki przyspieszonej.

Aby dodać opłatę za płatność przy odbiorze, wprowadź łączoną opłatę, która obejmuje opłatę za wysyłkę i opłatę za płatność przy odbiorze. Na przykład, jeśli masz już stawkę wysyłki przyspieszonej w wysokości 30,00 INR i chcesz dodać opłatę za płatność przy odbiorze w wysokości 10,00 INR, możesz utworzyć stawkę „Wysyłka przyspieszona + płatność przy odbiorze” w wysokości 40,00 INR.

Aby utworzyć stawkę wysyłki z płatnością przy odbiorze, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Advanced Cash on Delivery.
 2. W sekcji Stawki wysyłki z płatnością przy odbiorze wybierz opcję Utwórz nowe stawki wysyłki z płatnością przy odbiorze, a następnie kliknij opcję Dodaj stawkę.
 3. Wprowadź nazwę stawki w polu Nazwa.
 4. W polu Opis wprowadź opis stawki wysyłki z płatnością przy odbiorze.
 5. Jeśli chcesz oprzeć stawkę wysyłki na cenie, wybierz opcję Według ceny w sekcji Zakres i wprowadź minimalne i maksymalne ceny zamówienia w odpowiednich polach.
 6. Jeśli chcesz oprzeć stawkę wysyłki na wadze, wybierz opcję Według wagi w sekcji Zakres i wprowadź minimalne i maksymalne wagi zamówienia w odpowiednich polach.
 7. W polu Kwota stawki wprowadź stawkę, którą chcesz pobrać w przypadku tej stawki wysyłki z płatnością przy odbiorze. Obejmuje to zarówno stawkę wysyłki, jak i dodatkową opłatę za płatność przy odbiorze, którą chcesz naliczyć.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Dostarczaj niestandardową wiadomość z podziękowaniem

Aby dostarczyć wiadomość z podziękowaniem, która pojawi się na stronie statusu zamówienia po złożeniu zamówienia przez klienta, wprowadź wiadomość w sekcji Dodatkowe instrukcje.

Aktywuj metodę płatności przy odbiorze

Po zakończeniu konfiguracji aplikacji Advanced Cash on Delivery musisz aktywować metodę płatności, aby była dostępna dla Twoich klientów.

W banerze na górze strony kliknij Aktywuj teraz.

Dodaj kontrolera dostępności metody płatności przy odbiorze

Możesz dodać kontrolera dostępności do szablonu swojego sklepu i umożliwić klientom sprawdzenie, czy ich kod pocztowy kwalifikuje ich do płatności przy odbiorze. Możesz to zrobić, aktywując płatności Advanced Cash on Delivery w swoim sklepie.

Rozwiązywanie problemów dotyczących zamówień z płatnością przy odbiorze

Niektóre aplikacje do realizacji zamówień lub księgowości firm zewnętrznych mogą nie dysponować opcją rozpoznawania płatności przy odbiorze po zaktualizowaniu zamówienia za pomocą przycisku Oznacz jako opłacone. Jeśli korzystasz z aplikacji do realizacji zamówień lub księgowości firm zewnętrznych, możesz oznaczyć swoje zamówienie z płatnością przy odbiorze jako opłacone na stronie Szczegółów zamówienia.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
  1. Kliknij nr zamówienia. 3. Z menu rozwijanego Więcej czynności wybierz opcję Oznacz jako opłacone gotówką.

Dezaktywuj płatności Advanced Cash on Delivery

Jeśli nie chcesz już korzystać z aplikacji Advanced Cash on Delivery, możesz przestać ją oferować w dowolnym momencie, dezaktywując ją w ustawieniach płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo