Opłacanie rachunków

Ta strona zawiera informacje na temat sposobu obsługi płatności za rachunki w Shopify. Przedstawione są na niej różne metody płatności, w tym aplikacja Shopify Bill Pay, ogólne płatności za rachunki oraz rozliczenie Shopify Shipping.

Opcje opłacania rachunków w Shopify

Istnieją różne typy rachunków, które możesz opłacać bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify, a dla każdego rachunku mogą być dostępne nieco inne opcje płatności:

 • Ogólne płatności za rachunki: W przypadku ogólnych rachunków Shopify, takich jak uiszczanie opłaty subskrypcję, masz do wyboru wiele metod płatności. Przykładem mogą być karty kredytowe (Mastercard, Visa lub American Express), karty debetowe co-branded, Shopify Balance, PayPal, obciążenia ACH (w przypadku sklepów w USA objętych planem Shopify Plus) lub polecenia zapłaty SEPA (w przypadku sklepów niemieckich objętych planem innym niż Plus). Dostępne metody płatności mogą się różnić w zależności od regionu.
 • Rozliczenie Shopify Shipping: Opłaty związane z etykietami Shopify Shipping i korektami cen etykiet są pobierane z karty kredytowej zarejestrowanej na Twoim koncie Shopify. Wszystkie opłaty za Shopify Shipping są naliczane w USD. Jeśli w szczególności odnosisz się do uiszczania opłat za etykietę Shopify Shipping, są one rozliczane osobno. Opłaty są naliczane na podstawie progów rozliczeniowych i możesz kupować etykiety, dopóki nie osiągniesz określonego progu. Jeśli nie osiągniesz tego progu w danym cyklu rozliczeniowym, opłaty za etykiety wysyłkowe zostaną dodane do miesięcznego rachunku za subskrypcję Shopify.
 • Shopify Bill Pay: Jeśli chcesz płacić zewnętrzne rachunki firmowe bezpośrednio za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify, a jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, możesz użyć Shopify Bill Pay. Zyskujesz w ten sposób możliwość elastycznej obsługi opcji płatności i konsolidacji finansów w jednym miejscu. Możesz płacić dostawcom, freelancerom i opłacać rachunki za telefony firmowe. W przypadku płatności krajowych możesz zapłacić dowolny rachunek przelewem bankowym, firmową kartą kredytową lub debetową bądź za pośrednictwem konta Shopify Balance.

Pamiętaj, że opcje płatności dla rachunku Shopify zależą od określonych wymagań i rodzaju rachunku, który chcesz opłacić.

Opłacanie rachunków Shopify

Rachunki są opłacane przy użyciu głównej metody płatności, która może obejmować następujące opcje:

 • Karta kredytowa
 • Karty debetowe co-branded
 • Shopify Balance
 • Paypal
 • UPI (system dostępny w niektórych regionach)

Dowiedz się więcej o zarządzaniu informacjami rozliczeniowymi.

Metody płatności za rachunki Shopify

Dostępność metod płatności za rachunki Shopify zależy od regionu.

Karty kredytowe i karty debetowe co-branded

Rachunki Shopify (jednorazowe lub cykliczne) możesz opłacać, korzystając z ważnej karty kredytowej MasterCard, Visa lub American Express. Upewnij się, że Twoja karta kredytowa umożliwia płatności cykliczne.

Możesz również używać karty debetowej co-branded z funkcjami międzynarodowymi i skonfigurować ją pod kątem cyklicznych transakcji. Jeśli nie masz pewności co do funkcji swojej karty debetowej co-branded, skontaktuj się z instytucją finansową, która wydała kartę, aby uzyskać pomoc.

Informacje dotyczące kart kredytowych i kart debetowych co-branded

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi korzystania z kart kredytowych i kart debetowych co-branded w określonych krajach i regionach:

 • Francja: Używaj karty kredytowej lub karty debetowej z odroczoną spłatą, aby zapłacić za subskrypcję Shopify. Jeśli nie masz pewności co do typu karty, skontaktuj się ze swoim bankiem.
 • Indie: Kart RuPay nie można używać do opłacania rachunków Shopify.
 • Brazylia: Używaj międzynarodowej karty Visa lub Mastercard (pod marką Internacional) zamiast karty krajowej.

Shopify Balance

Jeśli masz konto Shopify Balance, możesz użyć karty Shopify Balance jako preferowanej metody płatności do opłacania rachunków Shopify. Nie musisz wprowadzać danych karty.

PayPal

Możesz opłacać rachunki Shopify (jednorazowe lub cykliczne), korzystając z usługi PayPal. W celu dokonania płatności możesz użyć salda PayPal, kont bankowych, kart debetowych lub kart kredytowych powiązanych z Twoim kontem PayPal.

Obciążenia ACH

Jeśli masz siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus i masz konto bankowe w USD, które akceptuje obciążenia ACH (Automated Clearing House), możesz zweryfikować swoje konto jako główną metodę płatności za rachunki Shopify. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby potwierdzić, czy Twoje konto akceptuje obciążenia ACH.

Polecenie zapłaty SEPA

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Niemczech lub Holandii, jest objęty planem subskrypcji innym niż Plus i używa EUR jako waluty rozliczeniowej, możesz opłacać rachunki Shopify za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Nie jest wymagana karta kredytowa ani debetowa.

Opłaty za etykiety Shopify Shipping

Opłaty związane z etykietami Shopify Shipping i korektami cen etykiet są pobierane z karty kredytowej zarejestrowanej na Twoim koncie Shopify. Wszystkie opłaty za Shopify Shipping są naliczane w USD.

Opłaty za etykiety wysyłkowe są oparte na rozliczaniu progowym. Kwota wydana na etykiety wysyłkowe w cyklu rozliczeniowym jest natychmiast fakturowana i pobierana z Twojego konta. Oczekując na przetworzenie płatności, możesz nadal kupować etykiety do momentu osiągnięcia 10% bieżącego progu. Po przetworzeniu faktury Twój próg jest resetowany.

Jeśli nie osiągniesz tego progu w danym cyklu rozliczeniowym, opłaty za etykiety wysyłkowe zostaną dodane do miesięcznego rachunku za subskrypcję Shopify.

Dowiedz się więcej o rozliczaniu Shopify Shipping.

Shopify Bill Pay

Dzięki aplikacji Shopify Bill Pay obsługiwanej przez platformę Melio możesz opłacać rachunki firmowe bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify. Konsoliduje ona wszystkie finanse w jednym miejscu, zapewniając elastyczność w zakresie opcji płatności przy jednoczesnym zagwarantowaniu dostawcom otrzymania płatności zgodnie z oczekiwaniami. Dowiedz się więcej o aplikacji Shopify Bill Pay.

Płatności krajowe przy użyciu aplikacji Shopify Bill Pay

W przypadku płatności krajowych możesz opłacić dowolny rachunek, korzystając z poniższych metod:

 • Przelew bankowy
 • Firmowa karta kredytowa lub debetowa
 • Konto Shopify Balance

Dostawca otrzymuje płatność przelewem bankowym lub w formie papierowego czeku wysłanego pocztą.

Płatności międzynarodowe przy użyciu aplikacji Shopify Bill Pay

W przypadku płatności międzynarodowych możesz opłacać rachunki w dolarach (USD) przy użyciu konta bankowego lub konta Shopify Balance, a dostawca otrzymuje płatność za pomocą przelewu bankowego.

Typy rachunków obsługiwanych za pomocą aplikacji Shopify Bill Pay

Aplikacja Shopify Bill Pay umożliwia opłacanie różnych typów rachunków, takich jak:

 • Dostawcy
 • Rachunki za telefon firmowy
 • Freelancerzy
 • Każda usługa zafakturowana na Twoją firmę

W celu uproszczenia procesu opłacania rachunków możesz podać swoim dostawcom unikalny adres e-mail, aby rachunki były wysyłane bezpośrednio do aplikacji Shopify Bill Pay. Rachunki można również dodawać ręcznie lub automatycznie synchronizować z aplikacją QuickBooks Online.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo