Zarządzanie informacjami rozliczeniowymi

Twoje rachunki są opłacane przy użyciu aktywnej metody rozliczeniowej. Dostępne metody rozliczeniowe obejmują kartę kredytową i zweryfikowane konto bankowe (zweryfikowane konta bankowe są dostępne tylko dla sprzedawców Shopify Plus w Stanach Zjednoczonych). Twoja karta kredytowa musi umożliwiać płatności cykliczne. W tej chwili nie możesz używać kart debetowych do płatności w Shopify.

Wyświetlanie kolejnego rachunku

Możesz wyświetlić wszelkie dodatkowe opłaty, które zostaną uwzględnione w Twoich nadchodzących rachunkach na stronie ustawień rozliczania w panelu administracyjnym Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie rozliczeń tych opłat, zapoznaj się z sekcją Progi rozliczeniowe.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Rachunki kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

Wyświetl całą historię rozliczeń

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Rachunki, w obszarze Ostatnie rachunki, kliknij opcję Wyświetl całą historię rozliczeń.

Wyświetl wszystkie opłaty w określonym przedziale czasu

Rachunek pokazuje wszystkie opłaty związane z kontem Shopify, w tym opłaty za subskrypcję, opłaty za aplikację. opłaty transakcyjne itp.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. Kliknij opcję Wyświetl podsumowanie konta Shopify.

 3. Na stronie Podsumowanie konta kliknij opcję Wyświetl pełny wyciąg.

 4. Wybierz żądany przedział czasu za pomocą selektora daty, aby wyświetlić dla niego wszystkie opłaty.

Aktualizuj informacje rozliczeniowe

Twoje informacje rozliczeniowe obejmują numer karty kredytowej i adres rozliczeniowy. Jeśli chcesz zaktualizować informacje rozliczeniowe, możesz uzyskać do nich dostęp z menu Ustawienia w swoim panelu administracyjnym.

Możesz opłacać swoje rachunki Shopify (jednorazowe lub okresowe), korzystając z usługi PayPal lub ważnej karty kredytowej MasterCard, Visa lub American Express. Twoja karta kredytowa musi umożliwiać regulowanie płatności okresowych. W tej chwili nie możesz używać kart debetowych do płacenia za Shopify. Opłacając rachunki za pomocą usługi PayPal, możesz użyć salda PayPal, kont bankowych, kart debetowych lub kart kredytowych powiązanych z Twoim kontem PayPal.

Większość opłat pobieranych przez Shopify to płatności okresowe. Płatności okresowe występują w regularnym cyklu. Te cykle rozliczeniowe są różne i nie są zsynchronizowane, chyba że na przykład zaczniesz z planem obejmującym 30-dniowe rozliczenie i zainstalujesz wszystkie swoje aplikacje tego samego dnia.

Jeśli masz siedzibę w Stanach Zjednoczonych, korzystasz z planu Shopify Plus i masz konto bankowe w USD, które akceptuje obciążenia Automated Clearing House (ACH), możesz zweryfikować swoje konto, aby służyło jako aktywna metoda płatności. Sprawdź w swoim banku, czy Twoje konto akceptuje obciążenia ACH.

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i masz wystarczające środki w saldzie konta Shopify Payments, domyślną metodą płatności za zakupy szablonu i jednorazowe zakupy aplikacji jest opcja Saldo Shopify.

Jeśli masz siedzibę we Francji, musisz zapłacić za subskrypcję Shopify kartą kredytową lub kartą debetową z odroczoną spłatą. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju posiadanej karty, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Zmień dane karty kredytowej

Jeśli zmieni się numer karty kredytowej, upewnij się, że został on zaktualizowany na Twoim koncie Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Informacje rozliczeniowe kliknij opcję Zmień kartę kredytową.

 3. Zaktualizuj informacje o karcie kredytowej, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Zmień adres rozliczeniowy

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Informacje rozliczeniowe kliknij opcję Zmień kartę kredytową.

 3. Zaktualizuj pola informacji o adresie rozliczeniowym i kliknij opcję Potwierdź.

Dodaj konto bankowe, aby zapłacić za rachunki

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Informacje rozliczeniowe kliknij opcję Dodaj konto bankowe.

 3. Wprowadź numer konta i numer routingowy dla konta bankowego, które chcesz zweryfikować.

 4. Wprowadź nazwę właściciela sklepu i określ typ konta jako Osobiste lub Firmowe.

 5. Kliknij opcję Rozpocznij weryfikację.

 1. Po 1-3 dniach roboczych Shopify wpłaci dwie małe kwoty (poniżej 1,00 $) na Twoje konto bankowe. Po dokonaniu tych wpłat na Twoje konto potwierdź dwie kwoty, wpisując je w dwóch polach wyświetlanych w sekcji Informacje rozliczeniowe.

 2. Jeśli chcesz, aby zweryfikowane konto było aktywną metodą płatności, zaznacz pole wyboru Ustaw to konto bankowe jako moją aktywną metodę płatności.

 3. Kliknij opcję Zakończ weryfikację. Jeśli weryfikacja się powiedzie, konto bankowe zostanie wyświetlone jako Aktywne.

Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, pojawi się komunikat informujący, że weryfikacja konta bankowego nie powiodła się. Skontaktuj się z bankiem, aby dowiedzieć się więcej, zanim spróbujesz ponownie.

Zmień zweryfikowane informacje o koncie bankowym

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Informacje o płatnościach kliknij opcję Zastąp konto bankowe.

 3. Wprowadź numer konta i numer routingowy dla konta bankowego, które chcesz zweryfikować.

 4. Wprowadź nazwę właściciela sklepu i określ typ konta jako Osobiste lub Firmowe.

 5. Kliknij opcję Rozpocznij weryfikację.

 1. Po 1-3 dniach roboczych Shopify wpłaci dwie małe kwoty (poniżej 1,00 $) na Twoje konto bankowe. Po dokonaniu tych wpłat na Twoje konto potwierdź dwie kwoty, wpisując je w dwóch polach wyświetlanych w sekcji Informacje rozliczeniowe.

 2. Jeśli chcesz, aby zweryfikowane konto było aktywną metodą płatności, zaznacz pole wyboru Ustaw to konto bankowe jako moją aktywną metodę płatności.

 3. Kliknij opcję Zakończ weryfikację. Jeśli weryfikacja się powiedzie, konto bankowe zostanie wyświetlone jako Aktywne.

Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, pojawi się komunikat informujący, że weryfikacja konta bankowego nie powiodła się. Skontaktuj się z bankiem, aby dowiedzieć się więcej, zanim spróbujesz ponownie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo