Zarządzanie informacjami rozliczeniowymi

Twoje rachunki są opłacane przy użyciu głównej metody płatności. Dostępne metody płatności obejmują karty kredytowe, karty debetowe co-branded, Shopify Balance i PayPal (w niektórych regionach).

Wyświetlanie kolejnego rachunku

Możesz wyświetlić wszelkie dodatkowe opłaty, które zostaną uwzględnione w Twoich nadchodzących rachunkach na stronie ustawień rozliczania w panelu administracyjnym Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie rozliczeń tych opłat, zapoznaj się z sekcją Progi rozliczeniowe.

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. W sekcji Rachunki kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

Wyświetl całą historię rozliczeń

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. W sekcji Rachunki, w obszarze Ostatnie rachunki, kliknij opcję Wyświetl całą historię rozliczeń.

Wyświetl wszystkie opłaty w określonym przedziale czasu

Rachunek pokazuje wszystkie opłaty związane z kontem Shopify, w tym opłaty za subskrypcję, opłaty za aplikację. opłaty transakcyjne itp.

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. Kliknij opcję Wyświetl podsumowanie konta Shopify.

 2. Na stronie Podsumowanie konta kliknij opcję Wyświetl pełny wyciąg.

 3. Wybierz przedział czasu za pomocą selektora daty, aby wyświetlić wszystkie opłaty w tym przedziale.

Eksportuj historię rozliczeń

Jeśli chcesz wyświetlić lub zapisać historię rozliczeń, możesz eksportować rachunki do pliku CSV.

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. W sekcji Rachunki kliknij opcję Wyświetl całą historię rozliczeń.

 2. Możesz eksportować rachunki na trzy sposoby:

  1. Wybierz określone rachunki za pomocą pola wyboru, a następnie kliknij Eksportuj plik CSV.
  2. Eksportuj wszystkie rachunki widoczne na bieżącej stronie, klikając Eksportuj plik CSV, a następnie wybierając opcję Bieżącą strona.
  3. Eksportuj wszystkie rachunki w określonym zakresie dat, klikając Eksportuj plik CSV, a następnie wybierając faktury według daty. Możesz wybrać dowolny zakres dat w przedziale ostatnich dwóch lat.
 3. Wybierz format pliku CSV, a następnie kliknij Eksportuj faktury.

Otrzymasz plik CSV w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail powiązany z Twoim loginem.

Metody płatności rachunków Shopify

W zależności od regionu, możesz użyć następujących metod płatności, aby zapłacić rachunki Shopify.

Karty kredytowe i karty debetowe co-branded

Możesz opłacać swoje rachunki Shopify (jednorazowe lub okresowe), korzystając z ważnej karty kredytowej MasterCard, Visa lub American Express. Twoja karta kredytowa musi umożliwiać płatności okresowe.

Możesz także użyć karty debetowej wydanej we współpracy z Mastercard, Visa lub American Express. Jeśli używasz karty debetowej typu co-branded do opłacania rachunków Shopify, musi ona spełniać następujące wymagania:

 • Karta musi obsługiwać transakcje międzynarodowe.
 • Karta musi być skonfigurowana w taki sposób, aby obsługiwała transakcje okresowe.

Jeśli Twoja karta debetowa co-branded nie spełnia tych wymagań lub jeśli nie masz co do tego pewności, musisz skontaktować się z instytucją finansową, która wydała kartę, w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Jeśli masz siedzibę we Francji, musisz zapłacić za subskrypcję Shopify kartą kredytową lub kartą debetową z odroczoną spłatą. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju posiadanej karty, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Jeśli masz siedzibę w Indiach, nie możesz opłacać rachunków Shopify za pomocą karty RuPay.

Shopify Balance

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i masz wystarczające środki na koncie Shopify Payments, Twoje saldo Shopify jest wybrane jako domyślna metoda płatności za zakupy szablonów i jednorazowe zakupy aplikacji. Jeśli chcesz płacić cykliczne opłaty za pomocą środków z salda Shopify, musisz je włączyć w ustawieniach Rozliczenia.

Jeśli opłaty przekroczą środki na koncie Shopify Payments, płatność nie zostanie pobrana z salda. W tym przypadku pełna kwota rachunku jest pobierana z karty kredytowej, którą masz w pliku.

PayPal

Możesz płacić za swoje rachunki Shopify (jednorazowe lub cykliczne) za pomocą PayPal. Gdy płacisz za rachunki za pomocą PayPal, możesz użyć środków z salda PayPal, kont bankowych, kart debetowych lub kart kredytowych powiązanych z Twoim kontem PayPal.

Obciążenia ACH

Jeśli masz siedzibę w Stanach Zjednoczonych, korzystasz z planu Shopify Plus i masz konto bankowe w USD, które akceptuje obciążenia Automated Clearing House (ACH), możesz zweryfikować swoje konto, aby służyło jako główna metoda płatności. Sprawdź w swoim banku, czy Twoje konto akceptuje obciążenia ACH.

Aktualizuj informacje rozliczeniowe

Twoje informacje rozliczeniowe obejmują numer karty kredytowej i adres rozliczeniowy. Jeśli chcesz zaktualizować informacje rozliczeniowe, możesz uzyskać do nich dostęp z menu Ustawienia w swoim panelu administracyjnym.

Większość opłat pobieranych przez Shopify to płatności okresowe. Płatności okresowe występują w regularnym cyklu. Te cykle rozliczeniowe są różne i nie są zsynchronizowane, chyba że na przykład zaczniesz z planem obejmującym 30-dniowe rozliczenie i zainstalujesz wszystkie swoje aplikacje tego samego dnia.

Zaktualizuj numer swojej karty kredytowej lub karty debetowej co-branded

Jeśli zmieni się numer Twojej karty kredytowej lub karty debetowej co-branded, koniecznie zaktualizuj dane na swoim koncie Shopify.

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. W sekcji Metody płatności wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli jedyną dostępną metodą płatności jest karta kredytowa, kliknij opcję Zastąp kartę kredytową. - Jeżeli dostępnych jest wiele metod płatności, kliknij przycisk ... obok metody płatności, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Zastąp.

 1. Wprowadź wymagane informacje.

 2. Kliknij opcję Zastąp kartę kredytową.

Dodawanie lub zastępowanie konta bankowego

Dodanie lub zastąpienie konta bankowego jest procesem dwuetapowym. Najpierw dodaj informacje o koncie bankowym, a następnie zweryfikuj swoje konto.

Krok 1: Dodaj lub zastąp informacje o koncie bankowym

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

 2. W sekcji Metody płatności wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby dodać nowe konto bankowe, kliknij opcję Dodaj metodę płatności. - Aby zastąpić konto bankowe, kliknij przycisk ... obok konta bankowego, a następnie kliknij opcję Zastąp.

 1. Jeśli to konieczne, w polu Typ metody płatności wybierz Konto bankowe.

 2. Wprowadź numer konta i numer routingowy dla konta bankowego, które chcesz zweryfikować.

 3. Wprowadź nazwę właściciela sklepu i określ typ konta jako Prywatne lub Firmowe.

 4. Kliknij opcję Rozpocznij weryfikację.

W ciągu 1 do 3 dni roboczych Shopify wpłaci dwie małe kwoty (poniżej 1,00 USD) na Twoje konto bankowe. Po dokonaniu tych wpłat na Twoje konto będziesz musiał(-a) zweryfikować swoje konto bankowe.

Krok 2: Zweryfikuj swoje konto bankowe

 1. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.

 2. Wprowadź dwie kwoty, które zostały wpłacone na Twoje konto bankowe.

 3. Jeśli chcesz, aby zweryfikowane konto było główną metodą płatności, zaznacz pole wyboru Ustaw to konto bankowe jako moją główną metodę płatności. Jeśli masz dostęp do Shopify Balance i opcja ta została włączona, nie możesz ustawić konta bankowego jako głównej metody płatności.

 4. Kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.

Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, konto bankowe pojawi się w sekcji Metody płatności.

Jeżeli weryfikacja nie będzie pozytywna, nad kontem bankowym, które jej nie przeszło, pojawi się komunikat informujący, że wynik weryfikacji konta bankowego jest negatywny. Możesz zastąpić lub usunąć takie konto bankowe. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby uzyskać więcej informacji przed ponowną próbą.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo