Zarządzanie informacjami rozliczeniowymi

Twoje rachunki są opłacane przy użyciu głównej metody płatności. Dostępne metody rozliczeniowe obejmują kartę kredytową i zweryfikowane konto bankowe (zweryfikowane konta bankowe są dostępne tylko dla sprzedawców Shopify Plus w Stanach Zjednoczonych). Twoja karta kredytowa musi umożliwiać płatności cykliczne. W tej chwili nie możesz używać kart debetowych do płatności w Shopify.

Wyświetlanie kolejnego rachunku

Możesz wyświetlić wszelkie dodatkowe opłaty, które zostaną uwzględnione w Twoich nadchodzących rachunkach na stronie ustawień rozliczania w panelu administracyjnym Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie rozliczeń tych opłat, zapoznaj się z sekcją Progi rozliczeniowe.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Rachunki kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

Wyświetl całą historię rozliczeń

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Rachunki, w obszarze Ostatnie rachunki, kliknij opcję Wyświetl całą historię rozliczeń.

Wyświetl wszystkie opłaty w określonym przedziale czasu

Rachunek pokazuje wszystkie opłaty związane z kontem Shopify, w tym opłaty za subskrypcję, opłaty za aplikację. opłaty transakcyjne itp.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. Kliknij opcję Wyświetl podsumowanie konta Shopify.

 3. Na stronie Podsumowanie konta kliknij opcję Wyświetl pełny wyciąg.

 4. Wybierz przedział czasu za pomocą selektora daty, aby wyświetlić wszystkie opłaty w tym przedziale.

Eksportuj historię rozliczeń

Jeśli chcesz wyświetlić lub zapisać historię rozliczeń, możesz eksportować rachunki do pliku CSV.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Rachunki kliknij opcję Wyświetl całą historię rozliczeń.

 3. Możesz eksportować rachunki na trzy sposoby:

  1. Wybierz określone rachunki za pomocą pola wyboru, a następnie kliknij Eksportuj plik CSV.
  2. Eksportuj wszystkie rachunki widoczne na bieżącej stronie, klikając Eksportuj plik CSV, a następnie wybierając opcję Bieżącą strona.
  3. Eksportuj wszystkie rachunki w określonym zakresie dat, klikając Eksportuj plik CSV, a następnie wybierając faktury według daty. Możesz wybrać dowolny zakres dat w przedziale ostatnich dwóch lat.
 4. Wybierz format pliku CSV, a następnie kliknij Eksportuj faktury.

Otrzymasz plik CSV w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail powiązany z Twoim loginem.

Metody płatności rachunków Shopify

W zależności od regionu, możesz użyć następujących metod płatności, aby zapłacić rachunki Shopify.

Karta kredytowa

Za swoje rachunki Shopify (jednorazowe lub okresowe) możesz płacić za pomocą ważnej karty kredytowej lub karty debetowej pod wspólną marką Mastercard, Visa lub American Express. Twoja karta kredytowa musi umożliwiać płatności cykliczne. W tej chwili nie możesz używać standardowych kart debetowych do płacenia rachunków Shopify.

Jeśli masz siedzibę we Francji, musisz zapłacić za subskrypcję Shopify kartą kredytową lub kartą debetową z odroczoną spłatą. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju posiadanej karty, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Shopify Balance

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i masz wystarczające środki na koncie Shopify Payments, Twoje saldo Shopify jest wybrane jako domyślna metoda płatności za zakupy szablonów i jednorazowe zakupy aplikacji. Jeśli chcesz płacić cykliczne opłaty za pomocą środków z salda Shopify, musisz je włączyć w ustawieniach Rozliczenia.

Jeśli opłaty przekroczą środki na koncie Shopify Payments, płatność nie zostanie pobrana z salda. W tym przypadku pełna kwota rachunku jest pobierana z karty kredytowej, którą masz w pliku.

PayPal

Możesz płacić za swoje rachunki Shopify (jednorazowe lub cykliczne) za pomocą PayPal. Gdy płacisz za rachunki za pomocą PayPal, możesz użyć środków z salda PayPal, kont bankowych, kart debetowych lub kart kredytowych powiązanych z Twoim kontem PayPal.

Obciążenia ACH

Jeśli masz siedzibę w Stanach Zjednoczonych, korzystasz z planu Shopify Plus i masz konto bankowe w USD, które akceptuje obciążenia Automated Clearing House (ACH), możesz zweryfikować swoje konto, aby służyło jako główna metoda płatności. Sprawdź w swoim banku, czy Twoje konto akceptuje obciążenia ACH.

Aktualizuj informacje rozliczeniowe

Twoje informacje rozliczeniowe obejmują numer karty kredytowej i adres rozliczeniowy. Jeśli chcesz zaktualizować informacje rozliczeniowe, możesz uzyskać do nich dostęp z menu Ustawienia w swoim panelu administracyjnym.

Większość opłat pobieranych przez Shopify to płatności okresowe. Płatności okresowe występują w regularnym cyklu. Te cykle rozliczeniowe są różne i nie są zsynchronizowane, chyba że na przykład zaczniesz z planem obejmującym 30-dniowe rozliczenie i zainstalujesz wszystkie swoje aplikacje tego samego dnia.

Zastąp kartę kredytową

Jeśli zmieni się numer karty kredytowej, upewnij się, że został on zaktualizowany na Twoim koncie Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Metody płatności wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli jedyną dostępną metodą płatności jest karta kredytowa, kliknij opcję Zastąp kartę kredytową. - Jeżeli dostępnych jest wiele metod płatności, kliknij przycisk ... obok karty kredytowej, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Zastąp.

 1. Wprowadź wymagane informacje.

 2. Kliknij opcję Zastąp kartę kredytową.

Dodawanie lub zastępowanie konta bankowego

Dodanie lub zastąpienie konta bankowego jest procesem dwuetapowym. Najpierw dodaj informacje o koncie bankowym, a następnie zweryfikuj swoje konto.

Krok 1: Dodaj lub zastąp informacje o koncie bankowym

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Metody płatności wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby dodać nowe konto bankowe, kliknij opcję Dodaj metodę płatności. - Aby zastąpić konto bankowe, kliknij przycisk ... obok konta bankowego, a następnie kliknij opcję Zastąp.

 1. Jeśli to konieczne, w polu Typ metody płatności wybierz Konto bankowe.

 2. Wprowadź numer konta i numer routingowy dla konta bankowego, które chcesz zweryfikować.

 3. Wprowadź nazwę właściciela sklepu i określ typ konta jako Prywatne lub Firmowe.

 4. Kliknij opcję Rozpocznij weryfikację.

W ciągu 1 do 3 dni roboczych Shopify wpłaci dwie małe kwoty (poniżej 1,00 USD) na Twoje konto bankowe. Po dokonaniu tych wpłat na Twoje konto będziesz musiał(-a) zweryfikować swoje konto bankowe.

Krok 2: Zweryfikuj swoje konto bankowe

 1. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.

 2. Wprowadź dwie kwoty, które zostały wpłacone na Twoje konto bankowe.

 3. Jeśli chcesz, aby zweryfikowane konto było główną metodą płatności, zaznacz opcję Ustaw to konto bankowe jako moją główną metodę płatności.

 1. Kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.

Wyniki

Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, konto bankowe pojawi się w sekcji Metody płatności.

Jeżeli weryfikacja nie będzie pozytywna, nad kontem bankowym, które jej nie przeszło, pojawi się komunikat informujący, że wynik weryfikacji konta bankowego jest negatywny. Możesz zastąpić lub usunąć takie konto bankowe. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby uzyskać więcej informacji przed ponowną próbą.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo