Zarządzanie informacjami rozliczeniowymi

Twoje rachunki są opłacane przy użyciu głównej metody płatności. Dostępne metody płatności obejmują karty kredytowe, karty debetowe co-branded, Shopify Balance i PayPal (w niektórych regionach).

Wyświetlanie kolejnego rachunku

Możesz wyświetlić wszelkie dodatkowe opłaty, które zostaną uwzględnione w Twoich nadchodzących rachunkach na stronie ustawień rozliczania w panelu administracyjnym Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie rozliczeń tych opłat, zapoznaj się z sekcją Progi rozliczeniowe.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Rachunki kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

Wyświetl całą historię rozliczeń

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Rachunki, w obszarze Ostatnie rachunki, kliknij opcję Wyświetl całą historię rozliczeń.

Wyświetl wszystkie opłaty z określonego przedziału czasu na zestawieniu opłat

Zestawienie opłat zawiera wszystkie opłaty naliczone na koncie Shopify w ciągu ostatnich 90 dni. Są to na przykład opłaty subskrypcyjne, opłaty za aplikacje, opłaty za wysyłkę i opłaty transakcyjne firm zewnętrznych.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. Kliknij opcję Wyświetl podsumowanie konta Shopify.

 3. Na stronie Podsumowanie konta kliknij opcję Wyświetl pełny wyciąg.

 4. Wybierz przedział czasu za pomocą selektora daty, aby wyświetlić wszystkie opłaty w tym przedziale.

Eksportuj historię rozliczeń

Aby wyświetlić lub zapisać historię rozliczeń, możesz eksportować rachunki do pliku CSV. Możesz wyeksportować dane rozliczeniowe za dowolny okres wstecz do daty utworzenia konta Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Rachunki kliknij opcję Wyświetl całą historię rozliczeń.

 3. Możesz eksportować rachunki na trzy sposoby:

  1. Wybierz określone rachunki za pomocą pola wyboru, a następnie kliknij Eksportuj plik CSV.
  2. Eksportuj wszystkie rachunki widoczne na bieżącej stronie, klikając Eksportuj plik CSV, a następnie wybierając opcję Bieżącą strona.
  3. Eksportuj wszystkie rachunki w określonym zakresie dat, klikając Eksportuj plik CSV, a następnie wybierając Faktury według daty. Możesz wybrać dowolny zakres dat od momentu utworzenia konta Shopify.
 4. Wybierz format pliku CSV, a następnie kliknij Eksportuj faktury.

Plik CSV zostanie wysłany na adres e-mail powiązany z Twoim loginem.

Metody płatności rachunków Shopify

W zależności od regionu, możesz użyć następujących metod płatności, aby zapłacić rachunki Shopify.

Karty kredytowe i karty debetowe co-branded

Możesz opłacać swoje rachunki Shopify (jednorazowe lub okresowe), korzystając z ważnej karty kredytowej MasterCard, Visa lub American Express. Twoja karta kredytowa musi umożliwiać płatności okresowe.

Możesz także użyć karty debetowej wydanej we współpracy z Mastercard, Visa lub American Express. Jeśli używasz karty debetowej typu co-branded do opłacania rachunków Shopify, musi ona spełniać następujące wymagania:

 • Karta musi obsługiwać transakcje międzynarodowe.
 • Karta musi być skonfigurowana w taki sposób, aby obsługiwała transakcje okresowe.

Jeśli Twoja karta debetowa co-branded nie spełnia tych wymagań lub jeśli nie masz co do tego pewności, musisz skontaktować się z instytucją finansową, która wydała kartę, w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Uwagi dotyczące kart kredytowych i kart debetowych co‑branded

Zapoznaj się z poniższymi uwagami dotyczącymi korzystania z kart kredytowych i kart debetowych co‑branded w określonych krajach i regionach.

 • Jeśli masz siedzibę we Francji, musisz zapłacić za subskrypcję Shopify kartą kredytową lub kartą debetową z odroczoną spłatą. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju posiadanej karty, skontaktuj się ze swoim bankiem.
 • Jeśli masz siedzibę w Indiach, nie możesz opłacać rachunków Shopify za pomocą karty RuPay.
 • Jeśli masz siedzibę w Brazylii, musisz używać międzynarodowej, a nie krajowej karty Visa lub Mastercard. Sprawdź, czy Twoja karta jest oznaczona jako Internacional.

Shopify Balance

Jeśli masz konto Shopify Balance, możesz używać karty Shopify Balance do opłacania rachunków Shopify. Nie musisz wprowadzać żadnych danych karty. Wstaw wirtualną kartę Shopify Balance jako preferowaną metodę płatności.

PayPal

Możesz płacić za swoje rachunki Shopify (jednorazowe lub cykliczne) za pomocą PayPal. Gdy płacisz za rachunki za pomocą PayPal, możesz użyć środków z salda PayPal, kont bankowych, kart debetowych lub kart kredytowych powiązanych z Twoim kontem PayPal.

Obciążenia ACH

Jeśli masz siedzibę w Stanach Zjednoczonych, korzystasz z planu Shopify Plus i masz konto bankowe w USD, które akceptuje obciążenia Automated Clearing House (ACH), możesz zweryfikować swoje konto, aby służyło jako główna metoda płatności. Sprawdź w swoim banku, czy Twoje konto akceptuje obciążenia ACH.

Zaktualizuj informacje rozliczeniowe

Informacje rozliczeniowe obejmują metody płatności rachunków Shopify oraz adres rozliczeniowy.

Większość opłat pobieranych przez Shopify to płatności okresowe. Płatności okresowe występują w regularnym cyklu. Te cykle rozliczeniowe są różne i nie są zsynchronizowane, chyba że na przykład zaczniesz z planem obejmującym 30-dniowe rozliczenie i zainstalujesz wszystkie swoje aplikacje tego samego dnia.

Zaktualizuj lub zmień kartę dla metody płatności

Możesz dodać nową kartę dla metody płatności lub zaktualizować informacje o istniejącej już karcie w dowolnym momencie w panelu administracyjnym Shopify. Dostępne metody płatności kartą pozwalają na użycie karty kredytowej, karty debetowej co‑branded oraz fizycznej bądź wirtualnej karty Shopify Balance, jeśli jest ona dostępna w Twoim regionie.

Jeśli chcesz usunąć metodę płatności ze swojego sklepu, np. kartę kredytową lub konto PayPal, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Metody płatności wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jedyną dostępną metodą płatności jest karta kredytowa, kliknij opcję Zastąp kartę kredytową.
  • Jeżeli dostępnych jest wiele metod płatności, kliknij przycisk ... obok metody płatności, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Zastąp.
 3. Wprowadź wymagane informacje.

 4. Kliknij opcję Zastąp kartę kredytową.

Zmień adres rozliczeniowy

Jeśli zmienisz adres powiązany z Twoją kartą kredytową lub kartą debetową co-branded, zadbaj o aktualizację informacji rozliczeniowych.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Metody płatności wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jedyną dostępną metodą płatności jest karta kredytowa, kliknij opcję Zastąp kartę kredytową.
  • Jeżeli dostępnych jest wiele metod płatności, kliknij przycisk ... obok metody płatności, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Zastąp.
 3. Wprowadź wymagane informacje, w tym nowy adres rozliczeniowy.

 4. Kliknij opcję Zastąp kartę kredytową.

Zaktualizuj okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy lub cykl rozliczeniowy to okres między rachunkami. Możesz go wydłużyć, ale nie możesz wybrać, w którym dniu miesiąca otrzymasz rachunek. Domyślny cykl rozliczeniowy trwa 30 dni, a cena związana z planem subskrypcji Shopify Twojego sklepu jest uwzględniona w rachunku wystawionym na koniec każdego cyklu.

Jeśli dla Twojego planu dostępna jest ta opcja, możesz uzyskać rabat, wyrażając zgodę na dłuższy cykl rozliczeniowy.

Musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem Zarządzanie planem, aby aktualizować okres rozliczeniowy.

Kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu.
 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Plan.
 3. Kliknij Zmień plan.
 4. Kliknij opcję Zmień swój okres rozliczeniowy.. Jeśli nie widzisz przycisku Zmień okres rozliczeniowy, nie możesz zwiększyć cyklu rozliczeniowego dla bieżącego planu). Jeśli nie widzisz linku, znajdź plan, w którym jesteś, i kliknij Wybierz plan Jeśli nie widzisz linku, znajdź plan, w którym jesteś, i kliknij Wybierz plan.
 5. Po wyświetleniu opcji rozliczeń wybierz żądany cykl rozliczeniowy.
 6. Sprawdź opis opłat za kartę kredytową, które akceptujesz.
 7. Kliknij opcję Potwierdź zmiany, aby zaakceptować nową umowę.

Dodawanie lub zastępowanie konta bankowego

Dodanie lub zastąpienie konta bankowego jest procesem dwuetapowym. Najpierw dodaj informacje o koncie bankowym, a następnie zweryfikuj swoje konto.

Krok 1: Dodaj lub zastąp informacje o koncie bankowym

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Metody płatności wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowe konto bankowe, kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
  • Aby zastąpić konto bankowe, kliknij przycisk ... obok konta bankowego, a następnie kliknij opcję Zastąp.
 3. Jeśli to konieczne, w polu Typ metody płatności wybierz Konto bankowe.

 4. Wprowadź numer konta i numer routingowy dla konta bankowego, które chcesz zweryfikować.

 5. Wprowadź nazwę właściciela sklepu i określ typ konta jako Prywatne lub Firmowe.

 6. Kliknij opcję Rozpocznij weryfikację.

W ciągu 1 do 3 dni roboczych Shopify wpłaci dwie małe kwoty (poniżej 1,00 USD) na Twoje konto bankowe. Po dokonaniu tych wpłat na Twoje konto będziesz musiał(-a) zweryfikować swoje konto bankowe.

Krok 2: Zweryfikuj swoje konto bankowe

 1. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.
 2. Wprowadź dwie kwoty, które zostały wpłacone na Twoje konto bankowe.
 3. Jeśli chcesz, aby zweryfikowane konto było główną metodą płatności, zaznacz opcję Ustaw to konto bankowe jako moją główną metodę płatności.
 4. Kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.

Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, konto bankowe pojawi się w sekcji Metody płatności.

Jeżeli weryfikacja nie będzie pozytywna, nad kontem bankowym, które jej nie przeszło, pojawi się komunikat informujący, że wynik weryfikacji konta bankowego jest negatywny. Możesz zastąpić lub usunąć takie konto bankowe. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby uzyskać więcej informacji przed ponowną próbą.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo