Sprzedaż sklepu Shopify

Możesz sprzedać swój sklep Shopify innemu przedsiębiorcy i zarobić na takiej sprzedaży.

Przygotowania do sprzedaży sklepu

Przed sprzedażą sklepu zapoznaj się z poniższymi przygotowaniami:

 • Upewnij się, że Twój sklep Shopify ma aktualny status, zapasy Twojego sklepu są dokładnie policzone i wszystkie funkcje oraz operacje sklepu działają zgodnie z przeznaczeniem.
 • Zleć wycenę firmy w celu obliczenia jej godziwej wartości rynkowej.
 • Ustal, które dane i informacje dotyczące firmy musisz zachować w swojej dokumentacji po sprzedaży. Możesz na przykład zachować rachunki, eksportując historię rozliczeń. Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, rozważ eksportowanie historii wypłat i transakcji.
 • Ustal, czy sprzedaż sklepu nowemu właścicielowi będzie miała wpływ na Twoje dotychczasowe umowy lub zobowiązania.

  • Jeśli korzystasz z usługi Shopify Capital lub karty Shopify Credit, nie możesz przenieść własności sklepu.
  • Jeśli masz aktywne konto Shopify Balance, musisz wypłacić wszystkie środki z konta Balance i skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, aby uzyskać dalszą pomoc w przeniesieniu własności sklepu.
 • Przedstaw wszelkie wymagania, które będą nadal obowiązywać po przeniesieniu własności. Mogą one dotyczyć umów o pracę dla obecnych pracowników, dotychczasowych elementów marki, wytycznych marketingowych lub zawartych umów bądź nawiązanych relacji biznesowych z firmami zewnętrznymi (takimi jak dostawcy usług realizacji zamówień lub podmioty przetwarzające płatności).

 • Utwórz plan przeniesienia firmy na nowego właściciela, obejmujący harmonogram. Zapoznanie nowego właściciela ze specyfiką Twojej marki i procesów realizowanych w Twoim sklepu może zająć od kilku dni do kilku miesięcy w zależności od wielkości i złożoności firmy.

Zasoby:

Gdzie sprzedać sklep

Właściciele sklepów Shopify muszą je sprzedawać poza platformą Shopify. Jeśli nie masz nabywcy chętnego przejąć Twój sklep na własność, możesz wystawić sklep na sprzedaż na zewnętrznych internetowych platformach handlowych, które pośredniczą w sprzedaży firm e-commerce między sprzedawcami i klientami.

Oto kilka przykładów takich rynków:

W przypadku każdej zewnętrznej platformy handlowej obowiązują inne wymagania i etapy dotyczące obsługi oferty. Sprzedający może na przykład zlecić dodatkowe niezależne oceny swojej firmy oraz skorzystać z usług prawników i maklerów oferujących pomoc w znalezieniu nabywcy i finalizacji sprzedaży. Zewnętrzne platformy handlowe często pobierają dodatkowe opłaty za swoje usługi, które nie są ustalane, kontrolowane ani pobierane przez Shopify.

Po znalezieniu nabywcy skontaktuj się z prawnikiem, aby uzyskać pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej sprzedaży sklepu, obejmującą sporządzenie umowy sprzedaży zawierającej wymagania lub uzgodnienia obowiązujące obie strony.

Przenieś własność sklepu Shopify

Po potwierdzeniu nabywcy i zaakceptowaniu warunków sprzedaży przez wszystkie strony możesz przenieść własność swojego sklepu na nowego właściciela w panelu administracyjnym Shopify. W przypadku zakupu niestandardowej domeny dla swojego sklepu musisz także przenieść własność domeny na nowego właściciela.

Kroki:

 1. Zaktualizuj dane kontaktowe firmy dla swojego sklepu, w tym adres e-mail sklepu, telefon do sklepu i adres firmy, na stronie Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.
 2. Zaktualizuj informacje w powiadomieniach sklepu, używając danych o nowym właścicielu, takich jak adres e-mail dla powiadomień o nowych zamówieniach.
 3. Zaktualizuj dane kontaktowe dla wszystkich niestandardowych domen zakupionych dla sklepu. W przypadku zakupu niestandardowej domeny w Shopify, wykonaj poniższe kroki, aby edytować swoje dane kontaktowe.
 4. Wykonaj poniższe kroki, aby zaktualizować informacje rozliczeniowe na podstawie informacji rozliczeniowych nowego właściciela. Jeśli masz aplikacje firm zewnętrznych, które obsługują Twoje informacje rozliczeniowe poza Shopify, zmień również swoje informacje rozliczeniowe na informacje rozliczeniowe nowego właściciela.
 5. Zaktualizuj dane sklepu dotyczące wypłat, podając konto bankowe nowego właściciela. Wykonaj tę czynność dla wszystkich aktywnych metod płatności, które obsługuje Twój sklep.

  • Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, wykonaj poniższe kroki, aby edytować zapisane informacje o koncie bankowym. Musisz także zaktualizować swoje dane podatkowe.
  • Jeśli korzystasz z usług zewnętrznych dostawców płatności (np. PayPal), zmień konto powiązane ze sklepem na konto nowego właściciela lub przenieś własność powiązanego konta na nowego właściciela z poziomu platformy dostawcy płatności.
 6. Wykonaj te kroki, aby oficjalnie przenieść własność konta sklepu na nowego właściciela. Spowoduje to usunięcie uprawnień właściciela konta z Twojego loginu Shopify, więc nie będziesz mieć dostępu do niektórych części panelu administracyjnego Shopify sklepu (takich jak informacje o płatnościach i rozliczeniach).

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo