Wyświetlanie i eksportowanie szczegółów wypłaty Shopify Payments

Na stronie Wypłaty wyświetlane są Twoje poprzednie i następne wypłaty. Jeśli masz zaplanowane wypłaty, zobaczysz przewidywaną datę ich realizacji. Przedstawione jest dostępne saldo dla kolejnej wypłaty oraz wszystkie środki rezerwowe. Możesz również wyeksportować swoje transakcje jako plik CSV, aby wyświetlić sumę opłat za każdą wypłatę i oczekującą transakcję.

Zobacz swoje wypłaty

Saldo zaplanowanych wypłat i harmonogram wypłat możesz wyświetlić w panelu administracyjnym Shopify. Płatności są synchronizowane z odnośnymi zamówieniami. Ułatwia to sprawdzanie wysokości kwot otrzymywanych za pojedyncze zamówienie.

Kroki:

Status wypłaty

Sekcja Wszystkie wypłaty na stronie Wypłaty zawiera listę wszystkich Twoich wypłat i ich aktualny status:

Znaczenie statusu wypłaty
Status Opis
W drodze Wypłata jest w trakcie wysyłania na Twoje konto bankowe.
Płatne Wypłata została wysłana do Twojego banku. Nie oznacza to, że masz środki na swoim koncie bankowym. Twój bank może je najpierw przetwarzać przed wpłatą na konto, co zwykle trwa od 1 do 3 dni roboczych, w zależności od banku.
Nie powiodło się Twój bank nie był w stanie poprawnie przetworzyć wypłaty i środki nie zostały wpłacone. Aby dowiedzieć się więcej o kolejnych krokach, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w panelu administracyjnym Shopify.

Wyświetl określoną wypłatę

Szczegóły konkretnej wypłaty można znaleźć w następujący sposób:

 • W harmonogramie wypłat kliknij kwotę wypłaty.
 • W sekcji Wszystkie wypłaty kliknij datę wypłaty.

W sekcji Przegląd przedstawiono poniższe informacje o wypłacie:

 • łączna kwota wypłaty
 • status wypłaty
 • konto bankowe, na które przelewana jest wypłata
 • numer referencyjny przelewu (jeśli jest dostępny)
 • zestawienie opłat, zwrotów kosztów, korekt i rezerw

W sekcji Transakcje są przedstawione szczegóły każdej transakcji uwzględnionej w wypłacie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat statusu określonej wypłaty, możesz zasięgnąć informacji w banku połączonym z Twoim kontem Shopify Payments, podając numer referencyjny przelewu wypłaty.

Wyświetl wszystkie transakcje

Kliknięcie opcji transakcje na stronie Wypłaty powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji związanych ze wszystkimi Twoimi wypłatami.

Transakcje mają taki sam status jak wypłaty, dodatkowo mają również status Oczekujące. Transakcje oznaczone jako Oczekujące dotyczą dokonanych sprzedaży, które nie zostały jeszcze wysłane na Twoje konto bankowe. Data wypłaty dla oczekujących transakcji jest tylko szacunkowa.

Eksportuj swoje transakcje

Łączne opłaty dla każdej wypłaty i oczekująca transakcja są wyświetlane w tabeli Transakcje. Możesz wyeksportować swoje transakcje do pliku CSV.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności > Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij opcję Wyświetl transakcje.
 3. Kliknij Eksportuj.
 4. Wybierz zakres transakcji, które chcesz eksportować i typ pliku CSV, a następnie kliknij Eksportuj transakcje bilansowe.

Plik CSV zawierać będzie następujące informacje:

Transaction Date Data i godzina przeprowadzenia transakcji, w tym strefa czasowa. Przykład: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type Typ transakcji. Przykład: korekta lub zwrot
Order Numer powiązany z zamówieniem.
Card Brand Typ karty użytej do zrealizowania transakcji. Przykład: Visa
Card Source Metoda obciążenia karty. Przykład: przeciągnięcie
Payout Status Status wypłaty transakcji. Przykład: Oczekująca
Payout Date Data wypłaty.
Available On Data udostępnienia wypłaconych środków.
Amount Kwota transakcji.
Fee Opłata pobrana za transakcję.
Net Różnica między kwotą i opłatą.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo