การดูและการส่งออกรายละเอียดการรับชำระเงินผ่าน Shopify Payments

หน้าการรับชำระเงินจะแสดงการรับชำระเงินครั้งก่อนหน้าและครั้งถัดไป หากคุณได้นัดหมายการรับชําระเงินไว้ ระบบจะแสดงวันที่โดยประมาณที่คุณรับชําระเงิน คุณสามารถดูยอดคงเหลือของยอดเงินที่คุณจะได้รับในครั้งถัดไปและเงินที่กันไว้ในส่วนสํารองทุกรายการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกธุรกรรมเป็นไฟล์ CSV เพื่อดูค่าธรรมเนียมทั้งหมดของการรับชำระเงินแต่ละรายการและธุรกรรมที่รอดำเนินการได้

วิธีดูการรับชำระเงินของคุณ

คุณสามารถดูยอดคงเหลือของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับตามกำหนดการและกำหนดเวลารับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ การชำระเงินจะซิงค์กับคำสั่งซื้อ ซึ่งช่วยให้คุณทราบยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอน:

สถานะการรับชำระเงิน

ส่วนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับทั้งหมดในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะแสดงรายการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับทั้งหมดของคุณและสถานะปัจจุบันของแต่ละรายการ

ความหมายของสถานะการรับยอดชำระเงิน
สถานะ คำอธิบาย
อยู่ระหว่างการขนย้าย ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับอยู่ในระหว่างขั้นตอนการโอนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
ชำระแล้ว ระบบได้โอนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไปยังธนาคารของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจะบัญชีธนาคารของคุณแล้ว ธนาคารของคุณอาจยังต้องดำเนินการและฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ
ล้มเหลว ธนาคารของคุณไม่สามารถดำเนินการกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจนเสร็จสิ้นได้ และเงินจำนวนดังกล่าวจึงยังไม่ได้รับการฝากเข้าบัญชี คุณต้องปฏิบัติตามข้อความที่แจ้งในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป

ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่ต้องการ

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระเงินบางรูปแบบได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ในกำหนดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ให้คลิกที่จำนวนของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับนั้นๆ
 • ในส่วนการับชำระเงินทั้งหมด คลิกวันที่ของการรับชำระเงินนั้นๆ

ส่วนภาพรวมจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับต่อไปนี้:

 • จำนวนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับทั้งหมด
 • สถานะของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
 • บัญชีธนาคารซึ่งเราโอนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไปให้
 • หมายเลขอ้างอิงการโอนเงิน (หากมี)
 • ข้อมูลแยกย่อยเกี่ยวกับค่าบริการ การคืนเงิน การปรับเปลี่ยน และการจอง

ส่วนธุรกรรมแสดงรายละเอียดธุรกรรมแต่ละรายการที่อยู่ในการรับชำระเงิน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่ต้องการ คุณสามารถติดต่อธนาคารที่เชื่อมต่อบัญชี Shopify Payments ของคุณไว้และระบุหมายเลขอ้างอิงการโอนเงินของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับได้

ดูธุรกรรมทั้งหมด

การคลิกที่ “ธุรกรรม” บนหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ระบบจะแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินที่ร้านค้าของคุณจะได้รับทั้งหมด

ธุรกรรมจะมีสถานะเหมือนกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยจะมีสถานะเพิ่มเติมคือสถานะ “รอดำเนิน” ธุรกรรมที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นรอดำเนินการคือการรับชำระเงินสำหรับการขายที่คุณจัดทำขึ้นแต่ยังไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วันที่สำหรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับสำหรับธุรกรรมที่รอดำเนินการจะเป็นระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น

ส่งออกธุรกรรมของคุณ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับการรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับแต่ละครั้งและธุรกรรมที่รอดำเนินการอยู่จะปรากฏในตารางธุรกรรม คุณสามารถส่งออกธุรกรรมของคุณเป็นไฟล์ CSV ได้

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน > ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
 2. คลิกดูธุรกรรม
 3. คลิกที่ส่งออก
 4. เลือกช่วงของธุรกรรมที่ต้องการส่งออก และเลือกประเภทของไฟล์ CSV จากนั้นคลิกส่งออกยอดคงเหลือธุรกรรม

ไฟล์ CSV จะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

Transaction Date วันและเวลาที่การทำธุรกรรมเกิดขึ้น รวมถึงเขตเวลา ตัวอย่าง: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type ประเภทของธุรกรรม ตัวอย่าง: การปรับปรุงหรือก่ารคืนเงิน
Order จำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
Card Brand ประเภทของบัตรที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรม ตัวอย่าง: Visa
Card Source วิธีการเรียกเก็บเงินจากบัตร ตัวอย่าง: รูดบัตร
Payout Status สถานะการรับชำระเงินของธุรกรรม ตัวอย่าง: รอดำเนินการ
Payout Date วันที่รับชำระเงิน
Available On วันที่จะได้รับชำระเงิน
Amount จำนวนเงินของธุรกรรม
Fee ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากธุรกรรม
Net ความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินและค่าธรรมเนียม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี