การรับยอดเงินผ่าน Shopify Payments ล้มเหลว

หากการรับยอดเงินผ่าน Shopify Payments ล้มเหลว คุณจะได้รับอีเมล การแจ้งเตือนจะปรากฏบนหน้าแรกของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ และการรับยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายว่าล้มเหลวในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับระบบจะระงับการรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับตามกำหนดเวลาทั้งหมด จนกว่าปัญหาเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของคุณจะได้รับการแก้ไข

การแก้ไขการรับยอดเงินที่ล้มเหลว

เมื่อการรับยอดเงินล้มเหลว จะมีข้อความการรับยอดเงินล้มเหลวในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่อธิบายสาเหตุที่การรับยอดเงินล้มเหลว และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาหากการรับยอดเงินล้มเหลวเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีธนาคาร ระบบก็จะให้ลิงก์ที่สามารถคลิกเพื่ออัปเดตรายละเอียดได้

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุใดการรับยอดเงินจึงล้มเหลวและวิธีแก้ปัญหา:

การแก้ไขการรับยอดเงินที่ล้มเหลว
เหตุผลสำหรับการรับยอดเงินที่ล้มเหลว ความละเอียด
ข้อมูลบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินพร้อมข้อความแจ้งว่าบัญชีที่เชื่อมโยงไม่มีอยู่หรือปิดบัญชีแล้ว อัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ แล้วลองดำเนินการกับยอดเงินอีกครั้ง หากคุณไม่สามารถอัปเดตรายละเอียดธนาคารของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อขอความช่วยเหลือ
สกุลเงินในบัญชีไม่ตรงกัน ตรวจสอบรายการสกุลเงินที่รองรับสำหรับ Shopify Payments เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณอยู่ในสกุลเงินที่รองรับสำหรับภูมิภาคของคุณ หากสกุลเงินไม่รองรับในภูมิภาคของคุณ ให้อัปเดตบัญชีธนาคารเป็นบัญชีในสกุลเงินที่รองรับ
ประเภทบัญชีไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อกำหนดบัญชีธนาคารของ Shopify Payments สำหรับภูมิภาคของคุณ หากบัญชีธนาคารของคุณไม่ใช่ประเภทบัญชีที่รองรับ ให้อัปเดตเป็นบัญชีที่รองรับ ตัวอย่างของบัญชีธนาคารที่ไม่รองรับ ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีธนาคารระบบเสมือน
ชื่อผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับเงินไม่ถูกต้อง ชื่อผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับเงินในการรับเงินของคุณจะอิงตามข้อมูลบัญชี Shopify Payments และประเภทธุรกิจที่คุณลงทะเบียน หากชื่อในการรับเงินไม่ตรงกับชื่อในบัญชีธนาคารของคุณ ธนาคารอาจปฏิเสธการรับชำระเงินได้ อัปเดตรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณสำหรับ Shopify Payments เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนกับธนาคาร หากคุณไม่สามารถดูชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อขอความช่วยเหลือ
จำนวนเงินไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการชำระเงินยอดเงินที่ติดลบ หากคุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ หรือสหรัฐอเมริกา และมีเงินในบัญชีธนาคารของคุณไม่เพียงพอสำหรับจำนวนยอดเงินติดลบที่ต้องชำระคืนเนื่องจากการคืนเงินหรือการเรียกคืนยอดเงิน การดำเนินการกับยอดเงินที่ติดลบจะล้มเหลว Shopify จะหักเงินจำนวนดังกล่าวอีกครั้งในการรับยอดเงินครั้งถัดไปของคุณ ระบบจะล้างข้อความหลังจากมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมยอดคงเหลือที่ติดลบได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคืนเงินและยอดคงเหลือที่ติดลบ

หากข้อมูลบัญชีธนาคารปัจจุบันของคุณถูกต้อง และคุณไม่แน่ใจว่าเหตุใดการรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจึงล้มเหลว ให้ติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบปัญหา

หากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของ Markets Pro ล้มเหลว และข้อมูลการธนาคารของคุณถูกต้อง ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับนั้นจะได้รับการดำเนินการอีกครั้งโดยอัตโนมัติภายใน 72 ชั่วโมงต่อจากนี้หากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับล้มเหลวอีกครั้ง ให้ติดต่อธนาคารของคุณเพื่อตรวจสอบปัญหา

การดำเนินการกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่ล้มเหลวอีกครั้ง

หลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาที่ทำให้การรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณล้มเหลว คุณสามารถคลิกดำเนินการกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับอีกครั้งในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

ข้อผิดพลาดบางอย่างไม่แสดงปุ่มดำเนินการกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น หากบัญชีธนาคารของคุณถูกปิด จะมีข้อความแนะนำให้คุณเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว การรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณจะดำเนินการอีกครั้งโดยอัตโนมัติภายใน 3 วันทำการถัดไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี