ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

บัญชีธนาคารบางประเภทเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments

ในการจะมีสิทธิ์ได้นั้น บัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีปัจจุบันที่สามารถรับการโอนเงินได้ และมีสิทธิ์รับเงินที่ร้านค้าจะได้รับในสกุลเงินที่ Shopify รองรับในประเทศของคุณ

บัญชีกระแสรายวันที่ตั้งค่าให้รับได้เฉพาะการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Shopify Payments ได้ Shopify Payments ไม่รองรับบัญชีออมทรัพย์ บัญชีสกุลเงินเฟล็กซ์ และบริการการโอนเงินที่เลียนแบบบัญชีธนาคาร แม้ว่าระบบจะรองรับบัญชีธนาคารเสมือนที่ไม่ใช่ Shopify แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดในการรับชำระเงินจากบัญชีเหล่านี้

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณสามารถรับประเภทการโอนเงินที่ระบุไว้ข้างต้นในภูมิภาคของคุณได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

หากรายละเอียดธนาคารหรือรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณก็สามารถอัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้ในการตั้งค่า Shopify Payments ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในแต่ละประเทศ

อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเพิ่มเติมสำหรับ Shopify Payments โดยขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณตั้งอยู่ที่ใด บัญชีธนาคารต้องมีประเภทการโอนและสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินที่ต้องใช้ในประเทศของคุณ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในแต่ละประเทศ
ประเทศ ข้อกำหนด
ออสเตรเลีย
 • บัญชีธนาคารสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียที่อยู่ในออสเตรเลีย
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน BECS
ออสเตรีย
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
เบลเยียม
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
แคนาดา
 • บัญชีธนาคารสกุลดอลลาร์แคนาดาหรือดอลลาร์สหรัฐ
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน ACH
เช็กเกีย
 • บัญชีธนาคารที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
  • บัญชีธนาคารสกุลโครูนาเช็กที่อยู่ในเช็กเกีย
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
เดนมาร์ก
 • บัญชีธนาคารที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO หรือ PT
  • บัญชีธนาคารสกุลโครนเดนมาร์กที่อยู่ในเดนมาร์ก
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
ฟินแลนด์
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LT, LU, NL, NO, PT, SE
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
ฝรั่งเศส
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LT, LU, NL, NO, PT, SE
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
เยอรมนี
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO หรือ PT
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
ฮ่องกง
 • บัญชีธนาคารสกุลดอลลาร์ฮ่องกงที่อยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน HKD
ไอร์แลนด์
 • บัญชีธนาคารสกุลยูโรที่อยู่ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน FPS
อิตาลี
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
ญี่ปุ่น
 • บัญชีธนาคารสกุลเยนญี่ปุ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น
เนเธอร์แลนด์
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO หรือ PT
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
นิวซีแลนด์
 • บัญชีธนาคารสกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่อยู่ในนิวซีแลนด์
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน BECS
โปรตุเกส
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
โรมาเนีย
 • บัญชีธนาคารที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE หรือ RO
  • บัญชีธนาคารสกุลลิวโรมาเนียที่อยู่ในโรมาเนีย
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
สิงคโปร์
 • บัญชีธนาคารสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ที่อยู่ในสิงคโปร์
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงินแบบเรียกเก็บต่อเนื่องจาก Shopify
สเปน
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO หรือ PT
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
สวีเดน
 • บัญชีธนาคารที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
  • บัญชีธนาคารสกุลโครนาสวีเดนที่อยู่ในสวีเดน
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
สวิตเซอร์แลนด์
 • บัญชีธนาคารที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 • บัญชีธนาคารสกุลเงินยูโรที่มี IBAN ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรนำหน้าต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
 • บัญชีธนาคารสกุลฟรังก์สวิสที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์
 • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
 • สหราชอาณาจักร
  • บัญชีธนาคารสกุลปอนด์สเตอร์ลิงที่อยู่ในสหราชอาณาจักร
  • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน FPS
  สหรัฐอเมริกา
  • บัญชี Shopify Balance
  • หรือ
   • บัญชีธนาคารสกุลดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
   • มีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน ACH

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการข้อกำหนดสำหรับแต่ละประเทศที่รองรับ

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี