Shopify Balance

Shopify Balance เป็นบัญชีธุรกิจที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการการชำระเงินและการทำธุรกรรมของร้านค้าคุณได้อย่างง่ายดายจากที่เดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับเงินคืนและรับข้อเสนอของพาร์ทเนอร์ได้เมื่อคุณใช้บัตร Shopify Balance ของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี