Shopify Balance

Shopify Balance เป็นบัญชีจัดการเงินที่ช่วยให้คุณจัดการการชำระเงินและธุรกรรมของร้านค้าได้ง่ายดายจากที่เดียว นอกจากนี้คุณยังสามารถรับเงินคืนและรับข้อเสนอสำหรับพาร์ทเนอร์ได้เมื่อคุณใช้บัตร Shopify Balance ของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี