Shopify Balance

Shopify Balance เป็นบัญชีจัดการเงินที่ช่วยให้คุณจัดการการชำระเงินและธุรกรรมของร้านค้าได้ง่ายดายจากที่เดียว คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่นเพื่อจัดสรรเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถรับเงินคืนและรับข้อเสนอของพาร์ทเนอร์ได้เมื่อคุณใช้ Shopify Balance ของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี