Shopify Balance

Shopify Balance คือบัญชีจัดการเงินที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการการชำระเงินและธุรกรรมของร้านค้าคุณได้จากที่เดียว โดยคุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่นเพื่อจัดสรรเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับเงินคืนและรับข้อเสนอของพาร์ทเนอร์ได้เมื่อใช้บัตร Shopify Balance

ในบางภูมิภาค คุณสามารถใช้บัญชี Shopify Balance ในการชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify เช่น ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน หากต้องการชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ด้วยบัญชี Shopify Balance ให้กำหนดบัตร Shopify Balance ให้เป็นวิธีการชำระเงินหลัก

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี