การรับชำระเงินใน Shopify Balance

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระเงินใน Shopify Balance ซึ่งรวมถึงวิธีเปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงิน เปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงินไปเป็นบัญชีบุคคลภายนอก หรือโอนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับทาง PayPal ไปยัง Shopify Balance

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี