บัญชีผู้ใช้ของคุณ

Shopify มีประเภทของบัญชีผู้ใช้ดังนี้:

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานและสิทธิ์อนุญาต โปรดไปที่พนักงาน

หากต้องการปิดใช้งานร้านค้า โปรดดูที่การหยุดใช้งานร้านค้าชั่วคราวหรือปิดใช้งานร้านค้า หรือหากคุณต้องการปิดใช้งานร้านค้าระหว่างการทดลองใช้งานฟรีและยังไม่ได้เลือกแผนอัตราค่าบริการ คุณก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ โดยระบบจะระงับร้านค้าของคุณไว้หลังสิ้นสุดช่วงทดลองใช้และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี