บัญชีผู้ใช้ของคุณ

Shopify มีตัวเลือกสิทธิ์อนุญาตประเภทต่อไปนี้: เจ้าของร้านค้า พนักงานและการเข้าถึงระดับองค์กร

เจ้าของร้านค้าคือเจ้าของอีเมลและข้อมูลการติดต่อที่ใช้ในการลงทะเบียน Shopify เมื่อแรกเริ่ม เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:

หากต้องการปิดร้านค้า โปรดดูที่การปิดร้านค้าของคุณชั่วคราวหรือการปิดร้านค้าลง หากคุณต้องการปิดร้านค้าในระหว่างช่วงทดลองใช้งานฟรีและยังไม่ได้เลือกแผนอัตราค่าบริการ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ร้านค้าของคุณจะถูกระงับเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งานและระบบจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงานโปรดไปที่พนักงาน

นอกจากนี้: การเข้าถึงระดับองค์กรพร้อมให้บริการสำหรับผู้ขายของ Shopify Plus เท่านั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ผู้ใช้ขององค์กร

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี