บัญชีผู้ใช้ของคุณ

Shopify มีประเภทของบัญชีผู้ใช้ดังนี้:

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานและสิทธิ์อนุญาต โปรดไปที่พนักงาน

หากต้องการปิดร้านค้า โปรดดูที่การปิดร้านค้าของคุณชั่วคราวหรือการปิดร้านค้าลง หากคุณต้องการปิดร้านค้าในระหว่างช่วงทดลองใช้งานฟรีและยังไม่ได้เลือกแผนอัตราค่าบริการ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ร้านค้าของคุณจะถูกระงับเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งานและระบบจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี