บัญชีผู้ใช้ของคุณ

Shopify มีประเภทของบัญชีผู้ใช้ดังนี้:

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานและสิทธิ์อนุญาต โปรดไปที่พนักงาน

หากคุณต้องการปิดใช้งานร้านค้าของคุณ โปรดดูที่การหยุดใช้งานร้านค้าชั่วคราวหรือการปิดใช้งานร้านค้า หรือหากคุณต้องการปิดร้านค้าในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีและคุณยังไม่ได้เลือกแผนอัตราค่าบริการ คุณก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น โดยระบบจะพักร้านค้าของคุณไว้เมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี