บัญชีผู้ใช้ของคุณ

Shopify มีบัญชีผู้ใช้สองประเภทพร้อมตัวเลือกสิทธิ์อนุญาตที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ เจ้าของบัญชีผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้พนักงาน

ตามค่าเริ่มต้น เจ้าของบัญชีผู้ใช้คือบุคคลเจ้าของอีเมลและข้อมูลติดต่อที่ใช้ลงทะเบียนกับ Shopify เมื่อเริ่มแรก เฉพาะเจ้าของบัญชีผู้ใช้เท่านั้นที่สามารถ

หากต้องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ โปรดดูที่การหยุดร้านค้าของคุณชั่วคราวหรือปิดร้านค้าลง หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในระหว่างการทดลองใช้งานฟรีและยังไม่ได้เลือกแผนการกำหนดราคา คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น บัญชีผู้ใช้ของคุณจะหยุดการทำงานลงเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งานและระบบจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้พนักงาน โปรดดูที่บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลพนักงาน หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน โปรดดูที่การตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของบัญชีผู้ใช้พนักงาน

If you are a staff member and you need to reset your password or to change your access permissions, then you need to contact the store's account owner.

In this section

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี