บัญชีผู้ใช้ของคุณ

Shopify มีตัวเลือกสำหรับสิทธิ์อนุญาต 2 ประเภทคือ เจ้าของร้านค้าและพนักงาน

เจ้าของร้านค้าคือเจ้าของอีเมลและข้อมูลการติดต่อที่ใช้ในการลงทะเบียน Shopify เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถ

หากต้องการปิดร้านค้า โปรดดูที่การหยุดร้านค้าของคุณชั่วคราวหรือการปิดร้านค้าลง หากคุณต้องการปิดร้านค้าในระหว่างช่วงทดลองใช้งานฟรีและยังไม่ได้เลือกแผนอัตราค่าบริการ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกระงับการทำงานลงเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งานและระบบจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน ให้ดูที่พนักงาน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี