บัญชีผู้ใช้ของคุณ

Shopify มีบัญชีผู้ใช้สองประเภทพร้อมตัวเลือกสิทธิ์อนุญาตที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ เจ้าของบัญชีผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้พนักงาน

ตามค่าเริ่มต้น เจ้าของบัญชีผู้ใช้คือบุคคลเจ้าของอีเมลและข้อมูลติดต่อที่ใช้ลงทะเบียนกับ Shopify เมื่อเริ่มแรก เฉพาะเจ้าของบัญชีผู้ใช้เท่านั้นที่สามารถ

หากต้องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ โปรดดูที่การหยุดร้านค้าของคุณชั่วคราวหรือปิดร้านค้าลง หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในระหว่างการทดลองใช้งานฟรีและยังไม่ได้เลือกแผนการกำหนดราคา คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น บัญชีผู้ใช้ของคุณจะหยุดการทำงานลงเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งานและระบบจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้พนักงาน โปรดดูที่บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลพนักงาน หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน โปรดดูที่การตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของบัญชีผู้ใช้พนักงาน

If you are a staff member and you need to reset your password or to change your access permissions, then you need to contact the store's account owner.

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี