สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

เมื่อมีคนหลายคนที่สามารถเข้าถึง Shopify admin ของคุณได้ คุณควรตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไว้สำหรับแต่ละคน โดยคุณสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตของพนักงานเพื่อให้ผู้อื่นเข้าถึง Shopify admin ของคุณได้โดยไม่อนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้พนักงานยังสามารถช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมล่าสุดบนไทม์ไลน์ของร้านค้าของคุณได้อีกด้วย

จำนวนบัญชีพนักงานที่คุณสามารถสร้างได้จะถูกกำหนดโดยแผนอัตราค่าบริการ Shopify ของคุณ:

 • แผน Shopify Lite สร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้ 1 บัญชี
 • แผน Basic Shopify สร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้ 2 บัญชี
 • แผน Shopify สร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้ 5 บัญชี
 • แผน Advanced Shopify สร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้ 15 บัญชี
 • แผน Shopify Plus สร้างบัญชีผู้ใช้พนักงานได้ไม่จำกัด

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานไม่นับรวมเจ้าของร้านค้า

สมาชิกพนักงานจะมีระดับสิทธิ์อนุญาตแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์อนุญาตของเจ้าของ -อนุญาตให้เข้าถึงร้านค้า Shopify ได้ไม่จำกัด สมาชิกพนักงานสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้และข้อมูลทางการเงินสำหรับร้านค้าได้ ดูรายการงานทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้โดย เจ้าของร้านค้าเท่านั้น

  อย่างไรก็ตาม ร้านค้าหนึ่งร้านสามารถมีเจ้าของได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น โดยค่าเริ่มต้นนั้นเจ้าของร้านค้าจะเป็นบุคคลแรกที่เป็นผู้เปิดร้านค้า Shopify

 • สิทธิ์อนุญาตแบบเต็มรูปแบบ จะมีสิทธิ์การเข้าถึงทุกส่วนในร้านค้า Shopify ยกเว้นบัญชีผู้ใช้สำคัญหรือข้อมูลทางการเงิน

 • สิทธิ์อนุญาตแบบจำกัด จะจำกัดผู้ใช้ให้ใช้งานร้านค้าของคุณได้บางส่วน เมื่อคุณจำกัดสิทธิ์สมาชิกพนักงานจากส่วยใดส่วนหนึ่งในผู้ดูแลระบบ พนักงานจะเห็นส่วนดังกล่าวในแถบด้านข้างของผู้ดูแลระบบ แต่จะไม่สามารถคลิกหรือดูสิ่งต่างๆ ในส่วนนั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณจำกัดสิทธิ์สมาชิกพนักงานไม่ให้เข้าถึงหน้าการตั้งค่า คุณยังจำกัดสิทธิ์พวกเขาไม่ให้เข้าถึงการตั้งค่าการจัดส่งและการตั้งค่าภาษีด้วย

  เหตุผลของการใช้งานสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดกับพนักงานจะต่างกันไปในแต่ละร้านค้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้สิทธิ์อนุญาตพนักงานในกรณีดังต่อไปนี้

  • คุณไม่ต้องการให้สมาชิกพนักงานเห็นข้อมูลยอดขาย เช่น ยอดขายต่อเดือน หรือยอดขายจากพนักงานในหน้ารายงาน
  • คุณไม่ต้องการให้สมาชิกพนักงานเข้าถึงแอปสำคัญที่อาจส่งผลต่อธุรกิจของคุณในหน้าแอป
  • คุณไม่ต้องการให้สมาชิกพนักงานแก้ไขการตั้งค่าร้านค้าทั่วไป เช่น ที่อยู่ร้านค้า หรือข้อมูลบัตรเครดิตในหน้าการตั้งค่า

เจ้าของร้านค้าสามารถให้สิทธิ์อนุญาตของพนักงานในการเข้าสู่ระบบ Shopify admin ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของพวกเขาได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี