บัญชีผู้ใช้ของพนักงาน

เมื่อมีหลายคนที่สามารถเข้าถึงผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณได้ คุณควรสร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสำหรับสมาชิกพนักงานแต่ละคน เมื่อมีบัญชีผู้ใช้ของพนักงานแล้ว คุณสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ของพนักงานโดยไม่อนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ดังนั้นคุณจึงปล่อยให้ผู้อื่นเข้าสู่ผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณได้ การมีบัญชีผู้ใช้ของพนักงานส่วนบุคคลยังสามารถช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมล่าสุดบนไทม์ไลน์ร้านค้าของคุณ

จำนวนบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่พร้อมใช้งานถูกกำหนดโดยแผนการกำหนดราคา Shopify ที่คุณเลือกใช้ดังนี้:

 • แผน Shopify Lite มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 1 บัญชี
 • แผน Basic Shopify มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 2 บัญชี
 • แผน Shopify มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 5 บัญชี
 • แผน Advanced Shopify มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 15 บัญชี
 • แผน Shopify Plus มีบัญชีผู้ใช้พนักงานได้ไม่จำกัด

หมายเหตุ: จำนวนบัญชีผู้ใช้ของพนักงานนั้นนับรวมเจ้าของบัญชีผู้ใช้ด้วย

สมาชิกพนักงานจะมีระดับสิทธิ์อนุญาตแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์อนุญาตของเจ้าของจะมีสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า Shopify แบบไม่จำกัด และสมาชิกพนักงานสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้และข้อมูลทางการเงินของร้านค้าได้

  อย่างไรก็ตาม บัญชีสามารถมีเจ้าของได้เพียงคนเดียวเท่านั้น โดยค่าเริ่มต้นนั้นเจ้าของบัญชีผู้ใช้จะเป็นบุคคลแรกที่เปิดร้านค้า Shopify

 • สิทธิ์อนุญาตแบบเต็มรูปแบบ จะมีสิทธิ์การเข้าถึงทุกส่วนในร้านค้า Shopify ยกเว้นบัญชีผู้ใช้สำคัญหรือข้อมูลทางการเงิน

 • สิทธิ์อนุญาตแบบจำกัด จะจำกัดผู้ใช้ให้ใช้งานร้านค้าของคุณได้บางส่วน เมื่อคุณจำกัดสิทธิ์สมาชิกพนักงานจากส่วยใดส่วนหนึ่งในผู้ดูแลระบบ พนักงานจะเห็นส่วนดังกล่าวในแถบด้านข้างของผู้ดูแลระบบ แต่จะไม่สามารถคลิกหรือดูสิ่งต่างๆ ในส่วนนั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณจำกัดสิทธิ์สมาชิกพนักงานไม่ให้เข้าถึงหน้าการตั้งค่า คุณยังจำกัดสิทธิ์พวกเขาไม่ให้เข้าถึงการตั้งค่าการจัดส่งและการตั้งค่าภาษีด้วย

  เหตุผลของการใช้งานสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดกับพนักงานจะต่างกันไปในแต่ละร้านค้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้สิทธิ์อนุญาตพนักงานในกรณีดังต่อไปนี้

  • คุณไม่ต้องการให้สมาชิกพนักงานเห็นข้อมูลยอดขาย เช่น ยอดขายต่อเดือน หรือยอดขายจากพนักงานในหน้ารายงาน
  • คุณไม่ต้องการให้สมาชิกพนักงานเข้าถึงแอปสำคัญที่อาจส่งผลต่อธุรกิจของคุณในหน้าแอป
  • คุณไม่ต้องการให้สมาชิกพนักงานแก้ไขการตั้งค่าร้านค้าทั่วไป เช่น ที่อยู่ร้านค้า หรือข้อมูลบัตรเครดิตในหน้าการตั้งค่า

เฉพาะเจ้าของบัญชีผู้ใช้เท่านั้นที่สามารถสร้างและลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้ ส่วนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุญาตแบบเต็มรูปแบบจะสามารถแก้ไขบัญชีผู้ใช้ของพนักงานอื่นและสร้างพินพนักงาน POSได้ แต่สมาชิกพนักงานจะไม่สามารถแก้ไขบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของร้านค้าได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี