การจัดการพนักงาน

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังร้านค้าของคุณ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถจัดการงานต่างๆ ให้เสร็จสิ้นได้ภายในส่วนผู้ดูแล Shopify บัญชีผู้ใช้ของพนักงานสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตบางสิทธิ์ให้แก่คุณได้ เพื่อให้สามารถควบคุมสิ่งที่พนักงานของคุณจะดูและทำได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify admin หรือ Shopify POS การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานเพิ่มเติมจะมีให้บริการในแผน Shopify และแผนที่สูงกว่าเท่านั้น แผน Basic Shopify และแผน Shopify Starter ไม่รองรับการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน จํานวนบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่คุณสามารถเพิ่มได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนอัตราค่าบริการที่ร้านค้าของคุณใช้อยู่ และจะไม่มีการนับรวมเจ้าของร้านในจํานวนบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสูงสุด

จํานวนบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสูงสุด

จํานวนบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสูงสุดที่คุณสามารถมีได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าคุณ ต่อไปนี้คือข้อมูลแยกย่อยของจํานวนบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสูงสุดในแต่ละแผน

 • Pause and Build: บัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 15 บัญชี
 • Shopify: บัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 5 บัญชี
 • Advanced Shopify: บัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 15 บัญชี
 • Shopify Plus: บัญชีผู้ใช้ของพนักงานไม่จำกัดจำนวน

แผนต่อไปนี้ไม่รองรับการเพิ่มบัญชีพนักงาน และแผนเหล่านี้ยังไม่รวมบัญชีผู้ใช้ของพนักงานด้วย:

 • Basic Shopify: มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 0 บัญชี
 • Shopify Starter: มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 0 บัญชี

บัญชีผู้ใช้ของพนักงานและแผนอัตราค่าบริการ

แผน Basic Shopify และแผน Shopify Starter ไม่รองรับการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน หากคุณใช้แผนใดแผนหนึ่งที่ว่านี้อยู่และต้องการให้สามารถเพิ่มพนักงานได้ คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนที่สูงขึ้น เช่น Shopify, Advanced Shopify หรือ Shopify Plus

ตามค่าเริ่มต้น พนักงานจะไม่มีสิทธิ์อนุญาตและต้องได้รับสิทธิ์อนุญาต โดยมีการดำเนินการบางอย่างซึ่งมีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณจะมอบสิทธิ์อนุญาตใดให้แก่พนักงานของคุณ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ให้สร้างข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของพนักงานเพียงหนึ่งรายการต่อพนักงานหนึ่งคนเท่านั้น

การให้สิทธิ์การเข้าสู่ระบบแก่พนักงานยังช่วยให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้นด้วย โดยฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตามสิทธิ์อนุญาตที่พนักงานมี หากพนักงานของคุณมีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน ทางฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะสามารถให้ความช่วยเหลือโดยละเอียดในส่วนผู้ดูแลทุกส่วนที่พนักงานมีสิทธิ์เข้าถึง แต่ถ้าหากพนักงานของคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน ทางฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะสามารถให้ได้เพียงคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น

เพิ่มพนักงาน

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังร้านค้า Shopify เพื่อให้พนักงานเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้แยกได้ หากต้องการเพิ่มพนักงาน คุณต้องเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตแก้ไขและสิทธิ์อนุญาตในการเพิ่มและลบพนักงาน

หากคุณต้องการเพิ่มพนักงานที่สามารถเข้าสู่ระบบมายังส่วน admin ของคุณและ Shopify POS เพื่อเพิ่มพนักงานเฉพาะแอป POS ได้ คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการ Point of Sale และสิทธิ์อนุญาต Shopify POS ที่จำเป็น

วิธีการ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่เพิ่มพนักงาน
 3. ป้อนชื่อเต็มของพนักงานตามที่แสดงในเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกให้โดยรัฐ และที่อยู่อีเมลของพนักงาน
 4. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกสิทธิ์อนุญาตที่คุณต้องการมอบให้กับพนักงาน
  • หากต้องการมอบสิทธิ์อนุญาตทั้งหมดที่ใช้ได้ให้พนักงาน ให้เลือก “เลือกทั้งหมด
 5. คลิกส่งคำเชิญ

พนักงานจะได้รับคําเชิญทางอีเมล โดยคําเชิญให้สร้างข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของพนักงานจะหมดอายุใน 7 วัน

สร้างพนักงาน

หลังจากที่คุณเพิ่มพนักงานแล้ว พนักงานต้องยอมรับคําเชิญของคุณเพื่อให้การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบพนักงานของตนเสร็จสมบูรณ์

วิธีการ:

 1. ในอีเมลคําเชิญ ให้คลิกสร้างพนักงาน และคลิกยอมรับคําเชิญ
 2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการสร้าง บัญชีผู้ใช้ Shopify ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

  • ที่อยู่อีเมล
  • ชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขโทรศัพท์ (ไม่บังคับ)
  • รหัสผ่าน
 3. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

ให้สิทธิ์อนุญาต Shopify POS

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไข คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify และแอป Point of Sale (POS) ให้กับพนักงานที่มีอยู่ได้

วิธีการ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน
 3. ในส่วนสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale ให้คลิกสิทธิ์การเข้าถึง Point of Sale
 4. ในรายการบทบาทของ POS ให้คุณเลือกบทบาทที่ต้องการมอบให้แก่พนักงานรายดังกล่าว
 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการสร้างหมายเลขประจำตัว (PIN) ใหม่แทนที่จะใช้ PIN ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่ส่วน PIN แล้วคลิกที่ สร้าง PIN แบบสุ่ม หรือป้อน PIN เอง โดยพนักงานจะต้องใช้ PIN นี้ในการเข้าถึง Shopify POS ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณทราบรหัส PIN ของตน
 6. คลิก บันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างและกําหนดบทบาทให้กับพนักงาน Shopify POS ของคุณได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการพนักงาน Point of Sale

จัดการพนักงาน

เจ้าของร้านและพนักงานสามารถแก้ไขรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาและเพิ่มรูปภาพไปยังบัญชีผู้ใช้ได้เมื่อเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแล Shopify ด้วยข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของพวกเขา โดยคุณสามารถแก้ไขรายละเอียดได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ของตัวเองเท่านั้น

แก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

คุณต้องเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขเพื่อแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานคนอื่นๆ สิทธิ์อนุญาตที่คุณสามารถแก้ไขให้กับพนักงานคนอื่นได้จะขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตที่คุณมี คุณอาจไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานได้ในบางกรณี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไข

วิธีการ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกสิทธิ์อนุญาตที่คุณต้องการมอบให้กับพนักงาน
  • ล้างสิทธิ์อนุญาตที่คุณต้องการลบออก
  • หากต้องการมอบสิทธิ์อนุญาตทั้งหมดที่ใช้ได้ให้พนักงาน ให้เลือก “เลือกทั้งหมด
 4. คลิก บันทึก

อัปเดตรายละเอียดพนักงาน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของคุณเองเพื่ออัปเดตรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของคุณได้เสมอ

วิธีการ:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกชื่อร้านค้าและรูปภาพบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 3. อัปเดตรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 4. คลิก บันทึก

อัปเดตอีเมลพนักงาน

หากคุณใช้ บัญชีผู้ใช้ Shopify และได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของคุณ ระบบจะอัปเดตที่อยู่อีเมลให้กับร้านค้าทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ:

เพิกถอนสิทธิ์อนุญาตในการใช้อุปกรณ์ของพนักงาน

หากพนักงานที่มีอยู่ใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงร้านค้า Shopify ของคุณแต่อุปกรณ์เกิดสูญหาย คุณสามารถนำพนักงานออกจากระบบและขอให้พวกเขาเข้าสู่ระบบอีกครั้งได้ โดยการดำเนินการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่รู้จักเข้าถึงร้านค้าของคุณ

เฉพาะเจ้าของร้านหรือสมาชิกพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตเพิกถอนโทเค็นการเข้าถึงสำหรับพนักงานคนอื่นเท่านั้นที่สามารถเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตในการใช้อุปกรณ์ของพนักงานได้

วิธีการ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน
 3. คลิกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงซึ่งอยู่ถัดจากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน
 4. คลิกเพิกถอนเพื่อยืนยัน

พนักงานของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าของคุณโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้หากไม่เข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพนักงานอีกครั้ง

คุณสามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้เพื่อไม่ให้พนักงานเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณได้อีกต่อไปและเพื่อความปลอดภัย ให้ปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบของพนักงานที่ไม่ได้ใช้งานหากคุณปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่เป็นผู้ถือบัตรรอง Shopify Credit ที่มีบัตรที่ใช้งานอยู่ บัตรของพวกเขาจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถใช้บัตรได้

วิธีการ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน
 3. คลิก “ระงับสิทธิ์การเข้าถึง
 4. คลิก “ระงับ

คุณสามารถเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพนักงานอีกครั้งได้ทุกเมื่อโดยคลิก “เปิดใช้งานอีกครั้ง” หากคุณเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่เป็นผู้ถือบัตร Shopify Credit รองซึ่งมีบัตรที่ใช้งานอยู่อีกครั้ง บัตรของพนักงานรายดังกล่าวจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานออกจากร้านค้าของคุณ

เจ้าของร้านค้าและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตการเพิ่มและลบพนักงานสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานออกจากร้านค้าได้ โดยคุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้ หากพนักงานอย่างน้อยหนึ่งรายใช้บัญชีร่วมกับบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานแยกต่างหากให้กับพนักงานที่ใช้งานอยู่ก่อน

หากคุณลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่เป็นผู้ถือบัตรรอง Shopify Credit ที่มีบัตรที่ใช้งานอยู่ บัตรของพวกเขาจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถใช้บัตรได้

วิธีการ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน
 3. หากต้องการลบพนักงานออกจากร้านค้าของคุณอย่างถาวร ให้คลิก “ลบ *ชื่อพนักงาน*”
 4. ป้อนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่คุณลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก “ลบออก

บัญชีผู้ใช้ของพนักงานจะถูกลบออกจากร้านค้าของคุณอย่างถาวร และจะไม่สามารถใช้งานจากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้อีกต่อไป

ลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน

คุณสามารถลบผู้ร่วมงานออกจากร้านค้าของคุณได้อย่างถาวร และคุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้

วิธีการ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่ชื่อของผู้ร่วมงาน
 3. คลิก “ลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกที่ “ลบออก

บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะถูกลบออกจากร้านค้าของคุณอย่างถาวร และจะไม่สามารถใช้งานจากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้อีกต่อไป ชื่อและการดำเนินการของผู้ร่วมงานยังคงอยู่ในไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกกิจกรรมของร้านค้าและไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ

หากคุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ร่วมงานอีกครั้ง ผู้ร่วมงานดังกล่าวต้องส่งคำขอร่วมงานใหม่

ถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

เจ้าของร้านค้าสามารถเลือกพนักงานคนอื่นเป็นเจ้าของร้านค้าและถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าให้เขาได้

ข้อควรพิจารณาสำหรับการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า:

 • ร้านค้าของคุณสามารถมีเจ้าของร้านได้เพียงครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น มีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify ทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์และสามารถจัดการรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ได้ หากคุณเลือกพนักงานคนอื่นเป็นเจ้าของร้าน คุณจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงแบบไม่มีการจำกัดนี้และอาจไม่สามารถจัดการสิทธิ์อนุญาตของพนักงานได้ในอนาคต
 • เมื่อขายหรือมอบของขวัญให้เจ้าของใหม่ อย่าลืมอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินและ Shopify Payments หากมีการตั้งค่าไว้ เจ้าของใหม่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดหลังจากการโอน:
  • อัปเดตรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของตน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามวิธีการรับเงินของเจ้าของเดิมนั้นเป็นเรื่องสําคัญ
  • ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify และขออัปเดตรายละเอียด Shopify Payments ที่มีอยู่ในส่วนรายละเอียดของตนเอง ประเด็นนี้มีความสําคัญเนื่องจากเหตุผลด้านภาษี

วิธีการ:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะเจ้าของร้านค้า

 2. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต

 3. คลิกถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ

 4. ป้อนอีเมลของเจ้าของร้านค้าใหม่ หากเจ้าของร้านค้าคนใหม่ไม่ใช่พนักงานที่มีอยู่แล้ว คุณจะต้องป้อนชื่อของเขาด้วย

 5. ใส่รหัสผ่านของคุณเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

 6. คลิกถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

ดูประวัติการเข้าสู่ระบบ

ในฐานะเจ้าของร้านหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไข คุณจะสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบของพนักงานทุกคนได้ และพนักงานก็สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบของตนเองได้เช่นกัน

คุณควรตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบของพนักงานเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบดูว่าไม่มีการเข้าใช้งานจาก ISP, ตำแหน่งที่ตั้ง หรือที่อยู่ IP ที่ไม่รู้จัก การพบการเข้าถึงที่ไม่รู้จักเช่นนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบัญชีของพนักงานถูกบุกรุก

วิธีการ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน
 3. ในส่วน การเข้าถึงร้านค้าล่าสุด ให้ตรวจสอบเซสชันการเข้าสู่ระบบ 5 เซสชันล่าสุดและข้อมูลต่อไปนี้ของแต่ละเซสชัน:
  • วันที่
  • ที่อยู่ IP
  • ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)
  • ตำแหน่งที่ตั้งของพนักงานเมื่อเข้าสู่ระบบ
  • เวอร์ชันเว็บเบราว์เซอร์และเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้โดยวางเคอร์เซอร์เหนือสัญลักษณ์ข้อมูล

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี