การจัดการพนักงาน

คุณสามารถเพิ่มพนักงานไปยังร้านค้าเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานในส่วน Shopify admin ได้ คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานเพื่อให้ที่จะได้จัดการว่าพนักงานในร้านค้าสามารถดูและดำเนินการอะไรในส่วน Shopify admin หรือ Shopify POS ของคุณได้บ้าง แผนอัตราค่าบริการที่ร้านค้าของคุณใช้อยู่จะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าสามารถเพิ่มพนักงานนอกเหนือจากเจ้าของร้านได้เป็นจำนวนเท่าใด

ตามค่าเริ่มต้น พนักงานจะไม่มีสิทธิ์อนุญาตและต้องได้รับสิทธิ์อนุญาต และมีการดำเนินการบางอย่างที่มีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ โปรดพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าสิทธิ์อนุญาตใดที่คุณจะมอบให้กับพนักงาน โปรดดูเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงานหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ให้สร้างหนึ่งข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบต่อพนักงานหนึ่งคนเท่านั้น

การมอบสิทธิ์เข้าสู่ระบบระดับพนักงานให้พนักงานจะช่วยให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือโดยอิงจากสิทธิ์อนุญาตที่พนักงานมี หากพนักงานของคุณมีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะสามารถให้ความช่วยเหลือโดยละเอียดใน Shopify admin ส่วนที่พนักงานมีสิทธิ์เข้าถึง หากพนักงานของคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะสามารถให้คำแนะนำทั่วไปได้เพียงเท่านั้น

เพิ่มพนักงาน

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังร้านค้า Shopify เพื่อให้พนักงานเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้แยกได้ หากต้องการเพิ่มพนักงาน คุณต้องเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตแก้ไขและสิทธิ์อนุญาตในการเพิ่มและลบพนักงาน

หากคุณต้องการเพิ่มพนักงานที่สามารถเข้าสู่ระบบในส่วนผู้ดูแลและ Shopify POS ของคุณได้ คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale และสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบ Shopify POS ด้วยเช่นกัน โปรดดูการเพิ่มพนักงาน Point of Sale หากต้องการเพิ่มพนักงานเฉพาะของแอป POS

วิธีการ:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต"

 2. คลิกที่เพิ่มพนักงาน

 3. ป้อนชื่อเต็มของพนักงานของคุณตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยรัฐบาลและที่อยู่อีเมลของพวกเขา

 4. ตรวจสอบว่าคุณต้องการมอบสิทธิ์อนุญาตใดแก่พนักงาน หากคุณต้องการให้พนักงานของคุณมีสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมด ให้ทำเครื่องหมายที่เลือกทั้งหมด

 5. คลิกส่งคำเชิญ

พนักงานของคุณได้รับคําเชิญทางอีเมล คําเชิญให้สร้างข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของพนักงานจะหมดอายุใน 7 วัน

สร้างพนักงาน

หลังจากที่คุณเพิ่มพนักงานแล้ว พนักงานของคุณต้องตอบรับคําเชิญของคุณเพื่อตั้งค่าข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้น

วิธีการ:

 1. ในอีเมลคําเชิญ ให้คลิกสร้างพนักงาน และคลิกยอมรับคําเชิญ

 2. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่มี Shopify ID คุณต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

 3. ที่อยู่อีเมล

 4. ชื่อ-นามสกุล

 5. หมายเลขโทรศัพท์ (ไม่บังคับ)

 6. รหัสผ่าน

 7. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

ให้สิทธิ์อนุญาต Shopify POS

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการดูพนักงานและจัดการสิทธิ์อนุญาต คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึง Shopify admin และแอป Point of Sale (POS) ให้กับพนักงานที่มีอยู่ได้

วิธีการ:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต"

 2. คลิกที่พนักงานที่คุณต้องการให้สิทธิ์อนุญาตของ Shopify POS

 3. ในส่วนสิทธิ์เข้าถึงPoint of Sale ให้คลิกมอบสิทธิ์การเข้าถึง Point of Sale ให้แก่พนักงานรายนี้

 4. ในรายการบทบาทของ POS ให้เลือกบทบาทที่คุณต้องการมอบให้แก่พนักงานรายดังกล่าว

 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการสร้าง PIN ใหม่แทนที่จะใช้ PIN ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่ส่วน PIN แล้วคลิกที่ "สร้าง PIN แบบสุ่ม" หรือป้อน PIN เอง โดยพนักงานจะใช้ PIN นี้ในการเข้าถึง Shopify POS ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณทราบรหัส PIN ของตน

 6. คลิก บันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างและกําหนดบทบาทให้กับพนักงาน Shopify POS ของคุณได้อีกด้วย หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการจัดการพนักงาน Point of Sale

จัดการพนักงาน

เจ้าของร้านค้าและพนักงานสามารถแก้ไขรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาและเพิ่มรูปภาพไปยังบัญชีผู้ใช้เมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบ Shopify admin ด้วยข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของพวกเขาได้ คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น

แก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

คุณต้องเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตเพื่อแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน คุณอาจไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานในบางกรณีได้ โปรดดูที่เกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต

 2. คลิกที่พนักงานที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตที่คุณต้องการให้พนักงานหรือยกเลิกการเลือกสิทธิ์อนุญาตที่คุณต้องการลบออกได้ หากคุณต้องการให้พนักงานของคุณมีสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมด ให้ทำเครื่องหมายที่เลือกทั้งหมด

 4. คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ

อัปเดตรายละเอียดพนักงาน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของคุณเองเพื่ออัปเดตรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของคุณได้เสมอ

วิธีการ:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ คลิกชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีใช้ของคุณ

 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 3. อัปเดตรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของคุณตามต้องการ

 4. คลิก บันทึก

อัปเดตอีเมลพนักงาน

หากคุณใช้ Shopify ID การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของคุณจะเกิดขึ้นกับร้านค้าทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ Shopify ID ของคุณ

หากคุณต้องอัปเดตที่อยู่อีเมลของพนักงานที่มีอยู่ ให้เพิ่มพนักงานใหม่โดยใช้อีเมลใหม่ หากการอัปเดตที่อยู่อีเมลเป็นการอัปเดตสำหรับเจ้าของร้านค้า ให้ถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของให้กับพนักงานใหม่

เพิกถอนสิทธิ์อนุญาตในการใช้อุปกรณ์ของพนักงาน

หากพนักงานของคุณใช้งานอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้า Shopify ของคุณแล้วทำอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหาย คุณสามารถนำพนักงานรายดังกล่าวออกจากระบบและให้เขาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง การทำเช่นนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ใช้ผู้ใช้ที่ไม่รู้จักเข้าถึงร้านค้าของคุณได้

วิธีการ:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต"

 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน

 3. คลิกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงซึ่งอยู่ถัดจากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน

 4. คลิกเพิกถอนเพื่อยืนยัน

พนักงานของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าของคุณโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้หากไม่เข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานพนักงานอีกครั้ง

คุณสามารถปิดใช้งานพนักงานเพื่อให้พวกเขาเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณไม่ได้อีกต่อไป เพื่อความปลอดภัย ให้ปิดใช้งานข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของพนักงานที่ไม่ได้ใช้งานใดๆ

วิธีการ:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต"

 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน

 3. คลิกปิดใช้งานพนักงาน หรือ ระงับการเข้าถึง

 4. จากนั้น ให้คลิกปิดใช้งานหรือระงับ

คุณสามารถเปิดใช้งานพนักงานอีกครั้งได้ทุกเมื่อโดยการคลิกเปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานอีกครั้ง

ลบพนักงานออก

เจ้าของร้านค้าและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการเพิ่มและลบพนักงานสามารถลบพนักงานออกจากร้านค้าได้ คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้ หากพนักงานอย่างน้อยหนึ่งคนใช้งานบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการลบร่วมกัน ให้สร้างบัญชีผู้ใช้แยกสำหรับพนักงานที่ยังคงใช้งานอยู่ก่อน

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต"

 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน

 3. คลิกลบพนักงานหรือลบพนักงานออกเพื่อลบพนักงานออกจากร้านค้าของคุณอย่างถาวร หากคุณต้องการลบข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของพนักงานของคุณเอง ให้คลิกลบสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงานของฉันออก

 4. คลิกลบหรือลบออก

พนักงานจะถูกลบออกจากส่วน Shopify admin ของคุณอย่างถาวร

ลบผู้ร่วมงานออก

คุณสามารถลบผู้ร่วมงานออกจากร้านค้าของคุณได้อย่างถาวร คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้

วิธีการ:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต"

 2. คลิกที่ชื่อของผู้ร่วมงาน

 3. คลิกลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานหรือลบบัญชีผู้ใช้ผู้ร่วมงานออก

 4. ที่กล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้คลิกที่ลบ

ผู้ร่วมงานจะถูกลบออกจากส่วน Shopify admin ของคุณอย่างถาวร หากคุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ร่วมงานอีกครั้ง ผู้ร่วมงานดังกล่าวต้องส่งคำขอร่วมงานใหม่

โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

เจ้าของร้านค้าสามารถเลือกพนักงานคนอื่นเป็นเจ้าของร้านค้าและถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าให้เขาได้ ขั้นตอนนี้ใช้ได้กับการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าเท่านั้น หากคุณต้องการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์กร ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Plus

ข้อควรพิจารณาสำหรับการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

โปรดพิจารณาข้อต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า:

 • ร้านค้าของคุณสามารถมีเจ้าของร้านค้าได้เพียงครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น มีเพียงเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง Shopify admin ทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์และสามารถจัดการรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ได้ หากคุณเลือกพนักงานคนอื่นเป็นเจ้าของร้านค้า คุณจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงที่ไม่มีการจำกัดนี้และจะไม่สามารถจัดการสิทธิ์อนุญาตของพนักงานในอนาคตได้

 • หากคุณโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าของคุณผ่านธุรกรรมใน Exchange Marketplace ทีมบัญชีผู้ใช้ Shopify จะเริ่มถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของให้ หากคุณพยายามถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของด้วยตัวคุณเองระหว่างการทำธุรกรรมใน Exchange Marketplace คุณจะไม่สามารถใช้ Exchange Marketplace ได้อย่างถาวร

วิธีการ:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะเจ้าของร้าน

 2. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต"

 3. คลิกถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ

 4. ป้อนอีเมลของเจ้าของร้านค้าใหม่ หากเจ้าของร้านค้าคนใหม่ไม่ใช่พนักงานที่มีอยู่แล้ว คุณจะต้องป้อนชื่อของเขาด้วย

 5. ใส่รหัสผ่านของคุณเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

 6. คลิกถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

ดูประวัติการเข้าสู่ระบบ

ในฐานะเจ้าของร้านค้า หรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไข คุณจะสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบของพนักงานทุกคนได้ พนักงานสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบของตนเองได้เช่นกัน

คุณควรตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบของพนักงานเป็นระยะเพื่อตรวจสอบดูว่าไม่มีการเข้าใช้งานจาก ISP, ตำแหน่งที่ตั้ง และที่อยู่ IP ที่ไม่รู้จัก ซึ่งการพบการเข้าถึงที่ไม่รู้จักเช่นนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวมีความปลอดภัยต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต"

 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน

ในส่วนประวัติการเข้าสู่ระบบล่าสุด คุณสามารถตรวจสอบเซสชันการเข้าสู่ระบบล่าสุด 5 เซสชันและข้อมูลต่อไปนี้ของแต่ละเซสชัน:

 • วันที่
 • ที่อยู่ IP
 • ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)
 • ตำแหน่งที่ตั้งของพนักงานที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 • เว็บเบราว์เซอร์และเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ (คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้โดยวางเมาส์เหนือสัญลักษณ์ข้อมูล)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี