การถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของใน Shopify Plus ด้วยการตั้งค่าองค์กร

คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าหรือองค์กรได้ในการตั้งค่าองค์กรของคุณ คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์กรได้เฉพาะกับผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้น หากต้องการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์กรให้บุคคลอื่นที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้ในองค์กรของคุณ คุณจะต้องเชิญบุคคลดังกล่าวก่อน

ข้อควรพิจารณาสำหรับการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า:

โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

คุณต้องเป็นเจ้าของร้านคนปัจจุบันจึงจะสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าในการตั้งค่าองค์กรได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้
 3. คลิกที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
 4. ในส่วนสิทธิ์อนุญาตของร้านค้า ให้คลิก “...” ถัดจากร้านค้าที่คุณต้องการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ
 5. คลิกแก้ไข
 6. คลิกถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ
 7. ป้อนชื่อและอีเมลของเจ้าของคนใหม่
 8. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิก “ถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์กร

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์กร

โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์กร

คุณต้องเป็นเจ้าขององค์กรจึงจะสามารถโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์กรในการตั้งค่าองค์กรได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้
 3. คลิกที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
 4. ในบัตรที่ด้านบนของหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ (ชื่อบัตรควรบ่งชี้ว่าคุณเป็นเจ้าขององค์กรคนปัจจุบัน) ให้คลิกที่ โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของเจ้าของคนใหม่ เจ้าของคนใหม่จะต้องเป็นผู้ใช้ที่มีรายชื่ออยู่ในส่วน ผู้ใช้ ของการตั้งค่าองค์กร คุณอาจต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดนานแล้วหรือยัง
 6. คลิก “โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์กร

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี