การวิเคราะห์องค์กร

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าองค์กร คุณจะสามารถตรวจสอบรวบรวมข้อมูลระดับองค์กรเกี่ยวกับประสิทธิภาพการงานของร้านค้าทั้งหมดได้ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์อนุญาตขององค์กรอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อเข้าถึงการวิเคราะห์ระดับองค์กร การวิเคราะห์องค์กรจะแสดงอยู่ใน Shopify admin ของคุณที่หน้าการวิเคราะห์ในร้านค้าที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง

เกณฑ์ชี้วัดภาพรวม

ด้านบนข้อมูลมาตรฐานที่เสนอในหน้าการวิเคราะห์คือส่วนภาพรวมที่แสดงตัวชี้วัดการวิเคราะห์แบบรวมในร้านค้าในองค์กรของคุณ

อธิบายเกณฑ์ชี้วัดการวิเคราะห์ระดับองค์กร
เกณฑ์ชี้วัดการวิเคราะห์ คำอธิบาย
คำสั่งซื้อทั้งหมด จํานวนการสั่งซื้อทั้งหมดจากร้านค้าหรือทั่วทั้งองค์กร โดยการสั่งซื้อในส่วนนี้ไม่รวมสินค้าที่มีบัตรของขวัญเพียงรายการเดียว
ยอดขายรวม

ยอดขายรวมของร้านค้าหรือทั่วทั้งองค์กรค่านี้คํานวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: ยอดขายรวม = ยอดขายทั้งหมด - ยอดขายบัตรของขวัญ - ส่วนลด - การคืนสินค้าที่คิดเป็นเงิน + ภาษี + ค่าจัดส่ง

เนื่องจากมีการรวมค่าติดลบ เช่น ส่วนลดและยอดคืนสินค้า ไว้ในการคำนวณนี้ด้วย คุณจึงอาจได้รับยอดรวมเป็นค่าติดลบ ตัวอย่างเช่น หากคุณมียอดคืนสินค้ามากกว่ายอดขายในกรอบเวลาที่แสดง จำนวนยอดขายรวมของกรอบเวลานั้นก็จะติดลบ

หากร้านค้าในองค์กรของคุณใช้สกุลเงินที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกสกุลเงินที่จะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลได้ คุณสามารถเลือกแสดงสกุลเงินที่ใช้ในองค์กรของคุณเท่านั้น หากร้านค้าที่เลือกทั้งหมดใช้สกุลเงินเดียวกัน ระบบจะไม่แสดงเครื่องมือเลือกสกุลเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี