การวิเคราะห์

หน้าตัววิเคราะห์ข้อมูลจะแสดงข้อมูลยอดขาย คำสั่งซื้อ และข้อมูลผู้เข้าชมร้านค้าออนไลน์ที่สำคัญ คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าช่องทางการขายทั้งหมดของร้านค้าเป็นอย่างไรในช่วงวันที่ใดก็ได้

ตัวอย่างเช่น ในหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล คุณจะสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

 • ตรวจสอบมูลค่าของยอดขายล่าสุดของคุณและเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
 • เปรียบเทียบประสิทธิภาพช่องทางการขายของคุณ
 • ติดตามมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยของคุณ
 • ดูว่าผู้เยี่ยมชมของคุณมาจากที่ใด โดยแบ่งตามภูมิภาคหรือตามแหล่งโซเชียลมีเดีย
 • ตรวจสอบแนวโน้มในช่วงเวลาต่างๆ

แดชบอร์ดจะแสดงเกณฑ์ชี้วัดที่มีค่ามากที่สุดที่ช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของร้านค้าของคุณและพฤติกรรมของลูกค้า เกณฑ์ชี้วัดจะแสดงในรูปแบบตัวเลขและกราฟในกรณีที่เหมาะสม สำหรับเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด ความเปลี่ยนแปลงจากช่วงวันที่ก่อนหน้านี้สามารถแสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ได้เช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. หากคุณต้องการดูข้อมูลในช่วงวันที่อื่น ให้คลิกที่เมนูวันที่แล้วเลือกช่วงวันที่อื่น คุณสามารถเลือกช่วงที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้ เช่น 30 วันที่ผ่านมา หรือคุณสามารถกำหนดช่วงที่ต้องการได้โดยการคลิกวันที่ในปฏิทิน

 2. หากคุณต้องการเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าหรือช่วงวันที่เดียวกันจากปีก่อนหน้า ให้ทำเครื่องหมายที่เปรียบเทียบกับวันก่อนหน้าแล้วเลือกค่าการเปรียบเทียบ

 3. คลิกนำไปใช้

 4. ตัวเลือกเสริม: หากลิงก์ดูรายงานปรากฏขึ้น ให้คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัด ทั้งนี้เกณฑ์ชี้วัดบางตัวเท่านั้นที่มีรายงาน และคุณจำเป็นต้องใช้แผนที่สามารถให้รายงาน Shopifyอย่างละเอียดได้

ระบบจะแสดงตัวชี้วัดต่อไปนี้ไว้ในหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล:

ตัวชี้วัดที่แสดงในหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด ข้อมูลที่แสดงสำหรับช่วงวันที่ที่เลือก
มูลค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ

แสดงมูลค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อทั้งหมด (ไม่รวมบัตรของขวัญ) หารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อที่มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ไม่ใช่บัตรของขวัญ มูลค่าคำสั่งซื้อประกอบด้วยภาษี ค่าจัดส่ง และส่วนลดก่อนที่จะส่งคืน

มูลค่านี้ช่วยให้คุณทราบว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในร้านค้าของคุณมากน้อยเพียงใดและสามารถช่วยในการแจ้งนโยบายการกำหนดราคาของคุณได้

อัตราคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์

แสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่นำไปสู่คำสั่งซื้อ เกณฑ์ชี้วัดนี้มีผลใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์เท่านั้น

นักช้อปจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าออนไลน์ แล้วไปที่การชำระเงินก่อนที่จะสามารถซื้อสินค้าได้ นี่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นช่องทางคอนเวอร์ชันและเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นตัวเลขลดลงจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่ง

 • เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า: ตัวเลขและเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่นักช้อปได้เพิ่มสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังตะกร้าสินค้า

  ปกติแล้วจำนวนนี้จะน้อยกว่าจำนวนนักช้อปทั้งหมด เนื่องจากนักช้อปบางรายจะดูสินค้าในร้านค้าโดยไม่เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า

 • ถึงขั้นตอนการชำระเงิน: จำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่นักช้อปได้เพิ่มสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังตะกร้าสินค้า ดำเนินการชำระเงิน และดำเนินการ (ตัวอย่างเช่น กดปุ่มหรือคลิกเมาส์)

  ปกติแล้วจำนวนนี้จะน้อยกว่าจำนวนเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า เนื่องจากนักช้อปบางรายเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าแต่ไม่ไปที่ขั้นตอนการชำระเงินหรือไม่ส่งข้อมูลติดต่อ

 • เซสชันที่เกิดการคอนเวอร์ชัน: จำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่นักช้อปได้เพิ่มสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังตะกร้าสินค้า ดำเนินการการชำระเงิน และซื้อสินค้า

  จำนวนนี้อาจไม่ตรงกับจำนวนคำสั่งซื้อของคุณ เนื่องจากนักช้อปสามารถสร้างคำสั่งซื้อหลายรายการในเซสชันเดียวได้

  ปกติแล้วจำนวนนี้จะน้อยกว่าจำนวนถึงขั้นตอนการชำระเงิน เนื่องจากนักช้อปบางรายออกจากขั้นตอนการชำระเงินโดยไม่มีการซื้อสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

เซสชันร้านค้าออนไลน์ตามประเภทของอุปกรณ์

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณและประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงร้านค้าของคุณ ประเภทอุปกรณ์ที่พบมากที่สุดคืออุปกรณ์มือถือ เดสก์ท็อป และแท็บเล็ต เกณฑ์ชี้วัดนี้มีผลใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

เซสชันร้านค้าออนไลน์ตามตำแหน่งที่ตั้ง

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณที่จัดเรียงตามประเทศ เกณฑ์ชี้วัดนี้มีผลใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

เซสชันร้านค้าออนไลน์ตามแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยอิงตามวิธีที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงร้านค้าของคุณ

เซสชันจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ค้นหาหรือป้อน URL ของร้านค้าของคุณโดยตรงเป็นต้น แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมที่พบบ่อยที่สุดคือการค้นหา การป้อนลิงก์โดยตรง โซเชียลมีเดีย และอีเมล ระบบไม่สามารถกำหนดแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมได้เสมอไป ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมที่ไม่รู้จัก เกณฑ์ชี้วัดนี้มีผลใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

เซสชันร้านค้าออนไลน์จากแหล่งสื่อโซเชียล

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณที่มาจากแหล่งโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, YouTube หรือ Twitter ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้รู้ว่าควรเน้นทำการตลาดที่ช่องทางใดมากที่สุด เกณฑ์ชี้วัดนี้มีผลใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

อัตราลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง

แสดงเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่สั่งซื้อจากร้านค้าของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง อัตรานี้จะคำนวณจากลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งหารด้วยลูกค้าทั้งหมด อัตรานี้สามารถช่วยให้คุณรู้ว่าฐานลูกค้ามีความมั่นคงเพียงใด

ยอดขายจากตำแหน่งที่ตั้ง POS

หากคุณใช้ Point of Sale ในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ระบบจะแสดงจำนวนยอดขายที่มาจากแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

ยอดขายตามแหล่งที่มาทางโซเชียลมีเดีย

แสดงจำนวนยอดขายที่มาจากแหล่งโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ YouTube ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้รู้ว่าควรเน้นทำการตลาดที่ช่องทางใดมากที่สุด

ยอดขายจากพนักงาน

หากคุณมีระบบขายหน้าร้านในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ระบบจะแสดงจำนวนยอดขายที่พนักงานแต่ละคนทำได้

ยอดขายตามแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม

แสดงจำนวนยอดขายที่มาจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแห่ง แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมที่พบบ่อยที่สุดคือการค้นหา การป้อนลิงก์โดยตรง โซเชียลมีเดีย และอีเมล

แลนดิ้งเพจยอดนิยม

แสดงหน้าใดหน้าหนึ่งที่ลูกค้าของคุณเริ่มต้นเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งข้อความและกระตุ้นให้ดำเนินการในหน้าเหล่านั้นเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแรกให้แก่ลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณ เกณฑ์ชี้วัดนี้มีผลใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

หน้าแลนดิ้งเพจจะพิจารณาจาก URL ของหน้าแรกที่ผู้เข้าชมดูในเซสชันที่ไม่ซ้ำกัน เซสชันจะสิ้นสุดลงหลังจากผู้เข้าชมไม่ดำเนินการอะไรเป็นเวลา 30 นาทีและในเวลาเที่ยงคืนตามเวลา UTC

สินค้าขายดีตามจำนวนสินค้าที่ขายได้

แสดงสินค้าที่ขายดีที่สุดจากร้านค้าของคุณ ข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อการทำการตลาดและสินค้าคงคลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถแนะนำสินค้าเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าใหม่หรือแนะนำโปรโมชันโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย

ช่องทางอ้างอิงยอดนิยมตามเซสชัน

แสดงจำนวนเซสชันการไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณจากเว็บไซต์อื่นๆ โดยตรง ระบบจะแสดงเว็บไซต์ 5 อันดับแรก เกณฑ์ชี้วัดนี้มีผลใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

ไม่รวมแหล่งอ้างอิงประเภทต่อไปนี้

 • การป้อนลิงก์โดยตรง: ลูกค้าป้อน URL ร้านค้าของคุณในเบราว์เซอร์
 • การค้นหา: ลูกค้าคลิกร้านค้าของคุณจากหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา
 • อีเมล: ลูกค้าคลิกลิงก์ไปยังร้านค้าของคุณในอีเมล
 • โซเชียล: ลูกค้าคลิกลิงก์บนโซเชียลมีเดีย
เซสชันร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เกณฑ์ชี้วัดนี้มีผลใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

ตัวเลขนี้บ่งบอกถึงจำนวนเซสชันต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนร้านค้าออนไลน์ของคุณภายในช่วงวันที่ที่กำหนด ระบบแสดงจำนวนผู้เข้าชมด้วยเช่นกัน ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันอาจมีเซสชันมากกว่าหนึ่งเซสชัน

ตัวอย่าง: กล้าเข้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณหนึ่งครั้ง แก้วเยี่ยมชมสองครั้ง และก้อยเยี่ยมชมสามครั้ง จำนวนเซสชันคือ 6 และจำนวนผู้เข้าชมคือ 3

สำหรับร้านค้าออนไลน์หลายๆ แห่งแล้ว จำนวนเซสชันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด และในวันที่มีโปรโมชันหรือแคมเปญทางการตลาด

คำสั่งซื้อทั้งหมด

แสดงจำนวนคำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งซื้อ

ยอดขายรวม

แสดงยอดขายที่จัดเรียงตามช่องทางการขาย ยอดขายรวมเท่ากับยอดขายรวม − ส่วนลด − การส่งคืน + การจัดส่ง + ภาษี

ยอดขายที่เป็นผลมาจากการตลาด

ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมูลค่ายอดขายรวมที่สร้างโดยผู้เข้าชมที่เป็นผลจากการดำเนินการทางการตลาด ซึ่งรวมถึงแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดที่จัดการผ่านส่วนการตลาดใน Shopify admin ของคุณและวิธีการภายนอกที่ใช้พารามิเตอร์ Urchin Tracking Module (UTM)

เมื่อคุณเปิดหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจะเป็นข้อมูลล่าสุดภายในประมาณ 1 นาที คุณสามารถเปิดแดชบอร์ดอีกครั้งหรือรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์เพื่อแสดงข้อมูลที่ใหม่กว่าได้

ระบบอาจอัปเดตข้อมูลรายวันในหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูลของคุณภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปแล้วในขั้นต้น ตัวอย่างเช่น รายงานเซสชันตามช่วงเวลาและรายงานคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ตามช่วงเวลาของคุณอาจมีการอัปเดต ทั้งนี้เนื่องจากระบบคํานวณข้อมูลยอดเข้าชมร้านค้าของคุณภายในหนึ่งนาที และอาจจะคิดรวมยอดเข้าชมจากบอทที่ไม่ต้องการไว้ในข้อมูลดังกล่าวด้วย ระบบจึงจะดำเนินการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่ามียอดเข้าชมประเภทนี้หรือไม่ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จ หากการทดสอบเหล่านี้พบยอดเข้าชมที่ไม่ต้องการ ระบบก็จะลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากรายงานของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้ช่องทางร้านค้าออนไลน์ ระบบจะไม่แสดงเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเซสชันร้านค้าออนไลน์ ในทำนองเดียวกัน หากคุณไม่ได้ใช้ช่องทางการขายหน้าร้าน ระบบก็จะไม่แสดงเกณฑ์ชี้วัดเหล่านั้น

ข้อมูลในแดชบอร์ดอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากข้อมูลที่รวบรวมโดยเครื่องมือวิเคราะห์และการรายงาน รวมทั้งบริการจากบริษัทอื่นๆ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ข้อมูลอาจแตกต่างกันไป โปรดดูความแตกต่างของรายงาน

เซสชันและผู้เยี่ยมชม

จำนวนเซสชันและจำนวนผู้เยี่ยมชมขึ้นอยู่กับคุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของนักช้อป เช่น เดสก์ท็อปหรือสมาร์ทโฟน เมื่อเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุกกี้หนึ่งตัวระบุอุปกรณ์ (ผู้เข้าชม) ส่วนคุกกี้อื่นจะติดตามความยาวของเซสชัน

เซสชันจะสิ้นสุดลงหลังจากที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 30 นาทีและในเวลาเที่ยงคืนตามเวลา UTC เนื่องจากผู้เยี่ยมชมรายเดียวกันสามารถมีหลายเซสชันได้ ปกติแล้วจำนวนเซสชันมักจะสูงกว่าจำนวนผู้เยี่ยมชม

ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2017 เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Shopify admin บนอุปกรณ์ เซสชันจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่นับเป็นเซสชันร้านค้าออนไลน์

ตัวอย่างเช่น: ผู้ซื้อดูสินค้าในร้านค้าของคุณเป็นเวลา 20 นาที จากนั้นกลับไปยังร้านค้าของคุณอีก 2 ชั่วโมงให้หลังเป็นเวลาอีก 10 นาที ระบบจะรายงานเป็นสองเซสชันกับและหนึ่งผู้เยี่ยมชม แต่ถ้าผู้ซื้อดูร้านค้าของคุณเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นก็ออก แล้วกลับมาอีก 10 นาทีให้หลัง ระบบจะรายงานเป็นหนึ่งเซสชันกับหนึ่งผู้เยี่ยมชม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี