การวิเคราะห์

หน้าตัววิเคราะห์ข้อมูลจะแสดงข้อมูลยอดขาย คำสั่งซื้อ และข้อมูลผู้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ที่สำคัญ คุณสามารถใช้หน้าตัววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าช่องทางการขายทั้งหมดของร้านค้าเป็นอย่างไรในช่วงวันที่ใดก็ได้

ตัวอย่างเช่น ในหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล คุณจะสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

 • ตรวจสอบมูลค่ายอดขายล่าสุดของคุณและเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
 • เปรียบเทียบประสิทธิภาพช่องทางการขายของคุณ
 • ติดตามมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของคุณ
 • ตรวจดูว่าผู้เยี่ยมชมของคุณมาจากที่ใด โดยแบ่งตามภูมิภาคหรือแหล่งโซเชียลมีเดีย
 • ติดตามแนวโน้มในช่วงเวลาต่างๆ

แดชบอร์ดภาพรวมตัววิเคราะห์ข้อมูล

แดชบอร์ดจะแสดงเกณฑ์ชี้วัดที่มีประโยชน์ที่สุดซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของร้านค้าและพฤติกรรมของลูกค้าของคุณ เกณฑ์ชี้วัดจะแสดงในรูปแบบตัวเลขและกราฟตามความเหมาะสม เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจากช่วงวันที่ก่อนหน้านี้สำหรับเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมดก็จะแสดงเช่นกัน

ขั้นตอน:

การปรับแต่งแดชบอร์ดภาพรวมตัววิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

การปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณจะมีให้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแดชบอร์ดของคุณจะแสดงทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ

หากต้องการแก้ไขเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงบนแดชบอร์ดของคุณ ให้คลิก “ ปรับแต่งเกณฑ์ชี้วัดที่มีให้เพิ่มไปยังแดชบอร์ดจะแสดงในแถบด้านข้างของไลบรารีเกณฑ์ชี้วัด

คุณสามารถดำเนินการปรับแต่งต่อไปนี้ในแดชบอร์ดได้

 • ลบเกณฑ์ชี้วัดออกจากแดชบอร์ดโดยคลิกที่ “” ถัดจากเกณฑ์ชี้วัดที่คุณต้องการลบออก
 • เพิ่มเกณฑ์ชี้วัดไปยังแดชบอร์ดโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากแล้ววางเกณฑ์ชี้วัดจากแถบด้านข้างไปยังแดชบอร์ด
  • วางเมาส์เหนือเกณฑ์ชี้วัดที่คุณต้องการเพิ่มในแถบด้านข้างแล้วคลิกที่ “⊕ เพิ่มไปยังแดชบอร์ด
 • จัดเรียงเกณฑ์ชี้วัดใหม่โดยคลิกที่ “⠿” จากนั้นลากแล้ววางเกณฑ์ชี้วัดไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการในแดชบอร์ด

 • เลิกทําการเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์ทั้งหมดและคืนค่าเกณฑ์ชี้วัดของคุณกลับไปเป็นมุมมองเริ่มต้นโดยคลิกที่ไอคอน “เลิกทํา” ในแถบด้านข้างของไลบรารีเกณฑ์ชี้วัด

คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ไลบรารีเกณฑ์ชี้วัด

ไลบรารีเกณฑ์ชี้วัดประกอบด้วยรายการเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมดที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถรวมอยู่ในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ได้ รูปแบบการแสดงผลของเกณฑ์ชี้วัด (ตัวอย่างเช่น: แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น รายการ) จะระบุด้วยไอคอนที่อยู่ถัดจากเกณฑ์ชี้วัดแต่ละรายการในไลบรารี คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์ชี้วัดที่พร้อมใช้งานจำนวนมากในแดชบอร์ดได้ แต่เกณฑ์ชี้วัดแต่ละรายการสามารถระบุได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

แม้ว่าเกณฑ์ชี้วัดเกือบทั้งหมดจะมีรายงานที่สอดคล้องกันที่คุณสามารถนําทางไปได้โดยคลิกที่ไอคอน “ดูรายงาน” แต่มีรายงานจำนวนมากที่ไม่มีเกณฑ์ชี้วัดที่สอดคล้องกันที่จะเพิ่มไปยังแดชบอร์ด เกณฑ์ชี้วัดบางตัวสอดคล้องกับรายงานเดียวกัน และความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ชี้วัดจะอิงตามวิธีที่ข้อมูลแสดงผลบนแดชบอร์ด ตัวอย่างเช่น เกณฑ์ชี้วัดพนักงานยอดเยี่ยมและยอดขายปลีกตามพนักงานที่จุดชำระเงินจะสอดคล้องกับรายงานยอดขายปลีกตามพนักงานที่จุดชำระเงิน แต่เกณฑ์ชี้วัดพนักงานยอดเยี่ยมจะแสดงจำนวนคำสั่งซื้อต่อพนักงาน และเกณฑ์ชี้วัดยอดขายปลีกโดยพนักงานที่จุดชำระเงินจะแสดงมูลค่าทั้งหมดของยอดขายของพนักงาน

โดยสามารถแสดงเกณฑ์ชี้วัดของแต่ละหมวดหมู่ต่อไปนี้ในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ได้

ยอดขาย

เกณฑ์ชี้วัดยอดขายจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้าและมูลค่าของสินค้าที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานยอดขาย

ตารางเกณฑ์ชี้วัดยอดขายและคำจำกัดความของแต่ละเกณฑ์ชี้วัด
ตัวชี้วัด แสดงในมุมมองเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงในช่วงวันที่
มูลค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ ใช่

แสดงมูลค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อทั้งหมด (ไม่รวมบัตรของขวัญ) หารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ไม่ใช่บัตรของขวัญ มูลค่าคำสั่งซื้อจะไม่รวมการปรับเปลี่ยนใดๆ หลังการสั่งซื้อ เช่น การแก้ไข การแลกเปลี่ยน หรือการคืนสินค้า และไม่รวมภาษี อากร ค่าจัดส่ง และส่วนลด

มูลค่านี้ช่วยให้คุณทราบว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในร้านค้าของคุณมากน้อยเพียงใดและสามารถช่วยในการแจ้งนโยบายการกำหนดราคาของคุณได้

จำนวนสั่งซื้อโดยเฉลี่ย ไม่ แสดงปริมาณเฉลี่ยของรายการสินค้าที่ลูกค้ามักซื้อในคำสั่งซื้อเดียว
ยอดขายรวม ไม่

แสดงมูลค่าของรายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อทั้งหมดก่อนรวมค่าธรรมเนียมหรือการปรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ภาษี การจัดส่ง ส่วนลด การคืนสินค้า หรือค่าธรรมเนียม ของทุกช่องทางการขาย

ตัวเลือกสินค้าตามยอดขายรวม ไม่ แสดงรายการตัวเลือกสินค้าที่สั่งซื้อตามยอดขายรวม ในทุกช่องทางการขาย
ยอดขายปลีกตามตำแหน่งที่ตั้ง POS ใช่

แสดงจํานวนยอดขายที่เกิดจากตำแหน่งที่ตั้ง POS แต่ละแห่งเมื่อคุณมีตำแหน่งที่ตั้ง POS ที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ยอดขายปลีกตามพนักงานที่จุดชำระเงิน ใช่

แสดงจํานวนยอดขายของ POS ที่พนักงานแต่ละคนจัดการเมื่อคุณมีตำแหน่งที่ตั้ง POS ที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ยอดขายตามตำแหน่งที่ตั้งการเรียกเก็บเงิน ไม่ แสดงจํานวนยอดขายตามประเทศ/ภูมิภาคที่เรียกเก็บเงินของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับยอดขายสูงสุดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ยอดขายตามช่องทาง ใช่

แสดงมูลค่ายอดขายรวมที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณแต่ละช่องทาง

ยอดขายตามแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม ใช่

แสดงจำนวนยอดขายซึ่งมาจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแห่ง แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมที่พบบ่อยที่สุดคือการค้นหา การป้อนลิงก์โดยตรง โซเชียลมีเดีย และอีเมล

ยอดขายตาม SKU ของตัวเลือกสินค้า ไม่ แสดงยอดขายสุทธิของตัวเลือกสินค้าที่ขายดีที่สุด รวมถึงชื่อและ SKU ของตัวเลือกสินค้า
ตัวเลือกสินค้าขายดีเรียงตามจำนวนหน่วยที่จำหน่ายได้ ไม่

แสดงตัวเลือกสินค้าและ SKU ของสินค้าที่ขายดีที่สุดจากร้านค้า

สินค้าขายดี ใช่ แสดงสินค้าที่ขายดีที่สุดที่มีจำนวนหน่วยที่จำหน่ายต่อชิ้นสูงที่สุด ในทุกช่องทางการขาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อจุดประสงค์ทางการตลาดและสินค้าคงคลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถแนะนำสินค้าเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าใหม่หรือแนะนำผ่านโปรโมชันโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย
พนักงานที่มียอดขายสูงสุด ไม่ แสดงจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดจาก POS ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายปลีกแต่ละคน
ยอดขายรวม ใช่

แสดงยอดขายแบบจัดเรียงตามช่องทางการขาย ยอดขายรวมเท่ากับยอดขายรวม - ส่วนลด - การคืนสินค้า + การจัดส่ง + ภาษี + ค่าธรรมเนียม

ข้อมูลแยกย่อยของยอดขายรวม ไม่ แสดงยอดขายโดยแยกออกเป็นยอดขายรวม ส่วนลด การคืนสินค้า การจัดส่ง ภาษีและอากร และมูลค่ายอดขายรวม

การหาลูกค้า

เกณฑ์ชี้วัดการหาลูกค้าจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการหาลูกค้า

เกณฑ์ชี้วัดการหาลูกค้าและคำจำกัดความของแต่ละเกณฑ์ชี้วัด
ตัวชี้วัด แสดงในมุมมองเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงในช่วงวันที่
เซสชันร้านค้าออนไลน์ ใช่

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

ตัวเลขจะบ่งบอกถึงจำนวนเซสชันต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนร้านค้าออนไลน์ของคุณภายในช่วงวันที่ที่กำหนด โดยระบบจะแสดงจำนวนผู้เยี่ยมชมด้วยเช่นกัน ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำกันอาจมีเซสชันได้มากกว่าหนึ่งเซสชัน

ตัวอย่าง: กล้าเข้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณหนึ่งครั้ง แก้วเยี่ยมชมสองครั้ง และก้อยเยี่ยมชมสามครั้ง จำนวนเซสชันคือ 6 และจำนวนผู้เข้าชมคือ 3

สำหรับร้านค้าออนไลน์หลายๆ แห่งแล้ว จำนวนเซสชันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด และในวันที่มีโปรโมชันหรือแคมเปญทางการตลาด

เซสชันตามประเภทอุปกรณ์ ใช่

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณและประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงร้านค้าของคุณ ประเภทอุปกรณ์ที่พบมากที่สุดคืออุปกรณ์มือถือ เดสก์ท็อป และแท็บเล็ต โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

เซสชันตามตำแหน่งที่ตั้ง ใช่

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณแบบจัดเรียงตามประเทศ โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

เซสชันจากแหล่งที่มาทางโซเชียลมีเดีย ใช่

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณที่มาจากแหล่งโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, YouTube หรือ Twitter ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณทราบได้ว่าควรเน้นทำการตลาดที่ช่องทางใดมากที่สุด โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

เซสชันตามแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม ใช่

แสดงจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยอิงตามวิธีที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงร้านค้าของคุณ

เซสชันจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ค้นหาหรือป้อน URL ของร้านค้าของคุณโดยตรงเป็นต้น แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมที่พบบ่อยที่สุดคือการค้นหา การป้อนลิงก์โดยตรง โซเชียลมีเดีย และอีเมล ระบบไม่สามารถกำหนดแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมได้เสมอไป ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมที่ไม่รู้จัก เกณฑ์ชี้วัดนี้มีผลใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

แลนดิ้งเพจยอดนิยมตามเซสชัน ใช่

แสดงหน้าเฉพาะที่ลูกค้าของคุณจะเริ่มต้นเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งข้อความและการกระตุ้นให้ดำเนินการในหน้าเหล่านั้นเพื่อสร้างความประทับใจแรกให้แก่ลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณได้ โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

หน้าแลนดิ้งเพจจะพิจารณาจาก URL ของหน้าแรกที่ผู้เข้าชมดูในเซสชันที่ไม่ซ้ำกัน เซสชันจะสิ้นสุดลงหลังจากผู้เข้าชมไม่ดำเนินการอะไรเป็นเวลา 30 นาทีและในเวลาเที่ยงคืนตามเวลา UTC

ช่องทางอ้างอิงยอดนิยมตามเซสชัน ใช่

แสดงจำนวนเซสชันการไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณจากเว็บไซต์อื่นๆ โดยตรง ซึ่งระบบจะแสดงเว็บไซต์ 5 อันดับแรก โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

ไม่รวมแหล่งอ้างอิงประเภทต่อไปนี้

 • การป้อนลิงก์โดยตรง: ลูกค้าป้อน URL ร้านค้าของคุณในเบราว์เซอร์
 • การค้นหา: ลูกค้าคลิกร้านค้าของคุณจากหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา
 • อีเมล: ลูกค้าคลิกลิงก์ไปยังร้านค้าของคุณในอีเมล
 • โซเชียล: ลูกค้าคลิกลิงก์บนโซเชียลมีเดีย
ช่องทางอ้างอิงยอดนิยมตามเซสชันไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องที่จะแสดงข้อมูลเดียวกันกับเกณฑ์ชี้วัดนี้ ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์ชี้วัดอื่นๆ
ผู้เยี่ยมชม ไม่ แสดงยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณตามเวลา โดยข้อมูลจะอิงตามคุกกี้ของผู้เยี่ยมชม

คำสั่งซื้อ

เกณฑ์ชี้วัดคำสั่งซื้อจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนคำสั่งซื้อ การจัดการคำสั่งซื้อ และการคืนสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานคำสั่งซื้อ

ตารางเกณฑ์ชี้วัดคำสั่งซื้อและคำจำกัดความของแต่ละเกณฑ์ชี้วัด
ตัวชี้วัด แสดงในมุมมองเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงในช่วงวันที่
คำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วตามช่วงเวลา ไม่ แสดงจำนวนคำสั่งซื้อที่จัดส่งสำเร็จแบบสะสมเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มในอดีต
คำสั่งซื้อที่จัดการแล้วตามช่วงเวลา ใช่ แสดงจำนวนคำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่า “จัดการแล้ว” แบบสะสมเปรียบเทียบกับแนวโน้มในอดีต
สินค้าที่มีการสั่งซื้อตามช่วงเวลา ไม่ แสดงจำนวนสินค้าทั้งหมดที่มีการสั่งซื้อในช่วงเวลาที่เรียก
อัตราการคืนสินค้า ไม่

แสดงเปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ส่งคืนร้านค้าของคุณจากจำนวนสินค้าทั้งหมดซึ่งมีการสั่งซื้อภายในช่วงวันที่ที่เลือก

การคืนสินค้า ไม่

แสดงจำนวนสินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก

ยอดขายตามแหล่งที่มาทางโซเชียลมีเดีย ใช่

แสดงจำนวนยอดขายที่มาจากแหล่งโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ YouTube ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณทราบได้ว่าควรเน้นทำการตลาดที่ช่องทางใดมากที่สุด

เวลาในการจัดการ ไม่ แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยตั้งแต่มีการสร้างคำสั่งซื้อไปจนถึงคำสั่งซื้อได้รับการทำเครื่องหมายว่า “จัดการแล้ว” โดยเปรียบเทียบกับแนวโน้มในอดีต
สินค้าที่มีการส่งคืนมากที่สุด ไม่

แสดงสินค้าที่มีจํานวนการคืนสินค้าสูง

คำสั่งซื้อทั้งหมด ใช่

แสดงจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่สั่งซื้อผ่านทุกช่องทางการขายตามเวลา

การเงิน

เกณฑ์ชี้วัดด้านการเงินจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ส่งคืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

ตารางเกณฑ์ชี้วัดด้านการเงินและคำจำกัดความของแต่ละเกณฑ์ชี้วัด
ตัวชี้วัด แสดงในมุมมองเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงในช่วงวันที่
มูลค่าการคืนสินค้าสุทธิ ไม่ แสดงมูลค่าสุทธิของสินค้าที่ถูกส่งคืนตามช่วงเวลา
มูลค่าการคืนสินค้าทั้งหมด ไม่ แสดงมูลค่ารวมของค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าตามเวลา โดยมูลค่านี้รวมถึงมูลค่าการคืนสินค้า ค่าจัดส่ง และภาษี

พฤติกรรม

เกณฑ์ชี้วัดพฤติกรรมช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มการช้อปปิ้งเมื่อผู้เยี่ยมชมมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคอนเวอร์ชั่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานพฤติกรรม

ตารางเกณฑ์ชี้วัดพฤติกรรมและคำจำกัดความของแต่ละเกณฑ์ชี้วัด
ตัวชี้วัด แสดงในมุมมองเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงในช่วงวันที่
อัตราการตีกลับ ไม่ แสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่ผู้เยี่ยมชมออกโดยไม่ดำเนินการใดๆ
คอนเวอร์ชันการชำระเงิน ไม่ แสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ทำให้เกิดคำสั่งซื้อจากจำนวนเซสชันที่เข้าถึงหน้าการชำระเงิน
อัตราคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ ใช่

แสดงเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่นำไปสู่คำสั่งซื้อ โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น

นักช้อปจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าออนไลน์ แล้วไปที่การชำระเงินก่อนจึงจะซื้อสินค้าได้ ซึ่งกระบวนการนี้รู้จักกันทั่วไปในชื่อช่องทางคอนเวอร์ชันและเป็นเรื่องปกติที่จะมีตัวเลขลดลงในแต่ละขั้นตอน

 • เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า: ตัวเลขและเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่นักช้อปได้เพิ่มสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังตะกร้าสินค้า

  ปกติแล้วจำนวนนี้จะน้อยกว่าจำนวนนักช้อปทั้งหมด เนื่องจากนักช้อปบางรายจะดูสินค้าในร้านค้าโดยไม่เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า

 • ถึงขั้นตอนการชำระเงิน: จำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่นักช้อปได้เพิ่มสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังตะกร้าสินค้า ดำเนินการชำระเงิน และดำเนินการ (ตัวอย่างเช่น กดปุ่มหรือคลิกเมาส์)

  ปกติแล้วจำนวนนี้จะน้อยกว่าจำนวนเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า เนื่องจากนักช้อปบางรายเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าแต่ไม่ไปที่ขั้นตอนการชำระเงินหรือไม่ส่งข้อมูลติดต่อ

 • เซสชันที่เกิดการคอนเวอร์ชัน: จำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่นักช้อปได้เพิ่มสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังตะกร้าสินค้า ดำเนินการการชำระเงิน และซื้อสินค้า

  จำนวนนี้อาจไม่ตรงกับจำนวนคำสั่งซื้อของคุณ เนื่องจากนักช้อปสามารถสร้างคำสั่งซื้อหลายรายการในเซสชันเดียวได้

  ปกติแล้วจำนวนนี้จะน้อยกว่าจำนวนถึงขั้นตอนการชำระเงิน เนื่องจากนักช้อปบางรายออกจากขั้นตอนการชำระเงินโดยไม่มีการซื้อสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

คอนเวอร์ชันที่เกิดจากการค้นหาร้านค้าออนไลน์ ไม่

แสดงเปอร์เซ็นต์ของการค้นหาร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เกิดคำสั่งซื้อจากจำนวนการค้นหาร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด

การค้นหาร้านค้าออนไลน์ชั้นนำ ไม่

แสดงคำค้นหายอดนิยมที่ลูกค้าใช้ในการค้นหาสินค้า

ลูกค้า

เกณฑ์ชี้วัดลูกค้าให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกกับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานลูกค้า

ตัวชี้วัด แสดงในมุมมองเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงในช่วงวันที่
การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ใช่

แสดงเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มลูกค้าซึ่งกลับมาที่ร้านค้าของคุณและทำการซื้อซ้ำ โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้รับการจัดกลุ่มตามวันที่ซื้อครั้งแรก

ยอดขายของลูกค้าตามช่วงเวลา ไม่ แสดงยอดขายรวมในร้านค้าออนไลน์ โดยแยกระหว่างลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกและลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง
ลูกค้าตามช่วงเวลา (ที่ซื้อครั้งแรกเทียบกับที่กลับมาซื้ออีกครั้ง) ใช่ แสดงจํานวนลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยแยกระหว่างลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกและลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง
อัตราลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง ใช่

แสดงเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่สั่งซื้อจากร้านค้าของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยอัตราจะคำนวณจากลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งหารด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมด ซึ่งอัตรานี้จะช่วยให้คุณทราบได้ว่าฐานลูกค้ามีความมั่นคงเพียงใด

สินค้าคงคลัง

เกณฑ์ชี้วัดสินค้าคงคลังช่วยให้คุณคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่คุณจะต้องเติมสินค้าอีกครั้งและสินค้าใดที่ขายได้เร็วยิ่งขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานสินค้าคงคลัง

ตัวชี้วัด แสดงในมุมมองเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงในช่วงวันที่
การวิเคราะห์สินค้า ABC ไม่ แสดงรายการตัวเลือกสินค้าและให้เกรดสินค้าดังกล่าวเป็นเกรด A, B หรือ C โดยอิงจากเปอร์เซ็นต์รายได้ของคุณจากสินค้าเหล่านั้นในกรอบเวลา 28 วันที่ผ่านมา ทั้งนี้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลาได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง ABC
สินค้าตามจำนวนวันที่คงเหลือของสินค้าคงคลัง ไม่ แสดงจํานวนวันที่คาดว่าจะมีสินค้าคงคลังปัจจุบันของคุณโดยประมาณ โดยอิงจากอัตรายอดขายของร้านค้าในช่วง 28 วันที่ผ่านมา โดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลาได้
สินค้าตามอัตราการขายสำเร็จ ใช่ แสดงเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังที่ขายได้ทั้งหมดในกรอบเวลาที่เลือก อัตราการขายผ่านจะคํานวณได้ดังต่อไปนี้ จำนวนรายการสินค้าที่ขายไปทั้งหมด / (จำนวนรายการสินค้าที่ขายไปทั้งหมด + จำนวนรายการสินค้าที่ยังอยู่ในสินค้าคงคลัง)

การตลาด

เกณฑ์ชี้วัดด้านการตลาดจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดของคุณในแง่ของเซสชันและการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานด้านการตลาด

ตัวชี้วัด แสดงในมุมมองเริ่มต้น ข้อมูลที่แสดงในช่วงวันที่
ยอดขายที่เป็นผลมาจากการตลาด ใช่ แสดงมูลค่ายอดขายรวมที่เกิดจากยอดเข้าชมร้านค้าซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามทางการตลาดของคุณ โดยรวมถึงแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดที่จัดการผ่านส่วนการตลาดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและวิธีการภายนอกที่ใช้พารามิเตอร์ Urchin Tracking Module (UTM)
เซสชันที่เป็นผลมาจากแคมเปญการตลาด ไม่ แสดงจำนวนเซสชันทั้งหมดที่เกิดจากยอดเข้าชมร้านค้าซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามทางการตลาดของคุณ โดยรวมถึงแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดที่จัดการผ่านส่วนการตลาดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและวิธีการภายนอกที่ใช้พารามิเตอร์ Urchin Tracking Module (UTM)

ข้อมูลในแดชบอร์ด

เมื่อคุณเปิดหน้าการวิเคราะห์ ข้อมูลจะเป็นข้อมูลล่าสุดภายในเวลาประมาณ 1 นาที คุณสามารถเปิดแดชบอร์ดอีกครั้งหรือรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์เพื่อแสดงข้อมูลที่ใหม่กว่าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้งานการรีเฟรชอัตโนมัติ ซึ่งจะรีเฟรชแดชบอร์ดทุกๆ 60 วินาที

ระบบอาจอัปเดตข้อมูลรายวันในหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูลของคุณภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปแล้วในขั้นต้น ตัวอย่างเช่น รายงานเซสชันตามช่วงเวลาและรายงานคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ตามช่วงเวลาของคุณอาจมีการอัปเดต ทั้งนี้เนื่องจากระบบคํานวณข้อมูลยอดเข้าชมร้านค้าของคุณภายในหนึ่งนาที และอาจจะคิดรวมยอดเข้าชมร้านค้าจากบอทที่ไม่ต้องการไว้ในข้อมูลดังกล่าวด้วย ระบบจึงจะดำเนินการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่ามียอดเข้าชมประเภทนี้หรือไม่ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จ หากการทดสอบเหล่านี้พบยอดเข้าชมที่ไม่ต้องการ ระบบก็จะลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากรายงานของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้ช่องทางร้านค้าออนไลน์ ระบบจะไม่แสดงเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเซสชันร้านค้าออนไลน์ ในทำนองเดียวกัน หากคุณไม่ได้ใช้ช่องทางการขายหน้าร้าน ระบบก็จะไม่แสดงเกณฑ์ชี้วัดเหล่านั้นเช่นกัน

ข้อมูลในแดชบอร์ดอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากข้อมูลที่รวบรวมโดยเครื่องมือวิเคราะห์และการรายงาน รวมทั้งบริการจากบริษัทอื่นๆ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ข้อมูลอาจแตกต่างกันไป โปรดดูความแตกต่างของรายงาน

เซสชันและผู้เยี่ยมชม

จำนวนเซสชันและจำนวนผู้เยี่ยมชมนั้นขึ้นอยู่กับคุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของนักช้อป เช่น เดสก์ท็อป หรือสมาร์ทโฟน เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยคุกกี้หนึ่งจะระบุอุปกรณ์ (ผู้เยี่ยมชม) และอีกคุกกี้หนึ่งจะคอยติดตามระยะเวลาของเซสชัน

เซสชันจะสิ้นสุดลงหลังจากที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 30 นาทีและในเวลาเที่ยงคืนตามเวลา UTC เนื่องจากผู้เยี่ยมชมรายเดียวกันสามารถมีหลายเซสชันได้ ปกติแล้วจำนวนเซสชันมักจะสูงกว่าจำนวนผู้เยี่ยมชม

ตัวอย่างเช่น: ผู้ซื้อดูสินค้าในร้านค้าของคุณเป็นเวลา 20 นาที จากนั้นกลับไปยังร้านค้าของคุณอีก 2 ชั่วโมงให้หลังเป็นเวลาอีก 10 นาที ระบบจะรายงานเป็นสองเซสชันกับและหนึ่งผู้เยี่ยมชม แต่ถ้าผู้ซื้อดูร้านค้าของคุณเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นก็ออก แล้วกลับมาอีก 10 นาทีให้หลัง ระบบจะรายงานเป็นหนึ่งเซสชันกับหนึ่งผู้เยี่ยมชม

หากคุณต้องการดูร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยไม่ถือเป็นเซสชันในรายงานการหาลูกค้าของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนรูปตาในส่วนผู้ดูแล Shopify บนเดสก์ท็อปเพื่อเปิดร้านค้าของคุณ วิธีอื่นๆ ในการดูร้านค้าออนไลน์ของคุณบนเดสก์ท็อปนอกจากวิธีนี้ทั้งหมดจะถือเป็นเซสชันในรายงานของคุณ

หากคุณดูร้านค้าออนไลน์ของคุณจากแอป Shopify บน iPhone หรือ Android การเข้าดูรอบนั้นจะถูกนับเป็นเซสชันในรายงานการหาลูกค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี