Google Analytics

หากข้อมูลที่มีอยู่ในข้อมูลวิเคราะห์ของ Shopify ไม่สามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพร้านค้าของคุณภายได้ คุณสามารถใช้ Google Analytics เพื่อหาคำตอบได้ Google Analytics ช่วยให้คุณสามารถติดตามผู้เยี่ยมชม เซสชัน และพฤติกรรมของลูกค้าอื่นๆ บนร้านค้าของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี