ไม่รวมโดเมนที่อ้างอิงจากการติดตามของ Google Analytics

รายงานการเข้าชมจากการแนะนำของ Google Analytics จะแสดงว่าเว็บไซต์ใดบ้างที่สร้างยอดเข้าชมร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจของคุณและผู้อ่านคลิกลิงก์เพื่อดูร้านค้าออนไลน์ของคุณ ระบบจะระบุบล็อกดังกล่าวเป็นแหล่งที่มาของยอดเข้าชมร้านค้าของคุณ

คุณอาจสังเกตเห็นแหล่งที่มาที่คุณไม่ต้องการให้มี อยู่ในรายงานการเข้าชมจากการแนะนำ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินแล้วกลับไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อทำการช้อปปิ้งต่อ ระบบก็อาจบันทึกหน้าการชำระเงินเป็นแหล่งที่มาได้

หากคุณสังเกตเห็นโดเมนในรายงานการเข้าชมจากการแนะนำที่คุณไม่ต้องการให้รวมอยู่ในรายงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Googleเพื่อเพิ่มโดเมนเหล่านั้นไปยังรายการยกเว้นการแนะนำของคุณ

หากต้องการรับข้อมูลการแนะนำให้มากที่สุด ขอแนะนำให้เพิ่มโดเมนต่อไปนี้ไปยังรายการยกเว้นการแนะนำของคุณ:

  • โดเมนหลักของร้านค้าออนไลน์ของคุณ (เช่น sofiahousewares.com)
  • โดเมนการชำระเงิน (checkout.shopify.com)
  • โดเมน Shop Pay (shop.app)
  • ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกที่คุณใช้งานอยู่ (เช่น paypal.com)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี