การตั้งค่า Google Analytics 4

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Google Analytics และสร้างคุณสมบัติ Google Analytics 4 เสียก่อน จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าแท็ก Google Analytics 4 ในร้านค้า Shopify และเชื่อมโยงบัญชี Google Ads ของคุณกับบัญชี Google Analytics ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีผู้ใช้ Google และบัญชี Google Analytics

คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ Google เพื่อใช้งาน Google Analytics หากคุณใช้งานสินค้าของ Google อยู่แล้ว เช่น Gmail หรือ Google Ads คุณก็สามารถใช้บัญชีเดียวกันกับ Google Analytics ได้

หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้สำหรับสินค้าของ Google ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ google คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัญชี Gmail เพื่อทำสิ่งอื่นใดเลยนอกจากการลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกจาก Google Analytics

หลังจากที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Google แล้ว คุณจะต้อง สร้างบัญชีผู้ใช้ Analyticsหลังจากที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Google Analytics แล้ว ให้ไปยัง ขั้นตอนที่ 2: สร้างคุณสมบัติ Google Analytics 4

ขั้นตอนที่ 2: สร้างหรือย้ายคุณสมบัติ Google Analytics 4

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Google Analytics 4 ให้สร้างคุณสมบัติ Google Analytics 4 ใหม่ เพื่อเพิ่มไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ หรือย้ายคุณสมบัติที่มีอยู่ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

หลังจากที่คุณมีคุณสมบัติของคุณแล้ว คุณจะต้องสร้างสตรีมข้อมูลเว็บ จด ID ของแท็กไว้เนื่องจากคุณจะต้องใช้ในขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มแท็ก Google Analytics 4

หากคุณไม่ได้ติดตั้งช่องทาง Google & YouTube ไว้ ระบบจะแจ้งให้คุณติดตั้งช่องทางดังกล่าวในระหว่างกระบวนการตั้งค่าสำหรับแท็ก GA4 คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Google Merchant Center เพื่อดำเนินการตั้งค่าแท็ก GA4 ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ
  2. ในส่วน Google Analytics ให้คลิก จัดการพิกเซลที่นี่
  3. คลิก เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ
  4. ในส่วนพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ของคุณ ให้เลือกแท็กสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณ
  5. คลิกเชื่อมต่อ

หลังจากที่คุณตั้งค่าแท็ก Google Analytics 4 แล้ว กิจกรรมอีคอมเมิร์ซบางรายการจะถูกติดตามโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามเหตุการณ์ใน Google Analytics 4 ได้ที่ การตั้งค่าเหตุการณ์ของ Google Analytics

ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมโยงบัญชี Google Analytics ของคุณกับบัญชี Google Ads ของคุณ

การเชื่อมโยงคุณสมบัติของ Google Analytics กับบัญชี Google Ads ของคุณจะช่วยให้คุณวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าในร้านค้าของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อวัดคีย์กิจกรรมและสร้างกลุ่มเป้าหมายได้

หากต้องการเชื่อมโยงบัญชี Google Analytics ของคุณกับบัญชี Google Ads ของคุณ โปรดดูที่ เชื่อมโยง Google Ads และ Analytics

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี