การตั้งค่า Google Analytics

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Google ลงทะเบียนการติดตามข้อมูลวิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการติดตามเสียก่อน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เปิดใช้ Google Analytics อยู่แล้ว

การเปิดใช้ Google Analytics มากกว่าหนึ่งครั้งจะส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง หากคุณแน่ใจว่าคุณไม่เคยเปิดใช้ Google Analytics สำหรับร้านค้าของคุณมาก่อน ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2: เปิดบัญชีผู้ใช้ Google หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณเคยเปิดใช้ Google Analytics สำหรับร้านค้าของคุณแล้วหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การกำหนดลักษณะ

 5. ในส่วน Google Analytics โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกล่องมีเพียงข้อความว่า “วางโค้ดที่คุณได้รับจาก Google ที่นี่” หรือเว้นว่างไว้ก็ได้: หากคุณเห็นข้อความนี้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป หากคุณพบโค้ดที่เริ่มต้นด้วย UA- หมายความว่าคุณมี Google Analytics เปิดใช้อยู่แล้ว และสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4: เปิดการติดตาม Ecommerce ได้เลย

 6. คลิกที่ “ธีม

 7. คลิกที่ การดำเนินการ > แก้ไขรหัส

 8. ในส่วนเลย์เอาต์ ให้คลิกที่ “{/} theme.liquid

 9. ในไฟล์ theme.liquid ให้มองหาแท็กการติดตามของ Google Analytics ต่อไปนี้: ga.js หรือ analytics.js , dc.js หรือ gtag.js หากคุณเห็นแท็กเหล่านี้ในไฟล์theme.liquidของคุณ หมายความว่าคุณมี Google Analytics เปิดใช้อยู่แล้วและสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4: เปิดการติดตาม Ecommerceได้เลย

หากคุณไม่เห็นโค้ดติดตามในส่วนGoogle Analyticsในหน้าการกำหนดลักษณะของคุณ โดยที่ไม่มีแท็กการติดตามของ google Analytics อยู่ในไฟล์theme.liquidของคุณ หมายความว่าคุณไม่ได้เปิดใช้ google analytics ในร้านค้าของคุณ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2: เปิดบัญชีผู้ใช้ Google

ขั้นตอนที่ 2: เปิดบัญชีผู้ใช้ Google

คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ Google เพื่อใช้งาน Google Analytics หากคุณใช้งานสินค้าของ Google อยู่แล้ว เช่น Gmail หรือ Google Ads คุณก็สามารถใช้บัญชีเดียวกันกับ Google Analytics ได้

หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้สำหรับสินค้าของ Google ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ google คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัญชี Gmail เพื่อทำสิ่งอื่นใดเลยนอกจากการลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกจาก Google Analytics

หลังจากที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ Google แล้ว คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ตัววิเคราะห์ข้อมูล หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งาน Google Analytics

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้ Google Analytics

หากต้องการเปิดใช้งาน Google Analytics คุณต้องสร้างพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ใน Google แล้วเพิ่มไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics

 2. คลิกที่ผู้ดูแลระบบ

 3. ในคอลัมน์บัญชีผู้ใช้ ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง

 4. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิก “สร้างพร็อพเพอร์ตี้

 5. ป้อนชื่อพร็อพเพอร์ตี้

 6. เลือก “สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics เท่านั้น

 1. คลิกถัดไป

 2. เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม

 3. คลิกสร้าง

 4. คัดลอกพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ไปยังคลิปบอร์ดของคุณด้วยการคลุมดำแล้วกด ctrl+C บนคอมพิวเตอร์หรือ command+C บน Mac

 5. ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ให้เปิด Shopify admin ของคุณขึ้นมา

 6. ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ

 7. ในส่วน Google analytics ให้วางพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ของคุณในช่องบัญชีผู้ใช้ Google Analytics

หลังจากที่คุณเปิดใช้ Google Analytics บนร้านค้าของคุณแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4: เปิดการติดตาม Ecommerc

ขั้นตอนที่ 4: เปิดการติดตาม Ecommerce

คุณสามารถใช้งานการติดตาม Ecommerce ของ Google ได้ในรายละเอียด 2 ระดับดังต่อไปนี้:

เปิดการติดตาม Basic Ecommerce

ขั้นตอน:

 1. ในบัญชีผู้ใช้ Google Analytics ของคุณ ให้คลิกที่ผู้ดูแลระบบ
 2. ในเมนูมุมมอง ให้คลิกที่ “การตั้งค่า Ecommerce
 3. คลิกที่ปุ่มเปิดใช้ Ecommerce เพื่อเปลี่ยนสถานะจากปิดเป็นเปิด

หากคุณต้องการข้อมูลการติดตามโดยละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถเปิดการติดตาม Enhanced Ecommerce

เปิดการติดตาม Enhanced Ecommerce

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การกำหนดลักษณะ

 5. ในส่วน Google Analytics ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง “ใช้งาน Enhanced Ecommerce” หากคุณใช้ Google Analytics เวอร์ชันเก่าอยู่ คุณอาจต้องคลิก “อัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด” ก่อนจึงจะสามารถคลิกช่องทำเครื่องหมาย “ใช้งาน Enhanced Ecommerce” ได้

 6. คลิกที่ “บันทึก” โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ Shopify สามารถติดตามและส่งข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณไปยัง Google Analytics ได้

 7. ในบัญชีผู้ใช้ Google Analytics ของคุณ ให้คลิกที่ผู้ดูแลระบบ

 8. ในเมนูมุมมอง ให้คลิกที่ “การตั้งค่า Ecommerce

 9. คลิกที่เปิดใช้การรายงาน Enhanced Ecommerceเพื่อเปลี่ยนสถานะจากปิดเป็นเปิด

 10. คลิกที่บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Enhanced Ecommerce ได้จากหน้าความช่วยเหลือของ Google Analytics

JavaScript เพิ่มเติมของ Google Analytics

หากคุณต้องการปรับแต่งการตั้งค่า Google Analytics ของคุณเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มรหัส JavaScript ไปยังส่วน JavaScript เพิ่มเติมของ Google Analytics ได้

ส่วนนี้จะยอมรับเฉพาะ JavaScript ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการวิเคราะห์เท่านั้น โดยรหัสที่เพิ่มเข้ามาในช่องนี้จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงด้านการแสดงผลหรือการใช้งานในการชำระเงินของคุณได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ JavaScript สำหรับ Google Analytics

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี