เตรียมร้านค้า Shopify ให้พร้อมเปิดใช้งาน

ก่อนจะเปิดใช้งานร้านค้า ลองวางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบเพื่อดูกระบวนการของขั้นตอนการชำระเงิน และเมื่อพร้อมแล้ว ให้ลบรหัสผ่านจากร้านค้าออกเพื่อเปิดร้านค้าสู่สาธารณะ

วางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ

การวางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการตั้งค่าองค์ประกอบในแต่ละส่วนของร้านค้าทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ คุณควรส่งคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบอย่างน้อยหนึ่งรายการระหว่างที่ตั้งค่าร้านค้าหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการตั้งค่าการชำระเงิน

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีวางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบด้วย Shopify Payments หากคุณไม่ได้ใช้งาน Shopify Payments คุณสามารถวางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบได้สองวิธีด้วยกัน

เปิดใช้โหมดทดลอง

วิธีการ:

 1. ในส่วนShopify Payments คลิกแก้ไข

 2. คลิกใช้งานโหมดทดลอง

 3. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: หลังจากคุณวางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบเสร็จสิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดการใช้งานโหมดทดลอง

จำลองธุรกิจที่เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ธุรกรรมเสมือนจะไม่ปรากฏในเมนูหรือรายการชำระเงินของคุณ

วิธีการ:

 1. ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 2. เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าของคุณ
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการชำระเงินสำหรับร้านค้าของคุณในลักษณะเดียวกับที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า เมื่อระบบร้องขอให้กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตในขั้นตอนการชำระเงิน ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อบนบัตร: ใส่ข้อความใดก็ได้อย่างน้อยสองคำ
  • วันหมดอายุ: ใส่วันที่ใดก็ได้ในอนาคต
  • CVV: ใส่หมายเลขใดก็ได้สามหลัก
  • หมายเลขบัตร: ใช้หมายเลขต่อไปนี้
รายละเอียดบัตรเครดิตสำหรับทดสอบ
ประเภทของบัตร หมายเลขการทดสอบ
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

จำลองธุรกรรมที่ล้มเหลว

หากคุณต้องการดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่อาจปรากฏขึ้นแก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถจำลองธุรกิจล้มเหลวในแบบต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน:

 • ใช้หมายเลขบัตรเครดิต 4000000000000002 เพื่อสร้างข้อความบัตรถูกปฏิเสธ
 • ใช้หมายเลขบัตรเครดิต 4242424242424241 เพื่อสร้างข้อความหมายเลขผิด
 • ใช้หมายเลขบัตรเครดิต 4000000000000259 เพื่อจำลองธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ
 • ใช้เดือนหมดอายุที่ผิด ตัวอย่างเช่น 13 เพื่อสร้างข้อความเดือนหมดอายุผิดพลาด
 • ใช้ปีหมดอายุที่ผ่านมาแล้วเพื่อสร้างข้อความปีหมดอายุไม่ถูกต้อง
 • ใช้หมายเลข CVV สองหลักเพื่อสร้างข้อความ CVV ไม่ถูกต้อง

ลบรหัสผ่านออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เมื่อเปิดใช้ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถลบรหัสผ่านออกจากร้านค้าคุณได้

หมายเหตุ: ระหว่างช่วงทดลองใช้งานฟรี 14 วัน ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ ที่หน้าป้อนรหัสผ่าน คุณสามารถสร้างรหัสผ่านและเพิ่มข้อความแบบกำหนดเองที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อมายังร้านค้าของคุณได้ หากในช่วงทดลองใช้งานฟรี ร้านค้าของคุณพร้อมใช้งานแล้ว คุณจำเป็นต้องเลือกแผนก่อนจึงจะสามารถลบรหัสสผ่านออกจากร้านค้าออนไลน์ได้

วิธีการ:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ

 2. ในส่วนหน้าป้อนรหัสผ่าน เลิกทำเครื่องหมายในตัวเลือกเปิดใช้หน้าป้อนรหัสผ่าน

 3. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี