การตั้งค่าอีเมลของคุณ

อีเมลเป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจ ซึ่งมีไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนที่สำคัญไปจนถึงสื่อสารกับลูกค้าของคุณ หน้านี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและกำหนดค่าทั้งอีเมลเจ้าของร้านค้าและอีเมลผู้ส่งของคุณ

ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อร้านค้าคือที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Shopify หากคุณส่งออกสินค้า คำสั่งซื้อ หรือรายชื่อลูกค้า ระบบจะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อร้านค้า

อีเมลผู้ส่งคือที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ติดต่อกับลูกค้า ซึ่งเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้โดยตรง และยังเป็นที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับอีเมลการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ลูกค้าจะได้รับเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของตน

เพิ่มนโยบาย DMARC และระเบียน CNAME ของ Shopify ไปยังโดเมนของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเฟรมเวิร์กนโยบายผู้ส่ง (SPF) และระเบียน Domain Keys Identified Mail (DKIM) ของ Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอีเมลของคุณถูกส่งไปยังลูกค้า

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลร้านค้าของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ที่อยู่สำหรับติดต่อร้านค้าจะเป็นอีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียน Shopify ซึ่งเป็นอีเมลที่ Shopify ใช้เพื่อติดต่อคุณ และเป็นอีเมลที่คุณจะได้รับไฟล์ต่างๆ เมื่อส่งออกสินค้า คำสั่งซื้อ หรือรายชื่อลูกค้า หากต้องการให้ Shopify ติดต่อคุณโดยใช้อีเมลใหม่ คุณก็สามารถอัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้ดังนี้

หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียว ระบบอาจแสดงอีเมลบัญชีผู้ใช้แทนที่อีเมลร้านค้า

ขั้นตอน:

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณ

อีเมลผู้ส่งคือที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับติดต่อกับลูกค้า อีเมลนี้คือที่อยู่อีเมลที่แสดงในช่อง จาก เมื่อลูกค้าของคุณได้รับอีเมลการแจ้งเตือนอัตโนมัติ อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ และอีเมลการตลาดทุกประเภทที่ส่งจาก Shopify บางโดเมนอาจกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม ไม่เช่นนั้นที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณอาจแสดงพร้อมกับ via shopifyemail.com หรือแสดงเป็น store+123@shopifyemail.com

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ในส่วนอีเมลผู้ส่ง ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. คลิกที่บันทึก

ใช้ที่อยู่สำหรับส่งต่อเป็นอีเมลผู้ส่งของคุณ

หากคุณมีโดเมนแบบปรับแต่งเองที่จัดการโดย Shopify คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับการส่งต่อจากโดเมนแบบปรับแต่งเองเป็นอีเมลผู้ส่งจากร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลเพื่อสร้างที่อยู่อีเมลแบบปรับแต่งเองซึ่งเชื่อมโยงกับโดเมนของคุณเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของโดเมน johns-apparel.com ให้กําหนดค่าการส่งต่ออีเมลในกรณีที่อีเมลลูกค้าของคุณเป็น info@johns-apparel.com ข้อความของพวกเขาจะได้รับส่งต่อไปยัง john@gmail.com ซึ่งเป็นอีเมลส่วนตัวของคุณ
 2. เปลี่ยนอีเมลผู้ส่งของคุณเป็นที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อที่สร้างขึ้นใหม่ ในตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลผู้ส่งของคุณเป็น info@johns-apparel.com

ขณะนี้ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนร้านค้าของคุณจากอีเมลสำหรับส่งต่อที่เชื่อมโยงกับโดเมนแบบปรับแต่งเอง หากพวกเขาตอบกลับอีเมลร้านค้าของคุณ ข้อความของพวกเขาจะส่งต่อไปยังอีเมลส่วนตัวที่คุณกําหนดค่าไว้ในการตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

หากโดเมนแบบปรับแต่งเองของคุณถูกยกเลิกหรือหมดอายุ คุณจะไม่สามารถใช้อีเมลสำหรับส่งต่อของโดเมนเป็นอีเมลผู้ส่งได้อีกต่อไป

รับรองความถูกต้องของโดเมนจากภายนอก

หากคุณใช้โดเมนจากภายนอก คุณจะต้องรับรองความถูกต้องของที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบทำเครื่องหมายข้อความอีเมลของคุณว่าเป็นสแปม รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้าของคุณ

หากต้องการรับรองความถูกต้องของที่อยู่อีเมลผู้ส่ง คุณจะต้องเพิ่มระเบียนต่อไปนี้ไปยังโดเมนจากภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับเฟรมเวิร์กนโยบายผู้ส่งของ Shopify (SPF) และระเบียน Domain Keys Identified Mail (DKIM)

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขระเบียน CNAME หรือ DMARC ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

เพิ่มระเบียน CNAME ไปยังโดเมนบุคคลภายนอก

เพื่อช่วยแน่ใจว่าข้อความอีเมลของคุณจะส่งถึงลูกค้า คุณสามารถเพิ่มระเบียน CNAME ไปยังโดเมนจากภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับระเบียน SPF ของ Shopify และ DKIM ได้

หากต้องการเพิ่มระเบียน CNAME ไปยังโดเมนของคุณ คุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเกี่ยวกับบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
 • อีเมลผู้ส่งของคุณ ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เพื่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ในส่วนอีเมลผู้ส่ง ให้คลิก “รับรองความถูกต้องของโดเมนคุณ
 3. ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อป้อนบันทึก CNAME ใหม่ไปยังตัวจัดการโดเมนจากภายนอกของคุณ

ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ หากการตรวจสอบยืนยันโดเมนล้มเหลว ให้ตรวจสอบยืนยันว่าระเบียน DNS ที่คุณป้อนลงในผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกตรงกับระเบียนที่ระบุในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่ม CNAME ไปยังโดเมน ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

เพิ่มระเบียน DMARC ไปยังโดเมนภายนอกของคุณ

ผู้ให้บริการอีเมลบางราย เช่น Gmail และ Yahoo กำหนดให้คุณต้องเพิ่มระเบียน DMARC ไปยังโดเมนของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถส่งอีเมลได้จากที่อยู่อีเมลที่มีแบรนด์ของคุณ

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลจากภายนอกต่อไปนี้เพื่อดูวิธีการตรวจสอบและเพิ่มระเบียน DMARC ไปยังโดเมนของคุณ

ขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบคอนโซลการจัดการของโฮสต์โดเมนของคุณ
 2. ค้นหาหน้าที่คุณอัปเดตระเบียน DNS
 3. เพิ่มระเบียน TXT ของ DMARC
  1. ในช่องชื่อระเบียน/ชื่อโฮสต์ DNS ให้ใส่ _dmarc โฮสต์โดเมนบางรายการจะเพิ่มส่วนโดเมนโดยอัตโนมัติ เช่น _dmarc.example.com หลังจากเพิ่มระเบียน TXT แล้ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่าระเบียนดังกล่าวมีการจัดรูปแบบอย่างถูกต้องแล้ว
  2. ในช่องค่าระเบียนข้อความ ให้เพิ่ม v=DMARC1; p=none;

หากต้องการดูข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ p=none ให้ดูรายการในอภิธานศัพท์ของ ระเบียน DMARC

การส่งต่ออีเมล

การส่งต่ออีเมลเป็นบริการที่ทำให้คุณสามารถส่งอีเมลจากโดเมนแบบกำหนดเองไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีอยู่แล้วได้โดยตรงผ่าน Gmail, Outlook, Yahoo หรือผู้ให้บริการรายอื่น

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของชื่อโดเมน johns-apparel.com คุณจะสามารถสร้างอีเมลผู้ส่ง info@johns-apparel.com ได้ เมื่อลูกค้าส่งอีเมลไปยัง info@johns-apparel.com ระบบจะส่งต่อข้อความต่างๆ ของลูกค้าไปยังบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวที่คุณได้เชื่อมต่อไว้ ตัวอย่างเช่น john@gmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งต่ออีเมล

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี