Thiết lập email của bạn

Từ khi nhận được thông báo quan trọng đến lúc liên hệ với khách hàng, email đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh. Trang này hướng dẫn bạn cách thiết lập và định cấu hình cả email của chủ sở hữu cửa hàng và email dành cho khách hàng.

Địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký Shopify. Địa chỉ này là nơi bạn nhận tệp khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc danh sách khách hàng.

Email dành cho khách hàng là địa chỉ liên hệ với khách hàng. Địa chỉ này là nơi khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bạn và được liên kết với các email thông báo tự động mà khách hàng nhận được về đơn đặt hàng của họ.

Chúng tôi cũng sẽ giải thích cho bạn cơ chế hoạt động của Khung chính sách người gửi (SPF) để giúp bạn tránh bộ lọc thư rác và lỗi gửi đi.

Thay đổi địa chỉ email của cửa hàng

Theo mặc định, địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký Shopify. Đây là địa chỉ email Shopify sử dụng để liên hệ với bạn và là nơi bạn nhận tệp khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc danh sách khách hàng. Nếu bạn muốn Shopify liên hệ với bạn qua địa chỉ email mới, bạn có thể cập nhật thông tin đó ở đây.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào General (Tổng quát).

 2. Trong mục Store details (Thông tin chi tiết cửa hàng), thay đổi địa chỉ email của bạn trong Store contact address (Địa chỉ liên hệ của cửa hàng) hoặc Account email (Email tài khoản). Đây sẽ là email Shopify sử dụng để liên hệ với bạn về tài khoản.

Lưu ý: Nếu chưa thiết lập tính năng đăng nhập một lần, bạn sẽ thấy Account email (Email tài khoản) thay vì Store contact address (Địa chỉ liên hệ của cửa hàng).

 1. Nhấp vào Lưu.

 2. Mở hộp thư đến của tài khoản email mới, ở đây bạn sẽ thấy email xác nhận từ Shopify. Nhấp vào liên kết trong email.

Lưu ý: Để thay đổi email hoặc mật khẩu mà chủ sở hữu cửa hàng sử dụng để đăng nhập Shopify, bạn cần thay đổi thông tin trong mục cài đặt tài khoản.

Thay đổi địa chỉ email dành cho khách hàng

Email dành cho khách hàng là địa chỉ liên hệ với khách hàng. Địa chỉ này được liên kết với các email thông báo tự động mà khách hàng nhận được về đơn đặt hàng. Các cài đặt trong email dành cho khách hàng quyết định địa chỉ người gửi mà khách hàng nhìn thấy trong email thông báo tự động nhận được từ Shopify. Nếu muốn địa chỉ email của mình hiển thị trong thông báo, bạn cần cập nhật cài đặt miền. Nếu không, email thông báo của cửa hàng bạn có thể hiển thị với địa chỉ email no-reply@shopify.com hoặc bị gắn cờ spam.

Lưu ý: Một số nhà cung cấp email không tương thích với Shopify hoặc đòi hỏi bạn phải điều chỉnh cài đặt miền của mình. Để biết thêm chi tiết, tham khảo Tôi có cần thay đổi cài đặt email dành cho khách hàng không? trong trang này.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào General (Tổng quát).

 2. Trong mục Store details (Thông tin chi tiết cửa hàng), thay đổi địa chỉ email của bạn trong phần Email dành cho khách hàng.

 3. Nhấp vào Lưu.

Tôi có cần thay đổi cài đặt email dành cho khách hàng không?

Một số nhà cung cấp email như Yahoo và AOL thực thi chính sách Xác thực thư, báo cáo và tuân thủ dựa trên tên miền (DMARC), chính sách này ngăn Shopify gửi email bằng tên miền của các nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp email thực thi chính sách DMARC, bạn cần thay đổi địa chỉ email dành cho khách hàng của mình. Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Nếu sử dụng địa chỉ email được liên kết với miền tùy chỉnh, bạn cần thêm bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) của Shopify vào cài đặt DNS của miền.

Thêm bản ghi SPF của Shopify vào máy chủ lưu trữ miền (chỉ áp dụng cho miền tùy chỉnh)

Để xác minh địa chỉ email dành cho khách hàng, bạn cần thêm bản ghi SPF sau vào bản ghi TXT trong cài đặt miền tùy chỉnh:v=spf1 include:shops.shopify.com ~all. Thao tác này giúp email không bị gắn cờ spam hoặc không gặp sự cố khi gửi đi.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ miền của bạn.

 2. Tìm TXT record trong miền của bạn. Bản ghi này thường hiển thị bên cạnh CNAME recordMX record.

 3. Thêm bản ghi SPF sau vào bản ghi TXT của bạn:v=spf1 include:shops.shopify.com ~all

 4. Lưu thay đổi.

Bản ghi SPF và lỗi gửi đi

Shopify sử dụng Khung chính sách người gửi (SPF) để xác minh địa chỉ email dành cho khách hàng của bạn cho email thông báo tự động mà khách hàng nhận được. Như vậy, email thông báo sẽ không bị gắn cờ spam, gỡ bỏ ghi chú qua Shopify trong thông tin người gửi và hiển thị địa chỉ email dành cho khách hàng thay vì no-reply@shopify.com trong trường người gửi.

Khách hàng của bạn vẫn nhận được email thông báo từ Shopify kể cả khi bạn không cập nhật cài đặt máy chủ theo địa chỉ dành cho khách hàng. Trong hầu hết các trường hợp, lỗi gửi thư your message could not be delivered to one or more recipients nghĩa là Shopify gửi email thông báo có địa chỉ no-reply@shopify.com thay vì địa chỉ dành cho khách hàng của bạn chứ không phải khách hàng của bạn không nhận được thông báo.

Chuyển tiếp email dành cho khách hàng

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn chuyển email từ miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có của Gmail, Outlook, Yahoo hoặc nhà cung cấp khác. Ví dụ: Nếu bạn sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo email info@johns-apparel.com. Khi khách hàng gửi email bằng địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân hiện tại của bạn, ví dụ như john@gmail.com. Để biết thêm thông tin, xem chỉ dẫn về chuyển tiếp email và miền tùy chỉnh của chúng tôi.

Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM)

DKIM là phương thức xác thực giúp xác minh miền của email. Nếu miền bạn chọn làm nơi gửi email yêu cầu DKIM, bạn phải liên hệ với nhà cung cấp miền để thực hiện những thay đổi cần thiết.

Nếu Shopify là nhà cung cấp miền, bạn có thể chỉnh sửa bản ghi TXT của DKIM như minh họa tại đây với các hướng dẫn cụ thể do nhà cung cấp email hoặc ứng dụng tích hợp bên thứ ba cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí