Thiết lập email của bạn

Từ khi nhận được thông báo quan trọng đến lúc liên hệ với khách hàng, email đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh. Trang này bao gồm thông tin về cách thiết lập và định cấu hình cả email của chủ sở hữu cửa hàng và email người gửi.

Địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn dùng khi đăng ký Shopify. Nếu bạn xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng hoặc danh sách khách hàng, những sản phẩm, đơn hàng hoặc danh sách khách hàng đó sẽ được gửi đến địa chỉ email liên hệ của cửa hàng.

Email người gửi là địa chỉ liên hệ với khách hàng. Địa chỉ này là nơi khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bạn và được liên kết với các email thông báo tự động mà khách hàng nhận được về đơn đặt hàng của họ.

Thêm chính sách DMARCbản ghi CNAME của Shopify vào miền để kết nối với bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) của Shopify và bản ghi Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM) để đảm bảo rằng tin nhắn email được gửi đến khách hàng.

Thay đổi địa chỉ email của cửa hàng

Theo mặc định, địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký Shopify. Đây là địa chỉ email Shopify sử dụng để liên hệ với bạn và là nơi bạn nhận tệp khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng hoặc danh sách khách hàng. Nếu bạn muốn Shopify liên hệ với bạn qua địa chỉ email mới, bạn có thể cập nhật thông tin đó ở đây.

Nếu bạn chưa thiết lập tính năng đăng nhập một lần thì Email tài khoản sẽ hiển thị thay cho Email cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi địa chỉ email người gửi

Email người gửi là địa chỉ email dùng để liên hệ với khách hàng. Đây là địa chỉ email được hiển thị trong trường Từ khi khách hàng nhận được email thông báo tự động, email xác nhận đơn hàng và mọi email tiếp thị được gửi từ Shopify. Một số miền có thể yêu cầu xác thực bổ sung, hoặc địa chỉ email người gửi của bạn có thể hiển thị kèm theo via shopifyemail.com hoặc dưới dạng store+123@shopifyemail.com.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thông báo.
 2. Trong mục Email người gửi, nhập địa chỉ email của bạn.
 3. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng địa chỉ chuyển tiếp làm email người gửi

Nếu có miền tùy chỉnh do Shopify quản lý thì bạn có thể sử dụng địa chỉ email chuyển tiếp từ miền tùy chỉnh để làm Email người gửi trong cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Thiết lập chuyển tiếp email để tạo địa chỉ email tùy chỉnh liên kết với miền của bạn để khách hàng liên hệ. Ví dụ: Nếu bạn sở hữu miền johns-apparel.com, hãy định cấu hình chuyển tiếp email để nếu khách hàng gửi email đến info@johns-apparel.com thì tin nhắn của họ sẽ được chuyển tiếp đến email cá nhân của bạn john@gmail.com.
 2. Thay đổi Email người gửi thành địa chỉ email chuyển tiếp mới tạo. Trong ví dụ trên, bạn cần thay đổi Email người gửi thành info@johns-apparel.com.

Lúc này, khách hàng sẽ nhận được thông báo của cửa hàng từ email chuyển tiếp liên kết với miền tùy chỉnh của bạn. Nếu khách hàng phản hồi email của cửa hàng thì tin nhắn của họ sẽ chuyển tiếp đến email cá nhân mà bạn đã định cấu hình trong cài đặt chuyển tiếp email.

Nếu miền tùy chỉnh của bạn bị hủy hoặc hết hạn, bạn sẽ không thể sử dụng email chuyển tiếp của miền để làm Email người gửi nữa.

Xác thực miền bên thứ ba

Nếu bạn sử dụng miền của bên thứ ba, bạn cần xác thực địa chỉ email người gửi để tránh thư email bị gắn cờ là thư rác và đảm bảo rằng thư email được gửi đến khách hàng.

Để xác thực địa chỉ email người gửi, bạn cần thêm các bản ghi sau vào miền bên thứ ba để kết nối với bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) của Shopify và bản ghi Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM):

Nếu bạn cần trợ giúp để sửa đổi bản ghi CNAME hoặc DMARC, hãy liên hệ nhà cung cấp tên miền.

Thêm bản ghi CNAME vào miền bên thứ ba

Bạn có thể giúp đảm bảo rằng thư email được gửi đến khách hàng bằng cách thêm bản ghi CNAME vào miền bên thứ ba để kết nối với bản ghi Shopify SPF và DKIM.

Để thêm bản ghi CNAME vào miền, bạn cần có những thông tin sau:

 • thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba
 • email người gửi là địa chỉ email bạn sử dụng để liên lạc với khách hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thông báo.
 2. Trong mục Email người gửi, nhấp vào xác thực miền.
 3. Làm theo hướng dẫn để nhập bản ghi CNAME mới vào trình quản lý miền của bên thứ ba.

Có thể mất tới 24 giờ để hoàn tất các thay đổi. Nếu xác minh miền không thành công, hãy xác minh rằng bản ghi DNS bạn nhập vào nhà cung cấp tên miền bên thứ ba khớp với bản ghi được cung cấp trong trang quản trị Shopify.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm CNAME vào miền, hãy liên hệ nhà cung cấp tên miền.

Thêm bản ghi DMARC vào miền bên thứ ba

Một số nhà cung cấp dịch vụ email như Gmail và Yahoo yêu cầu bạn thêm bản ghi DMARC vào miền để có thể gửi email từ địa chỉ email có thương hiệu của mình.

Xem lại các tài nguyên bên thứ ba sau để tìm hiểu cách kiểm tra và thêm bản ghi DMARC vào miền:

Các bước thực hiện

 1. Đăng nhập vào bảng quản lý của máy chủ lưu trữ miền.
 2. Tìm trang mà bạn cập nhật bản ghi DNS.
 3. Thêm bản ghi TXT cho DMARC.
  1. Trong trường Tên bản ghi/Tên máy chủ DNS, thêm _dmarc. Một số máy chủ lưu trữ miền tự động thêm thành phần miền, ví dụ như _dmarc.example.com. Sau khi thêm bản ghi TXT, xác minh rằng bản ghi được định dạng chính xác.
  2. Trong trường Giá trị bản ghi Text, thêm v=DMARC1; p=none;.

Để biết thông tin cụ thể về p=none, xem lại mục bảng thuật ngữ bản ghi DMARC.

Chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn chuyển email từ miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có của Gmail, Outlook, Yahoo hoặc nhà cung cấp khác.

Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo địa chỉ email người gửi info@johns-apparel.com. Khi khách hàng gửi email tới địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân được kết nối của bạn, ví dụ như john@gmail.com.

Tìm hiểu thêm về chuyển tiếp email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí