Thiết lập email của bạn

Từ khi nhận được thông báo quan trọng đến lúc liên hệ với khách hàng, email đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh. Trang này hướng dẫn bạn cách thiết lập và định cấu hình cả email của chủ sở hữu cửa hàng và email người gửi.

Địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký Shopify. Địa chỉ này là nơi bạn nhận tệp khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc danh sách khách hàng.

Email người gửi là địa chỉ liên hệ với khách hàng. Địa chỉ này là nơi khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bạn và được liên kết với các email thông báo tự động mà khách hàng nhận được về đơn đặt hàng của họ.

Chúng tôi cũng sẽ giải thích cho bạn cơ chế hoạt động của Khung chính sách người gửi (SPF) để giúp bạn tránh bộ lọc thư rác và lỗi gửi đi.

Thay đổi địa chỉ email của cửa hàng

Theo mặc định, địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký Shopify. Đây là địa chỉ email Shopify sử dụng để liên hệ với bạn và là nơi bạn nhận tệp khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng hoặc danh sách khách hàng. Nếu bạn muốn Shopify liên hệ với bạn qua địa chỉ email mới, bạn có thể cập nhật thông tin đó ở đây.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào General (Tổng quát).

 2. Trong mục Store details (Thông tin chi tiết cửa hàng), thay đổi địa chỉ email của bạn trong Store contact address (Địa chỉ liên hệ của cửa hàng) hoặc Account email (Email tài khoản). Đây sẽ là email Shopify sử dụng để liên hệ với bạn về tài khoản.

Lưu ý: Nếu bạn chưa thiết lập tính năng đăng nhập một lần, Account email (Email tài khoản) sẽ hiển thị thay vì Store contact address (Địa chỉ liên hệ của cửa hàng).

 1. Nhấp vào Lưu.

 2. Mở hộp thư đến của tài khoản email mới của bạn và nhấp vào liên kết trong email xác minh từ Shopify.

Lưu ý: Để thay đổi email hoặc mật khẩu mà chủ sở hữu cửa hàng sử dụng để đăng nhập Shopify, bạn cần thay đổi thông tin trong mục cài đặt tài khoản.

Thay đổi địa chỉ email người gửi

Email người gửi là địa chỉ email dùng để liên hệ với khách hàng. Đây là địa chỉ email được hiển thị trong trường From (Từ) khi khách hàng nhận được email thông báo tự động, email xác nhận đơn hàng và mọi email tiếp thị được gửi từ Shopify. Một số miền có thể yêu cầu xác thực bổ sung, hoặc địa chỉ email người gửi của bạn có thể xuất hiện kèm theo via shopifyemail.com hoặc dưới dạng store@shopifyemail.com.

Nếu địa chỉ email người gửi được bảo vệ bằng DMARC , địa chỉ email của bạn có thể xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng store@shopifyemail.com hoặc store@shopify.com. Thư trả lời từ khách hàng sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email người gửi đã chọn.

Tìm hiểu thêm về địa chỉ email người gửi và Shopify Email.

Lưu ý: Một số nhà cung cấp dịch vụ email không tương thích với Shopify hoặc yêu cầu bạn điều chỉnh cài đặt miền. Tìm hiểu thêm về Tôi có cần thay đổi cài đặt email người gửi không?.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào General (Tổng quát).

 2. Trong mục Store details (Thông tin cửa hàng), thay đổi địa chỉ email của bạn trong phần Sender email (Email người gửi).

 3. Nhấp vào Lưu.

Tôi có cần thay đổi cài đặt địa chỉ email người gửi không?

Một số nhà cung cấp email như Yahoo và AOL thực thi chính sách Xác thực thư, báo cáo và tuân thủ dựa trên tên miền (DMARC), chính sách này ngăn Shopify gửi email bằng tên miền của các nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp email thực thi chính sách DMARC, bạn cần thay đổi địa chỉ email dành cho khách hàng của mình. Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng địa chỉ email được liên kết với một tên miền tùy chỉnh áp dụng chính sách DMARC, bạn cần thêm bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) của Shopify và xác thực DKIM vào cài đặt DNS của miền.

Tìm hiểu thêm về địa chỉ email người gửi và Shopify Email.

Thêm bản ghi SPF của Shopify vào máy chủ lưu trữ miền (chỉ áp dụng cho miền tùy chỉnh)

Để xác minh địa chỉ email người gửi, bạn cần thêm bản ghi SPF của Shopify vào bản ghi TXT trong cài đặt miền tùy chỉnh. Thao tác thêm bản ghi SPF của Shopify có thể giúp email không bị gắn cờ thư rác hoặc tránh gặp sự cố khi gửi đi. Bản ghi SPF của Shopify cần trỏ đến v=spf1 include:shops.shopify.com ~all.

Nếu máy chủ lưu trữ miền của bạn đã có bản ghi SPF hoặc bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ email bên thứ ba để gửi email từ miền tùy chỉnh, hãy kết hợp tất cả các bản ghi SPF của bạn. Để kết hợp nhiều bản ghi SPF, hãy thêm mỗi bản ghi vào giữa v=spf1~all. Ví dụ: Đây là các bản ghi SPF kết hợp cho một số nhà cung cấp máy chủ lưu trữ email phổ biến:

 • Google Workspace: v=spf1 include:shops.shopify.com include:_spf.google.com ~all
 • Zendesk: v=spf1 include:shops.shopify.com include:mail.zendesk.com ~all
 • Zoho Mail: v=spf1 include:shops.shopify.com include:zoho.com ~all

Hãy cân nhắc những yêu cầu sau khi thêm bản ghi SPF vào máy chủ lưu trữ miền của bạn:

 • Bạn có thể có nhiều loại bản ghi TXT trên miền, nhưng chỉ có một bản ghi SPF kết hợp.
 • Bạn có thể kết hợp tối đa mười bản ghi SPF.
 • Bản ghi SPF giới hạn ở 255 ký tự.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ miền của bạn.

 2. Tìm cài đặt DNS của bạn, vùng quản lý tên miền, cấu hình DNS hoặc tương tự.

 3. Tìm bản ghi TXT của miền. Bản ghi này có thể hiển thị bên cạnh bản ghi CNAME và MX.

 4. Thêm bản ghi SPF của Shopify vào bản ghi TXT của bạn: v=spf1 include:shops.shopify.com ~all.

- Trong trường Type (Loại) hoặc Record Type (Loại bản ghi), nhập hoặc chọn TXT record (Bản ghi TXT). - Trong trường Name (Tên), Host (Máy chủ) hoặc Alias (Bí danh), nhập @ hoặc để trống. - Trong trường Points to (Trỏ đến), nhập bản ghi SPF của Shopify v=spf1 include:shops.shopify.com ~all. Nếu máy chủ lưu trữ miền của bạn đã có bản ghi SPF hoặc bạn muốn thêm bản ghi SPF của nhà cung cấp máy chủ lưu trữ email, hãy thêm cả hai bản ghi vào giữa v=spf1~all.

 1. Lưu thay đổi bằng cách nhấp vào Lưu, Save Zone File (Lưu tệp vùng), Add Record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự.

Sau khi bạn cập nhật bản ghi SPF, có thể mất đến 48 giờ để thay đổi có hiệu lực.

Bản ghi SPF và lỗi gửi đi

Khách hàng của bạn vẫn nhận được thông báo tự động qua email kể cả khi bạn không cập nhật cài đặt máy chủ theo địa chỉ khách hàng. Vì thông báo tự động qua email sử dụng bản ghi SPF của Shopify để xác minh địa chỉ email người gửi nên sẽ giúp những email này không bị gắn cờ thư rác hoặc tránh gặp sự cố trong quá trình gửi.

Nếu bạn gặp lỗi khi gửi email, hãy đảm bảo đã thêm bản ghi SPF của Shopify và bản ghi SPF của tất cả các nhà cung cấp máy chủ lưu trữ email vào cài đặt miền.

Chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn chuyển email từ miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có của Gmail, Outlook, Yahoo hoặc nhà cung cấp khác. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo địa chỉ email người gửi info@johns-apparel.com. Khi khách hàng gửi email tới địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân được kết nối của bạn, ví dụ như john@gmail.com. Tìm hiểu thêm về chỉ dẫn về chuyển tiếp email và miền tùy chỉnh.

Tìm hiểu thêm về chuyển tiếp email và Shopify Email.

Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM)

DKIM là phương thức xác thực giúp xác minh miền của email. Nếu bạn có một miền tùy chỉnh muốn đăng nhập bằng khóa DKIM, bạn có thể tạo khóa DKIM trong trang quản trị Shopify để cập nhật cài đặt DNS.

Nếu Shopify là nhà cung cấp tên miền của bạn, email của bạn sẽ được ký tự động bằng DKIM. Nếu muốn ký email bằng DKIM và sử dụng nhà cung cấp dịch vụ email bên thứ ba, bạn có thể chỉnh sửa bản ghi TXT của DKIM, như được hiển thị ở đây, với các hướng dẫn cụ thể do nhà cung cấp email bên thứ ba hoặc ứng dụng tích hợp cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí