Thiết lập email của bạn

Từ khi nhận được thông báo quan trọng đến lúc liên hệ với khách hàng, email đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh. Trang này hướng dẫn bạn cách thiết lập và định cấu hình cả email của chủ sở hữu cửa hàng và email người gửi.

Địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký Shopify. Địa chỉ này là nơi bạn nhận tệp khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc danh sách khách hàng.

Email người gửi là địa chỉ liên hệ với khách hàng. Địa chỉ này là nơi khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bạn và được liên kết với các email thông báo tự động mà khách hàng nhận được về đơn đặt hàng của họ.

Chúng tôi cũng sẽ giải thích cho bạn cơ chế hoạt động của Khung chính sách người gửi (SPF) để giúp bạn tránh bộ lọc thư rác và lỗi gửi đi.

Thay đổi địa chỉ email của cửa hàng

Theo mặc định, địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký Shopify. Đây là địa chỉ email Shopify sử dụng để liên hệ với bạn và là nơi bạn nhận tệp khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc danh sách khách hàng. Nếu bạn muốn Shopify liên hệ với bạn qua địa chỉ email mới, bạn có thể cập nhật thông tin đó ở đây.

Nếu địa chỉ email người gửi được bảo vệ bằng DMARC , địa chỉ email của bạn có thể xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng store@shopifyemail.com hoặc store@shopify.com. Thư trả lời từ khách hàng sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email người gửi đã chọn.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào General (Tổng quát).

 2. Trong mục Store details (Thông tin chi tiết cửa hàng), thay đổi địa chỉ email của bạn trong Store contact address (Địa chỉ liên hệ của cửa hàng) hoặc Account email (Email tài khoản). Đây sẽ là email Shopify sử dụng để liên hệ với bạn về tài khoản.

Lưu ý: Nếu chưa thiết lập tính năng đăng nhập một lần, bạn sẽ thấy Account email (Email tài khoản) thay vì Store contact address (Địa chỉ liên hệ của cửa hàng).

 1. Nhấp vào Lưu.

 2. Mở hộp thư đến của tài khoản email mới, ở đây bạn sẽ thấy email xác nhận từ Shopify. Nhấp vào liên kết trong email.

Lưu ý: Để thay đổi email hoặc mật khẩu mà chủ sở hữu cửa hàng sử dụng để đăng nhập Shopify, bạn cần thay đổi thông tin trong mục cài đặt tài khoản.

Thay đổi địa chỉ email người gửi

Email người gửi là địa chỉ email dùng để liên hệ với khách hàng. Cài đặt email người gửi xác định địa chỉ email mà khách hàng thấy trong mục người gửi trong email thông báo tự động, email xác nhận đơn hàng và mọi email tiếp thị được gửi từ Shopify. Một số miền có thể yêu cầu xác thực bổ sung, hoặc địa chỉ email người gửi của bạn có thể xuất hiện kèm theo via shopifyemail.com hoặc dưới dạng store@shopifyemail.com.

Tìm hiểu thêm về địa chỉ email người gửi và Shopify Email.

Lưu ý: Một số nhà cung cấp dịch vụ email không tương thích với Shopify hoặc yêu cầu bạn điều chỉnh cài đặt miền. Để biết thêm chi tiết, tham khảo mục Tôi có cần thay đổi cài đặt email người gửi không? trong trang này.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào General (Tổng quát).

 2. Trong mục Store details (Thông tin cửa hàng), thay đổi địa chỉ email của bạn trong phần Sender email (Email người gửi).

 3. Nhấp vào Lưu.

Tôi có cần thay đổi cài đặt địa chỉ email người gửi không?

Một số nhà cung cấp email như Yahoo và AOL thực thi chính sách Xác thực thư, báo cáo và tuân thủ dựa trên tên miền (DMARC), chính sách này ngăn Shopify gửi email bằng tên miền của các nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp email thực thi chính sách DMARC, bạn cần thay đổi địa chỉ email dành cho khách hàng của mình. Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Nếu sử dụng địa chỉ email được liên kết với miền tùy chỉnh, bạn cần thêm bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) của Shopify vào cài đặt DNS của miền.

Thêm bản ghi SPF của Shopify vào máy chủ lưu trữ miền (chỉ áp dụng cho miền tùy chỉnh)

Để xác minh địa chỉ email người gửi, bạn cần thêm bản ghi SPF sau vào bản ghi TXT trong cài đặt miền tùy chỉnh:v=spf1 include:shops.shopify.com ~all. Thao tác này giúp email không bị gắn cờ thư rác hoặc tránh gặp sự cố khi gửi đi.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ miền của bạn.

 2. Tìm TXT record trong miền của bạn. Bản ghi này thường hiển thị bên cạnh CNAME recordMX record.

 3. Thêm bản ghi SPF sau vào bản ghi TXT của bạn:v=spf1 include:shops.shopify.com ~all

 4. Lưu thay đổi.

Tìm hiểu thêm về địa chỉ email người gửi và Shopify Email.

Bản ghi SPF và lỗi gửi đi

Shopify sử dụng Khung chính sách người gửi (SPF) để xác minh địa chỉ email người gửi của bạn cho email thông báo tự động mà khách hàng nhận được. Như vậy, email thông báo sẽ không bị gắn cờ thư rác, gỡ bỏ ghi chú qua Shopify trong thông tin người gửi và hiển thị địa chỉ email người gửi thay vì store@shopifyemail.com trong trường người gửi.

Khách hàng vẫn nhận được email thông báo từ Shopify nếu bạn không cập nhật cài đặt máy chủ theo địa chỉ dành cho khách hàng. Trong hầu hết các trường hợp, lỗi gửi thư your message could not be delivered to one or more recipients có nghĩa là bạn gửi email từ cửa hàng có địa chỉ store@shopifyemail.com thay vì địa chỉ email người gửi chứ không phải khách hàng của bạn không nhận được email từ cửa hàng.

Chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn chuyển email từ miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có của Gmail, Outlook, Yahoo hoặc nhà cung cấp khác. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo địa chỉ email người gửi info@johns-apparel.com. Khi khách hàng gửi email tới địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân được kết nối của bạn, ví dụ như john@gmail.com. Để biết thêm thông tin, xem chỉ dẫn về chuyển tiếp email và miền tùy chỉnh của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về chuyển tiếp email và Shopify Email.

Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM)

DKIM là phương thức xác thực giúp xác minh miền của email. Nếu miền bạn chọn làm nơi gửi email yêu cầu DKIM, bạn phải liên hệ với nhà cung cấp miền để thực hiện những thay đổi cần thiết.

Nếu Shopify là nhà cung cấp miền, bạn có thể chỉnh sửa bản ghi TXT của DKIM như minh họa tại đây với các hướng dẫn cụ thể do nhà cung cấp email hoặc ứng dụng tích hợp bên thứ ba cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí