Thiết lập email của bạn

Từ khi nhận được thông báo quan trọng đến lúc liên hệ với khách hàng, email đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh. Trang này hướng dẫn bạn cách thiết lập và định cấu hình cả email của chủ sở hữu cửa hàng và email người gửi.

Địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký Shopify. Địa chỉ này là nơi bạn nhận tệp khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc danh sách khách hàng.

Email người gửi là địa chỉ liên hệ với khách hàng. Địa chỉ này là nơi khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bạn và được liên kết với các email thông báo tự động mà khách hàng nhận được về đơn đặt hàng của họ.

Thêm bản ghi CNAME vào miền để kết nối với bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) của Shopify và bản ghi Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM) để đảm bảo rằng tin nhắn email được gửi đến khách hàng.

Thay đổi địa chỉ email của cửa hàng

Theo mặc định, địa chỉ liên hệ của cửa hàng là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký Shopify. Đây là địa chỉ email Shopify sử dụng để liên hệ với bạn và là nơi bạn nhận tệp khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng hoặc danh sách khách hàng. Nếu bạn muốn Shopify liên hệ với bạn qua địa chỉ email mới, bạn có thể cập nhật thông tin đó ở đây.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Chi tiết về cửa hàng.

 2. Trong mục Thông tin liên hệ, nhấp vào Chỉnh sửa.

 3. Thay đổi địa chỉ email trong mục Email liên hệ của cửa hàng hoặc Email tài khoản. Shopify sử dụng email này để liên hệ với bạn về tài khoản của bạn.

 4. Nhấp vào Lưu.

 5. Mở hộp thư đến của tài khoản email mới của bạn và nhấp vào liên kết trong email xác minh từ Shopify.

Thay đổi địa chỉ email người gửi

Email người gửi là địa chỉ email dùng để liên hệ với khách hàng. Đây là địa chỉ email được hiển thị trong trường From (Từ) khi khách hàng nhận được email thông báo tự động, email xác nhận đơn hàng và mọi email tiếp thị được gửi từ Shopify. Một số miền có thể yêu cầu xác thực bổ sung, hoặc địa chỉ email người gửi của bạn có thể xuất hiện kèm theo via shopifyemail.com hoặc dưới dạng store@shopifyemail.com.

Nếu địa chỉ email người gửi được bảo vệ bằng DMARC thì địa chỉ email của bạn có thể xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng store@shopifyemail.com hoặc store@shopify.com. Thư phản hồi từ khách hàng sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email người gửi đã chọn. Bạn có thể cập nhật địa chỉ email người gửi trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Chi tiết về cửa hàng.

 2. Trong mục Thông tin liên hệ, nhấp vào Chỉnh sửa.

 3. Thay đổi địa chỉ email của bạn trong mục Email người gửi.

 4. Nhấp vào Lưu.

 5. Trong mục Thông tin liên hệ, nhấp vào Xem cài đặt email.

 6. Thực hiện theo lời nhắc để xác thực miền email hoặc xác minh email của bạn.

Tìm hiểu thêm về Shopify Email.

Đảm bảo rằng thông điệp email được gửi đến khách hàng

Khi sử dụng miền của bên thứ ba, bạn cần xác minh địa chỉ email người gửi để đảm bảo rằng thông điệp email được gửi đến khách hàng. Để xác minh địa chỉ email người gửi, thêm bản ghi CNAME vào miền bên thứ ba để kết nối với bản ghi Shopify SPF và DKIM. Việc kết nối miền với bản ghi Shopify SPF và DKIM sẽ giúp email của bạn không bị gắn cờ là thư rác hoặc tránh gặp sự cố trong quá trình gửi.

DKIM là phương thức xác thực được máy chủ thư sử dụng để xác minh rằng tin nhắn không bị thay đổi sau khi gửi.

SPF là phương thức xác thực xác minh miền của thông điệp email.

Thêm bản ghi CNAME vào miền bên thứ ba để kết nối với bản ghi Shopify SPF và DKIM

Bạn có thể giúp đảm bảo rằng thông điệp email được gửi đến khách hàng bằng cách thêm bản ghi CNAME vào miền bên thứ ba để kết nối với bản ghi Shopify SPF và DKIM. Nếu bạn cần trợ giúp để sửa đổi bản ghi CNAME, hãy liên hệ nhà cung cấp tên miền.

Trước khi bắt đầu

Để hoàn tất quy trình này, bạn cần có những thông tin sau:

 • thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba
 • email người gửi là địa chỉ email bạn sử dụng để liên lạc với khách hàng

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Chi tiết về cửa hàng.

 2. Trong mục Thông tin liên hệ, nhấp vào Chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào Khắc phục sự cố này bên cạnh trường Email người gửi.

 4. Trên trang Email người gửi, nhấp vào Authenticate (Xác thực).

 5. Làm theo hướng dẫn để nhập bản ghi CNAME mới vào trình quản lý miền của bên thứ ba.

Có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất thay đổi. Sau khi thay đổi miền có hiệu lực, trạng thái miền của bạn sẽ Đã xác thực.

Nếu xác minh miền không thành công, hãy xác minh rằng bản ghi DNS bạn nhập vào nhà cung cấp tên miền bên thứ ba khớp với bản ghi được cung cấp trong trang quản trị Shopify.

Chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn chuyển email từ miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có của Gmail, Outlook, Yahoo hoặc nhà cung cấp khác. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo địa chỉ email người gửi info@johns-apparel.com. Khi khách hàng gửi email tới địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân được kết nối của bạn, ví dụ như john@gmail.com.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí