Ställa in din e-post

E-post är en viktig del i alla företag, från att ta emot viktiga meddelanden till att kommunicera med dina kunder. Den här sidan inkluderar information om hur du ställer in och konfigurerar din e-post både som butiksägare och avsändare.

Butikens kontaktadress är den e-postadress som du använde när du registrerade dig för Shopify. Om du exporterar dina produkter, ordrar eller kundlistor skickas de till e-postadressen för din butiks kontakt.

E-postadressen som avsändare är den adress som dina kunder ser. Det är där dina kunder kan komma i direkt kontakt med dig och det är den adress som är kopplad till de automatiska e-postmeddelanden som de får med order-information.

Lägg till en DMARC-policy och Shopifys CNAME-poster i din domän för att ansluta till Shopify Sender Policy Framework (SPF) och DKIM-poster (Domain Keys Identified Mail) för att säkerställa att ditt e-postmeddelande levereras till din kund.

Ändra butikens e-postadress

Som standard är butikens kontaktadress den e-postadress som du använder när du registrerar dig för Shopify. Det är den e-postadress som Shopify använder för att kontakta dig och där du får dina filer om du exporterar dina produkter, ordrar eller kundlistor. Om du vill att Shopify ska kontakta dig på en ny e-postadress kan du uppdatera den informationen här.

Om du inte har konfigurerat enkel inloggning så visas Kontots e-postadress i stället för Butikens e-postadress.

Steg:

Ändra din e-postadress som avsändare

Avsändarens e-postadress är den e-postadress som visas för kunder. Det här är den e-postadress som visas i fältet Från när dina kunder får automatiska e-postaviseringar, orderbekräftelser via e-post och eventuell e-postmarknadsföring som skickas från Shopify. Vissa domäner kan kräva ytterligare autentisering, annars kan avsändarens e-postadress visas med via shopifyemail.com eller som store+123@shopifyemail.com.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Ange din e-postadress i avsnittet Avsändarens e-postadress.
 3. Klicka på Spara.

Använd en vidarebefordringsadress som din avsändar-e-post

Om du har en anpassad Shopify-domän kan du använda en e-postadress för vidarebefordran från din anpassade domän som avsändar-e-post från din butik.

Steg:

 1. Konfigurera vidarebefordran av e-post för att skapa en anpassad e-postadress som är kopplad till din domän som dina kunder kan kontakta.Om du till exempel äger domänen johns-apparel.com, konfigurera då e-postadress för vidarebefordran så om kunder e-postar info@johns-apparel.com kommer deras meddelanden vidarebefordras till din personliga e-postadress john@gmail.com.
 2. Ändra din avsändar-e-postadress till din nyskapade e-postadress för vidarebefordran.I exemplet ovan ändrar du din avsändar-e-postadress till info@johns-apparel.com.

Kunder kommer nu att få dina butiksaviseringar från vidarebefordrings-e-postadressen som är kopplad till din anpassade domän. Om en kund svarar på din butiks e-postmeddelanden vidarebefordras meddelandet till den personliga e-postadress som du konfigurerade i dina inställningar för vidarebefordran av e-post.

Om din anpassade domän avlutas eller löper ut kan du inte längre använda domänens e-postadress för vidarebefordran som din avsändar-e-post.

Autentisera din tredjepartsdomän

Om du använder en tredjepartsdomän måste du autentisera din avsändar-e-postadress för att förhindra att dina e-postmeddelanden flaggas som skräppost och för att säkerställa att dina e-postmeddelanden levereras till dina kunder.

För att autentisera din avsändar-e-postadress måste du lägga till följande poster i din tredjepartsdomän för att ansluta till Shopify Sender Policy Framework (SPF) och DKIM-poster (Domain Keys Identified Mail):

Kontakta din domänleverantör om du behöver hjälp med att ändra dina CNAME- eller DMARC-poster.

Lägg till CNAME-poster till din tredjepartsdomän

Du kan säkerställa att dina e-postmeddelanden når dina kunder genom att lägga till CNAME-poster i din tredjepartsdomän för att ansluta den till Shopify SPF och DKIM-poster.

För att lägga till CNAME-poster till din domän måste du ha följande information:

 • din inloggningsinformation för ditt tredjeparts domänleverantörskonto
 • din e-postadress som avsändare, som är den e-postadress du använder för att kommunicera med dina kunder

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Klicka på autentisera din domän i avsnittet Avsändarens e-postadress.
 3. Följ anvisningarna för att ange de nya CNAME-posterna i din tredjeparts domänhanterare.

Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringarna är slutförda. Om domänverifieringen misslyckas ska du kontrollera att de DNS-poster som du angav i din tredjeparts domänleverantör matchar posterna som angavs i din Shopify-administratör.

Kontakta din domänleverantör om du behöver hjälp med att lägga till en CNAME till din domän.

Lägg till en DMARC-post till din tredjepartsdomän

Vissa e-postleverantörer, till exempel Gmail och Yahoo, kräver att du lägger till en DMARC-post till din domän så att du kan skicka e-postmeddelanden från din varumärkta e-postadress.

Granska följande tredjepartsresurser för att lära dig hur du kontrollerar och lägger till en DMARC-post till din domän:

Steg

 1. Logga in på hanteringskonsolen för din domänvärd.
 2. Leta reda på sidan där du uppdaterar DNS-poster.
 3. Lägg till en TXT-post för DMARC.
  1. Lägg till _dmarc i fältet Postnamn/DNS-värdnamn. Vissa domänvärdar lägger automatiskt till domändelen, till exempel _dmarc.example.com. När du har lagt till TXT-posten bekräftar du att den är korrekt formaterad.
  2. Lägg till en post i fältet Textpostvärde v=DMARC1; p=none;.

Granska ordlistan för DMARC-post för specifika artiklar på p=none.

Vidarebefordran av e-post

Vidarebefordran av e-post är en tjänst som låter dig vidarebefordra ett e-postmeddelande från din anpassade domän till ett befintligt e-postkonto hos Gmail, Outlook, Yahoo eller annan leverantör.

Om du till exempel äger domännamnet johns-apparel.com kan du skapa e-postadress som avsändare info@johns-apparel.com. När kunderna skickar e-postmeddelanden till info@johns-apparel.com vidarebefordras deras meddelanden till ditt ansluta personliga konto, till exempel john@gmail.com.

Läs mer om vidarebefordran av e-post.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis