Ställa in din e-post

E-post är en viktig del i alla företag, från att ta emot viktiga meddelanden till att kommunicera med dina kunder. Den här sidan visar hur du ställer in och konfigurerar din e-post både som butiksägare och avsändare.

Butikens kontaktadress är den e-postadress som du använde när du registrerade dig för Shopify. Det är dit dina filer kommer om du exporterar dina produkter, ordrar eller kundlistor.

E-postadressen som avsändare är den adress som dina kunder ser. Det är där dina kunder kan komma i direkt kontakt med dig och det är den adress som är kopplad till de automatiska e-postmeddelanden som de får med order-information.

Vi kommer också att meddela hur SPF (Sender Policyframework)-poster kan hjälpa dig att undvika skräppostfilter och leveransfel.

Ändra butikens e-postadress

Som standard är butikens kontaktadress den e-postadress som du använde när du registrerade dig för Shopify. Det är den e-postadress som Shopify använder för att kontakta dig och där du får dina filer om du exporterar dina produkter, ordrar eller kundlistor. Om du vill att Shopify ska komma i kontakt med dig med en ny e-postadress kan du uppdatera den informationen.

Om din avsändare-postadress är DMARC-skyddad kan din e-postadress visas som store@shopifyemail.com eller store@shopify.com i inkorgar. Svar från dina kunder kommer att vidarebefordras till den valda avsändare-postadressen.

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. I avsnittet Butiksinformation ändrar du din e-postadress under Butikens kontaktadress eller Kontots e-post. Det här är den e-postadress som Shopify använder för att kontakta dig om ditt konto.

Obs: Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggningser du Kontots e-post istället för Butiken kontaktadress.

 1. Klicka på Spara.

 2. Gå till inkorgen för det nya e-postkontot där du kommer att se ett bekräftelsemejl från Shopify. Klicka på länken i e-postmeddelandet.

Obs! Om du vill ändra e-postadressen eller lösenordet som butiksägaren använder för att logga in på Shopify måste du ändra informationen i Kontoinställningar.

Ändra din e-postadress som avsändare

Avsändarens e-postadress är den e-postadress som är avsedd för kunder. Dina inställningar för avsändarens e-postadress avgör vilken e-postadress dina kunder ser som avsändare i de automatiska e-postmeddelandena, orderbekräftelser och eventuella marknadsföringsmeddelanden som skickas från Shopify. Vissa domäner kan kräva ytterligare autentisering, annars kan avsändarens e-postadress visas med via shopifyemail.com eller som store@shopifyemail.com.

Läs mer om avsändare-postadresser och Shopify Email.

Obs: Vissa e-postleverantörer är inte kompatibla med Shopify eller kräver att du justerar dina domäninställningar. För mer information, se avsnittet Behöver jag ändra inställningar för e-post som avsändare? på denna sida.

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. I avsnittet Butiksinformation ändrar du din e-postadress under E-post som avsändare.

 3. Klicka på Spara.

Behöver jag ändra mina inställningar för avsändare-postadress?

Vissa leverantörer, till exempel Yahoo och AOL, tillämpar domänbaserad meddelandeautentisering, rapportering och överensstämmelse (DMARC) som hindrar Shopify från att skicka e-postmeddelanden som deras domän. Om din e-postleverantör tillämpar DMARC-policyer kan det hända att du måste ändra e-postadressen för din kund. Om du behöver mer information om kompatibilitet, kontakta din tjänsteleverantör.

Om du använder en e-postadress som är kopplad till en anpassad domän måste du lägga till Shopifys Sender Policy Framework (SPF)-post i domänens DNS-inställningar.

Lägg till Shopifys SPF-post till din domänvärd (endast egna domäner)

För att verifiera din e-postadress som avsändare måste du lägga till följande SPF-post till din TXT-post i dina anpassade domäninställningar:v=spf1 include:shops.shopify.com ~all. Detta kan förhindra att dina e-postmeddelanden flaggas som skräppost eller inte går att leverera.

Steg:

 1. Logga in på ditt konto hos din domänleverantör.

 2. Hitta domänens TXT record. Denna finns vanligtvis bredvid CNAME record och MX record.

 3. Lägg till följande SPF-post till din TXT-post:v=spf1 include:shops.shopify.com ~all

 4. Spara dina ändringar.

Läs mer om avsändare-postadresser och Shopify Email.

SPF-poster och leveransfel

Shopify använder Sender Policy Framework (SPF) för att verifiera din e-postadress som avsändare för de automatiska e-postmeddelanden som dina kunder får. Detta förhindrar att e-postmeddelanden flaggas som spam, tar bort via Shopify-kommentaren från avsändarinformationen och visar din e-postadress som avsändare i stället för store@shopifyemail.com i avsändarfältet.

Dina kunder får fortfarande e-postmeddelanden från Shopify om du inte uppdaterar dina värdinställningar för kundadress. I de flesta fall betyder leveransfel med titeln your message could not be delivered to one or more recipients att du skickar e-postmeddelanden från din butik med en store@shopifyemail.com-adress istället för din avsändare-postadress och inte att dina kunder inte får e-postmeddelanden från din butik.

Vidarebefordran av e-post

Vidarebefordran av e-post är en tjänst som låter dig vidarebefordra ett e-postmeddelande från din anpassade domän till ett befintligt e-postkonto hos Gmail, Outlook, Yahoo eller annan leverantör. Om du till exempel äger domännamnet johns-apparel.com kan du skapa e-postadress som avsändare info@johns-apparel.com. När kunderna skickar e-postmeddelanden till info@johns-apparel.com vidarebefordras deras meddelanden till ditt ansluta personliga konto, till exempel john@gmail.com. Mer information finns i vägledning om vidarebefordran av e-post och anpassad domän.

Läs mer om vidarebefordran av e-post och Shopify Email.

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

DKIM är en autentiseringsmetod som hjälper till att verifiera att ett e-postmeddelande kommer från domänen som den påstår sig komma från. Om domänen som du vill skicka e-postmeddelanden från kräver DKIM, kontakta din domänleverantör för att göra nödvändiga ändringar.

Om Shopify är din domänleverantör kan du redigera dina DKIM TXT-poster, som visas här, med de specifika instruktionerna från din tredjepartsleverantör av e-post eller integrerade appar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis