Shopify Plus checklista för lansering

Den här checklistan ger vägledning och resurser för viktiga milstolpar när du lanserar med Shopify Plus. Varje ämne innehåller ytterligare sammanhangs- och resurslänkar. Det kan vara användbart att skriva ut checklistan eller ladda ner den som en PDF för att ha den till hands under hela konfigureringsprocessen.

Om du behöver hjälp kan du kontakta Shopify Plus-supportteamet.

Kom igång

Bli bekant med din Shopify-admin och lägg till personal i din butik.

Migrera dina data

Granska dokumentationen för datamigrering innan du migrerar dina data. Du kan använda följande alternativ för att migrera dina data:

Alternativ för datamigrering
Migreringsalternativ Beskrivning
CSV-import Importera produkter och kunder med en CSV-fil direkt från din Shopify-admin. Det här alternativet passar bäst för enklare produktkataloger och mindre kundlistor.
Tredjepartsmigreringsappar Använd en tredjeparts datamigreringsapp för att migrera dina data för att eliminera att behöva gissa med fältmappning med CSV-import.
Migreringstjänster Använd tredjepartsmigreringstjänster, till exempel LitesExtension och Cart2Cart, för att göra din datamigrering snabbare och enklare. Läs mer om fler migreringspartners i Shopify Plus partnerkatalogen.
Anpassade integrationer Överväg att skapa din egen anpassade migreringslösning med hjälp av Shopify API om du arbetar med en byrå eller ett team av utvecklare för att lansera din Plus-butik på Shopify. Dina utvecklare kan använda REST eller GraphQL API.

Den ordning du importerar dina produkt-, kund- och historiska orderdata i är viktig. För att säkerställa att du har tillgång till dina kunders fullständiga transaktionshistorik i Shopify måste du följa migreringsordningen nedan. De migrerade ordrarna är också kopplade till deras tillhörande produkter och kunder.

1. Migrera produkter

Om du migrerar dina produktdata överförs alla dina produktlistningar, produktvarianter och produktkollektioner i Shopify. Överväg att planera dina produktsamlingar för din Shopify-butik innan du importerar dina produkter, så att du kan tilldela dina produkter rätt produktsamling under migreringen.

Informationsfält som inte ingår i standardproduktlistan, till exempel förfallodatum, kan läggas till i en produkt med hjälp av metafält.

2. Migrera kunder

När du har migrerat dina kunddata är alla dina kundposter tillgängliga i din Shopify-administratör. Detta inkluderar information så som kundens kontaktuppgifter, adresser och marknadsföringsinställningar.

Information som inte ingår i standardkundprofilen, till exempel födelsedatum, kan läggas till i kundprofilen med hjälp av metafält eller taggar.

3. Migrera historiska ordrar

Genom att migrera beställningsdata säkerställs att information om produktförsäljning och kundköpshistorik överförs till din Shopify-butik. Som ett minimum, migrera alla historiska beställningar som ligger inom ditt företags returpolicy, så att kunderna får åtkomst till sin beställningshistorik för alla beställningar som fortfarande är tillgängliga för retur eller byte. Det rekommenderas dock att importera beställningar från de senaste 2-5 åren.

Du får aviseringar om nya ordrar för varje ny order som görs i butiken. Aviseringar om nya ordrar utlöses även för varje importerad order.

Om du importerar en stor mängd historiska beställningar till din butik och vill undvika att få aviseringar för varje importerad beställning kan du inaktivera nya beställningsaviseringar från din Shopify-administratör i Inställningar > Aviseringar eller kontakta Shopify Plus-support för att tillfälligt inaktivera aviseringar. Om du använder en tredjepartsapp för att importera dina beställningar börd u först kontakta apputvecklaren för instruktioner.

4. Migrera presentkort

Om du migrerar presentkort som kan användas i din tidigare butik måste du migrera dina presentkortsuppgifter till Shopify precis innan du lanserar din Shopify-butik. Du kan inte redigera eller ta bort presentkort i Shopify. Du kan inte uppdatera presentkortet i Shopify om ett presentkort används av en kund i din tidigare butik efter att du har importerat dina presentkortsuppgifter.

Granska följande överväganden innan du migrerar dina presentkort:

 • Presentkortsnummer krypteras. När du har skapat ett presentkort visas endast de sista fyra siffrorna i din Shopify-admin. Om du behöver ha ett register över presentkortsnummer bör du upprätthålla en extern databas.
 • Presentkort kan endast inaktiveras, de kan inte raderas. Ett presentkortsnummer kan inte återanvändas i framtiden, även om det ursprungliga presentkortet med det numret har inaktiverats.
 • Om du importerar befintliga presentkort med en kunds tilldelade e-postadress kan du kontakta Shopify Plus-support för att tillfälligt inaktivera e-postmeddelanden om presentkortsaviseringar för att förhindra att kunderna får en avisering när du importerar deras presentkort.

Du kan även använda en tredjeparts presentkortsmigreringsapp för att migrera befintliga presentkort till Shopify.

5. Migrera andra data

Beroende på ditt företags behov kan det finnas andra data som du vill migrera. Kontakta Shopify Plus/supportteamet för att få information om ett migreringssamråd. Du kan migrera dina rabatter och bloggar med hjälp av en tredjeparts datamigreringsapp.

Skapa och ladda upp innehåll

Skapa innehåll, till exempel sidor och blogginlägg, och ladda upp dina filer och bilder. Använd metafält och metaobjekt för att anpassa din Shopify-butik.

Sidor

Du kan skapa sidor, till exempel Vanliga frågor, Om oss eller Kontakta oss för din webbshop. Om du använder ett tema från Shopifys temabutik kan du använda Online Store 2.0-teman som låter dig skapa dina egna sidmallar med hjälp av avsnitt och block.

Bloggar

Shopify har ett innehållshanteringssystem, så du kan skapa olika bloggar, var och en med sin egen uppsättning blogginlägg för att interagera med dina kunder. Shopify har även funktioner som gör att du kan inkludera metatitlar, beskrivningar och annat på dina webbsidor. Du kan även ställa in omdirigeringar från tidigare blogg-URL:er.

Ladda upp filer och bilder

Se till att dina media och ditt innehåll uppfyller filkraven.

Metafält

Metafält gör det möjligt för dig att anpassa din Shopify-butiks funktionalitet och utseende genom att låta dig spara specialinformation som inte tas upp som standard i Shopify-admin. Du kan använda metafält för intern spårning eller för att visa specialinformation i din webbshop på olika sätt.

Metaobjekt

Om du vill visa metaobjektposter i din temaanpassare krävs ett Online Store 2.0-tema eller ett kompatibelt tredjepartstema.

Aviseringar

Organisera data

Organisera dina kunder, produkter och ordrar med hjälp av taggar. Gruppera dina produkter med hjälp av produktserier och skapa automatiserade produktserier med hjälp av metafält.

Produktserier

Du kan gruppera dina produkter i serier för att underlätta för kunder att hitta dem per kategori. Du kan välja att visa en produktserie externt i din webbshop för kunder eller använda en produktserie internt för dig och din personal, till exempel för att skapa en produktserie som är skattebefriad.

Kund-, produkt- och ordertaggar

Se till att du har konsekvent användning av formatering versaler och gemener och mellanrum, så att ytterligare taggar inte skapas av misstag, för noggrannhets skull.

Metafält

Du kan skapa och redigera definitioner för metafält direkt i din Shopify-admin med hjälp av ett API eller appar.

Konfigurera dina inställningar för Shopify-admin

Ställ in butiksuppgifter, lägg till personal och konfigurera butiksinställningar.

Uppgifter om butiken

Ställ in eller ändra kontaktinformation för din webbshop, juridiskt företagsnamn och -adress, butiksvaluta och standardviktenheter.

Användare och behörigheter

Ställ in personalkonton och bevilja samarbetspartnerbehörigheter för alla partner.

Betalningar

Ställ in betalningar och betalningsmetoder i din butik. Endast butiksägaren kan ställa in Shopify Payments.

När du konfigurerar din Shopify-butik skapar Shopify-butiken ett PayPal Express Checkout-konto för den e-postadress som du använder för inloggning till butiken. Du kan använda det här kontot, använda ditt eget konto eller inaktivera PayPal Express Checkout.

Anpassning av kassa

Anpassa stil och beteende i kassan. Du kan till exempel välja ditt kassaspråk och om du vill göra kundkonton eller vissa kassafält valfria eller obligatoriska.

Förutom anpassningar av kassan och kassa- och kontoredigeraren ger kassatillägg dig även tillgång till Checkout Branding-API.

Du kan även anpassa och utöka din kassa med hjälp av tredjepartsappar. Din partner eller ditt utvecklingsteam kan bygga kassaappar för din butik.

Kundkonton

Frakt och leverans

Om du har komplexa leveranskrav kan du använda fraktappar från tredje part från Shopify App Store.

Skatter och tullavgifter

Platser

Platser i Shopify representerar appar eller fysiska platser där du säljer produkter, levererar eller distribuerar ordrar och lagervaror.

Presentkort

Presentkort är standardmässigt inställda för att distribueras automatiskt när en beställning betalas och ett e-postmeddelande skickas till kunden. Du kan ändra inställningen till att manuellt distribuera alla varor i en beställning, inklusive presentkort.

Om en order är medelhög- eller högrisk kommer presentkort i den ordern inte distribueras automatiskt. Du kan distribuera presentkorten manuellt från orderns detaljsida.

Marknader

Shopify Markets låter dig ställa in ytterligare länder för att sälja till och internationalisera ditt företag.

Kundsekretess

Konfigurera dina inställningar för kundsekretess så att de följer dataskyddsreglerna i de regioner där du säljer.

Appar och försäljningskanaler

Installera alla nödvändiga appar tidigt i konfigurationen av din butik så att du har gott om tid för testning innan du lanserar din butik. Om du funderar på att använda appar från Shopify App Store bör du noggrant granska app-funktionerna innan du installerar dem. Vissa appar kan ha provperioder. Se till att avinstallera apparna innan provperioden är slut för att undvika onödiga avgifter.

Vissa appar kan lägga till kod i ditt tema, så du måste dokumentera de ändringar som en app gör i temats kod och ta bort eventuell oönskad kod när du avinstallerar appen.

Granska följande apprekommendationer:

Domäner

Pixlar och kundhändelser

Varumärke

Aviseringar

Du kan anpassa innehållet i och utformningen av dina aviseringar. Som Shopify Plus-handlare kan du kontakta Shopify Plus-supporten för att inaktivera dina e-postaviseringar. Det kan vara användbart när du migrerar dina data eller när du vill skicka orderbekräftelser och uppdateringar från ditt eget marknadsföringsautomatiseringssystem.

Anpassade data

Språk

Om du skapar en flerspråkig butik kan du lägga till ytterligare språk i din butik.

Policyer

Du kan ställa in dina butikspolicyer, till exempel en återbetalningspolicy, en leveranspolicy, villkor eller tjänster eller en integritetspolicy. Du kan också använda den kostnadsfria integritetspolicygeneratorn.

Att konfigurera din webbshop

Välj ditt webbshoptema och konfigurera webbshopens inställningar, navigering och filtrering.

Teman

Du kan utforska teman för din webbshop i Shopifys temabutik. Du kan välja mellan gratis och betalda teman. Teman kan ha olika funktioner och passar bättre för specifika företagsbehov, till exempel stora eller små produktkataloger. Du kan installera en demoversion av ett tema och förhandsgranska temat själv.

Om du inte hittar ett färdigt tema som uppfyller dina butikskrav kan du överväga att arbeta med en utvecklare eller byrå för att bygga ditt eget tema. Läs mer om att skapa Shopify-teman och bästa praxis.

Preferenser

Skyltfönsterfiltrering

Google Analytics

Hänvisa till följande resurser för att lära dig mer om hur du använder Google Analytics och bästa praxis:

Appar och integrationer som stöds av Shopify

Utforska appar och försäljningskanaler som Shopify har gjort för att förbättra och anpassa din webbutik.

Överväg att använda följande Shopify-appar för att automatisera repetitiva uppgifter och ytterligare anpassa dina kassafunktioner:

 • Med Launchpad kan du schemalägga, koordinera och lansera händelser såsom försäljning, produktlanseringar och lagerpåfyllningar med ett inställt start- och slutdatum.
 • Shopify Functions stöder anpassningar för rabatter, frakt och betalningsmetoder.
 • Shopify Flow gör det möjligt för dig att automatisera uppgifter och processer i din butik och i alla dina appar, utan att det krävs någon kodning.

Andra appar och försäljningskanaler som Shopify har gjort inkluderar följande exempel:

Avbetalningar med Shop Pay

Med avbetalning med Shop Pay kan du ge dina kunder fler betalningsalternativ utan att behöva en tredjepartstjänst. Eftersom avbetalning med Shop Pay är inbyggt i Shop Pay ingår alla avbetalningar i dina Shopify-utbetalningsrapporter, vilket minskar behovet av att stämma av rapporter från tredjepartstjänster.

Shopifys skattemotor

Anpassade integrationer

Om du har utforskat tillgängliga appar och integrationer och du fortfarande behöver en anpassad lösning, kan du bygga en anpassad app med hjälp av Shopify API.

Shopify API-versioner bidrar till att kontinuerligt förbättra plattformen och erbjuder utvecklare en förutsägbar väg för uppgraderingar och borttagande av funktioner. Följ utvecklarändringsloggen för att lära dig mer om kommande API-ändringar.

Hänvisa till följande resurser för att bygga din egen app:

Anpassade skyltfönsterupplevelser

Om din affärsmodell inte passar för någon av de försäljningskanaler eller appar som Shopify och partner erbjuder kan du överväga att arbeta med en utvecklare för att skapa ett anpassat skyltfönster.

Tredjepartsappar och integrationer

Du kan installera tredjepartsappar och försäljningskanaler från Shopifys appbutik. Vissa tredjepartsappar är en del av Shopify Plus Certified App-program, som innehåller Shopifys bästa rekommendationer för företagslösningar.

Många tredjepartssystem har befintliga anslutningsappar. Sök i Shopify App Store för att kontrollera om en anslutningsapp finns istället för att skapa en anpassad integration.

Se appar och integrationer som stöds av Shopify om du behöver hjälp med att skapa en anpassad integration.

Integrationspartner för företagsresursplanering (ERP)

Shopifys globala ERP-program och europeiska ERP-program inkluderar en serie certifierade ERP-appar som integreras direkt med din Shopify-butik. Överväg att använda en integrationspartner som tillhandahåller kontakt mellan din ERP och Shopify om din ERP för närvarande inte är integrerad med Shopify.

Anpassade integrationer

Du kanske föredrar att hantera anslutning av tredjepartssystem via anpassade anslutningsappar med hjälp av Shopify API. Här är några resurser för att komma igång med att bygga din egen app:

Shopify använder API-versioner för att kontinuerligt utveckla plattformen och erbjuda utvecklare en förutsägbar väg för uppgraderingar och borttagande av funktioner. Följ utvecklarändringsloggen för att säkerställa att du alltid känner till kommande API-ändringar.

Om du behöver hjälp med att skapa en anpassad integration, se listan med ERP-integration partner.

Konfigurera Shopify Markets (internationalisering)

Du kan ställa in Shopify Markets för att sälja gränsöverskridande och utöka ditt företag till andra länder och regioner. Shopify Markets Pro är endast tillgängligt för företag baserade i USA.

Skapa och hantera marknader

Du kan ha upp till 50 marknader. Om du har mer än 50 marknader kan du kombinera vissa länder till en inre marknad. Annars kan du använda en tredjepartsintegration med Markets API.

Shopify Payments för flera valutor

Du måste ställa in Shopify Payments som din primära betalnings-gateway för att få flera valutor att fortsätta genom kassan, så varje marknads kunder köper i den lokala valutan

Leveransprofiler

Översättning och lokalisering

Konfigurering av prenumerationer

Du kan bygga och hantera dina produktprenumerationer direkt från din Shopify-admin.

Prenumerationer är inte kompatibla med B2B.

Migrera prenumerationer

Om du vill migrera prenumerationer måste du använda Shopify Payments Authorize.net, eller Stripe som en primär betalnings-gateway. Prenumerationsmigreringsprocessen är utformad av tredjepartsappar och inte av Shopify. Migreringsprocessen är därför annorlunda för varje app och initieras inom appen.

Anpassad prenumerationsapp

Du kan även skapa din egen prenumerationsapp för din kassa.

Hantera prenumerationer

Konfigurera B2B på Shopify

B2B on Shopify är en serie funktioner som gör det möjligt för dig att sälja B2B (företag till företag), via webbshoppen, utan att tredjepartsappar eller alternativa lösningar behövs.

Att tänka på vid B2B för Shopify

Tänk på följande innan du använder B2B för Shopify:

 • B2B för Shopify fungerar endast med nya kundkonton.
 • Prenumerationer är inte kompatibla med B2B.
 • Shopify POS är inte kompatibel med B2B.

Överväg en tredjeparts grossistapp om B2B för Shopify inte tillgodoser dina grossistförsäljningsbehov.

Skapa eller migrera företag

Ställa in B2B-kataloger och kvantitetsregler

Du kan lägga till prislistor till företag i bulk. Kvantitetsregler, såsom ökningar och minimi- eller maximikvantiteter, stöds endast för gratis Shopify-teman, version 8.0.0 eller senare.

Importera B2B-orderhistorik

Du kan importera orderhistorik som inte är Shopify B2B med hjälp av REST Admin API.

Förbereda lanseringen av din butik

Innan du lanserar din butik måste du se till att allt fungerar som avsett i din butik. Du måste även ställa in URL-omdirigeringar, testordrar, konfigurera din domän och granska dina appar och användare.

URL-omdirigeringar

Skapa 301-omdirigeringar för att säkerställa en smidig övergång och undvika negativa konsekvenser för trafik och SEO. Annars kommer dina gamla länkar att bli 404-händelser (döda länkar) som gör att kunden blir förvirrad och påverkar sökresultaten negativt.

Testbeställningar

Kontrollera orderflödet noggrant. Lägg testordrar i ditt skyltfönster och distribuera sedan dessa ordrar. Testa så många scenarier som möjligt. Testa till exempel ordrar med följande scenarier:

 • rabattkoder
 • kund inloggad och utloggad
 • olika betalningsmetoder
 • olika fraktkostnader
 • olika leveransadresser (med särskilt fokus på hur skatten beräknas)
 • olika enheter
 • misslyckade transaktioner

När du har gör en testbeställning kan du testa följande scenarier:

Planera en deltamigrering

En deltamigrering är överföringen av nya data som lagts till i din gamla butik efter den brytpunkt du väljer för din ursprungliga migrering. Metoderna för att utföra en deltamigrering kan vara desamma som du använde för din ursprungliga migrering. Det finns dock några viktiga element att ta hänsyn till:

 • Mängden data för deltamigrering beror på hur långt slutdatumet är från ditt lanseringsdatum. Det finns ingen rätt eller fel tid mellan de två datumen, men en kortare tidsrymd kommer att göra deltamigreringen ett enklare jobb.
 • Fundera noggrant på vad som har ändrats i din gamla butik efter brytpunkten. Det kommer att finnas nya ordrar och kunder, men om du har lagt till nya produkter eller innehåll kan du också behöva lägga till dem i den nya butiken och skapa 301-omdirigeringar.
 • Du kanske också vill försäkra dig om att inga nya ordrar läggs i din gamla butik under den korta tid det tar för DNS-ändringarna att propagera. Under denna tid finns det en risk att vissa kunder kommer att hänvisas till din gamla butik och andra till din nya. Överväg att inaktivera kassafunktionen i din gamla butik under denna tid.

Granska användare och behörigheter

Rensa upp användare och medarbetare innan du lanserar. Om en partner eller användare inte längre behöver åtkomst bör du ta bort dem innan du lanserar.

Granska appar

Innan du lanserar, granska dina appar och ta bort alla appar som inte används för produkter. Om du till exempel har lagt till några olika appar för att jämföra hur en viss funktion arbetar, ta bort de som inte kommer att användas.

Domäner

Påskynda domänpropageringen under lanseringen genom att minska TTL hos din domänvärdleverantör till 300 innan lanseringen. Gör detta ungefär en vecka innan du lanserar. När du är redo att lansera så följer du följande steg för att lägga till din domän.

Shopify SPF DKIM-poster

SPF och DKIM används med tjänster för e-postavsändande för att validera signaturen för ett e-postmeddelande. Det kan öka e-postens levererbarhet och göra det svårare för dina e-postmeddelanden att bli efterliknade eller nätfiskas.

Säkerhetskopiera dina butiksdata

Shopify säkerhetskopierar dina butiksdata som standard. Överväg att säkerhetskopiera butiksdata antingen manuellt eller genom att använda en tredjepartsapp innan du startar din butik.

Lansera din webbshop

Om du vill lansera din Shopify-butik inaktiverar du testläget på ditt Shopify Payments-konto i Inställningar > Betalningar i din Shopify-administratör och slutför sedan följande:

När du har lanserat din webbutik

Direkt efter det att du har lanserat din webbutik bör du vidta följande åtgärder för att säkerställa en smidig övergång till den nya butiken.

Testa dina omdirigeringar och lös 404-problem

När du har lanserat din webbplats kan du testa alla länkar som du skapade 301 omdirigeringar för, för att se till att det inte förekommer några 404-fel. Om det förekommer 404-fel på din webbplats kan du skapa URL-omdirigeringar för att lösa dem för att hjälpa till att upprätthålla din SEO-rankning.

Skicka kundkontoinbjudningar

Om du importerar historiska beställningar och vill ge dina kunder tillgång till deras kontoinformationssida måste du bjuda in dem att aktivera sitt nya konto och skapa ett nytt lösenord för din Shopify-butik.

Om du använder klassiska kundkonton kan du skicka en inbjudan till kunder om att skapa ett konto i din butik.

Skicka på nytt din webbplatskarta till Google

När din butik är live kan Google hitta och indexera din nya webbplatsstruktur och dess innehåll genom att skicka in din webbplatskarta till Google Console igen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis