Använd kassa- och kontoredigeraren

Kassa- och kontoredigeraren är ett verktyg som du kan använda för att anpassa och redigera funktionerna och utseendet på dina kassa-, orderstatus-, tack- och kundkontosidor på en enda plats som är skild från din temaredigerare.

Du kan komma åt kassa- och kontoredigeraren i avsnittet Inställningar > Kassa i Shopify-administratören. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa på den kassakonfiguration som du vill anpassa för att öppna kassa- och kontoredigeraren. Du kan anpassa både aktiva konfigurationer och konfigurationsutkast.

Kassa- och kontoredigerarens sidofält

Kassa- och kontoredigeraren har följande sidofält:

Åtkomst till sidofältet Avsnitt

Klicka på avsnittsikonen i det vänstra sidofältet för att komma åt sidofältet Avsnitt i kassa- och kontoredigeraren:

Avsnittet Avsnitt i kassaredigeraren

Åtkomst till sidofältet Inställningar

Klicka på kugghjulsikonen i det vänstra sidofältet för att komma åt sidofältet Inställningar i kassa- och kontoredigeraren:

Avsnittet Inställningar i kassaredigeraren

Förhandsgranska Shop Pay

Om du har Shop Pay aktiverat i Shopify-admin så kan du förhandsgranska hur Shop Pay-snabbkassan visas för dina kunder. Om du vill förhandsgranska Shop Pay klickar du på kassaikonen längst upp till höger i kassa- och kontoredigeraren och väljer sedan Förhandsgranska Shop Pay.

Förhandsgranska Shop Pay i kassa- och kontoredigeraren

Om du vill byta tillbaka till att förhandsgranska kassan så klickar du på Shop Pay-ikonen längst upp till höger i kassa- och kontoredigeraren och väljer sedan Redigera kassa.

Ångra och göra om åtgärder

Om du vill ångra eller göra om ändringar du gjort i kassa- och kontoredigeraren så klickar du på ångra- eller gör om-ikonen längst upp i högra hörnet i kassa- och kontoredigeraren.

Ångra- och gör om-knappar i kassa- och kontoredigeraren

Förhandsgranska kassa-, orderstatus-, tack- och kundkontosidor

Genom att använda sidväljarmenyn kan du förhandsgranska hur anpassningarna visas på kassa-, orderstatus-, tack- och kundkontosidorna. Klicka på sidväljaren och välj sedan bland de tillgängliga alternativen Kassa, Tack, Orderstatus, Ordrar och Profil.

Sidväljarmenyn i kassa- och kontoredigeraren

Du kan även klicka på Webbutikstema för att öppna temaredigeraren och anpassa ditt för närvarande publicerade tema.

Förhandsgranska kassa-, orderstatus-, tack- och kundkontosidor på olika typer av skärmar

Om du vill förhandsgranska hur kassa-, orderstatus-, tack- och kundkontosidor visas på olika typer av skärmar, till exempel på en dator, mobil eller en helskärm så klickar du på respektive skärms ikon för att växla mellan olika vyer. Förhandsgranskningen inkluderar ordersidan, orderstatussidan och kontoinformationssidan.

Förhandsgranska din kassa och kontosidor på olika skärmtyper

Använd ytterligare åtgärder

Klicka på ikonen för att öppna en rullgardinsmeny som låter dig göra följande åtgärder:

  • förhandsgranska hur kassa-, orderstatus-, tack- och kundkontosidorna visas för dina kunder
  • byta namn på kassa och kontokonfiguration
  • visa hjälpdokumentation
  • få support
Förhandsgranska din kassa och kontosidor, kom åt temaredigeraren, visa dokumentation, byt namn på din kassa och få support

Använda tangentbordsgenvägar i kassa- och kontoredigeraren

Du kan använda följande kortkommandon för att snabbare navigera i kassa- och kontoredigeraren:

Tangentbordsgenvägar
Åtgärd Genväg för Windows Genväg för Mac OS
Ångra Håll Ctrl-tangenten intryckt och tryck sedan på Z-tangenten. Håll command-tangenten intryckt och tryck sedan på Z-tangenten.
Gör om Håll Ctrl-tangenten intryckt och tryck sedan på Y-tangenten. Håll kommandotangenten intryckt och tryck sedan på Y-tangenten.
Spara Håll kontrolltangenten intryckt och tryck sedan på S-tangenten. Håll command-tangenten intryckt och tryck sedan på S-tangenten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis