Anpassa betalningsmetoder och leveransalternativ i kassan

Genom att förbättra kassaupplevelsen med hjälp av anpassade betalningsmetoder och leveransalternativ kan du förbättra kundnöjdheten och effektivisera dina transaktioner. Vilka anpassningselement som finns tillgängliga för dig beror på vilken prenumerationsplan du har och på din geografiska plats.

Behörighetskrav för anpassning av betalningsmetoder och leveransalternativ i kassan

Se till att din butik uppfyller följande kriterier innan du börjar anpassa dina betalningsmetoder och leveransalternativ:

 • Prenumerationsplan: Butiken måste minst prenumerera på Basic Shopify-planen.
 • Installation av kassa-app: Du måste ha en kompatibel kassa-app installerad från Shopify App Store.
 • Kassatillägg (endast Shopify Plus): Avancerade anpassningar finns tillgängliga för butiker på Shopify Plus-planen, vilket inkluderar direktredigeringskapacitet via kassatilläggsfunktioner.
 • Kompatibilitet med apptyp: Beroende på om butiken har en Shopify Plus-plan eller en Basic Shopify-plan eller högre kan olika typer av appar vara tillgängliga för dig:

Förstå anpassningar av betalningsmetod

Anpassning av betalningsmetod i kassan är en funktion som gör att du kan skräddarsy hur betalningsalternativ presenteras för dina kunder, vilket förbättrar kassaupplevelsen och potentiell ökar konverteringsgraden. För att optimera hur betalningsalternativ visas för dina kunder i kassan kan du anpassa dessa inställningar genom att installera en specialiserad tredjepartsapp. Denna anpassning av betalningsmetod gör att du kan sortera, ordna om, dölja och byta namn på betalningsmetoder för att bättre anpassa dem till dina företagskrav.

För att implementera dessa anpassningar installerar du en app för betalningsanpassning från Shopify App Store. Dessa appar erbjuder verktyg som gör att du kan justera presentation av betalningsmetoder under kassaprocessen. Sök på betalningsanpassning i Shopify App Store för ett urval av tillgängliga appar.

Tillgänglighet baserat på prenumeration och geografiskt område

Möjligheten att byta namn på, dölja, ordna om eller sortera betalningsfält i kassan har vissa begränsningar:

 • Shopify Plus-handlare: Om du har Shopify Plus-planen så har du den extra möjligheten att anpassa kontokortsfält direkt. Det innebär att du kan dölja, byta namn på, ordna om eller sortera kontokortsalternativ utöver andra betalningsmetoder.
 • Handlare som inte har Shopify Plus: Handlare som har Basic Shopify-planer eller högre, men inte Shopify Plus, har fortfarande tillgång till appar för anpassning av betalningsmetod. I USA och Kanada är dessa anpassningar dock begränsade till betalningsmetoder som inte är kontokort. Även om du kan dölja, byta namn på, ordna om eller sortera alternativa betalningsmetoder så gäller inga anpassade inställningar som tillämpats för kontokortsfält i kassan. Kontokortsalternativen förblir standardiserade i enlighet med vad Shopify erbjuder. Om du vill kunna anpassa kontokortsfält i USA och Kanada så krävs en uppgradering till Shopify Plus.

Lägga till en anpassning av betalningsmetod

Om du vill anpassa dina betalningsmetoder i kassan måste du installera en tredjepartsapp som stöder anpassningar av betalningsmetod och sedan konfigurera dina anpassningar.

Steg 1: Installera en app för anpassning av betalningsmetod

Du kan installera flera kassaanpassningsappar som ger olika anpassningsalternativ.

Steg:

 1. Gå till Shopify App Store och sök efter appen för betalningsmetoder som passar ditt företag.
 2. Klicka på Lägg till app.
 3. Klicka på Installera app.

Steg 2: Konfigurera och aktivera dina anpassningar

När du har installerat en app för anpassning av betalningsmetod kan du konfigurera och aktivera dina anpassningar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Betalningar i din Shopify-admin.
 2. I avsnittet Betalningsanpassningar, klicka på Hantera.
 3. Lägg till din anpassning:

  1. Klicka på Lägg till anpassning.
  2. Välj en anpassning.
  3. Konfigurera anpassningen och klicka sedan på Spara.
 4. Valfritt: Klicka på Lägg till anpassning om du vill lägga till fler anpassningar.

 5. Välj de anpassningar som du vill använda.

 6. Klicka på Aktivera.

Lägga till en leveransanpassning

Om du vill anpassa dina leveransalternativ i kassan måste du installera en tredjepartsapp som stöder leveransanpassning och sedan konfigurera dina anpassningar.

Steg 1: Installera en app för leveransanpassning

Du kan installera flera kassaanpassningsappar som ger olika anpassningsalternativ.

Steg:

 1. Gå till Shopify App Store och sök efter den app för leveransanpassning som passar ditt företag.
 2. Klicka på Lägg till app.
 3. Klicka på Installera app.

Steg 2: Konfigurera och aktivera dina anpassningar

När du har installerat en app för leveransalternativ kan du konfigurera och aktivera dina anpassningar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.
 2. I avsnittet Leveransanpassningar klickar du på Hantera.
 3. Lägg till din anpassning:

  1. Klicka på Lägg till anpassning.
  2. Välj en anpassning.
  3. Konfigurera anpassningen och klicka sedan på Spara.
 4. Valfritt: Klicka på Lägg till anpassning om du vill lägga till fler anpassningar.

 5. Välj de anpassningar som du vill använda.

 6. Klicka på Aktivera.

Lägg till varukorgs- och kassavalidering

Om du vill validera information om en kunds varukorg eller kassa måste du installera en tredjepartsapp som stöder varukorgs- och kassavalidering.

Appar som stöder varukorgs- och kassavalidering kan låta dig tillämpa regler i kassan, till exempel att begränsa kvantiteten av en produkt som kunden kan köpa eller se till att kunderna fyller i anpassade fält i kassan.

När du har installerat en varukorgs- och kassavalideringsapp kan du konfigurera och aktivera dina valideringsregler.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Kassaregler i avsnittet Kassa.

 3. Lägg till din valideringsregel:

  1. Klicka på Lägg till regel.
  2. Välj en valideringsregel som du vill lägga till.
 4. Valfritt: Om du vill lägga till fler valideringsregler klickar du på Lägg till regel.

 5. Valfritt: Om du vill redigera en valideringsregel klickar du på ... och sedan på Redigera regel för den regeln.

 6. Klicka på ... och sedan på Aktivera för den valideringsregel som du vill aktivera

Support från tredjepart

Om du stöter på problem med en tredjepartsapp så måste du kontakta apputvecklaren för att få hjälp.

Om du är en apputvecklare eller Shopify partner som är specialiserad på betalningsanpassningar eller leveransanpassningar så bör du överväga geografiska och planspecifika riktlinjer för att skräddarsy dina apperbjudanden på lämpligt sätt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis