Dostosowywanie metod płatności i opcji dostaw przy realizacji zakupu

Poprawa jakości obsługi realizacji zakupu dzięki dostosowanym metodom płatności i opcjom dostawy może pomóc zwiększyć poziom zadowolenia klienta i usprawnić transakcje. Niektóre elementy dostosowania są udostępniane w zależności od planu subskrypcji i lokalizacji geograficznej.

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące dostosowywania metod płatności i opcji dostawy podczas realizacji zakupu

Zanim rozpoczniesz dostosowywanie metod płatności i opcji dostawy, upewnij się, że Twój sklep spełnia poniższe kryteria:

 • Plan subskrypcji: Twój sklep musi być subskrybować co najmniej plan Basic Shopify.
 • Instalacja aplikacji do realizacji zakupu: Musisz mieć zainstalowaną kompatybilną aplikację do realizacji zakupu ze sklepu Shopify App Store.
 • Funkcje rozszerzeń realizacji zakupu (tylko Shopify Plus): Dla sklepów korzystających z planu Shopify Plus dostępne są zaawansowane dostosowania, które obejmują możliwość bezpośredniej edycji za pomocą funkcji rozszerzeń procesu realizacji zakupu.
 • Kompatybilność typu aplikacji: W zależności od tego, czy Twój sklep korzysta z planu Shopify Plus, Basic Shopify lub planu w wyższej wersji, dostępne mogą być różne typy aplikacji:

Opis dostosowań metod płatności

Dostosowanie metody płatności podczas realizacji zakupu to funkcja, która pozwala dostosować sposób prezentacji opcji płatności klientom, poprawiając jakość obsługi realizacji zakupu i potencjalnie zwiększając współczynniki konwersji. Aby zoptymalizować sposób wyświetlania opcji płatności klientom podczas realizacji zakupu, możesz dostosować te ustawienia, instalując specjalną aplikację firmy zewnętrznej. To dostosowanie metody płatności umożliwia sortowanie, zmianę kolejności, ukrywanie i zmianę nazw metod płatności w celu lepszego dostosowania do wymagań biznesowych.

Aby zaimplementować te dostosowania, zainstaluj aplikację do dostosowywania płatności ze sklepu Shopify App Store. Aplikacje te oferują narzędzia, które umożliwiają dostosowanie prezentacji metod płatności podczas procesu realizacji zakupu. Aby uzyskać wybór dostępnych aplikacji, wyszukaj dostosowanie płatności w Shopify App Store.

Dostępność na podstawie subskrypcji i lokalizacji geograficznej

Możliwość zmiany nazwy, ukrycia, zmiany kolejności lub sortowania pól płatności na stronie realizacji zakupu podlega pewnym ograniczeniom:

 • Sprzedawcy Shopify Plus: Jeśli korzystasz z planu Shopify Plus, masz możliwość bezpośredniego dostosowania pól karty kredytowej. Oznacza to, że dodatkowo oprócz innych metod płatności możesz ukrywać, zmieniać nazwy lub sortować opcje kart kredytowych.
 • Sprzedawcy niekorzystający z planu Shopify Plus: Sprzedawcy subskrybujący plany Basic Shopify lub plany w wyższych wersjach, ale nie Shopify Plus, nadal mają dostęp do aplikacji do dostosowywania metod płatności. Jednak w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie te dostosowania są ograniczone do metod płatności innych niż karta kredytowa. Mimo że możesz ukrywać, zmieniać nazwy, zmieniać kolejność lub sortować alternatywne metody płatności, wszelkie niestandardowe ustawienia użyte w przypadku pól kart kredytowych nie zostaną zastosowane na stronie realizacji zakupu, a opcje karty kredytowej będą nadal standardowo oferowane przez Shopify. Aby uzyskać dostęp do dostosowań pól kart kredytowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, musisz dokonać aktualizacji do planu Shopify Plus.

Dodawanie dostosowywania metod płatności

Aby dostosować metody płatności przy realizacji zakupu, musisz zainstalować aplikację firmy zewnętrznej, która obsługuje dostosowanie metod płatności, a następnie skonfigurować swoje dostosowania.

Krok 1: Zainstaluj aplikację do dostosowywania metod płatności

Możesz zainstalować wiele aplikacji do dostosowywania realizacji zakupu, które zapewniają różne opcje dostosowania.

Kroki:

 1. Przejdź do Shopify App Store i wyszukaj aplikację metod płatności, która odpowiada Twojej firmie.
 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Krok 2: Skonfiguruj i aktywuj swoje dostosowania

Po zainstalowaniu aplikacji do dostosowywania metody płatności możesz skonfigurować i aktywować swoje dostosowania.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Dostosowania płatności kliknij Zarządzaj.
 3. Dodaj swoje dostosowanie:

  1. Kliknij Dodaj dostosowanie.
  2. Wybierz dostosowanie.
  3. Skonfiguruj dostosowanie, a następnie kliknij Zapisz.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać więcej dostosowań, kliknij Dodaj dostosowanie.

 5. Wybierz dostosowania, których chcesz użyć.

 6. Kliknij Aktywuj.

Dodawanie dostosowywania dostaw

Aby dostosować metody płatności przy realizacji zakupu, musisz zainstalować aplikację firmy zewnętrznej, która obsługuje dostosowanie metod płatności, a następnie skonfigurować swoje dostosowania.

Krok 1: Zainstaluj aplikację do dostosowywania dostaw

Możesz zainstalować wiele aplikacji do dostosowywania realizacji zakupu, które zapewniają różne opcje dostosowania.

Kroki:

 1. Przejdź do Shopify App Store i wyszukaj aplikację do dostosowywania dostaw, która odpowiada Twojej firmie.
 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Krok 2: Skonfiguruj i aktywuj swoje dostosowania

Po zainstalowaniu aplikacji do dostosowywania opcji dostaw, możesz skonfigurować i aktywować swoje dostosowania.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
 2. W sekcji Dostosowania dostaw kliknij Zarządzaj.
 3. Dodaj swoje dostosowanie:

  1. Kliknij Dodaj dostosowanie.
  2. Wybierz dostosowanie.
  3. Skonfiguruj dostosowanie, a następnie kliknij Zapisz.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać więcej dostosowań, kliknij Dodaj dostosowanie.

 5. Wybierz dostosowania, których chcesz użyć.

 6. Kliknij Aktywuj.

Dodawanie funkcji walidacji koszyka i realizacji zakupu

Jeśli chcesz zweryfikować informacje o koszyku lub realizacji zakupu klientów, musisz zainstalować aplikację firmy zewnętrznej, która obsługuje walidacje koszyka i realizacji zakupu.

Aplikacje, które obsługują walidacje koszyka i realizacji zakupu, mogą oferować opcję wymuszania reguł przy realizacji zakupu. Takie reguły mogą na przykład ograniczać ilość produktu, którą klient może kupić, lub wskazywać klientom niestandardowe pola, które muszą zostać wypełnione przy realizacji zakupu.

Po zainstalowaniu aplikacji do walidacji koszyka i realizacji zakupu możesz skonfigurować i aktywować reguły walidacji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Realizacja zakupu kliknij opcjęReguły realizacji zakupu.

 3. Dodaj regułę walidacji:

  1. Kliknij opcję Dodaj regułę.
  2. Wybierz regułę walidacji do dodania.
 4. Opcjonalnie: Aby dodać więcej reguł walidacji, kliknij opcjęDodaj regułę.

 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz edytować regułę walidacji, kliknij opcję ... dla tej reguły, a następnie kliknij Edytuj regułę.

 6. Dla reguły walidacji, którą chcesz aktywować, kliknij ..., a następnie kliknij Aktywuj

Pomoc techniczna w zakresie aplikacji firm zewnętrznych

Jeśli wystąpią problemy z aplikacją firmy zewnętrznej, musisz skontaktować się z programistą aplikacji w celu uzyskania pomocy.

Jeśli jesteś programistą aplikacji lub partnerem Shopify, który specjalizuje się w dostosowaniach płatności lub dostosowaniach dostawy, musisz uwzględnić wytyczne geograficzne i specyficzne dla planu, aby odpowiednio dostosować oferty aplikacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo