Skonfiguruj preferencje w zakresie zbierania adresów

Włączanie różnych adresów wysyłki i rozliczeniowych

Domyślnie podczas realizacji zakupu adres wysyłki klienta jest automatycznie używany jako pole adresu rozliczeniowego, ale klient może wprowadzić inny adres rozliczeniowy. Możesz zdecydować, czy adres rozliczeniowy ma być wypełniany automatycznie, czy pozostać pusty.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Preferencje w zakresie zbierania adresów odznacz pole Nie używaj domyślnie adresu wysyłki jako adresu rozliczeniowego.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Aktywuj automatyczne uzupełnianie w polach adresu

Podczas wprowadzania adresów wysyłki lub adresów rozliczeniowych klienci mogą skorzystać z opcji podpowiadania danych adresowych. Dzięki niej klienci mogą wprowadzić dane adresowe szybciej i dokładniej. Podpowiedzi adresowe pochodzą z usług takich jak Google Autocomplete, a nie z przeglądarki klienta. Jeśli funkcja ta jest nieaktywna lub jeśli klienci mieszkają w kraju, w którym nie jest ona jeszcze obsługiwana, mogą zrealizować zakup jak zwykle, wprowadzając adresy ręcznie.

Funkcja automatycznego uzupełniania adresu jest dostępna dla klientów z następujących krajów:

 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Dania
 • Francja
 • Niemcy
 • SRA Hongkong
 • Indie
 • Włochy
 • Japonia
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Arabia Saudyjska
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich sprzedawców Shopify i jest domyślnie aktywna. Możesz dezaktywować tę funkcję w panelu administracyjnym Shopify za pomocą edytora stron realizacji zakupu i kont.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Dostosuj obok konfiguracji strony realizacji zakupu, którą chcesz dostosować.

 3. W edytorze strony realizacji zakupu i kont kliknij ikonę koła zębatego, aby uzyskać dostęp do paska bocznego Ustawienia.

 4. W sekcji Automatyczne uzupełnianie adresu wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zarządzać ustawieniem automatycznego uzupełniania adresu:

  • Aby dezaktywować automatyczne uzupełnianie adresu, odznacz pole Użyj automatycznego uzupełniania adresu.
  • Aby ponownie aktywować automatyczne uzupełnianie adresu, zaznacz pole Użyj automatycznego uzupełniania adresu.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zweryfikuj adres wysyłki przy realizacji zakupu

Gdy klienci wprowadzą nieprawidłowy adres wysyłki przy realizacji zakupu, możesz automatycznie wyświetlić problemy i sugestie dotyczące korekty danych adresowych na stronie realizacji zakupu. Sugestie dotyczące weryfikacji adresu są oferowane przy wysokim stopniu wiarygodności danych adresowych podanych przez klienta. Pozwala to zmniejszyć liczbę zamówień z nieprawidłowym adresem, a także zminimalizować liczbę opóźnionych lub niezrealizowanych dostaw. Jeśli dezaktywujesz tę funkcję lub adres wysyłki nie znajduje się w dostępnych krajach, Twoi klienci mogą zrealizować zakup w standardowy sposób. Funkcja weryfikacji pojedynczych pól adresu sprawdzająca, czy wprowadzono dane, zachowano odpowiedni format lub długość, jest zawsze aktywna dla wszystkich krajów i regionów.

Jeśli korzystasz z innej aplikacji do sprawdzania adresu firmy, przy realizacji zakupu mogą pojawić się niespójne elementy lub sugestie. Aby uniknąć obniżenia współczynnika konwersji przy realizacji zakupu, musisz korzystać albo z funkcji sprawdzania adresu wysyłki w panelu administracyjnym Shopify, albo z aplikacji innej firmy.

Funkcja weryfikacji adresów jest dostępna dla klientów z następujących krajów:

 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Bermudy
 • Czechy
 • Dania
 • Wyspy Owcze
 • Francja
 • Guernsey
 • Włochy
 • Liechtenstein
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowenia
 • Korea Południowa
 • Szwajcaria
 • Stany Zjednoczone

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Preferencje w zakresie zbierania adresów wybierz opcję Zweryfikuj adres wysyłki.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo