Konfigurowanie opcji napiwków dla zamówień online

Opcja napiwków online daje klientom możliwość dodania napiwku do zamówienia na stronie płatności podczas realizacji zakupu. Klienci mogą dodawać napiwki jako procent sumy zamówienia lub niestandardowa kwota. Możesz zmienić etykiety i opisy, aby dostosować sposób obsługi napiwków online do swoich celów, takich jak wspieranie finansowe swojej firmy lub zbieranie pieniędzy na cele charytatywne.

Aspekty opcji napiwków w sklepie online

Przed skonfigurowaniem opcji napiwków rozważ następujące wymagania:

 • W przypadku opcji napiwków dla realizacji zakupu w sklepie online konieczne jest ich skonfigurowanie w panelu administracyjnym Shopify, nawet jeśli wcześniej skonfigurowano je dla Shopify POS.
 • Napiwek jest obliczany na podstawie sumy częściowej koszyka przed naliczeniem podatków i kosztów wysyłki. Napiwki podlegają jednak opłatom za transakcje kartą kredytową lub opłatom transakcyjnym za usługi zewnętrznych dostawców płatności, ponieważ są częścią sumy zamówienia.
 • Klienci nie mogą dawać napiwków większych niż 100% sumy zamówienia.
 • Napiwki są ograniczone do kwoty 1000 USD w przypadku wstępnie wybranych i niestandardowych opcji napiwków.
 • Klienci nie mogą dodawać napiwków, gdy składają zamówienia za pomocą rat Shop Pay.
 • Interfejs API Subscription nie obsługuje napiwków. Podczas realizacji zakupu nie można dodać napiwku do koszyka zawierającego pozycję z planem sprzedaży.

Używanie funkcji napiwków online z zewnętrznymi bramkami płatniczymi

Jeśli korzystasz z zewnętrznych bramek płatniczych, przetestuj dokładnie dawanie napiwków online, zanim dodasz tę funkcję do swojego sklepu. Na przykład niektóre zewnętrzne bramki płatnicze mogą nie rozpoznawać pojedynczych pozycji napiwków.

Jeśli odkryjesz, że obsługa napiwków nie działa zgodnie z oczekiwaniami w przypadku konkretnej zewnętrznej bramki płatniczej, skontaktuj się z pomocą techniczną dedykowaną dla tej bramki.

Skonfiguruj opcje napiwków w panelu administracyjnym Shopify

Możesz utworzyć maksymalnie trzy opcje napiwków, które są procentem sumy częściowej zamówienia. Klienci mogą również dodać niestandardową kwotę.

Kroki:

Zmień etykiety napiwków online

Możesz zmienić etykiety napiwków, które pojawiają się podczas procesu realizacji zakupu. Na przykład, jeśli Twoim celem jest zbieranie pieniędzy na cele charytatywne, możesz wskazać, że zbierasz datki, zmieniając niektóre etykiety przykładowo na:

 • Tytuł: Donations
 • Opis: Please donate to a good cause
 • Etykieta niestandardowa: Add a custom donation
 • Zaktualizuj napiwek: Update donation
 • Etykieta napiwku: Donation

Poniższa tabela zawiera listę pól, które możesz dopasować do swoich potrzeb. Etykiety edytuje się w sekcji Szablony w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji Shopify. Te pola znajdują się na stronie Realizacja zakupu i system.

Etykiety napiwków online
Sekcja Pole Domyślna etykieta
Napiwki przy realizacji zakupu Tytuł Dodaj napiwek
Opis Show your support for the team at
Wstępnie ustawiona etykieta %
Etykieta niestandardowa Dodaj niestandardowy napiwek
Wiadomość Dziękujemy, doceniamy to
Zaktualizuj napiwek Zaktualizuj napiwek
Podsumowanie zamówienia przy realizacji zakupu Etykieta napiwku Napiwek
Błędy w polu realizacji zakupu Nieprawidłowa kwota napiwku Enter a tip no more than

Kroki:

Zwrot napiwku

Aby uwzględnić część napiwku w zwrocie, musisz ręcznie dodać kwotę napiwku. Możesz edytować kwotę zwrotu aż do kwoty napiwku włącznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwrotu kosztów zamówień, zapoznaj się z sekcją Zwrot kosztów i anulowanie zamówień.

Kroki

Raporty napiwków

W raporcie finansowym możesz wyświetlić łączną kwotę zebranych napiwków.

Kroki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo