Raporty finansowe

Możesz przeglądać kluczowe informacje finansowe swojej firmy za pomocą raportów finansowych.

Na stronie Raporty możesz filtrować według opcji: Kategorie > Finanse, aby wyświetlić listę raportów finansowych. Aby uzyskać dostęp do podsumowania i znaleźć bardziej szczegółowe raporty finansowe, kliknij raport Podsumowanie.

Po otwarciu tego raportu dane zostają zaktualizowane w ciągu ok. 1 minuty. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Rachunki i opłaty

Jeśli szukasz informacji na temat rachunków i opłat związanych z kontem Shopify, możesz wyświetlić historię konta w sekcji Rachunki na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Filtr kategorii Finanse na stronie Raporty

Możesz uzyskać dostęp do listy raportów finansowych na stronie Raporty, filtrując według opcji: Kategoria > Finanse. Na liście raportów możesz uzyskać dostęp do strony raportu Podsumowanie i innych kluczowych raportów.

Raport Łączna sprzedaż prezentuje liczbę zamówień w danym okresie oraz zamówienia pogrupowane według transakcji, takich jak sprzedaż, zwroty i kwoty wysyłki.

Raport Płatności przedstawia liczbę transakcji pieniężnych dla wszystkich dostawców płatności (Shopify Payments, płatności ręczne, karty prezentowe itd.), w tym zarówno płatności, jak i zwroty kosztów. Szczegółowy raport finansowy Płatności grupuje transakcje według dostawcy płatności.

Strona podsumowania Finanse

Strona podsumowania Finanse zawiera przegląd danych dotyczących sprzedaży, płatności, zobowiązań i zysku brutto dla wybranego przedziału czasu. Każda sekcja zawiera linki do powiązanych raportów.

Wyświetl stronę podsumowania Finanse

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.
 2. Kliknij Kategorie.
 3. Wybierz Finanse, aby odfiltrować raporty i wyświetlić tylko raporty finansowe.
 4. W kolumnie Nazwa kliknij raport Podsumowanie.
 5. Opcjonalnie: Wybierz kanał i zakres dat.

Jeśli usuniesz kanał, nie pojawi się on na liście kanałów. Jednak nadal możesz wyświetlać dane historyczne dla usuniętego kanału, zaznaczając opcję Wszystkie kanały.

Przegląd sprzedaży

Sekcja Sprzedaż zawiera przegląd raportów finansowych dotyczących sprzedaży. Zawarte są w niej również linki do każdego z raportów finansowych sprzedaży:

 • Raport Sprzedaż brutto
 • Raport Rabaty
 • Raport Zwroty
 • Raport Sprzedaż netto
 • Raport Wysyłka
 • Raport Podatki

Każdy z tych raportów finansowych dotyczących sprzedaży jest skoncentrowany na określonych wskaźnikach z raportu Sprzedaż.

Przegląd płatności

Sekcja Płatności przedstawia przegląd raportów finansowych dotyczących płatności. Zawiera również link do oddzielnego raportu płatności dla każdej metody płatności używanej przez klientów.

Przegląd zobowiązań

W sekcji Zobowiązania wyświetlany jest przegląd sprzedaży kart prezentowych i napiwków dla wybranego zakresu dat.

W tej sekcji Sprzedaż kart prezentowych przedstawiona jest łączna sprzedaż kart prezentowych, która jest wartością nominalną sprzedanych kart prezentowych pomniejszoną o rabaty, które zostały zastosowane w momencie sprzedaży.

Pozostałe saldo kart prezentowych przedstawia łączne pozostałe saldo kart prezentowych, które zostały sprzedane lub wydane.

Napiwki wskazują całkowitą wartość otrzymanych napiwków.

Przegląd zysku brutto

W sekcji Zysk brutto przedstawiony jest przegląd sprzedaży netto, kosztów i zysku. W tej sekcji Sprzedaż netto bez zarejestrowanych kosztów przedstawia sprzedaż netto, dla której koszty nie zostały zarejestrowane w momencie sprzedaży. Sprzedaż netto z zarejestrowanymi kosztami przedstawia sprzedaż netto, w przypadku której koszty zostały zarejestrowane w momencie sprzedaży. Łącznie stanowią całkowitą sprzedaż netto dla wybranego zakresu dat.

Tylko Sprzedaż netto z zarejestrowanymi kosztami jest uwzględniona w raporcie Koszt własny sprzedaży i zalicza się do Twojego zysku brutto.

Raport dot. podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych

Raport dotyczący podatku od sprzedaży w USA przedstawia szczegółowe podsumowanie informacji na temat sprzedaży i podatków związanych z zamówieniami w Stanach Zjednoczonych. Możesz wyświetlić ten raport na poziomie kraju, jurysdykcji lub transakcji. W raporcie uwzględniona jest tylko sprzedaż dla klientów z adresami wysyłki w Stanach Zjednoczonych.

Przed uzyskaniem dostępu do raportu dotyczącego podatku od sprzedaży w USA zapoznaj się z następującymi informacjami:

 • Aby uzyskać dostęp do danych podatkowych sprzed 1 stycznia 2023 r., zapoznaj się z raportem finansowym dotyczącym podatków.
 • Raport dotyczący podatku od sprzedaży w USA zawiera maksymalnie 1000 wierszy. Możesz wyeksportować plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), aby uzyskać dostęp do wszystkich danych w raporcie.
 • Plik CSV wyeksportowany z tego raportu zawiera dane z maksymalnie jednego miesiąca. Aby wyeksportować dane dotyczące okresu dłuższego niż jeden miesiąc, eksportuj plik CSV z raportu finansowego dotyczącego podatków.
 • Jeśli zwrot jest przetwarzany dla pozycji pojedynczej, zwracany jest tylko podatek powiązany z tą pozycją. W widokach podsumowania na poziomie kraju i jurysdykcji kwota podatku jest pomniejszana o kwotę zwrotu. W widoku transakcji zwrot jest wyświetlany w osobnym wierszu.
 • Jeśli przetwarzany jest zwrot niepowiązany z pozycją pojedynczą, podatek nie zostanie zwrócony ani uwzględniony w raporcie dotyczącym podatku od sprzedaży w USA.
 • Sprzedaż netto nie zawiera następujących informacji.

Domyślnym widokiem raportu dotyczącego podatku od sprzedaży w USA jest przegląd na poziomie stanu. Kliknij stan, aby uzyskać dostęp do widoku jurysdykcji, który zawiera podsumowanie sprzedaży i podatków dla danego stanu. Kliknij opcję Wyświetl transakcje, aby uzyskać dostęp do widoku transakcji, który zawiera transakcje z bardziej szczegółowymi danymi.

Wyświetl raport dotyczący podatku od sprzedaży w USA

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.
 2. Kliknij Raport dotyczący podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
 3. Opcjonalnie: Zawęź wyniki, dodając filtry, zmieniając zakres dat raportu lub wybierając określone kolumny.
 4. Opcjonalnie: Kliknij opcję Eksportuj, aby pobrać plik CSV raportu.

Przegląd na poziomie stanu

W widoku kraju wyświetlane jest podsumowanie sprzedaży i podatków pobranych w każdym stanie, do których dokonano sprzedaży. Zamówienia, które zostały złożone za pośrednictwem zewnętrznych platform handlowych, takich jak Amazon, nie są uwzględniane.

W przypadku braku sprzedaży do danego stanu nie pojawia się on w tym widoku.

Definicja terminów związanych z raportem dotyczącym podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w przeglądzie na poziomie stanu.
Nazwa pola Definicja
Stan miejsca docelowego Stany, w których dokonano sprzedaży. Możesz kliknąć stan, aby przejrzeć informacje dotyczące jurysdykcji podatkowych w tym stanie.
Łączna sprzedaż netto Łączna sprzedaż pozycji jest równa łącznej sprzedaży pozycji z zamówień przeznaczonych dla określonego stanu po rabatach i zwrotach. Ta wartość nie obejmuje wysyłki.
Łączna kwota podatku od pozycji Łączna kwota podatku pobranego od sprzedaży. Ta wartość nie obejmuje podatków pobranych od wysyłki.

Na poziomie przeglądu stanu wartość w tej kolumnie jest sumą całego podatku pobranego dla jurysdykcji obejmujących stany, hrabstwa i miasta oraz specjalnych jurysdykcji podatkowych.
Łączna wysyłka Łączna kwota naliczona za wysyłkę do klientów w danym stanie.
Łączna kwota podatku od wysyłki Łączna kwota podatku pobranego od wysyłki.

Widok jurysdykcji

W widoku jurysdykcji wyświetlane jest podsumowanie sprzedaży i podatków pobranych w każdej jurysdykcji w określonym stanie. Jurysdykcja podatkowa to wyznaczony region, który nakłada podatek z określonym zamiarem lub celem. Może to być stan, hrabstwo, miasto lub specjalna jurysdykcja podatkowa. Zamówienia, które zostały złożone za pośrednictwem zewnętrznych platform handlowych, takich jak Amazon, nie są uwzględniane.

Jeśli stawka podatku zmieni się w dowolnej jurysdykcji w przedziale dat, który wybierzesz dla swojego raportu, ta jurysdykcja będzie wymieniona wielokrotnie w raporcie. Każda stawka podatku jest odzwierciedlana w osobnym zapisie.

Definicja terminów związanych z raportem dotyczącym podatku od sprzedaży w widoku na poziomie jurysdykcji.
Nazwa pola Definicja
Typ jurysdykcji podatkowej Typ jurysdykcji podatkowej. Ta kolumna może zawierać cztery wartości.
 • Stan wskazuje, że podatek od sprzedaży został pobrany na poziomie stanu, takiego jak Kalifornia.
 • Hrabstwo wskazuje, że podatek od sprzedaży został pobrany na poziomie hrabstwa, takiego jak Orange County.
 • Miasto wskazuje, że podatek od sprzedaży został pobrany na poziomie miasta, np. Irvine
 • Specjalna jurysdykcja podatkowa wskazuje, że podatek od sprzedaży został pobrany na poziomie określonej specjalnej jurysdykcji podatkowej, np. Orange County Tax SP.
Jurysdykcja podatkowa Nazwa jurysdykcji podatkowej.
Kod jurysdykcji podatkowej Kod sprawozdawczości podatkowej powiązany z podatkiem. Kod jurysdykcji określa organ podatkowy, do którego odprowadzane są podatki.

Jeśli jurysdykcja podatkowa nie ma kodu powiązanego z podatkiem lub nie można wiarygodnie ustalić kodu, kod podatku jest wyświetlany jako nd. lub pole jest puste.
Stawka podatku Stawka podatku naliczana od odpowiedniej sprzedaży w danej jurysdykcji podatkowej.
Łączna sprzedaż netto Łączna sprzedaż pozycji z zamówień z pobranymi podatkami po uwzględnieniu rabatów i zwrotów. Ta wartość nie obejmuje wysyłki, zamówień klientów zwolnionych z podatku ani produktów zwolnionych z podatku od sprzedaży.
Sprzedaż artykułów zwolnionych Łączna sprzedaż pozycji zwolniona z podatku. Ta wartość nie obejmuje wysyłki.
Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu Łączna sprzedaż pozycji, która nie podlegała opodatkowaniu. Ta wartość nie obejmuje wysyłki.
Łączna sprzedaż zwolniona / niepodlegająca opodatkowaniu Suma sprzedaży zwolnionej z podatku lub niepodlegającej opodatkowaniu. Ta wartość nie obejmuje wysyłki.
Łączna sprzedaż podlegająca opodatkowaniu Łączna sprzedaż pozycji, która podlegała opodatkowaniu.
Łączna kwota podatku od pozycji Łączna kwota podatku pobieranego od sprzedaży. Ta wartość nie obejmuje podatków pobranych od wysyłki.

Na poziomie jurysdykcji wartość w tej kolumnie jest sumą podatku pobranego dla każdego innego typu jurysdykcji podatkowej. Wartości będą się różnić w zależności od stanu, hrabstwa, miasta i specjalnej jurysdykcji podatkowej.
Łączna wysyłka Łączna kwota naliczona za wysyłkę klientom w danej jurysdykcji podatkowej.
Łączna kwota podatku od wysyłki Łączna kwota podatku pobranego od wysyłki.

Widok transakcji

W widoku transakcji wyświetlane są szczegółowe dane dla każdej transakcji. Każda pozycja, w tym wysyłka lub zwroty, jest wyświetlana w osobnym wierszu. W rezultacie w widoku transakcji jedno zamówienie będzie mieć prawdopodobnie kilka powiązanych z nim wierszy.

Zamówienia, które zostały złożone za pośrednictwem zewnętrznych platform handlowych, takich jak Amazon, nie są domyślnie wyświetlane. Aby wyświetlić zamówienia złożone za pośrednictwem zewnętrznych platform handlowych, kliknij przycisk Filtruj.

Definicja terminów związanych z raportem dotyczącym podatku od sprzedaży w widoku na poziomie transakcji.
Nazwa pola Definicja
Zgłoszone przez kanał Wskazuje, czy podatki zostały zgłoszone w deklaracjach w Twoim imieniu przez kanał. Ta kolumna może zawierać trzy wartości.
 • Status Zgłoszone wskazuje, że kanał jest odpowiedzialny za składanie zeznań podatkowych w Twoim imieniu.
 • Niezgłoszone wskazuje, że podatki nie są zgłaszane w deklaracjach przez kanał.
 • Nieokreślone wskazuje, że nie można było określić obowiązków kanału. Przejrzyj te transakcje, aby ustalić, czy deklaracje podatkowe są składane przez kanał.
Kanał Nazwa kanału lub aplikacji, których klient użył do złożenia zamówienia, np. Sklep online lub Przycisk zakupu.
Nr zamówienia Nr zamówienia sprzedaży.
ID pozycji pojedynczej Linia, w której pojawia się pozycja w zamówieniu. Pojedyncze zamówienie może zawierać wiele pozycji.
Data sprzedaży Data złożenia zamówienia.
Sprzedaż pozycji pojedynczych Kwota sprzedaży dla każdej pozycji w zamówieniu.
Rabaty Rabaty zastosowane w zamówieniu.
Zwroty Kwota zwrotów dla pozycji w zamówieniu.
Sprzedaż netto Sprzedaż netto jest równa sprzedaży pozycji pomniejszonej o rabaty i zwroty. Wysyłka nie jest wliczana.
Wysyłka Wartość wysyłki zamówienia.
Łączna kwota podatku od pozycji Suma kwoty podatku dla pozycji w zamówieniu.
Kwota zwolnienia Kwota transakcji, która jest zwolniona z podatku.
Kwota niepodlegająca opodatkowaniu Kwota transakcji, która nie podlega opodatkowaniu.
Kwota zwolniona / niepodlegająca opodatkowaniu Suma kwot zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu.
Stawka podatku Stawka podatku naliczona dla pozycji.
Kwota podatku Kwota podatku, która została pobrana od pozycji podlegających opodatkowaniu.
Typ jurysdykcji podatkowej Jurysdykcja podatkowa to wyznaczony region, który nakłada podatek z określonym zamiarem lub celem. Może to być stan, miasto, hrabstwo lub specjalna jurysdykcja podatkowa.
Jurysdykcja podatkowa Nazwa jurysdykcji podatkowej.
Kod jurysdykcji podatkowej Kod sprawozdawczości podatkowej powiązany z podatkiem. Kod jurysdykcji określa organ podatkowy, do którego odprowadzane są podatki.

Jeśli jurysdykcja podatkowa nie ma kodu powiązanego z podatkiem lub nie można wiarygodnie ustalić kodu, kod podatku jest wyświetlany jako nd. lub pole jest puste.
Hrabstwo jurysdykcji podatkowej Hrabstwo, do którego wysłano zamówienie.
Miasto docelowe Miasto, do którego wysłano zamówienie.
Stan miejsca docelowego Stan, do którego zamówienie zostało wysłane.
Kraj docelowy Kraj, do którego wysłano zamówienie.
Docelowy kod pocztowy Kod pocztowy, na który wysłano zamówienie.
ID referencji Shopify Unikalny ID zamówienia w Shopify. Ten identyfikator nie jest wymagany do złożenia deklaracji podatkowych.

Raport finansowy dotyczący sprzedaży

Raport finansowy Sprzedaż zawiera wartości, które najprawdopodobniej będą potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych, np. sprzedaż netto. Raport przedstawia każdą sprzedaż i zwroty zrealizowane w Twoim sklepie w wybranym przedziale czasu, uporządkowane według daty.

Jeśli zamówienie obejmuje kilka produktów, każdy z nich jest przedstawiany w raporcie jako oddzielna sprzedaż lub zwrot, podobnie jak opłaty za wysyłkę. Szczegóły zamówienia można wyświetlić, klikając jego numer.

W przypadku każdej sprzedaży lub zwrotu w raporcie finansowym wyświetlane są następujące dane:

Opis warunków raportu finansowego dotyczącego sprzedaży
  Definicja
Data Data sprzedaży lub zwrotu.
Order Zamówienie, które jest powiązane ze sprzedażą lub zwrotem.
Produkt Produkt, z którym są powiązane sprzedaż lub zwrot.
Sprzedaż brutto Odpowiada cenie sprzedaży produktu x zamówiona ilość.

Sprzedaż brutto nie obejmuje rabatów, zwrotów, podatków, kosztów wysyłki ani opłat.
Rabaty Odpowiada rabatowi produktu + proporcjonalny udział produktu w rabacie dla całego koszyka.

Wartość Rabaty łączy wszystkie rabaty dla pozycji z udziałem produktu w rabacie dla całego koszyka. Rabaty pojawiają się jako wartość ujemna w dniu złożenia zamówienia.
Zwroty Wartość towarów zwróconych przez klienta. Zwroty są wyświetlane jako liczba ujemna w dniu, w którym utworzono zwrot. Zwrócone opłaty za wysyłkę i podatki nie są widoczne w kolumnie Zwrot. Pojawiają się one jako wartości ujemne w kolumnach Wysyłka i Podatki.
Opłaty za zwroty Opłata naliczana dla klientów za zwrot towarów, np. opłata za zwrot do magazynu lub opłata za przesyłkę zwrotną. Nie uwzględnia ona wartości zwracanego towaru.
Sprzedaż netto Odpowiada sprzedaży brutto - rabaty - zwroty.

Sprzedaż netto nie obejmuje opłat za wysyłkę ani podatków. Będzie to liczba dodatnia dla sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczba ujemna dla zwrotu w dniu, w którym zwrócono koszty zamówienia.
Podatki Podatki związane ze sprzedażą lub zwrotem. Będzie to liczba dodatnia dla sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczba ujemna dla zwrotu w dniu, w którym zwrócono koszty zamówienia.
Wysyłka Opłaty za wysyłkę związane ze sprzedażą lub zwrotem. Będzie to liczba dodatnia dla sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczba ujemna dla zwrotu w dniu, w którym zwrócono koszty zamówienia. Zakupy etykiet wysyłkowych nie są uwzględnione w tym raporcie.
Łączna sprzedaż Odpowiada sprzedaży brutto - rabaty - zwroty + podatki + opłaty za wysyłkę + opłaty.

Łączna sprzedaż będzie dodatnią liczbą sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczbą ujemną dla zwrotu w dniu, w którym dokonano zwrotu kosztów zamówienia.

Raport finansowy Rabaty

W tym raporcie są przedstawione rabaty, które klienci otrzymali na podstawie kodów rabatowych podczas realizacji zakupu. Raport obejmuje również rabaty zastosowane podczas realizacji zakupu w Shopify POS.

Raport zawiera następujące informacje:

Definicja warunków raportu finansowego dotyczącego rabatów
  Definicja
Rabaty dla pojedynczych pozycji Rabaty, które zostały udzielone na pojedynczy produkt w zamówieniu.
Rabaty dla zamówienia Rabaty, które zostały udzielone na całe zamówienie.

Rabaty nie są powiązane z cenami do porównania.

Raport finansowy dotyczący podatków

W raporcie Podatki przedstawione są podatki od sprzedaży, które zostały zastosowane w odniesieniu do sprzedaży w wybranym przedziale czasu.

Każdy wiersz raportu zawiera typ podatku (np. podatek stanowy lub podatek hrabstwa), jego stawkę oraz całkowitą kwotę podatku naliczonego w wybranym przedziale czasu.

W raporcie określony jest kraj i region na podstawie miejsca docelowego sprzedaży, więc może on przedstawiać informacje o miejscu docelowym nawet w przypadku jurysdykcji podatkowych opartych na miejscu nadania. Miejsce docelowe ustala się na podstawie adresu wysyłki. Jeśli nie można ustalić adresu wysyłki, używany jest adres rozliczeniowy. Jeżeli niemożliwe jest ustalenie adresu rozliczeniowego, używany jest adres POS.

Definicja warunków raportu finansowego dotyczącego podatków
  Definicja
Kanał Kanał Marketplace, w którym zaszła sprzedaż.
Kraj

Kraj stawki podatku.

W przypadku jurysdykcji podatkowych opartych na miejscu nadania, takich jak Kalifornia, wskazywane jest miejsce docelowe zamiast kraju, w którym ma zastosowanie podatek.

Region

Stan lub prowincja stawki podatku.

W przypadku jurysdykcji podatkowych opartych na miejscu nadania, takich jak Kalifornia, wskazywane jest miejsce docelowe zamiast regionu, w którym ma zastosowanie podatek.

Nazwisko Nazwa stawki podatku.
Stawka Stawka podatku w procentach.
Zgłoszone przez kanał Jakie podatki zostały zgłoszone w Twoim imieniu przez kanał Marketplace. Istnieją trzy możliwe wartości dla tej kolumny:
 • Zgłoszone wskazuje, że deklaracje podatkowe są składane przez kanał Marketplace w Twoim imieniu.
 • Niezgłoszone wskazuje, że podatki nie są zgłaszane w deklaracjach przez kanał Marketplace.
 • Nieokreślone wskazuje, że nie można było określić obowiązków kanału Marketplace. Przejrzyj te transakcje, aby ustalić, czy deklaracje podatkowe są składane przez kanał Marketplace.
Jeśli kanał Marketplace nie został użyty do sprzedaży, sprzedaż zostanie wymieniona jako Niezgłoszona lub Nieokreślona.
Ilość Podatki od sprzedaży, które zostały zastosowane w wybranym przedziale czasu. Na przykład, jeśli od sprzedaży w wysokości 100 USD naliczono podatek od sprzedaży wynoszący 7%, wyświetli się kwota 7,00 USD.

Raport finansowy Płatności

W raporcie finansowym Płatności przedstawione są transakcje płatnicze sklepu dla wybranego przedziału czasu.

Płatności klientów są pogrupowane według transakcji z następującymi wspólnymi atrybutami:

Grupowanie transakcji dla raportu finansowego dotyczącego płatności
  Definicja
Metoda płatności Metoda płatności stosowana przez klientów. Jeśli oznaczysz zamówienie jako opłacone i jako metodę płatności wybierzesz opcję Inne, to w raporcie wyświetli się metoda płatności Ręcznie.
Przyspieszona realizacja zakupu Przyspieszona realizacja zakupu, z której ewentualnie skorzystali klienci, np. Shop Pay lub Apple Pay.
Karta kredytowa Odnosi się do marki karty kredytowej, której klienci używali do dokonania transakcji, w stosownych przypadkach.
Typ karty kredytowej Wskazuje typ karty kredytowej używanej przez klientów, np. standardowa lub premium. Aby dowiedzieć się więcej o różnych typach kart kredytowych, zapoznaj się z tematem Stawki opłat za usługę Shopify Payments według typu karty.
Kraj rozliczenia Reprezentuje kraj powiązany z adresem rozliczeniowym karty kredytowej klienta. Informacje te służą do ustalenia, czy transakcja jest krajowa, czy zagraniczna.
Kanał sprzedaży Nazwa kanału lub aplikacji, których klient użył do złożenia zamówienia, np. Sklep online lub Przycisk zakupu. W przypadku sprzedaży, która powstała jako wersja robocza zamówienia, w raporcie wyświetla się informacja Wersje robocze zamówień. Jeśli użyto aplikacji, która nie ma nazwy, w raporcie wskazana jest opcja Inne.

W przypadku każdej grupy transakcji w raporcie wyświetlane są następujące dane:

Definicja warunków raportu finansowego dotyczącego płatności
  Definicja
Transakcje Liczba transakcji płatności.
Płatności brutto Kwota zapłacona na podstawie transakcji przed zwrotem kosztów.
Zwroty kosztów Łączna kwota zwrotu kosztów w ramach transakcji.
Płatności netto Odpowiada łącznej zapłaconej kwocie - łączna kwota zwrotu.

Dostępny jest również raport płatności dla każdej metody płatności użytej przez klientów. Dostęp do tych raportów można uzyskać z poziomu sekcji Płatności w podsumowaniu finansowym.

Anulowane płatności

Jeśli płatność została autoryzowana, ale anulowano ją przed zarejestrowaniem, w raportach dotyczących sprzedaży pojawi się kwota dodatnia i odpowiednia kwota ujemna. Kwota dodatnia pojawia się, ponieważ zamówienie zostało złożone. Zwrot kosztów jest wyświetlany w celu zbilansowania raportów. Jednak w raportach finansowych dotyczących płatności nie pojawi się nic, ponieważ nie otrzymałeś(-aś) płatności.

Raport finansowy Zobowiązania

Raport finansowy Zobowiązania przedstawia sprzedaż produktów typu karta prezentowa i napiwki dla wybranych kanałów i przedziałów czasu.

Zobowiązania często wymagają specjalnego traktowania w obszarze rachunkowości.

Raport sprzedaży kart prezentowych

Raport Sprzedaż kart prezentowych zawiera następujące informacje:

Definicja warunków raportu sprzedaży kart prezentowych
  Definicja
Data Data sprzedaży karty prezentowej.
Order Nr zamówienia sprzedaży.
Customer Nazwa klienta.
Wartość karty prezentowej Wartość karty prezentowej.
Rabaty Rabat stosowany do sprzedaży karty prezentowej.
Łączna sprzedaż Wartość karty prezentowej − rabaty.

Raport Saldo kart prezentowych przedstawia dzienne saldo wszystkich transakcji dokonywanych za pomocą karty prezentowej, w tym następujące informacje:

Definicja warunków raportu salda kart prezentowych
  Definicja
Data Data.
Bilans otwarcia Saldo początkowe kart prezentowych na początku dnia.
Wartość wydana Wartość kart prezentowych wydanych w danym dniu.
Wartość sprzedaży Wartość kart prezentowych sprzedanych w danym dniu.
Wartość nieaktywnych Wartość kart prezentowych, które zostały zdezaktywowane w danym dniu.
Wartość wykorzystana Kwota wykorzystania kart prezentowych w ciągu dnia.
Wartość zwrócona Kwota płatności, które były pierwotnie opłacone kartą prezentową, a następnie zostały zwrócone w ciągu dnia. Obejmuje to kwoty ze zwrotów z kart prezentowych z powodu nieudanych transakcji.
Wartość korekt Dostępne dla: Shopify Plus
Wartość ręcznych korekt kart prezentowych w ciągu dnia.
Bilans zamknięcia Saldo końcowe wszystkich wydanych i sprzedanych kart prezentowych na koniec dnia.
Zmiana netto Różnica między bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia.

Kwoty kart prezentowych w raportach

Karty prezentowe wyświetlają się w kilku miejscach w raportach. Miejsce ich rejestrowania zależy od określonych warunków.

Gdy wydajesz kartę prezentową z poziomu panelu administracyjnego Shopify:

 • Nie jest to uwzględniane jako sprzedaż w żadnym raporcie, ani w danych łącznej sprzedaży na pasku bocznym strony głównej.

Gdy sprzedajesz kartę prezentową:

 • Nie jest to uwzględniane w żadnych raportach sprzedaży, ani w danych łącznej sprzedaży na pasku bocznym Strony głównej.
 • Jest to uwzględniane w raporcie finansowym Sprzedaż kart prezentowych.
 • Kwota zapłaty za kartę prezentową jest uwzględniana w raporcie finansowym Płatności w sekcji metody płatności wykorzystanej przez klienta, jak np. Visa czy gotówka.

Gdy klient używa karty prezentowej, by dokonać zakupu w Twoim sklepie:

 • Jest to uwzględniane w raportach sprzedaży. Pełna wartość pozycji jest uznawana za sprzedaż. Przykładowo, koszulka za 20 USD, z której to kwoty 5 USD jest pobierane z karty prezentowej, zostanie wykazana jako sprzedaż o wartości 20 USD.
 • Kwota zapłacona przez lub zwrócona na kartę prezentową jest uwzględniona w raporcie finansowym płatności jako wpis Karta prezentowa.
 • Kwota zapłacona kartą prezentową jest odejmowana od salda karty prezentowej, co jest uwzględniane w raporcie finansowym Saldo kart prezentowych.

Gdy karta prezentowa utraci ważność:

 • Pozostałe saldo na karcie prezentowej będzie nadal uwzględniane przy obliczaniu pozostałego salda na takiej karcie, co zostanie przedstawione w raporcie Saldo kart prezentowych.

Gdy dezaktywujesz kartę prezentową:

 • Pozostałe saldo na karcie prezentowej zostanie wyzerowane i usunięte z pozostałego salda takiej karty w raporcie finansowym Saldo kart prezentowych. To dostosowanie obowiązuje od daty dezaktywacji karty i nie ma wpływu na dane historyczne.
 • Dezaktywowane wartości pojawią się w raporcie Saldo kart prezentowych w ciągu 24 godzin.

Raport napiwków

Raport Napiwki przedstawia wartość napiwków otrzymanych przez pracowników i kanał sprzedaży sklepu online w danym okresie.

Definicja warunków raportu napiwków
Kolumna Definicja
Kanał sprzedaży Kanał, przez który klient przekazał napiwek. Będzie to albo Punkt sprzedaży (POS) dla napiwków płaconych w sklepie, albo Sklep online dla napiwków pobieranych online.
Imię i nazwisko pracownika Nazwisko pracownika, który przetworzył napiwek. W przypadku napiwków wprowadzonych w sklepie online wyświetlony zostanie napis „nd.”
Wskazówki Kwota napiwku.

Opis łącznej sprzedaży

Wartość łącznej sprzedaży jest równa sprzedaży brutto - rabaty - zwroty + podatki + wysyłka + opłaty.

Ta sama kwota łącznej sprzedaży, która jest pokazana w raportach finansowych, pojawia się również w sekcji przeglądu na Stronie głównej Shopify w celu przedstawienia w skrócie przepływu gotówki. Ponieważ kwota całkowitej sprzedaży obejmuje zwroty, może pojawić się jako wartość ujemna. Na przykład, jeśli zwroty przewyższają sprzedaż w danym dniu, łączna kwota sprzedaży dla tego dnia będzie ujemna.

Rozbieżności między raportami finansowymi sprzedaży i płatności

Istnieje kilka powodów, dla których raporty finansowe Sprzedaż i Płatności mogą zawierać różne liczby:

 • Raport finansowy Sprzedaż przedstawia informacje dotyczące złożonych zamówień, podczas gdy raport finansowy Płatności zawiera informacje o płatnościach dokonanych przez klientów. Mogą istnieć różnice między wartościami wyświetlanymi w każdym raporcie, np. jeśli klienci złożyli zamówienia, ale płatność nie została jeszcze zarejestrowana.
 • Ponieważ raporty zawierają dane oparte na przedziałach czasu, może się zdarzyć, że zamówienie zostało złożone w innym okresie niż dokonano płatności. Na przykład, jeśli klient złożył zamówienie w maju i zapłacił za nie w czerwcu, zamówienie będzie ujęte w raporcie finansowym Sprzedaż za maj, a płatność zostanie pokazana w raporcie finansowym Płatności za czerwiec.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo