Finans raporları

Finans raporlarınızda, işletmenizle ilgili temel finansal bilgileri inceleyebilirsiniz.

Raporlar sayfasında, Kategoriler > Finans'a göre filtreleyerek finans raporlarının listesini görebilirsiniz. Özete erişmek ve daha ayrıntılı finans raporları bulmak için Özet rapora tıklayın.

Bu finans raporunu açtığınızda veriler yaklaşık 1 dakika içinde güncellenir. Daha yeni verileri görüntülemek için raporu yeniden açabilir veya yenileyebilirsiniz.

Faturalar ve ücretler

Shopify hesabınızdaki faturalarınız ve ücretleriniz hakkında bilgi almak istiyorsanız hesap geçmişinizi Shopify yöneticinizdeki Faturalandırma sayfasının Faturalar bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Raporlar sayfasındaki finans kategorisi filtresi

Raporlar sayfasında, Kategoriler > Finans'a göre filtreleyerek finans raporlarının listesine erişebilirsiniz. Raporlar listesinde Özet rapor sayfasına ve diğer temel raporlara erişebilirsiniz.

Toplam satış raporu, zaman aralığındaki siparişlerin sayısını gösterir ve siparişleri işlemlere (ör. satışlar, iadeler ve kargo tutarları) göre düzenler.

Ödemeler raporu, ödemeler ve para iadeleri de dahil olmak üzere tüm ödeme sağlayıcıları (Shopify Payments, manuel ödemeler, hediye kartları vb.) arasındaki parasal işlemlerin sayısını gösterir. Ödemelere ilişkin ayrıntılı finans raporu, işlemleri ödeme sağlayıcısına göre gruplandırır.

Finans özeti sayfası

Finans özeti sayfası, seçilen zaman aralığındaki satış, ödeme, borç ve brüt kâr verilerinize genel bir bakış sağlar. Her bölümde, ilgili raporlara bağlantı verilir.

Finans özeti sayfasını görüntüleme

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Analizler > Raporlar'a gidin.
 2. Kategoriler'e tıklayın.
 3. Raporları yalnızca finans raporlarını içerecek şekilde filtrelemek için Finans'ı seçin.
 4. Ad sütununda Özet rapora tıklayın.
 5. İsteğe bağlı: Kanal seçip tarih aralığını belirleyin.

Bir kanalı kaldırırsanız kanal listesinde görüntülenmez. Bununla birlikte, Tüm kanallar'ı seçerek kaldırılan kanalın geçmiş verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Satışlara genel bakış

Satışlar bölümü, finans raporlarınıza genel bir bakış sunar. Ayrıca, diğer satış finansmanı raporlarının her birine bağlantılar içerir:

 • Brüt satışlar raporu
 • İndirim raporu
 • İadeler raporu
 • Net satışlar raporu
 • Kargo raporu
 • Vergi Raporu

Diğer, satışa ilişkin finans raporlarının her biri Satış raporundakibelirli bir metriğe odaklanır.

Ödemelere genel bakış

Ödemeler bölümü, ödemelere ilişkin finans raporlarınıza genel bir bakış sunar. Ayrıca, müşterilerinizin kullandığı her bir ödeme yöntemi için ayrı bir ödeme raporuna bağlantılar içerir.

Borçlara genel bakış

Borç bölümünde, seçilen tarih aralığındaki hediye kartı satışlarınıza ve bahşişlere genel bir bakış görüntülenir.

Bu bölümde Hediye kartı satışları, satılan hediye kartlarının görünen değerinden satış sırasında uygulanan indirimlerin çıkarılmasıyla elde edilen hediye kartlarının toplam satışlarını gösterir.

Hediye kartları kalan bakiyesi, satılan veya verilen hediye kartlarının toplam kalan bakiyesini gösterir.

İpuçları, aldığınız bahşişlerin toplam değerini gösterir.

Brüt Kâra genel bakış

Brüt Kâr bölümü net satışlarınıza, maliyetlerinize ve kârınıza genel bir bakış sunar. Bu bölümdeki Maliyet kaydı olmadan net satışlar'da, satışın yapıldığı anda maliyeti kaydedilmeyen net satışlar görüntülenir. Maliyet kaydı ile birlikte net satışlar'da ise satış sırasında maliyeti kaydedilmiş olan net satışlar görüntülenir. Bu iki öğenin seçilen tarih aralığındaki toplamı, Net satışlarınıza eşittir.

Yalnızca Maliyet kaydı ile birlikte net satışlar, Satılan ürünlerin maliyeti raporunuza dahil edilir ve Brüt kârınıza eklenir.

ABD satış vergisi raporu

ABD satış vergisi raporunda, ABD'deki siparişlerinize ait satış ve vergi bilgilerinin ayrıntılı bir özeti gösterilir. Bu raporu ülke, vergi bölgesi veya işlem düzeyinde görüntüleyebilirsiniz. Bu rapor, yalnızca ABD'deki kargo adreslerine sahip müşterilere yapılan satışları içerir.

ABD satış vergisi raporuna erişmeden önce aşağıdaki hususları gözden geçirin:

 • 1 Ocak 2023'ten önceki vergi verilerine erişmek için vergilere ilişkin finans raporuna bakın.
 • ABD satış vergisi raporunda maksimum 1000 satır görüntülenir. Rapordaki tüm verilere erişmek için virgülle ayrılmış değerler dosyasını (CSV) dışa aktarabilirsiniz.
 • Bu rapordan dışa aktarılan CSV dosyasında en fazla bir aylık veri bulunur. Bir aydan uzun bir süreye ait verileri dışa aktarmak için vergilere ilişkin finans raporundan bir CSV dosyasını dışa aktarın.
 • Satır öğesi için bir para iadesi işlenirse yalnızca bu satır öğesiyle ilişkili vergi iade edilir. Ülke ve vergi bölgesi özet görünümlerinde para iadesi tutarı, vergi tutarından düşülür. İşlem görünümünde, para iadesi ayrı bir satırda görüntülenir.
 • Bir satır öğesiyle ilişkili olmayan bir para iadesi işlenirse vergi için para iadesi yapılmaz ve ABD satış vergisi raporuna dahil edilmez.
 • Net satışlar aşağıdaki bilgileri içermez.

ABD satış vergisi raporunun varsayılan görünümü, eyalete genel bakış görünümüdür. Belirli bir eyalet için satış ve vergilerin özetini gösteren vergi bölgesi görünümüne erişmek için bir eyalete tıklayın. Daha ayrıntılı verilerin bulunduğu, ürüne özel işlemleri gösteren işlem görünümüne erişmek için İşlemleri Görüntüle'ye tıklayın.

ABD satış vergisi raporunu görüntüleme

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Analizler > Raporlar'a gidin.
 2. ABD satış vergisi raporuna tıklayın.
 3. İsteğe bağlı: Filtre ekleyerek, raporun tarih aralığını değiştirerek veya belirli sütunları seçerek sonuçlarınızı daraltın.
 4. İsteğe bağlı: Raporu CSV dosyası olarak indirmek için Dışa aktar'a tıklayın.

Eyalete genel bakış

Ülke görünümünde, satış yaptığınız her bir eyalet için satışların ve tahsil edilen vergilerin özet bir görünümü sunulur. Amazon gibi üçüncü taraf pazaryerleri üzerinden verilen siparişler dahil edilmez.

Bir eyalete satış yapmadıysanız söz konusu eyalet bu görünümde yer almaz.

ABD satış vergisi raporunun eyalete genel bakış görünümündeki terimlerin tanımları.
Alan adı Tanım
Varış yeri eyaleti Satış yaptığınız eyaletler. Bir eyalete tıklayarak bu eyaletteki vergi bölgeleri ile ilgili bilgileri gözden geçirebilirsiniz.
Toplam net ürün satışları Toplam satır öğesi satışları, Belirli bir eyalete yönelik siparişlerdeki satır öğesi satışlarının, indirimler ve iadeler düşüldükten sonraki toplam tutarına eşittir. Bu değere kargo dahil değildir.
Toplam ürün vergi tutarı Satışlardan tahsil edilen toplam vergi tutarı. Bu değer, kargodan tahsil edilen vergileri içermez.

Eyalete genel bakış düzeyinde, bu sütundaki değer eyalet, ilçe, şehir ve özel vergi bölgelerini içeren yetki bölgelerinde tahsil edilen tüm vergilerin toplamıdır.
Toplam kargo ücreti Bu eyaletteki müşterilere gönderilen kargolardan tahsil edilen toplam tutar.
Toplam kargo vergi tutarı Kargo ücretlerinden tahsil edilen toplam vergi tutarı.

Vergi bölgesi görünümü

Vergi bölgesi görünümü, belirli bir eyalette bulunan her bir vergi bölgesindeki satışların ve tahsil edilen vergilerin bir özetini gösterir. Vergi bölgesi, belirli bir nedene veya amaca yönelik olarak vergi tahsil edilen, belirlenmiş bir bölgedir. Bu bölge bir eyalet, ilçe, şehir veya özel vergi bölgesi olabilir. Amazon gibi üçüncü taraf pazaryerleri üzerinden verilen siparişler dahil edilmez.

Raporunuz için seçtiğiniz tarih aralığında herhangi bir vergi bölgesindeki vergi oranı değişmişse bu vergi bölgesi, raporda bir defadan fazla listelenir. Her bir vergi oranı, ayrı bir girişte gösterilir.

ABD satış vergisi raporunun yargı bölgesi düzeyi görünümündeki terimlerin tanımları.
Alan adı Tanım
Vergi bölgesi türü Vergi bölgesi türü. Bu sütun için dört olası değer vardır.
 • Eyalet, satış için tahsil edilen verginin Eyalet düzeyinde (Kaliforniya gibi) olduğunu gösterir.
 • İlçe, satış için tahsil edilen verginin ilçe düzeyinde olduğunu (Orange County gibi) gösterir.
 • Şehir, satış için tahsil edilen verginin şehir düzeyinde (Irvine gibi) olduğunu gösterir
 • Özel vergi bölgesi , satış için toplanan verginin belirli bir özel vergi bölgesi (Orange County Tax SP gibi) düzeyinde olduğunu gösterir.
Vergi bölgesi Vergi bölgesinin adı.
Vergi bölgesi kodu Vergi ile ilişkili vergi raporlama kodu. Vergi bölgesi kodu, vergilerin ödendiği vergi otoritesini tanımlar.

Vergi bölgesinde vergiyle ilişkili bir kod yoksa veya vergi kodu kesin olarak belirlenemiyorsa yoksa vergi kodu N/A (Geçerli değil) olarak gösterilir veya boştur.
Vergi oranı Bu vergi bölgesindeki uygun satışlardan tahsil edilen vergi oranı.
Toplam net ürün satışları Vergi tahsilatı yapılan siparişlerin, indirimler ve iadeler çıkarıldıktan sonraki toplam satır öğesi satışları. Bu değere kargo, vergiden muaf müşteri siparişleri veya satış vergisinden muaf ürünler dahil değildir.
Vergiden muaf ürün satışları Vergiden muaf olan toplam satır öğesi satışları. Bu değere kargo dahil değildir.
Vergiye tabi olmayan ürün satışları Vergiye tabi olmayan toplam satır öğesi satışları. Bu değere kargo dahil değildir.
Vergiden muaf/vergiye tabi olmayan toplam ürün satışları Vergiden muaf olan veya vergiye tabi olmayan satışların toplamı. Bu değere kargo dahil değildir.
Vergiye tabi toplam ürün satışları Vergiye tabi olan toplam satır öğesi satışları.
Toplam ürün vergi tutarı Satışlardan tahsil edilen toplam vergi tutarı. Bu değer, kargodan tahsil edilen vergileri içermez.

Yargı alanı düzeyinde, bu sütundaki değer farklı tüm vergi bölgesi türlerinde tahsil edilen vergilerin toplamıdır. Değerler eyalet, ilçe, şehir ve özel vergi bölgeleri arasında farklılık gösterir.
Toplam kargo ücreti Bu vergi bölgesindeki müşterilere gönderilen kargolardan tahsil edilen toplam tutar.
Toplam kargo vergi tutarı Kargo ücretlerinden tahsil edilen toplam vergi tutarı.

İşlem görünümü

İşlem görünümü, her bir işleme ait ayrıntılı verileri gösterir. Kargo veya iadeler de dahil olmak üzere her satır öğesi ayrı bir satırda görüntülenir. Sonuç olarak, tek bir siparişin işlemler görünümünde, bu siparişle ilişkili birkaç satır olması muhtemeldir.

Amazon gibi üçüncü taraf pazaryerleri üzerinden verilen siparişler varsayılan olarak görüntülenmez. Üçüncü taraf pazaryerleri üzerinden verilen siparişleri görüntülemek için filtre düğmesine tıklayın.

İşlem düzeyi görünümünde ABD satış vergisi raporundaki terimlerin tanımları.
Alan adı Tanım
Kanala göre dosyalandı Vergilerin sizin adınıza bir kanal tarafından beyan edilip edilmediğini gösterir. Bu sütun için üç olası değer vardır.
 • Beyan edildi, kanalın vergileri sizin adınıza beyan etmekten sorumlu olduğunu gösterir.
 • Beyan edilmedi, kanalın vergileri beyan etmekten sorumlu olmadığını gösterir.
 • Belirtilmedi, kanalın sorumluluklarının belirlenemediğini gösterir. Kanalın vergi beyanından sorumlu olup olmadığını belirlemek için bu işlemleri gözden geçirin.
Kanal Müşterinin siparişini vermek için kullandığı kanalın veya uygulamanın (Online Mağaza veya Satın Al Düğmesi gibi) adı.
Sipariş numarası Satışın sipariş numarası.
Satır öğesi kimliği Sipariş içinde öğenin görüntülendiği satır. Tek bir siparişte birden fazla satır öğesi olabilir.
Satış tarihi Siparişin verildiği tarih.
Satır öğesi satışları Siparişteki her satır öğesi için satış tutarı.
İndirimler Siparişe uygulanan indirimler.
İadeler Siparişte yer alan ürünlerin iade sayısı.
Net satışlar Net satışlar, satır öğesi satışlarından indirimler ve iadelerin çıkarılmasıyla bulunur. Kargo dahil edilmez.
Kargo Siparişin kargo değeri.
Toplam satır öğesi vergi tutarı Siparişteki bir satır öğesi için vergi tutarının toplamı.
Vergiden muaf tutar Vergiden muaf olan işlem tutarı.
Vergiye tabi olmayan tutar Vergiye tabi olmayan işlem tutarı.
Vergiden muaf/vergiye tabi olmayan tutar Vergiden muaf ve Vergiye tabi olmayan tutarların toplamı.
Vergi oranı Satır öğesi için tahsil edilen vergi oranı.
Vergi tutarı Vergiye tabi ürünlerden tahsil edilen vergi tutarı.
Vergi bölgesi türü Vergi bölgesi, belirli bir nedene veya amaca yönelik olarak vergi tahsil edilen, belirlenmiş bir bölgedir. Bu bölge eyalet, şehir, ilçe veya özel bir vergi bölgesi olabilir.
Vergi bölgesi Vergi bölgesinin adı.
Vergi bölgesi kodu Vergi ile ilişkili vergi raporlama kodu. Vergi bölgesi kodu, vergilerin ödendiği vergi otoritesini tanımlar.

Vergi bölgesinde vergiyle ilişkili bir kod yoksa veya vergi kodu kesin olarak belirlenemiyorsa yoksa vergi kodu N/A (Geçerli değil) olarak gösterilir veya boştur.
Vergi bölgesi ilçesi Siparişin gönderildiği hedef ilçe.
Varış yeri şehri Siparişin gönderildiği hedef şehir.
Varış yeri eyaleti Siparişin gönderildiği hedef eyalet.
Varış yeri ülkesi Siparişin gönderildiği hedef ülke.
Varış yeri posta kodu Siparişin gönderildiği hedef posta kodu.
Shopify referans kimliği Siparişin Shopify içindeki benzersiz kimliği. Bu kimlik, vergi beyanı için gerekli değildir.

Satışa ilişkin finans raporu

Satış finans raporunda, net satışlar gibi muhasebe işlemlerinizi yaparken büyük olasılıkla ihtiyaç duyacağınız değerler yer alır. Raporda, mağazanızın seçilen zaman diliminde yaptığı her bir satış ve iade işlemi, tarihe göre düzenlenerek görüntülenir.

Bir siparişte birden fazla ürün bulunuyorsa her bir ürün, kargo ücretlerinde olduğu gibi, raporda ayrı bir satış veya iade olarak görüntülenir. Sipariş numarasına tıklayarak siparişin ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

Finans raporu, her bir satış veya iade için şunları gösterir:

Satışlara ilişkin finans raporu terimlerinin açıklaması
  Tanım
Tarih Satış veya iade tarihi.
Sipariş Satış veya iade ile ilişkili sipariş.
Ürün Satış veya iade ile ilişkili ürün.
Brüt satışlar Ürün satış fiyatı x sipariş edilen adet değerine eşittir.

Brüt satışlara indirim, iade, vergi, kargo veya ücretler dahil edilmez.
İndirimler Ürün indirimi +ürünün alışveriş sepeti geneline uygulanan indirim içindeki orantılı payı değerine eşittir.

İndirimler değeri herhangi bir satır öğesi indirimini, ürünün sepetin tamamına uygulanan indirim içindeki payıyla birleştirir. İndirimler, siparişin verildiği tarihte negatif değer olarak görünür.
İadeler Bir müşteri tarafından iade edilen malların değeri. İadeler, iade işleminin gerçekleştiği tarihte negatif bir sayı olarak görüntülenir.

İade edilen kargo ücretleri ve vergileri İade sütununda gösterilmez. Bunlar, Kargo ve Vergiler sütunlarında negatif değerler olarak gösterilir.
İade ücretleri Malların iadesi için müşterilerinizden tahsil ettiğiniz değer (ör. stok yenileme ücreti veya iade kargosu ücreti. İade edilen ürünün değeri buna dahil edilmez.
Net satışlar Brüt satışlar - indirimler - iadeler değerine eşittir.

Net satışlara kargo ücretleri veya vergiler dahil edilmez. Net satışlar, siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve siparişin para iadesinin yapıldığı tarihte iade için negatif bir sayıdır.
Vergiler Satış veya iade ile ilişkili vergiler. Bir siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve siparişin para iadesinin yapıldığı tarihte iade için negatif bir sayıdır.
Kargo Satış veya iade ile ilişkili kargo ücretleri. Net satışlar, siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve siparişin para iadesinin yapıldığı tarihte iade için negatif bir sayıdır. Kargo etiketi satın alımları bu rapora dahil değildir.
Toplam satış Brüt satışlar - indirimler - iadeler + vergiler + gümrük vergileri + kargo ücretleri + ücretler değerine eşittir.

Toplam satışlar, siparişin verildiği tarihteki bir satış için pozitif bir sayı ve sipariş için para iadesi yapıldığı tarihte, iade için negatif bir sayı olacaktır.

İndirimlere ilişkin finans raporu

Bu raporda, ödeme sırasında müşterilerin indirim kodlarını kullanarak faydalandıkları indirimler yer alır. Raporda ayrıca Shopify POS'ta ödeme sırasında uyguladığınız indirimler de yer alır.

Rapor aşağıdaki bilgileri içerir:

İndirimlere ilişkin finans raporu terimlerinin tanımı
  Tanım
Satır öğesi indirimleri Bir siparişte tek bir ürüne uygulanan indirimler.
Sipariş düzeyi indirimleri Bir siparişin tamamına uygulanan indirimler.

İndirimler, Karşılaştırma fiyatları ile ilişkili değildir.

Vergilere ilişkin finans raporu

Vergiler raporu, seçilen zaman diliminde satışlarınıza uygulanan satış vergilerini gösterir.

Raporun her bir satırında verginin türü (eyalet vergisi veya ilçe vergisi gibi), oranı ve seçilen zaman diliminde tahsil edilen toplam vergi tutarı görüntülenir.

Rapor, satışların varış yerine göre ülke ve bölgeyi belirler. Bu nedenle, menşe bazlı satış vergisi bölgeleri için de varış yeri bilgileri gösterilebilir. Varış yerini belirlemek için kargo adresi kullanılır. Kargo adresi belirlenemiyorsa fatura adresi kullanılır. Fatura adresi de belirlenemiyorsa POS adresi kullanılır.

Vergilere ilişkin finans raporu terimlerinin tanımı
  Tanım
Kanal Varsa, satışların gerçekleştiği pazaryeri kanalı.
Ülke

Vergi oranının ülkesi.

Kaliforniya gibi menşe bazlı vergi uygulanan vergi bölgeleri için şu anda, verginin uygulandığı ülke yerine varış yeri görüntülenir.

Bölge

Vergi oranının eyaleti veya ilçesi.

Kaliforniya gibi menşe bazlı vergi uygulanan vergi bölgeleri için şu anda, verginin uygulandığı bölge yerine varış yeri görüntülenir.

Ad Vergi oranı adı.
Oran Yüzde cinsinden vergi oranı.
Kanala göre dosyalandı Bir pazaryeri kanalı tarafından sizin adınıza beyan edilen vergiler. Bu sütun için üç olası değer vardır:
 • Beyan edildi, vergileri sizin adınıza beyan etmekten, pazaryeri kanalının sorumlu olduğunu gösterir.
 • Beyan edilmedi, vergileri beyan etmekten pazaryeri kanalının sorumlu olmadığını gösterir.
 • Belirtilmedi, pazaryeri kanalının sorumluluklarının belirlenemediğini gösterir. Vergileri beyan etmenin, pazaryeri kanalının sorumluluğunda olup olmadığını belirlemek için bu işlemleri inceleyin.
Satış yapmak için bir pazaryeri kanalı kullanılmadıysa satış, Beyan Edilmemiş veya Belirtilmemiş olarak listelenir.
Tutar Seçilen zaman aralığında uygulanan satış vergileri. Örneğin, %7'lik belirli bir satış vergisinin uygulandığı 100 USD tutarındaki bir satışınız için tutar 7,00 USD olarak görünür.

Ödemelere ilişkin finans raporu

Ödemeler finans raporu, seçilen zaman aralığı için mağazanızın ödeme işlemlerini gösterir.

Müşterilerinizin ödemeleri, aşağıdaki unsurlar ortak olarak dikkate alınmak suretiyle işlemlere göre gruplandırılır:

Ödemelere ilişkin finans raporundaki işlemlerin gruplandırılması
  Tanım
Ödeme yöntemi Müşterinin kullandığı ödeme yöntemi. Bir siparişi ödendi olarak işaretlerseniz ve ödeme yöntemi olarak Diğer seçeneğini belirlerseniz raporda ödeme yöntemi Manuel olarak görüntülenir.
Hızlı ödeme Müşterilerin kullandığı Shop Pay veya Apple Pay gibi hızlı ödeme yöntemleri (varsa).
Kredi kartı Varsa müşterilerin işlemleri için kullandığı kredi kartının markasını ifade eder.
Kredi kartı türü Müşteriler tarafından kullanılan kredi kartı türünü (standart veya premium gibi) gösterir. Çeşitli kredi kartı türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kart türüne göre Shopify Payments ücretleri sayfasına bakın.
Fatura ülkesi Müşterinin kredi kartı fatura adresiyle ilişkili ülkeyi ifade eder. Bu bilgi, bir işlemin yurt içi mi yoksa uluslararası mı olduğunu belirlemek için kullanılır.
Satış kanalı Müşterinin siparişini vermek için kullandığı kanalın veya uygulamanın (Online Mağaza veya Satın Al Düğmesi gibi) adı. Taslak siparişler olarak oluşturulan satışlar için rapor, Taslak Siparişleri gösterir. Adı olmayan bir uygulama kullanıldıysa bu, raporda Diğer olarak görüntülenir.

Rapor, her bir işlem grubu için şunları gösterir:

Ödemelere ilişkin finans raporu terimlerinin tanımları
  Tanım
İşlemler Ödeme işlemlerinin sayısıdır.
Brüt ödemeler Para iadelerinden önce işlemlerle ödenen tutar.
Para iadeleri İşlemler aracılığıyla para iadesi yapılan toplam tutar.
Net ödemeler Ödenen toplam tutar - para iadesi yapılan toplam tutar değerine eşittir.

Ayrıca müşterilerinizin kullandığı her bir ödeme yöntemi için de ödeme raporunuz vardır. Bu ödeme raporlarına erişmek için finans özetinin Ödemeler bölümüne bakabilirsiniz.

İptal edilen ödemeler

Ödeme yetkilendirilmiş ancak kaydedilmeden önce iptal edilmişse satış raporlarında, pozitif bir tutar ve ona karşılık gelen negatif bir tutar görünür. Pozitif tutar, bir sipariş verildiği için görünür. Raporları dengelemek için bir para iadesi gösterilir. Ancak ödeme almadığınız için ödemelere ilişkin finans raporlarında hiçbir şey görünmez.

Borçlara ilişkin finans raporu

Borçlar finans raporu, seçilen kanallar ve tarih aralığı için hediye kartı ürünlerinin satışlarını ve bahşişleri gösterir.

Borçlar genellikle muhasebe aşamasında özel olarak ele alınmalıdır.

Hediye kartı satış raporu

Hediye kartı satış raporu, aşağıdaki bilgileri gösterir:

Hediye kartı satışlarına ilişkin rapor terimlerinin tanımı
  Tanım
Tarih Hediye kartının satıldığı tarih.
Sipariş Satışın sipariş numarası.
Müşteri Müşterinin adı.
Hediye kartı değeri Hediye kartının değeri.
İndirimler Hediye kartının satışına uygulanan indirim.
Toplam satış Hediye kartı değeri - indirimler.

Hediye kartı bakiyesi raporu, aşağıdaki bilgiler de dahil olmak üzere tüm hediye kartı işlemlerinin günlük bakiyesini gösterir:

Hediye kartları bakiye raporu şartlarının tanımı
  Tanım
Tarih Tarih.
Açılış bakiyesi Gün başında hediye kartlarının başlangıç bakiyesi.
Düzenlenen değer Gün içinde düzenlenen hediye kartlarının değeri.
Satılan değer Gün içinde satılan hediye kartlarının değeri.
Devre dışı bırakılan değer Gün içinde devre dışı bırakılan hediye kartlarının değeri.
Kullanılan değer Gün içinde kullanılan hediye kartı tutarı.
İadesi yapılan değer İlk başta hediye kartıyla ödenen ve daha sonra gün içinde para iadesi yapılan ödemelerin tutarı. Buna başarısız işlemler nedeniyle hediye kartı para iadelerinden alınan tutarlar dahildir.
Ayarlama değeri Şurada kullanılabilir: Shopify Plus
Gün içinde hediye kartlarına yapılan manuel ayarlamaların değeri.
Kapanış bakiyesi Gün sonunda düzenlenen ve satılan tüm hediye kartlarının kapanış bakiyesi.
Net değişiklik Açılış bakiyesi ile kapanış bakiyesi arasındaki fark.

Raporlardaki hediye kartı tutarları

Hediye kartları, raporlarınızda birkaç yerde gösterilir. Hediye kartlarının kaydedildikleri yeri etkileyen belirli koşullar söz konusudur.

Shopify yöneticinizden hediye kartı düzenlediğinizde:

 • Satış olarak raporlara veya Ana Sayfa kenar çubuğundaki toplam satış sayısına dahil edilmez.

Hediye kartı sattığınızda:

 • Satış raporlarına veya Ana Sayfa kenar çubuğundaki toplam satış sayısına dahil edilmez.
 • Hediye kartı satışları finans raporuna dahil edilir.
 • Hediye kartı için ödenen tutar, Visa veya Nakit gibi müşterinin kullandığı ödeme yönteminin altındaki Ödemeler finans raporuna dahil edilir.

Bir müşteri, mağazanızdan bir şey satın almak için hediye kartı kullandığında:

 • Bu, satış raporlarınıza dahil edilir. Ürünün tam değeri satış olarak görünür. Örneğin, 5 USD'lik kısmı hediye kartıyla ödenen 20 USD tutarındaki bir tişört, satışlarda 20 USD olarak gösterilir.
 • Hediye kartıyla ödenen veya para iadesi yapılan tutar, hediye kartı girişi olarak Ödemeler finans raporuna dahil edilir.
 • Hediye kartı ile ödenen tutar, hediye kartı bakiyesinden düşülür ve bu işlem Hediye kartları bakiyesi finans raporunda gösterilir.

Bir hediye kartının süresi sona erdiğinde:

 • Hediye kartındaki ödenmeyi bekleyen bakiye, ödenmeyi bekleyen hediye kartı bakiyenizde kalmaya devam eder, bu da Hediye kartları bakiyesi finans raporunda gösterilir.

Bir hediye kartını devre dışı bıraktığınızda:

 • Hediye kartındaki ödenmeyi bekleyen bakiye sıfıra döner ve Hediye kartları bakiyesi finans raporunuzdaki ödenmeyi bekleyen hediye kartı bakiyenizden kaldırılır. Bu düzenleme, kartın devre dışı bırakıldığı tarihten itibaren geçerli olur ve geçmiş verileri etkilemez.
 • Devre dışı bırakılmış değerlerin Hediye kartları bakiyesi raporunuzda görünmesi 24 saati bulabilir.

Bahşişler raporu

Belirlenen zaman aralığı içinde personelin kazandığı ve online mağaza satış kanalı üzerinden elde ettiğiniz bahşişlerin toplam değeri, Bahşişler raporunda gösterilir.

Bahşişler raporunda yer alan terimlerin tanımı
Sütun Tanım
Satış kanalı Müşterinin bahşiş vermek için kullandığı kanaldır. Mağazada ödenen bahşişler için Point of Sale, online olarak toplanan bahşişler içinse Online Mağaza şeklinde görünür.
Personel adı Bahşişi işleyen personelin adıdır. Online mağazanız üzerinden verilen bahşişler için "Geçerli Değil" ifadesi gösterilir.
İpuçları Bahşiş tutarıdır.

Toplam satışları anlama

Toplam satışların değeri, brüt satışlar - indirimler - iadeler + vergiler + kargo + ücretler değerine eşittir.

Finans raporlarınızda görünen toplam satış tutarıNIN AYNISI, nakit akışınızı bir bakışta görüntülemek için Shopify Ana Sayfası'nın genel bakış bölümünde de görüntülenir. Toplam satış tutarı iadeleri de içerdiğinden negatif bir değer olarak görünebilir. Örneğin, bir günde satışlardan daha fazla iade varsa o günün toplam satış tutarı negatif olur.

Satışa ve ödemelere ilişkin finans raporları arasındaki uyuşmazlıklar

Satışlar ve Ödemeler finans raporlarında farklı sayılar görüntülenmesinin birkaç nedeni vardır:

 • Satışlar finans raporu, verilen siparişlere özgü bilgileri gösterir. Ödemeler finans raporu ise müşterilerinizin yaptığı ödemelerle ilgili bilgileri gösterir. Örneğin, müşteriler sipariş vermiş ancak ödeme henüz kaydedilmemişse her bir raporda görüntülenen değerler arasında farklılıklar olabilir.
 • Raporlar verileri bir zaman aralığına göre gösterdiğinden sipariş, ödemenin yapıldığı tarihten farklı bir zaman aralığında verilmiş olabilir. Örneğin, müşteriniz Mayıs ayında sipariş vermiş ve ücretini Haziran ayında ödemişse sipariş Mayıs ayının Satışlar finans raporuna, ödeme ise Haziran ayının Ödemeler finans raporuna dahil edilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene