Financiële rapporten

In de financiële rapporten kun je belangrijke financiële gegevens over je bedrijf bekijken.

Op de pagina Rapporten kun je filteren op Categorieën > Financiën om een lijst met financiële rapporten weer te geven. Klik op het rapport Overzicht voor toegang tot een overzicht en voor gedetailleerdere financiële rapporten.

Wanneer je een financieel rapport opent, zijn de gegevens actueel, met een vertraging van ongeveer 1 minuut. Je kunt het rapport opnieuw openen of vernieuwen om nieuwere gegevens weer te geven.

Facturen en kosten

Als je op zoek bent naar informatie over de facturen en kosten van je Shopify-account, kun je je accountgeschiedenis bekijken in de sectie Facturen van de pagina Facturering in het Shopify-beheercentrum.

Filter voor de categorie Financiën van de pagina Rapporten

Je kunt een lijst met financiële verslagen op de pagina Rapporten inzien door te filteren op Categorie > Financiën.In de lijst met rapporten heb je toegang tot de rapportpagina Overzicht en andere belangrijke rapporten.

Het rapport Totale verkoop toont het aantal bestellingen voor de periode en ordent de bestellingen in transacties zoals verkopen, opbrengsten en verzendhoeveelheden.

Het rapport Betalingen toont het aantal monetaire transacties voor alle betalingsproviders (Shopify Payments, handmatige betalingen, cadeaubonnen enz.), waaronder betalingen en terugbetalingen. In het gedetailleerde financiële verslag Betalingen zijn de transacties gegroepeerd op betalingsprovider.

Overzichtspagina Financiën

De overzichtspagina Financiën toont een overzicht van je gegevens over verkopen, betalingen, verplichtingen en brutowinst voor het geselecteerde tijdsbestek. Elke sectie bevat links naar gerelateerde rapporten.

De overzichtspagina Financiën bekijken

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Analytics > Rapporten.
 2. Klik op Categorieën.
 3. Selecteer Financiën om de rapporten dusdanig te filteren dat er alleen financiële verslagen worden weergegeven.
 4. Klik in kolom Naam op het rapport Overzicht.
 5. Optioneel: Selecteer een kanaal en kies een datumbereik.

Als je een kanaal verwijdert, wordt het niet in de lijst met kanalen weergegeven. Je kunt echter nog steeds historische gegevens voor het verwijderde kanaal bekijken door Alle kanalen te selecteren.

Overzicht van verkopen

De sectie Verkoop toont een overzicht van je financiële verkooprapporten. Deze bevat ook links naar elk van de andere financiële verkooprapporten:

 • Bruto-omzet
 • Kortingen
 • Retourzendingen
 • Nettoverkoop
 • Verzending
 • Belastingen

Elk van deze andere financiële verkooprapporten richt zich op een specifieke statistiek uit het rapport Verkoop.

Overzicht van betalingen

De sectie Betalingen toont een overzicht van je financiële betalingsrapporten. Deze bevat ook een link naar een afzonderlijk betalingsrapport voor elke betaalmethode die je klanten hebben gebruikt.

Overzicht van verplichtingen

De sectie Verplichtingen toont een overzicht van je cadeaubonverkoop en fooien voor het geselecteerde datumbereik.

In deze sectie toont Verkoop cadeaubonnen de totale verkoop van cadeaubonnen, wat de nominale waarde is van verkochte cadeaubonnen min eventuele kortingen die zijn toegepast op het moment van de verkoop.

Openstaand saldo cadeaubonnen toont het totale openstaande saldo van cadeaubonnen die zijn verkocht of uitgegeven.

Fooien toont de totale waarde van ontvangen fooien.

Overzicht van brutowinst

De sectie Brutowinst toont een overzicht van je netto-omzet, kosten en winst. In deze sectie toont Netto-omzet zonder geboekte kosten de netto-omzet waarbij de kosten niet waren geboekt op het moment van de verkoop. Netto-omzet met geboekte kosten toont de netto-omzet waarbij de kosten wel waren geboekt op het moment van de verkoop. Deze twee samen vertegenwoordigen je totale Netto-omzet voor de geselecteerde periode.

Alleen Nettoverkoop met geboekte kosten wordt opgenomen in je rapport Kosten van verkochte goederen en telt mee voor je Brutowinst.

Rapport over verkoopbelasting in de Verenigde Staten

Het rapport voor Amerikaanse verkoopbelasting bevat een gedetailleerd overzicht van de verkoop- en belastinggegevens voor je bestellingen in de Verenigde Staten. Je kunt dit rapport bekijken op het niveau van land, rechtsgebied of transactie. Alleen verkopen aan klanten met een bezorgadres in de Verenigde Staten worden in dit rapport opgenomen.

Lees de volgende aandachtspunten voordat je het Amerikaanse verkoopbelastingrapport opent:

 • In het financieel verslag over de belastingen vind je de belastinggegevens van vóór 1 januari 2023.
 • Het verkoopbelastingrapport voor de Verenigde Staten toont maximaal 1000 rijen. Je kunt een CSV-bestand exporteren om alle gegevens in het rapport te bekijken.
 • Een CSV-bestand dat vanuit dit rapport wordt geëxporteerd, heeft een maximum hoeveelheid van één maand gegevens. Als je gegevens van meer dan een maand nodig hebt, exporteer je in plaats daarvan een CSV-bestand vanuit het financieel verslag over de belastingen.
 • Als je een terugbetaling voor een orderregel verwerkt, wordt alleen de belasting die op die orderregel betrekking heeft, terugbetaald. In de overzichtsweergaven voor land en rechtsgebied wordt het belastingbedrag verminderd met het bedrag van de terugbetaling. In de transactieweergave wordt de terugbetaling in een afzonderlijke rij weergegeven.
 • Als je een terugbetaling verwerkt die niet aan een orderregel is gekoppeld, wordt het belastingbedrag niet terugbetaald en niet opgenomen in het rapport voor verkoopbelasting in de VS.
 • De netto-omzet bevat niet de volgende gegevens:

De standaardweergave voor het rapport voor verkoopbelasting in de VS is het staatsoverzicht. Klik op een staat om toegang te krijgen tot de rechtsgebiedweergave, die een overzicht bevat van verkopen en belastingen voor een specifieke staat. Klik op Transacties bekijken om toegang te krijgen tot de transactieweergave, waarbij uitgesplitste transacties met meer gedetailleerde gegevens worden weergegeven.

Het rapport over verkoopbelasting in de Verenigde Staten bekijken

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Analytics > Rapporten.
 2. Klik op Rapport over verkoopbelasting in de VS.
 3. Optioneel: Verfijn de resultaten door filters toe te voegen, een ander datumbereik voor het rapport te kiezen of specifieke kolommen te selecteren.
 4. Optioneel: Klik op Exporteren om een CSV-bestand van het rapport te exporteren.

Staatsoverzicht

In de landweergave wordt een overzicht weergegeven van verkopen en belastingen die zijn geïnd in elke staat waaraan je hebt verkocht. Bestellingen die zijn gedaan via externe marktplaatsen, zoals Amazon, worden niet meegenomen.

Als je geen omzet hebt gemaakt in een staat, verschijnt deze niet in deze weergave.

Definitie van termen uit het rapport over de verkoopbelasting in de Verenigde Staten in het staatsoverzicht.
Veldnaam Definitie
Staat van bestemming De staten waarin je verkopen zijn gedaan. Je kunt op een staat klikken om informatie te bekijken voor belastingrechtsgebieden in die staat.
Totale netto-omzet De totale verkopen van orderregels zijn gelijk aan de totale verkopen van orderregels uit bestellingen die bestemd zijn voor een bepaalde staat, na aftrek van kortingen en retouren. Deze waarde is exclusief verzending.
Totaal belastingbedrag Het totale bedrag aan belasting dat is geïnd op verkopen. Deze waarde omvat geen belastingen die zijn geïnd op verzending.

Op het niveau van het staatsoverzicht is de waarde in deze kolom de som van alle belastingen die zijn geïnd voor rechtsgebieden, inclusief de staat, provincie, stad en speciale belastingrechtsgebieden.
Totale verzendkosten Het totale bedrag dat in rekening is gebracht voor verzending naar klanten in die staat.
Totaal belastingbedrag verzendkosten Het totale bedrag aan belasting dat is geïnd op verzending.

Rechtsgebiedweergave

In de rechtsgebiedweergave zie je een overzicht van verkopen en belastingen die in elk rechtsgebied van een specifieke staat zijn geïnd. Een belastingrechtsgebied is een speciale regio die belasting oplegt met een specifieke intentie of een specifiek doel. Dit kan een staat, county, stad of een speciaal belastingrechtsgebied zijn. Bestellingen die zijn gedaan via externe marktplaatsen, zoals Amazon, worden niet meegenomen.

Als het belastingtarief in een rechtsgebied verandert gedurende het datumbereik dat je voor je rapport selecteert, wordt dat rechtsgebied meerdere keren in het rapport vermeld. Elk belastingtarief krijgt een afzonderlijke vermelding.

Definitie van de termen in Amerikaanse verkoopbelastingrapporten in een weergave op rechtsgebiedniveau.
Veldnaam Definitie
Soort belastingrechtsgebied Het type belastingrechtsgebied. Er zijn vier mogelijke waarden voor deze kolom.
 • Staat geeft aan dat de belasting die is geïnd voor een verkoop op staatsniveau was, zoals Californië.
 • County geeft aan dat de belasting die is geïnd voor een verkoop op countyniveau was, bijvoorbeeld Orange County.
 • Stad geeft aan dat de belasting die is geïnd voor een verkoop op stadsniveau was, bijvoorbeeld Irvine
 • Speciaal belastingrechtsgebied geeft aan dat de belasting die voor een verkoop is geïnd, op het niveau van het specifieke speciale belastingrechtsgebied was, bijvoorbeeld Orange County Tax SP.
Belastingrechtsgebied De naam van het belastingrechtsgebied.
Code belastingrechtsgebied De belastingrapportagecode die aan een belasting is gekoppeld. De rechtsgebiedcode definieert de belastingdienst waaraan belastingen worden betaald.

Als in een belastingrechtsgebied geen code aan de belasting is gekoppeld, of als een code niet betrouwbaar kan worden bepaald, wordt de belastingcode weergegeven als n.v.t. of is deze leeg.
Belastingtarief Het belastingtarief dat in rekening wordt gebracht op toepasselijke verkopen binnen dat belastingrechtsgebied.
Totale netto-omzet De totale orderregelverkoop van bestellingen die belasting hadden geïnd na kortingen en retouren. Deze waarde omvat geen verzendkosten, bestellingen voor klanten die zijn vrijgesteld van btw of producten die zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
Omzet vrijgestelde artikelen De totale omzet uit orderregels waarvoor belastingvrijstelling geldt. Deze waarde is exclusief verzending.
Omzet niet-belastbare artikelen De totale omzet uit orderregels die niet belastbaar zijn. Deze waarde is exclusief verzending.
Totale omzet vrijgestelde/niet-belastbare artikelen De som van verkopen die zijn vrijgesteld of niet-belastbaar zijn. Deze waarde is exclusief verzending.
Totale omzet belastbare artikelen De totale omzet uit orderregels die belastbaar zijn.
Totaal belastingbedrag Het totale bedrag aan belasting dat is geïnd uit verkopen. Deze waarde omvat geen belastingen die zijn geïnd op verzending.

Op rechtsgebiedniveau is de waarde in deze kolom de som van de belasting die is geïnd voor elk ander type belastingrechtsgebied. Waarden verschillen per staat, county, stad en speciaal belastingrechtsgebied.
Totale verzendkosten Het totale bedrag dat in rekening wordt gebracht voor verzending naar klanten in dat belastingrechtsgebied.
Totaal belastingbedrag verzendkosten Het totale bedrag aan belasting dat is geïnd op verzending.

Transactieweergave

In de transactieweergave staan gedetailleerde gegevens voor elke transactie. Elke orderregel, inclusief verzendkosten of retouren, wordt in een afzonderlijke rij weergegeven. Als gevolg hiervan is de kans groot dat er in de transactieweergave verschillende rijen aan een enkele bestelling zijn gekoppeld.

Bestellingen die zijn gedaan via externe marktplaatsen, zoals Amazon, worden niet standaard weergegeven. Klik op de filterknop om bestellingen weer te geven die zijn gedaan via externe marktplaatsen.

Definitie van de termen in Amerikaanse verkoopbelastingrapporten in de weergave op transactieniveau.
Veldnaam Definitie
Gearchiveerd per kanaal Geeft aan of er namens jou belastingen zijn ingediend door een kanaal. Er zijn drie mogelijke waarden voor deze kolom.
 • Ingediend betekent dat het kanaal verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen namens jou.
 • Niet ingediend geeft aan dat het kanaal niet verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen.
 • Niet gespecificeerd geeft aan dat de verantwoordelijkheden van het kanaal niet konden worden vastgesteld. Loop deze transacties na om te bepalen of het kanaal verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen.
Kanaal De naam van het kanaal dat of de app die de klant heeft gebruikt om zijn/haar bestelling te plaatsen, zoals webshop of de Koopknop.
Bestelnummer Het bestelnummer van de verkoop.
Orderregel-ID De regel waarop een artikel in een bestelling wordt weergegeven. Eén bestelling kan meerdere orderregels bevatten.
Verkoopdatum De datum waarop de bestelling is geplaatst.
Omzet orderregel Het omzetbedrag voor elke orderregel in de bestelling.
Kortingen Kortingen die zijn toegepast op de bestelling.
Retourzendingen Het aantal retouren voor artikelen in de bestelling.
Nettoverkoop Netto-omzet is gelijk aan omzet uit orderregels minus kortingen en retouren. Verzending is niet inbegrepen.
Verzending De verzendwaarde van een bestelling.
Totaal belastingbedrag orderregel Som van het belastingbedrag voor een orderregel in een bestelling.
Vrijgesteld bedrag Het bedrag van de transactie dat is vrijgesteld van belasting.
Niet-belastbaar bedrag Het bedrag van de transactie dat niet belastbaar is.
Vrijgesteld/niet-belastbaar bedrag De som van vrijgestelde en niet-belastbare bedragen.
Belastingtarief Het belastingtarief dat in rekening is gebracht voor de orderregel.
Belastingbedrag Het bedrag aan belasting dat is geïnd op belastbare artikelen.
Soort belastingrechtsgebied Een belastingrechtsgebied is een speciale regio die belasting oplegt met een specifieke intentie of een specifiek doel. Dit kan een staat, stad, county of een speciaal belastingrechtsgebied zijn.
Belastingrechtsgebied De naam van het belastingrechtsgebied.
Code belastingrechtsgebied De belastingrapportagecode die aan een belasting is gekoppeld. De rechtsgebiedcode definieert de belastingdienst waaraan belastingen worden betaald.

Als in een belastingrechtsgebied geen code aan de belasting is gekoppeld, of als een code niet betrouwbaar kan worden bepaald, wordt de belastingcode weergegeven als n.v.t. of is deze leeg.
County belastingrechtsgebied De county waarnaar de bestelling is verzonden.
Plaats van bestemming De plaats waarnaar de bestelling is verzonden.
Staat van bestemming De staat waarnaar de bestelling is verzonden.
Land van bestemming Het land waarnaar de bestelling is verzonden.
Postcode van bestemming De postcode waarnaar de bestelling is verzonden.
Shopify-referentie-ID De unieke ID van de bestelling binnen Shopify. Deze ID is niet vereist voor het indienen van belasting.

Financieel rapport Verkoop

Het financiële verslag Verkoop bevat de waarden die je waarschijnlijk nodig zult hebben voor je boekhouding, zoals de netto-omzet. Het verslag toont elke verkoop en retourzending die je winkel heeft gegenereerd tijdens het geselecteerde tijdsbestek, geordend op datum.

Als een bestelling meerdere producten bevat, wordt elk product in het verslag weergegeven als een afzonderlijke verkoop of retourzending, net als de verzendkosten. Je kunt de details van een bestelling bekijken door op het bestelnummer te klikken.

Voor elke verkoop of retourzending toont het financiële verslag de volgende gegevens:

Omschrijving van de voorwaarden van het financieel verkoopverslag
  Definitie
Datum De datum van de verkoop of retourzending.
Bestelling De bestelling waaraan de verkoop of retourzending is gekoppeld.
Product Het product waaraan de verkoop of retourzending is gekoppeld.
Bruto-omzet Is gelijk aan productverkoopprijs x besteld aantal.

Bruto-omzet is exclusief kortingen, retourzendingen, belastingen, verzendkosten of overige kosten.
Kortingen Is gelijk aan productkorting + evenredig aandeel van het product in een winkelwagenkorting.

De waarde bij Kortingen is de combinatie van orderregelkortingen met het aandeel van het product in een winkelwagenkorting. Kortingen verschijnen als een negatieve waarde op de datum waarop de bestelling is geplaatst.
Retourzendingen De waarde van goederen die door een klant zijn geretourneerd. Retourzendingen verschijnen als een negatief getal op de datum waarop de retourzending is aangemaakt.

Terugbetaalde verzendkosten en de bijbehorende belastingen verschijnen niet in de kolom Retourneren. Ze verschijnen als negatieve waarden in de kolommen Verzending en Belastingen.
Kosten voor retouren De waarde die je klanten in rekening brengt voor het retourneren van goederen, zoals herbevoorradingskosten of verzendkosten. Dit is exclusief de waarde van het geretourneerde artikel.
Nettoverkoop Komt overeen met bruto-omzet - kortingen - retourzendingen.

Nettoverkoop omvat geen verzendkosten of belastingen. Dit is een positief getal voor een verkoop op de datum waarop een bestelling is geplaatst en een negatief getal voor een retourzending op de datum waarop een bestelling is terugbetaald.
Btw De belastingen die aan een verkoop of retourzending zijn gekoppeld. Dit is een positief getal voor een verkoop op de datum waarop een bestelling is geplaatst en een negatief getal voor een retourzending op de datum waarop een bestelling is terugbetaald.
Verzending De verzendkosten die zijn gekoppeld aan een verkoop of retourzending. Dit is een positief getal voor een verkoop op de datum waarop een bestelling is geplaatst, en een negatief getal voor een retour op de datum waarop een bestelling is terugbetaald. Aankopen van verzendlabels worden niet meegenomen in dit rapport.
Totale verkoop Is gelijk aan bruto-omzet - kortingen - retourzendingen + belastingen + verzendkosten + overige kosten.

Totale verkoop is een positief getal voor een verkoop op de datum waarop een bestelling is geplaatst en een negatief getal voor een retourzending op de datum waarop een bestelling is terugbetaald.

Financieel rapport Kortingen

Dit rapport bevat de kortingen die klanten hebben ontvangen door kortingscodes te gebruiken tijdens de checkout. Het rapport bevat ook kortingen die je hebt toegepast tijdens de checkout in Shopify POS.

Het rapport bevat de volgende gegevens:

Definitie van de voorwaarden kortingen financieel verslag
  Definitie
Artikelregelkortingen Kortingen die zijn toegepast op één product in een bestelling.
Kortingen op bestelniveau Kortingen die zijn toegepast op een hele bestelling.

Kortingen zijn niet gerelateerd aan prijsvergelijkingen.

Financieel rapport Belastingen

Het rapport Belastingen toont de verkoopbelastingen die op je verkopen zijn toegepast in het geselecteerde tijdsbestek.

Elke rij van het rapport toont een belastingtype (zoals een staatsbelasting of een provinciale belasting), het tarief en het totale belastingbedrag dat in rekening is gebracht in het geselecteerde tijdsbestek.

Het rapport stelt het land en de regio vast op basis van de bestemming van verkopen en toont dus mogelijk zelfs bestemmingsgegevens voor herkomstgebaseerde belastingrechtsgebieden. Voor het vaststellen van de bestemming wordt het bezorgadres gebruikt. Als het bezorgadres niet kan worden vastgesteld, wordt het factuuradres gebruikt. Als het factuuradres niet kan worden vastgesteld, wordt het POS-adres gebruikt.

Definitie van de voorwaarden belasting financieel verslag
  Definitie
Kanaal Het marktplaatskanaal waarin eventuele verkopen hebben plaatsgevonden.
Land

Het land van het belastingtarief.

Voor herkomstgebaseerde belastingrechtsgebieden, zoals Californië, wordt momenteel de bestemming weergegeven in plaats van het land waarop de belasting van toepassing is.

Regio

De staat of provincie van het belastingtarief.

Voor herkomstgebaseerde belastingrechtsgebieden, zoals Californië, wordt momenteel de bestemming weergegeven in plaats van de regio waarop de belasting van toepassing is.

Naam De naam van het belastingtarief.
Tarief Het belastingtarief als percentage.
Gearchiveerd per kanaal Welke belastingen er namens jou door een marktplaatskanaal zijn aangegeven. Er zijn drie mogelijke waarden voor deze kolom:
 • Ingediend geeft aan dat het marktplaatskanaal namens jou verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen.
 • Niet ingediend geeft aan dat het marktplaatskanaal niet verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen.
 • Niet gespecificeerd geeft aan dat de verantwoordelijkheden van het marktplaatskanaal niet konden worden bepaald. Controleer deze transacties om te bepalen of het marktplaatskanaal verantwoordelijk is voor het indienen van belastingen.
Als er geen marktplaatskanaal is gebruikt om de verkoop te doen, wordt de verkoop vermeld als Niet aangegeven of Niet gespecificeerd.
Bedrag De verkoopbelastingen die zijn toegepast tijdens het geselecteerde tijdsbestek. Als je bijvoorbeeld 100 USD aan verkopen had waarop een verkoopbelasting van 7% is toegepast, staat hier 7,00 USD.

Financieel verslag Betalingen

Het financiële verslag Betalingen toont de betalingstransacties van je winkel voor het geselecteerde tijdsbestek.

De betalingen van je klanten zijn gegroepeerd op transacties met de volgende overeenkomsten:

Transactiegroep voor het financieel verslag betalingen
  Definitie
Betaalmethode De betaalmethode die de klanten hebben gebruikt. Als je een bestelling als betaald markeert en Anders als betaalmethode selecteert, toont het verslag de betaalmethode als Handmatig.
Versnelde checkout De versnelde checkout die de klanten hebben gebruikt, indien van toepassing, zoals Shop Pay of Apple Pay.
Creditcard Het merk van de creditcard die klanten voor hun transacties hebben gebruikt, indien van toepassing.
Type creditcard Het type creditcard dat klanten hebben gebruikt, zoals standaard of premium. Zie Shopify Payments-tarieven per kaarttype voor meer informatie over de verschillende soorten creditcards.
Land voor factuur Het land dat is gekoppeld aan het factuuradres van de creditcard van een klant. Aan de hand van deze informatie wordt bepaald of een transactie binnenlands of internationaal is.
Verkoopkanaal De naam van het kanaal dat of de app die de klant heeft gebruikt om zijn/haar bestelling te plaatsen, zoals webshop of de Koopknop. Voor verkopen die afkomstig zijn van conceptbestellingen, wordt in het verslag Conceptbestellingen weergegeven. Als er een app zonder naam is gebruikt, wordt in het verslag Anders weergegeven.

Voor elke groep transacties wordt in het verslag de volgende informatie weergegeven:

Definities van de voorwaarden voor financieel verslag betalingen
  Definitie
Transacties Het aantal betalingstransacties.
Bruto betalingen Het bedrag dat door de transacties is betaald vóór terugbetalingen.
Terugbetalingen Het totale bedrag dat voor de transacties is terugbetaald.
Netto betalingen Komt overeen met totaal betaald bedrag - totaal terugbetaald bedrag.

Je hebt ook een betalingsrapport voor elke betaalmethode die je klanten hebben gebruikt. Je kunt deze betalingsrapporten openen via de sectie Betalingen van het financiële overzicht.

Geannuleerde betalingen

Als een betaling is geautoriseerd maar wordt geannuleerd voordat de betaling kan worden vastgelegd, wordt er een positief bedrag en een overeenkomstig negatief bedrag in de verkooprapporten weergegeven. Het positieve bedrag wordt weergegeven, omdat er een bestelling is geplaatst. Er wordt ook een terugbetaling weergegeven om de rapporten in evenwicht te brengen. In de financiële betalingsverslagen wordt echter niets weergegeven, omdat je geen betaling hebt ontvangen.

Financieel rapport Verplichtingen

Het financiële verslag Verplichtingen toont de verkoop van cadeaubonnen en fooien voor de geselecteerde kanalen en het geselecteerde datumbereik.

Verplichtingen moeten vaak speciaal worden behandeld in de boekhouding.

Verkooprapport van cadeaubonnen

Het rapport Verkoop cadeaubonnen toont de volgende gegevens:

Definitie van de voorwaarden verkoopverslag cadeaubonnen
  Definitie
Datum De datum waarop de cadeaubon is verkocht.
Bestelling Het bestelnummer van de verkoop.
Klant De naam van de klant.
Waarde cadeaubon De waarde van de cadeaubon.
Kortingen De korting die is toegepast op de verkoop van de cadeaubon.
Totale verkoop Waarde cadeaubon - kortingen.

Het verslag Saldo cadeaubonnen geeft dagelijks het saldo weer van alle cadeaubontransacties, inclusief de volgende gegevens:

Definitie van de termen uit het verslag Saldo cadeaubonnen
  Definitie
Datum De datum.
Beginsaldo Het beginsaldo van cadeaubonnen aan het begin van de dag.
Uitgegeven waarde De waarde van cadeaubonnen die gedurende de dag zijn uitgegeven.
Verkochte waarde De waarde van cadeaubonnen die gedurende de dag zijn verkocht.
Uitgeschakelde waarde De waarde van cadeaubonnen die gedurende de dag zijn uitgeschakeld.
Verzilverde waarde De waarde van cadeaubonnen die gedurende de dag zijn ingewisseld.
Gerestitueerde waarde Het bedrag van de betalingen die oorspronkelijk met een cadeaubon zijn gedaan en die vervolgens gedurende de dag zijn terugbetaald. Dit is inclusief de bedragen van cadeaubonnen die zijn terugbetaald als gevolg van mislukte transacties.
Aanpassingswaarde Beschikbaar voor: Shopify plus
De waarde van handmatige aanpassingen aan cadeaubonnen gedurende de dag.
Eindsaldo Het eindsaldo van alle uitgegeven en verkochte cadeaubonnen aan het eind van de dag.
Netto verandering Het verschil tussen het beginsaldo en het eindsaldo.

Hoeveelheid cadeaubonnen in de rapporten

Cadeaubonnen zijn op meerdere plaatsen in je rapporten terug te vinden. Er zijn specifieke voorwaarden die bepalen waar ze worden geregistreerd.

Wanneer je een cadeaubon uitgeeft vanuit je Shopify-beheercentrum:

 • wordt deze niet opgenomen als verkoop in rapporten en verschijnt deze ook niet in het totale verkoopcijfer in de zijbalk Start.

Wanneer je een cadeaubon verkoopt:

 • wordt deze niet opgenomen in verkooprapporten en evenmin in de totale verkoop op de zijbalk Start.
 • Komt deze in het financiële verslag Verkoop cadeaubonnen.
 • wordt het betaalde bedrag voor de cadeaubon opgenomen in het financieel rapport Betalingen onder de betaalmethode die de klant heeft gebruikt, zoals Visa of Contant.

Wanneer een klant een cadeaubon gebruikt om iets uit je winkel te kopen:

 • Komt deze in de verkooprapporten. De volledige waarde van het artikel wordt als verkoop geregistreerd. Als een t-shirt van 20 USD gedeeltelijk wordt betaald met een cadeaubon van 5 USD, wordt dit weergegeven als een verkoop van 20 USD.
 • wordt het bedrag dat met een cadeaubon is betaald, opgenomen in het financieel rapport Betalingen als cadeaubon.
 • Het bedrag dat is betaald met de cadeaubon wordt in mindering gebracht op het saldo van de cadeaubon, dat wordt geregistreerd in het financiële verslag Saldo cadeaubonnen.

Wanneer een cadeaubon verloopt:

 • blijft het resterende saldo van de cadeaubon staan en wordt het geregistreerd in het financiële verslag Saldo cadeaubonnen.

Wanneer je een cadeaubon deactiveert:

 • wordt het resterende saldo van de cadeaubon teruggebracht tot nul en uit het financiële verslag Saldo cadeaubonnen verwijderd. Deze correctie gaat in op de datum waarop de kaart is gedeactiveerd en heeft geen invloed op gegevens uit het verleden.
 • Het kan tot 24 uur duren voordat gedeactiveerde waarden te zien zijn in het verslag Saldo cadeaubonnen.

Rapport voor tips

Het rapport Fooien toont de waarde van fooien die door medewerkers en het webshop-verkoopkanaal zijn verdiend tijdens de periode.

Definitie van de voorwaarden van het rapport voor tips
Kolom Definitie
Verkoopkanaal Het kanaal dat de klant heeft gebruikt om fooi te geven. Dit is Point of Sale voor fooien in de winkel of webshop voor fooien die online zijn verzameld.
Naam medewerker De naam van de medewerker die de fooi heeft verwerkt. Tips in je webshop worden weergegeven als n.v.t.
Tips Het bedrag van de tip.

Inzicht in de totale verkoop

De waarde van de totale verkoop is gelijk aan bruto-omzet - kortingen - retourzendingen + belastingen + verzendkosten + overige kosten.

Hetzelfde bedrag aan totale verkoop in je financiële verslagen wordt ook weergegeven in de overzichtssectie van Shopify Home. Hier kun je in één oogopslag je cashflow zien. Omdat het bedrag voor de totale verkoop inclusief retourzendingen is, kan dit een negatieve waarde zijn. Als je op een dag bijvoorbeeld meer retourzendingen dan verkopen hebt, is het bedrag voor de totale verkoop voor die dag negatief.

Verschillen tussen de financiële rapporten Verkoop en Betalingen

Er zijn enkele redenen waarom je financiële verslagen Verkoop en Betalingen verschillende cijfers kunnen weergeven:

 • Het financiële verslag Verkoop bevat informatie die betrekking heeft op geplaatste bestellingen, terwijl het financiële verslag Betalingen informatie over betalingen door je klanten bevat. Er kunnen verschillen zijn tussen de waarden die in deze verslagen worden weergegeven, bijvoorbeeld als er een bestelling is geplaatst maar de betaling nog niet is vastgelegd.
 • Aangezien rapporten gegevens tonen op basis van een tijdsbestek, kan het zijn dat een bestelling in een ander tijdsbestek is geplaatst dan waarin de betaling is gedaan. Als je klant bijvoorbeeld in mei een bestelling heeft geplaatst en er in juni voor heeft betaald, wordt de bestelling weergegeven in het financiële verslag Verkoop voor mei en wordt de betaling weergegeven in het financiële verslag Betalingen voor juni.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis