Naslaginformatie Amerikaanse belastingen

In de Verenigde Staten wordt geen federale omzetbelasting geheven. In plaats daarvan wordt omzetbelasting per staat, county en gemeente berekend, op basis van de fysieke of economische nexus. Deze pagina is een algemene richtlijn voor Amerikaanse belastingen en is geen vervanging van officiële overheidsinformatie of- voorschriften. Als je niet zeker bent van iets dat met je belastingen te maken heeft, neem dan contact op met Amerikaanse belastinginstanties of een belastingdeskundige.

Als je vaststelt dat je omzetbelasting in rekening moet brengen in een of meer staten, moet je contact opnemen met elk van de relevante instanties en je registreren. Het proces varieert afhankelijk van waar je bedrijf is gevestigd, waar je verkoopt, en van de individuele overheidsvereisten.

Je belastingverplichtingen vaststellen

Of je omzetbelasting in rekening moet brengen, is gebaseerd op nexus. Dit is de binding tussen jouw bedrijf en een staat. Als je nexus hebt in een bepaalde staat, ben je waarschijnlijk verplicht bij deze staat te registreren en daar belastingen in rekening te brengen. Nexus kan fysiek of economisch zijn.

Als je niet zeker weet waar je nexus hebt en je Shopify Tax gebruikt als je belastingservice, kun je de pagina Belastingaansprakelijkheid beheren in je Shopify-beheercentrum raadplegen voor meer informatie over staten waar je mogelijk belastingplichtig bent.

Regels voor externe verkopers

Een externe verkoper is een merchant die zich niet fysiek in een bepaalde staat bevindt, maar wel een economische nexus heeft. De meeste staten hebben regels om te bepalen wat onder een externe verkoper wordt verstaan.Raadpleeg een Amerikaanse staatsbelastinginstantie of belastingdeskundige als je niet zeker weet of verkopen in een bepaalde staat economische nexus voor je creëert.

Meer informatie over belastingaansprakelijkheid.

De informatie vinden die je nodig hebt voor belastingregistratie

Nadat je hebt vastgesteld dat je belastingplichtig bent in een bepaalde staat, kun je beginnen met het registratieproces in die staat. Hoewel de meeste staten dezelfde algemene informatie vereisen, is deze lijst voor sommige staten mogelijk niet volledig. Raadpleeg de belastingwebsite van een bepaalde staat voor meer informatie over de vereisten van die staat. Links naar de site van elke staat vind je in Referentie staatsbelasting.

Hieronder volgen enkele gegevens die je nodig kunt hebben wanneer je je registreert en waar je ze kunt vinden.

Waar vind je de informatie die je mogelijk moet registreren voor het innen en afdragen van belastingen.
Informatietype Gegevens
Entiteitstype Het entiteitstype voor je bedrijf wordt niet in Shopify opgeslagen. Deze informatie is onderdeel van de bedrijfsdocumentatie.
Bedrijfsnaam (officiële naam) Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > winkelgegevens > Factuurgegevens > Wettelijke bedrijfsnaam.
Handelsnaam (handelend onder) De handelsnaam van je bedrijf wordt niet in Shopify opgeslaten. Deze informatie is onderdeel van de bedrijfsdocumentatie.
Adres vestigingslocatie deze informatie is onderdeel van de bedrijfsdocumentatie. als je echter je bedrijfsadres hebt toegevoegd aan de winkellocaties, ga je in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Locaties.
Postadres Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Winkelgegevens > Factuurgegevens > Vestigingsadres.
Zakelijk telefoonnummer Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Winkelgegevens > Profiel > Telefoonnummer winkel.
Datum van eerste verkoop/belastingplicht Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen > Verenigde Staten. Klik in de sectie Belastingaansprakelijkheid beheren op Alle verplichtingen bekijken.
Contactpersoon Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers en machtigingen om de gegevens van de accounteigenaar te vinden. Mogelijk is de accounteigenaar niet de officiële contactpersoon, dus controleer deze gegevens goed.
Telefoonnummer contactpersoon Het telefoonnummer van de contactpersoon wordt niet in Shopify opgeslagen. Je kunt deze informatie vinden in de gebruikersaccountgegevens of bedrijfsdocumentatie.
E-mailadres contactpersoon Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers en machtigingen om het e-mailadres van de eigenaar te vinden. Mogelijk is de accounteigenaar niet de officiële contactpersoon, dus controleer deze gegevens goed.
Merchant-ID, Account-ID van merchant of kaartverwerkersaccount van merchant Deze informatie wordt niet in Shopify opgeslagen. Als een externe partij om een van deze ID's vraagt, kun je in plaats daarvan je winkel-ID gebruiken. Neem contact op met Shopify Support om je winkel-ID te ontvangen.

Je kunt altijd het beste de bovenstaande gegevens bevestigen door je bedrijfsgegevens, juridische documenten en belastinginformatie te controleren. Neem contact op met een accountant of belastingconsulent als je specifieke vragen hebt over je gegevens.

Vervaldatum belastingverplichtingen

Als je onder de drempel voor fysieke of economische nexus in een bepaalde staat valt, wil dat nog niet zeggen dat je meteen niet meer belastingplichtig bent. In sommige staten is het belastingbeleid gebaseerd op het concept dat de oorzaak van de nexus, zoals advertenties of verkoopmedewerkers, nog enige tijd na beëindiging doorloopt en dus nog inkomsten genereert. Dit concept staat bekend als 'trailing' nexus of 'residual' nexus. Belastingregels voor 'trailing nexus' verschillen per staat. In de ene staat zijn merchants bijvoorbeeld belastingplichtig voor het kwartaal waarin de merchant geen nexus meer heeft en voor het daaropvolgende kwartaal. In een andere staat zijn merchants nog twaalf maanden nadat de nexus is beëindigd belastingplichtig. Als je van mening bent dat je geen nexus meer hebt in een bepaalde staat, neem dan contact op met de belastingdienst of een belastingconsulent voordat je daar geen belasting meer bij je klanten int.

Belastingsourcing

De verkoop valt over het algemeen in twee categorieën uiteen, de verkoop tussen staten (interstate) en de verkoop binnen de staat (intrastate). Interstate-verkopen zijn verkopen waarbij de verzendlocatie van het product en de klant zich in verschillende staten bevinden. Intrastate-verkopen zijn verkopen waarbij de verzendlocatie en de klant zich in dezelfde staat bevinden. Meestal worden verkopen belast in de bestemmingsstaat van de verkoop.

Regels voor belastingsourcing betreffen normaal gesproken de omzetbelasting door vast te stellen welk belastingtarief aan klanten moet worden berekend. Met enkele uitzonderingen geldt dat interstate interstate-verkopen worden belast volgens het tarief in de plaats waarnaar de producten worden verzonden. Dit wordt de staat van bestemming genoemd. Intrastate-verkopen kunnen worden belast volgens het tarief in de plaats waarnaar de producten worden verzonden, de plaats waaruit ze worden verzonden of een andere locatie van de verkoper binnen de staat of een combinatie van deze factoren. Dit wordt de staat van herkomst genoemd.

In elk geval geldt dat als je geen nexus hebt in de staat waar je producten naartoe verzendt, je over het algemeen geen verkoop- of gebruiksbelasting hoeft te innen.

Staten van bestemming

In een bestemmingsstaat is de algemene regel dat de btw die je in rekening brengt, gebaseerd is op het adres van de klant.

 • Als je geen nexus hebt in de staat van het bezorgadres, wordt er geen belasting in rekening gebracht.

 • Als je nexus hebt in de staat van het bezorgadres en je bent geregistreerd om daar belasting te innen, dan wordt de locatie van de klant gebruikt om belastingen te bepalen.

Staten van herkomst

In een staat van herkomst geldt als algemene regel dat de omzetbelasting die jij in rekening brengt, gebaseerd is op de nexus van je locatie, de locatie vanwaar de producten worden verzonden of de locatie waar andere verkoopactiviteiten plaatsvinden.

 • Als je geen nexus hebt in de staat van het bezorgadres, wordt er geen belasting in rekening gebracht.

 • Als je een fysieke nexus hebt in de staat van het bezorgadres en je bent geregistreerd om daar belasting te innen, kan de locatie van je nexus worden gebruikt om belastingen te bepalen. Als je een economische nexus hebt, maar geen fysieke locatie, kan de locatie van de klant worden gebruikt om belastingen te bepalen.

Hybride staten

Sommige staten, zoals Californië, gebruiken hybride belastingregels: een combinatie van herkomst- en bestemmingsregels om belastingtarieven te bepalen.

Meldingen en rapporten voor staten

In sommige staten bestaan belastingwetten voor kennisgevingen en rapportages zodat klanten gebruiksbelasting betalen. Gebruiksbelasting is een verkoopbelasting op aankopen die een klant doet buiten diens verblijfsstaat, waarop geen belasting is geïnd in de staat waar deze is gekocht. Als je geen nexus in deze staten hebt, maar je verkoopt daar aan klanten, zijn die klanten verantwoordelijk voor het betalen van een gebruiksbelasting aan de staat, in plaats van verkoopbelasting aan jou te betalen.

Elke staat die belastingwetten voor meldingen en rapporten hanteert, heeft andere regels, maar in het algemeen geldt dat als je verkopen aan klanten in een andere staat een bepaalde drempel overschrijden, je verplicht kunt zijn om het volgende te doen:

 • Maak in je winkel melding van het feit dat klanten gebruiksbelasting moeten betalen.
 • Maak op je checkoutpagina melding van het feit dat klanten gebruiksbelasting moeten betalen.
 • Stuur een jaarlijkse melding naar klanten die meer dan een bepaald bedrag in je winkel besteden, en herinner eraan dat ze gebruiksbelasting moeten betalen.
 • Stuur een jaarlijkse melding naar de staat, met een rapport over klanten die gebruiksbelasting moeten betalen.

De regels voor belastingheffing en -aangifte verschillen van staat tot staat. Omdat vereisten en drempels per staat verschillen, is het een goed idee om de Amerikaanse belastingdienst of een lokale belastingconsulent te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de belastingwetten naleeft.

Shopify Fulfillment Network

Shopify Fulfillment Network (SFN) is een fulfilmentservice-app waarmee je kunt integreren met een service die voorraad opslaat en bestellingen afhandelt. Shopify werkt samen met Flexport om deze fulfilmentservice aan te bieden. Van daaruit wordt de voorraad over een netwerk van fulfilmentcentra verdeeld en naar klanten gestuurd. Fulfilmentcentra kunnen worden geacht fysieke nexus te hebben, dus het is mogelijk dat je belastingplichtig bent in staten waar SFN een fulfilmentcentrum heeft.

Merchants die gebruikmaken van SFN kunnen fysieke nexus hebben in de volgende staten:

Dit is geen complete lijst. Omdat de definitie van fysieke nexus per staat verschilt, is het raadzaam de Amerikaanse staatsbelastingdienst of een lokale belastingspecialist te raadplegen om ervoor te zorgen dat je op de juiste manier belasting int en afdraagt.

Referentie staatsbelasting

Er zijn vijf staten waar geen omzetbelasting voor de hele staat van toepassing is: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon. Hoewel daar geen belasting op staatsniveau wordt geheven, ben je mogelijk nog wel verplicht gemeentebelastingen te innen.

Je kunt deze tabel raadplegen voor meer informatie over afzonderlijke staten, waaronder speciale belastingregels, informatie over de belastingaansprakelijkheid van een staat en de periodes van verkoopgegevens die worden beschouwd bij het berekenen van aansprakelijkheid.

Je hoeft je niet bij al deze instanties te registreren, alleen bij de instanties die op jou van toepassing zijn.

Lijst met Staten
Alabama Alaska Arizona Arkansas Californië
Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida
Georgia Hawaï Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington West Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Belastinginformatie voor Alabama.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Alabama Department of Revenue Bestemming Ja

Hoewel Alabama geclassificeerd is als een bestemmingsstaat, wordt het ook wel gedefinieerd als een thuisregelstaat. Dit betekent dat in sommige lokale rechtsgebieden mogelijk verschillende belastingregels en registratievereisten gelden. Als je geen fysieke aanwezigheid in Alabama hebt, kun je deelnemen aan hun programma voor vereenvoudigde verkopersgebruiksbelasting (SSUT ), waarmee je onder een enkel belastingtarief kunt innen onder eenzelfde registratie in de hele staat.

Als je niet zeker weet of registratie verplicht is en of je in aanmerking komt voor het SSUT-programma, neem je contact op met Amerikaanse staatsbelastingdienst of een lokale belastingspecialist.

Lees meer over belastingplicht in Alabama. Als je niet zeker weet of je belasting moet afdragen in Alabama, neem dan contact op met de Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Alaska

Belastinginformatie voor Alaska
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Alaska Department of Revenue Bestemming Ja

Hoewel Alaska geen verkoopbelasting heeft op staatsniveau, wordt het gedefinieerd als een thuisregelstaat. Dit betekent dat sommige lokale rechtsgebieden een op bestemming gebaseerd tarief in rekening kunnen brengen als de verkoper nexus in die staat heeft. Als je verkoopbelasting int in een van deze rechtsgebieden, registreer je je bij hen om belastingen te innen en over te maken.

Je hoeft je niet te registreren in al deze rechtsgebieden, alleen in de gebieden die op jou van toepassing zijn. Als je niet zeker weet of je je moet registreren in een bepaald rechtsgebied, neem contact op met onze staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Als je een externe verkoper bent en je btw in een van deze rechtsgebieden moet innen, kun je de uniformcode van de Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC) gebruiken om je bij hen te registreren om belastingen te innen en af te dragen. Als je niet zeker weet of je je moet registreren, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Alaska heeft geen economische nexus-wetten op staatsniveau, maar sommige lokale rechtsgebieden hebben dat wel. Economische nexus-vereisten worden geïmplementeerd via het ARSSTC, dat een gecentraliseerde systeem heeft voor belastingregistratie en -rapportage.

Lees meer over belastingplicht in Alaska. Als je niet zeker weet of je in Alaska belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Arizona

Belastinginformatie voor Arizona.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
State of Arizona Department of Revenue Herkomst Ja

Als je van buiten de staat aan klanten in Arizona verkoopt en daar nexus hebt, ben je mogelijk verplicht te registreren in het rechtsgebied waar je verkoopt en bestemmingsbelasting in rekening te brengen.

Arizona heeft in de meeste rechtsgebieden één systeem voor registratie en belastingaangifte ingevoerd. Belastingbetalers zijn verplicht voor alle rechtsgebieden, inclusief de stad Phoenix, belastingaangifte te doen en belasting af te dragen aan de staat.

Lees meer over belastingplicht in Arizona. Als je niet zeker weet of je in Arizona belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Arkansas

Belastinginformatie voor Arkansas.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Arkansas Department of Finance and Administration Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Arkansas. Als je niet zeker weet of je in Arkansas belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Californië

Belastinginformatie voor California.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
California Department of Tax and Fee Administration Hybride Ja

In Californië geldt een combinatie van sourcingregels voor herkomst en bestemming. Deze regels hebben alleen betrekking op de manier waarop omzet wordt behandeld op je omzetbelastingaangfigte en niet op het geïnde belastingtarief.

Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Wanneer je je belastingregistratiegegevens invoert voor California, kun je kiezen of je belasting moet heffen volgens bestemmingsregels of hybride herkomstregels. De standaardinstelling is Bestemming.

Lees meer over belastingplicht in Californië. Als je niet zeker weet of je in Californië belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Colorado

Belastinginformatie voor Colorado.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Colorado Department of Revenue Bestemming Ja

Colorado is een staat met autonomie in de belastingregelgeving. Dit betekent dat in sommige lokale rechtsgebieden mogelijk verschillende belastingregels en registratievereisten gelden.

Sommige rechtsgebieden in Colorado volgen desondanks dezelfde wet- en regelgeving voor gebruiksbelasting als de staat Colorado. Dit betekent dat je op deze locaties maar één registratieformulier hoeft in te vullen om lokale belastingen te innen en af te dragen. In andere rechtsgebieden in Colorado gelden speciale vereisten voor registratie en aangifte, waardoor belastingplichtigen rechtstreeks bij die rechtsgebieden moeten registreren en belastingaangifte doen. Tot slot zijn er ook rechtsgebieden die deelnemen aan het Sales and Use Tax System (SUTS), dat vereenvoudigde lokale registratie en aangifte voor meerdere rechtsgebieden via één site mogelijk maakt.

Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

In Colorado geldt voor bestellingen met belastbare goederen die met een motorvoertuig worden bezorgd een niet-restitueerbare retail-bezorgtoeslag van 0,28 USD. Als deze toeslag aan een bestelling in je webshop is toegevoegd, verschijnt deze op de pagina met bestelgegevens. De retail-bezorgtoeslag wordt jaarlijks geïndexeerd voor inflatie.

Vanaf 1 juli 2023 kunnen merchants ervoor kiezen om de retail-bezorgtoeslag bij klanten te innen of de toeslag rechtstreeks als kosten te betalen. Als je de toeslag rechtstreeks betaalt, wordt deze niet weergegeven als een afzonderlijke orderregel op klantbonnen of in contracten.

Als je de retail-bezorgtoeslag liever niet bij klanten int en geen belasting op verzendkosten wilt vragen, dan kun je de verkoopbelastinginstellingen wijzigen, zodat er nooit verzendbelasting of retail-bezorgtoeslag in rekening wordt gebracht bij klanten in Colorado. Wanneer je deze optie selecteert, ben je nog steeds verplicht deze toeslagen aan de desbetreffende autoriteiten af te dragen.

Als je de retail-bezorgtoeslag bij klanten wilt innen maar de verzendkosten niet wilt belasten, maak dan specifiek voor Colorado een belastingoverschrijving voor de verzending van 0% aan.

Retailers met een winkelomzet tot 500.000 USD over het afgelopen kalenderjaar in Colorado zijn vrijgesteld van betaling van deze toeslag tot de eerste dag van het kalenderkwartaal nadat de jaaromzet van de retailer boven 500.000 USD komt.

Als je de retail-bezorgtoeslag niet in rekening wilt brengen, wijzig dan je belastinginstellingen voor Colorado.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen > Verenigde Staten.
 2. Zoek Colorado in de sectie Regio's waar je belasting int en klik op … om het optiemenu te openen.
 3. Klik op Btw-gegevens bewerken.
 4. Klik op Geavanceerde opties weergeven.
 5. Selecteer Nooit onder Verzendbelasting en retail-bezorgtoeslag in rekening brengen.

Lees meer over belastingplicht in Colorado. Als je niet zeker weet of je in Colorado belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Connecticut

Belastinginformatie voor Connecticut.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Connecticut State Department of Revenue Services Bestemming Nee

Belastingaansprakelijkheid in Connecticut

Lees meer over belastingplicht in Connecticut. Als je niet zeker weet of je in Connecticut belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Delaware

Belastinginformatie voor Delaware.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Delaware Tax Center Niet van toepassing Nee

Delaware berekent geen btw.

District of Columbia

Belastinggegevens voor het district van Columbia.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
DC Office of Tax and Revenue Bestemming Nee

Lees meer over belastingplicht in het District of Columbia. Als je niet zeker weet of je in het District Of Columbia belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Florida

Belastinginformatie voor Florida.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Florida Department of Revenue Bestemming Ja

Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Lees meer over belastingplicht in Florida. Als je niet zeker weet of je in Florida belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Georgia

Belastinginformatie voor Georgia.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Georgia Tax Center Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Georgia. Als je niet zeker weet of je in Georgia belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Hawaï

Belastinginformatie voor Hawaii.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
State of Hawaii Department of Taxation Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Hawaii. Als je niet zeker weet of je in Hawaii belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

De Gross Excise Tax (GET) in Hawaii is een belasting op de bruto-ontvangsten van bedrijven die bepaalde werkzaamheden uitvoeren in deze staat. Het is vergelijkbaar met omzetbelasting, maar wordt in dit geval niet gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijs van goederen of diensten, maar op het totale bruto-inkomen van het bedrijf. De geïnde belasting wordt meegerekend met de belastbare bruto-ontvangsten van de belastingplichtige.

Een belastingplichtige verkoopt bijvoorbeeld een product voor 100 USD en int 4 USD aan belasting (het 4%-tarief). De bruto-ontvangsten van de belastingplichtige bedragen nu 104 USD (100 X 4%). De belasting die moet worden betaald is 4,16 USD, volgens het geldende belastingtarief op de bruto-ontvangsten (104 X 4%). Vanwege deze belasting op belasting zijn in Hawaii regels ingevoerd die belastingplichtigen toestaan het belastingtarief te bruteren om dit te ondervangen. Dat wil zeggen dat een belastingplichtige 4,166% mag innen in plaats van het 4%-tarief en 4,712% in plaats van het 4,5%-tarief.

Verder wordt de Hawaiiaanse GET in elke fase van productie en distributie toegepast en niet alleen bij de uiteindelijke verkoop aan de consument. Daardoor moeten bedrijven de belasting betalen op al hun bruto-ontvangsten, zelfs als ze goederen of diensten verkopen aan andere bedrijven voor wederverkoop.

Idaho

Belastinginformatie voor Idaho.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Idaho State Tax Commission Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Idaho. Als je niet zeker weet of je in Idaho belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Illinois

Belastinginformatie voor Illinois.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Illinois Department of Revenue Herkomst Ja

Illinois volgt de regels van herkomstsourcing voor verkopen binnen de staat. Bij verkopen buiten de staat is bestemmingssourcing van toepassing.

Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Lees meer over belastingplicht in Illinois. Als je niet zeker weet of je in Illinois belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Indiana

Belastinginformatie voor Indiana.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Indiana Department of Revenue Bestemming Nee

Lees meer over belastingplicht in Indiana. Als je niet zeker weet of je in Indiana belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Iowa

Tax information for Iowa.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Iowa Department of Revenue Hybride Ja

Lees meer over belastingplicht in Iowa. Als je niet zeker weet of je in Iowa belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Kansas

Belastinginformatie voor Kansas.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Kansas Department of Revenue Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Kansas. Als je niet zeker weet of je in Kansas belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Kentucky

Belastinginformatie voor Kentucky
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Kentucky Department of Revenue Bestemming Nee

Lees meer over belastingplicht in Kentucky. Als je niet zeker weet of je in Kentucky belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Louisiana

Belastinginformatie voor Louisiana.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Louisiana Department of Revenue Bestemming Ja

Louisiana is over het algemeen een bestemmingsstaat, maar heeft een aantal specifieke regels met betrekking tot de rechtsgebieden van de staat. Verschillende rechtsgebieden kunnen verschillende regels hebben voor wat nexus precies inhoudt, wat is gebaseerd op fysieke of economische aanwezigheid. Als je niet zeker weet of je nexus in een bepaald rechtsgebied hebt, neem contact op met een lokale belastinginstantie.

In Lousiana zijn de regels voor registratie en aangifte voor verkopers op afstand vereenvoudigd. Zie de Commissie omzet- en gebruiksbelasting voor verkopers op afstand. Als je niet zeker weet of je in Louisiana belastingplichtig bent of als verkoper op afstand kunt worden beschouwd, neem dan contact op met de belastingdienst in deze staat of een een lokale belastingspecialist.

Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Lees meer over belastingplicht in Louisiana. Als je niet zeker weet of je in Louisiana belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Maine

Belastinginformatie voor Maine.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Maine Revenue Services Bestemming Nee

Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Lees meer over belastingplicht in Maine. Als je niet zeker weet of je in Maine belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Maryland

Belastinginformatie voor Maryland.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Comptroller of Maryland Bestemming Nee

Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Lees meer over belastingplicht in Maryland. Als je niet zeker weet of je in Maryland belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Massachusetts

Belastinginformatie voor Massachusetts.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Massachusetts Department of Revenue Bestemming Nee

In de staat Massachusetts zijn kledingproducten met een prijs onder de 175 USD vrijgesteld van omzetbelasting en wordt voor kledingproducten met een prijs boven de 175 USD alleen belasting geheven over het bedrag dat hoger is dan 175 USD. Voor een kledingartikel van 200 USD wordt alleen belasting geheven op 25 USD, omdat de eerste 175 USD niet belastbaar zijn. De definitie van kledingartikelen die voor belastingvrijstelling in aanmerking komen, verschilt per staat. Als je niet zeker weet of de artikelen die je verkoopt in aanmerking komen voor belastingvrijstelling, neem dan contact op met de belastingdienst van de staat of een lokale belastingspecialist.

Om een belastingoverschrijving voor kledingartikelen in te stellen, ga je naar Belastingoverschrijvingen en vrijstellingen.

Lees meer over belastingplicht in Massachusetts. Als je niet zeker weet of je in Massachusetts belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Michigan

Belastinginformatie voor Michigan.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Michigan Department of Treasury Bestemming Nee

Lees meer over belastingplicht in Michigan. Als je niet zeker weet of je in Michigan belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Minnesota

Belastinginformatie voor Minnesota.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Minnesota Department of Revenue Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Minnesota. Als je niet zeker weet of je in Minnesota belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Mississippi

Belastinginformatie voor Mississippi.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Mississippi Department of Revenue Herkomst Ja

Lees meer over belastingplicht in Mississippi. Als je niet zeker weet of je in Mississippi belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Missouri

Belastinginformatie voor Missouri.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Missouri Department of Revenue Herkomst Ja

Lees meer over belastingplicht in Missouri. Als je niet zeker weet of het voor jou nodig is om in Missouri belastingen over te maken, neem je contact op met de staatsbelastinginstanties in de VS of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Btw-aansprakelijkheid in Missouri

Nexus wordt bepaald aan de hand van de verkopen uit een doorlopende periode van twaalf maanden en is gebaseerd op het bedrag van de omzet uit de verkoop aan klanten in Missouri. Verkopen op marktplaatsen als Amazon zijn daarbij inbegrepen, maar digitale producten niet. Je zou nexus in Missouri kunnen hebben als je in een doorlopende periode van twaalf maanden aan de volgende voorwaarde voldeed:

 • Je omzet uit verkoop aan klanten in Missouri bedroeg minstens 100.000 USD.

Als je niet zeker weet of het voor jou nodig is om in Missouri belastingen over te maken, neem je contact op met de staatsbelastinginstanties in de VS of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Montana

Belastinginformatie voor Montana.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Montana Department of Revenue Niet van toepassing Nee

Montana berekent geen btw.

Nebraska

Belastinginformatie voor Nebraska
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Nebraska Department of Revenue Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Nebraska. Als je niet zeker weet of je in Nebraska belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Nevada

Belastinginformatie voor Nevada.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
State of Nevada Department of Taxation Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Nevada. Als je niet zeker weet of je in Nevada belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

New Hampshire

Belastinginformatie voor New Hampshire.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
New Hampshire Department of Revenue Administration Niet van toepassing Nee

New Hampshire berekent geen btw.

New Jersey

Belastinginformatie voor New Jersey.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
New Jersey Treasury Division of Taxation Bestemming Nee

In New Jersey zijn kleding en schoenen meestal vrijgesteld van verkoopbelasting aan de staat. Zie Belastingoverschrijvingen en -vrijstellingen als je een belastingoverschrijving voor deze artikelen wilt instellen.

Lees meer over belastingplicht in New Jersey. Als je niet zeker weet of je in New Jersey belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

New Mexico

Belastinginformatie voor New Mexico.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
New Mexico Taxation and Revenue Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in New Mexico. Als je niet zeker weet of je in New Mexico belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

New York

Belastinginformatie voor New York.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
New York State Department of Taxation and Finance Bestemming Ja

In New York zijn kledingproducten en artikelen die worden gebruikt om kledingproducten te herstellen met een stukprijs van minder dan 110 USD vrijgesteld van omzetbelasting van de staat. Zo zijn twee artikelen die samen een prijs van 200 USD hebben, elk vrijgesteld van omzetbelasting, maar wordt op een enkel artikel met een stukprijs van 110 USD omzetbelasting geheven. Deze vrijstelling geldt niet in alle lokale rechtsgebieden. De definitie van kledingartikelen die voor belastingvrijstelling in aanmerking komen, verschilt per staat. Als je niet zeker weet of de artikelen die je verkoopt in aanmerking komen voor belastingvrijstelling, neem dan contact op met de belastingdienst van de staat of een lokale belastingspecialist.

Om een belastingoverschrijving voor deze artikelen in te stellen, ga je naar Belastingoverschrijvingen en vrijstellingen.

New York deelt het belastingjaar in kwartalen in die afwijken van andere andere rechtsgebieden. De fiscale kwartalen in New York zijn de volgende:

 • Maart, april, mei;
 • Juni, juli, augustus;
 • September, oktober, november;
 • December, januari, februari.

Lees meer over belastingplicht in New York. Als je niet zeker weet of je in New York belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

North Carolina

Belastinginformatie voor North Carolina.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
North Carolina Department of Revenue Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in North Carolina. Als je niet zeker weet of je in North Carolina belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

North Dakota

Belastinginformatie voor North Dakota
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Noord-Brijndebureau van staatsbelasting Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in North Dakota. Als je niet zeker weet of je in North Dakota belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Ohio

Belastinginformatie voor Ohio.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Ohio Department of Taxation Herkomst Ja

Ohio hanteert de herkomstsourcing. Als een verkoper echter buiten Ohio is gevestigd, aan klanten in de staat verkoopt en een economische nexus in Ohio heeft, moet hij de belasting van de bestemming in rekening brengen op basis van de locatie van de klant.

Lees meer over belastingplicht in Ohio. Als je niet zeker weet of je in Ohio belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Oklahoma

Belastinginformatie voor Oklahoma.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Oklahoma Tax Commission Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Oklahoma. Als je niet zeker weet of je in Oklahoma belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Oregon

Belastinginformatie voor Oregon.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Oregon Department of Revenue Niet van toepassing Nee

Oregon berekent geen btw.

Pennsylvania

Belastinginformatie voor Pennsylvania.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Pennsylvania Department of Revenue Herkomst Ja

Lees meer over belastingplicht in Pennsylvania. Als je niet zeker weet of je in Pennsylvania belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Puerto Rico

Belastinginformatie voor Puerto Rico.
Belastingwebsite Sourcing Lokale belastingen
Financieel departement van Puerto Rico Bestemming Ja Ja

Lees meer over belastingplicht in Puerto Rico. Als je niet zeker weet of je in Puerto Rico belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Rhode Island

Belastinginformatie voor Rhode Island.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
State of Rhode Island Division of Taxation Bestemming Nee

In Rhode Island zijn kleding en schoeisel met een stukprijs van 250 USD of minder vrijgesteld van omzetbelasting, en wordt alleen over het meerdere boven de 250 USD omzetbelasting geheven. Als een pak bijvoorbeeld 275 USD kost, wordt alleen over 25 USD belasting geheven. De definitie van kledingartikelen die voor belastingvrijstelling in aanmerking komen, verschilt per staat. Als je niet zeker weet of de artikelen die je verkoopt in aanmerking komen voor belastingvrijstelling, neem dan contact op met de belastingdienst van de staat of een lokale belastingspecialist.

Om een belastingoverschrijving voor deze artikelen in te stellen, ga je naar Belastingoverschrijvingen en vrijstellingen.

Lees meer over belastingplicht in Rhode Island. Als je niet zeker weet of je in Rhode Island belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

South Carolina

Belastinginformatie voor South Carolina.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
South Carolina Department of Revenue Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in South Carolina. Als je niet zeker weet of je in South Carolina belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

South Dakota

Belastinginformatie voor South Dakota.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
South Dakota Department of Revenue Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in South Dakota. Als je niet zeker weet of je in South Dakota belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Tennessee

Belastinginformatie voor Tennessee.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Tennessee Department of Revenue Herkomst Ja

Lees meer over belastingplicht in Tennessee. Als je niet zeker weet of je in Tennessee belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Texas

Belastinginformatie voor Texas.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Texas Comptroller of Public Accounts Herkomst Ja

Texas is een herkomststaat voor verkopers met een fysieke aanwezigheid in de staat. Als je nexus hebt in Texas maar geen fysieke locatie in die staat, dan wordt Texas beschouwd als een bestemmingsstaat.

Lees meer over belastingplicht in Texas. Als je niet zeker weet of je in Texas belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Utah

Belastinginformatie voor Utah.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Utah State Tax Commission Herkomst Ja

Lees meer over belastingplicht in Utah. Als je niet zeker weet of je in Utah belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Vermont

Belastinginformatie voor Vermont.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Vermont Department of Taxes Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Vermont. Als je niet zeker weet of je in Vermont belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Virginia

Belastinginformatie voor Virginia.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Virginia Tax Herkomst Ja

Virginia wordt beschouwd als een herkomststaat, maar verkopers die buiten de staat verkopen, moeten bestemmingsregels toepassen om belasting te bepalen.

Lees meer over belastingplicht in Virginia. Als je niet zeker weet of je in Virginia belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Washington

Belastinginformatie voor Washington.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Washington State Department of Revenue Bestemming Ja

Washington heft ondernemers- en beroepsbelasting op de meeste bedrijven die in de staat werkzaam zijn of er handel drijven. Deze belasting wordt aangegeven en afgedragen op hetzelfde formulier als de omzet- en gebruiksbelasting van Washington.

Lees meer over belastingplicht in Washington. Als je niet zeker weet of je in Washington belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

West Virginia

Belastinginformatie voor West Virginia.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Staatsbelasting van West Virginia Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in West Virginia. Als je niet zeker weet of je in West Virginia belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Wisconsin

Belastinginformatie voor Wisconsin.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Staat Wisconsin van het ministerie van inkomsten Bestemming Ja

Lees meer over belastingplicht in Wisconsin. Als je niet zeker weet of je in Wisconsin belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Wyoming

Belastinginformatie voor Wyoming.
Website van staatsbelasting Sourcing Lokale belastingen
Wyoming Department of Revenue Bestemming Nee

Lees meer over belastingplicht in Wyoming. Als je niet zeker weet of je in Wyoming belasting moet afdragen, neem dan contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of met een plaatselijke belastingdeskundige.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis