Naslaginformatie Amerikaanse belastingen

De Verenigde Staten brengen geen federale omzetbelasting in rekening. In plaats daarvan wordt de omzetbelasting berekend op basis van staat, provincie en gemeente, op basis van de fysieke of economische nexus. Deze pagina is een algemene richtlijn voor Amerikaanse belastingen en vervangt geen officiële overheidsinformatie of- voorschriften. Als je niet zeker bent van iets met betrekking tot je belastingen, neem dan contact op met onze Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een belastingdeskundige.

Als je vaststelt dat je omzetbelasting in rekening moet brengen in een of meer staten, moet je contact opnemen met elk van de relevante instanties en je registreren. Het proces varieert afhankelijk van waar je bedrijf is gevestigd, waar je verkoopt, en van de individuele overheidsvereisten.

Nexus

Als er een nexus, of verbinding, is tussen jouw bedrijf en een staat, dan moet je daar waarschijnlijk omzetbelasting heffen. Een nexus kan fysiek of economisch zijn.

Fysieke nexus

Traditioneel treedt er een fysieke nexus op als je fysiek aanwezig bent in een staat, zoals met een winkel of een magazijn. Sommige staten hebben een bredere definitie van enxus en kunnen een van de volgende artikelen bevatten:

 • Verzoek om verkoop
 • Fulfillmentservices
 • Aanwezigheid van voorraad
 • Aanwezigheid van medewerkers

Economische nexus

Economische nexus treedt op wanneer je een bepaalde verkoopdrempel aan klanten in een specifieke staat overschrijdt.

In juni 2018 oordeelde het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten dat staten online verkopers kunnen verplichten btw te innen op basis van het volume of de waarde van transacties in een staat, ook wel economische nexus genoemd. Zie de Shopify-blog post Online Sales Tax: A Guide to Economic nexus & Ecommerce voor meer informatie over hoe deze uitspraak van invloed kan zijn op je bedrijf.

De verkoopdrempel die bepaalt of je nexus hebt, verschilt per staat. Als je niet zeker weet of je verkopen aan klanten in een andere staat betekenen dat je daar een nexus hebt, neem dan contact op met de belastingdienst van de staat of een plaatselijke belastingdeskundige.

Belastingsourcing

De belastingtarieven die je aanrekent, worden beïnvloed door het feit of je staat een bestemmings- of een herkomststaat is.

Staten van bestemming

In een bestemmingsstaat is de omzetbelasting die je in rekening brengt, gebaseerd op het adres van je klant.

 • Als je geen nexus hebt in de staat van het bezorgadres, wordt er geen belasting in rekening gebracht.

 • Als je nexus in de staat van het bezorgadres hebt, wordt de locatie van de klant gebruikt om belastingen te bepalen.

Staten van herkomst

In een staat van herkomst is de omzetbelasting die je in rekening brengt, gebaseerd op de nexus van je locatie.

 • Als je geen nexus hebt in de staat van het bezorgadres, wordt er geen belasting in rekening gebracht.

 • Als je fysieke nexus in de staat van het bezorgadres hebt, wordt de locatie van je nexus gebruikt om belastingen te bepalen. Als je nexus hebt, maar geen fysieke locatie, wordt de locatie van de klant gebruikt om belastingen te bepalen.

Regels voor externe verkopers

Een externe verkoper is een merchant die zich niet fysiek in een bepaalde staat bevindt, maar wel een economische nexus heeft. De meeste staten hebben regels om te bepalen wat onder een externe verkoper wordt verstaan.Raadpleeg een Amerikaanse staatsbelastinginstantie of belastingdeskundige als je niet zeker weet of verkopen in een bepaalde staat economische nexus voor je creëert.

Meldingen en rapporten voor staten

Er bestaan in sommige staten belastingwetten voor meldingen en rapporten om ervoor te zorgen dat klanten een gebruiksbelasting betalen. Als je geen nexus hebt in deze staten, maar daar wel aan klanten verkoopt, zijn die klanten verantwoordelijk voor het betalen van een gebruiksbelasting aan de staat in plaats van het betalen van omzetbelasting aan de verkoper.

Elke staat die belastingwetten voor meldingen en rapporten gebruikt, hanteert verschillende regels, maar als het aantal verkopen dat je maakt aan klanten in een andere staat een bepaalde drempel overschrijdt, moet je mogelijk het volgende doen:

 • Maak in je winkel melding van het feit dat klanten gebruiksbelasting moeten betalen.
 • Maak op je checkoutpagina melding van het feit dat klanten gebruiksbelasting moeten betalen.
 • Stuur een jaarlijkse melding naar klanten die meer dan een bepaald bedrag in je winkel besteden, en herinner eraan dat ze gebruiksbelasting moeten betalen.
 • Stuur een jaarlijkse melding naar de staat, met een rapport over klanten die gebruiksbelasting moeten betalen.

De volgende staten gebruiken belastingwetten voor meldingen en rapporten:

Lijst met staten voor meldingen en rapporten
Alabama Colorado Kentucky Louisiana Oklahoma
Pennsylvania Rhode Island South Dakota Tennessee Vermont
Washington

Omdat vereisten en drempels per staat verschillen, moet je contact opnemen met de Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige om ervoor te zorgen dat je de volgende mededeling uitvoert en wetten correct rapporteert.

Referentie staatsbelasting

Er zijn vijf staten die niet over een staatsbelasting beschikken die de hele staat beslaat: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon. Hoewel er geen belasting op staatsniveau wordt geheven, moet je nog steeds gemeentelijke belastingen innen.

Je hoeft je niet te registreren bij al deze instanties, alleen bij organisaties die op jou van toepassing zijn. Je kunt deze gids raadplegen voor meer informatie over individuele staten.

Lijst met Staten
Alabama Alaska Arizona Arkansas Californië
Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida
Georgia Hawaï Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington West Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Belastinginformatie voor Alabama.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Alabama Department of Revenue Bestemming Nee Ja

Speciale belastingregels

Alabama gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

Hoewel Alabama is geclassificeerd als een bestemmingsstaat, wordt het ook gedefinieerd als een status van de thuisregel. Dit betekent dat sommige lokale jurisdicties verschillende belastingregels kunnen hebben. Als je omzetbelasting moet innen in een van deze rechtsgebieden, moet je je bij hen registreren om belastingen te innen en af te dragen.

Je hoeft je niet te registreren in al deze rechtsgebieden, alleen in de gebieden die op jou van toepassing zijn. Als je niet zeker weet of je je moet registreren in een bepaald rechtsgebied, neem contact op met onze staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Alaska

Belastinginformatie voor Alaska.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Alaska Department of Revenue Bestemming Ja Ja

Speciale belastingregels

Hoewel Alaska geen staats-btw heeft, wordt dit gedefinieerd als een thuisregel van de staat. Dit betekent dat sommige lokale rechtsgebieden een op bestemming gebaseerd tarief in rekening kunnen brengen als de verkoper nexus in die staat heeft. Als je btw moet innen in een van deze rechtsgebieden, moet je je bij hen registreren om belastingen te innen en af te dragen.

Je hoeft je niet te registreren in al deze rechtsgebieden, alleen in de gebieden die op jou van toepassing zijn. Als je niet zeker weet of je je moet registreren in een bepaald rechtsgebied, neem contact op met onze staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Arizona

Belastinginformatie voor Arizona.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
State of Arizona Department of Revenue Herkomst Nee Ja

Speciale belastingregels

Als je van buiten de staat in Arizona aan klanten verkoopt en daar nexus hebt, moet je je registreren bij het lokale rechtsgebied waar je verkoopt en bestemmingsbelastingen in rekening brengen.

Arkansas

Belastinginformatie voor Arkansas.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Arkansas Department of Finance and Administration Bestemming Ja Ja

Californië

Belastinginformatie voor California.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
California Department of Tax and Fee Administration Hybride Nee Ja

Speciale belastingregels

California gebruikt een mix van sourcingregels voor herkomst en bestemming. Staats-, provinciale en gemeentelijke belastingen zijn gebaseerd op de herkomst van de aankoop (de verkoper), maar gemeentebelastingen zijn gebaseerd op de bestemming (de koper).

In Californië is verzending niet belastbaar als de kosten van het verzenden op een aparte regel van de factuur worden weergegeven Als je verwerkingskosten toevoegt, dan worden verzendkosten wel belastbaar. Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Wanneer je je belastingregistratiegegevens invoert voor California, kun je kiezen of je belasting moet heffen volgens bestemmingsregels of hybride herkomstregels. De standaardinstelling is Bestemming.

Colorado

Belastinginformatie voor Colorado.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Colorado Department of Revenue Bestemming Ja Ja

Speciale belastingregels

Colorado is opgedeeld in districten. Als je een verkoper in Colorado bent, moet je staatsbelasting in rekening brengen, evenals eventuele districtbelastingen op de locatie van je koper.

In Colorado kan er geen belasting op verzendkosten worden geheven als de kosten van het verzenden op een aparte regel van de factuur worden weergegeven Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Colorado gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

Connecticut

Belastinginformatie voor Connecticut.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Connecticut State Department of Revenue Services Bestemming Ja Nee

Delaware

Belastinginformatie voor Delaware.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Delaware Tax Center Niet van toepassing Nee Nee

Speciale belastingregels

Delaware berekent geen btw.

District of Columbia

Belastinggegevens voor het district van Columbia.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
DC Office of Tax and Revenue Bestemming Ja Nee

Florida

Belastinginformatie voor Florida.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Florida Department of Revenue Bestemming Ja Ja

Speciale belastingregels

In Florida kan er geen belasting op verzendkosten worden geheven als de kosten van het verzenden op een aparte regel van de factuur worden weergegeven Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Georgia

Belastinginformatie voor Georgia.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Georgia Tax Center Bestemming Ja Ja

Hawaï

Belastinginformatie voor Hawaii.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
State of Hawaii Department of Taxation Bestemming Ja Ja

Idaho

Belastinginformatie voor Idaho.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Idaho State Tax Commission Bestemming Nee Ja

Speciale belastingregels

Als je geen locatie in Idaho hebt, maar wel economische nexus hebt, kun je alleen de staatsbelasting op de bestemming in rekening brengen.

Illinois

Belastinginformatie voor Illinois.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Illinois Department of Revenue Herkomst Ja Ja

Speciale belastingregels

Illinois volgt de regels van herkomstsourcing voor verkopen binnen de staat. Bij verkopen buiten de staat is bestemmingssourcing van toepassing.

In Illinois is verzending niet belastbaar als de werkelijke kosten van verzending worden vermeld op een afzonderlijke regel op de factuur en er een keuze is voor het product, zoals het ophalen van een lokaal. Je kunt kiezen of je belasting op verzending in rekening wilt brengen wanneer je je belastingen instelt en je btw-ID invoert. Als je niet zeker weet of je belasting in rekening moet brengen voor verzending, laat deze optie bij de standaardinstelling en neem dan contact op met de Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Indiana

Belastinginformatie voor Indiana.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Indiana Department of Revenue Bestemming Ja Nee

Iowa

Tax information for Iowa.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Iowa Department of Revenue Bestemming Nee Ja

Speciale belastingregels

Belastingen in Iowa worden berekend op basis van bestemming. Als je je in de staat bevindt en er nexus hebt, moet je belastingen in rekening brengen op basis van de bestemming van de koper. Als je een verkoper bent die niet uit de staat komt, is alleen het belastingtarief van toepassing.

Kansas

Belastinginformatie voor Kansas.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Kansas Department of Revenue Bestemming Ja Ja

Kentucky

Belastinginformatie voor Kentucky.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Kentucky Department of Revenue Bestemming Ja Nee

Speciale belastingregels

Kentucky gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

Louisiana

Belastinginformatie voor Louisiana.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Louisiana Department of Revenue Bestemming Nee Ja

Speciale belastingregels

Louisiana is over het algemeen een bestemmingsstaat, maar heeft een aantal specifieke regels met betrekking tot de rechtsgebieden van de staat. Verschillende rechtsgebieden kunnen verschillende regels hebben voor wat nexus precies inhoudt, wat is gebaseerd op fysieke of economische aanwezigheid. Als je niet zeker weet of je nexus in een bepaald rechtsgebied hebt, neem contact op met een lokale belastinginstantie.

In Louisiana kan er geen belasting op verzendkosten worden geheven als de kosten van het verzenden op een aparte regel van de factuur worden weergegeven en er is een optie om het product op te halen, zoals een ter plaatse ophalen. Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Louisiana gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

Maine

Belastinginformatie voor Maine.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Maine Revenue Services Bestemming Nee Nee

Speciale belastingregels

In Maine kan er geen belasting op verzendkosten worden geheven als de kosten van het verzenden op een aparte regel van de factuur worden weergegeven en er is een optie om het product op te halen, zoals een ter plaatse ophalen. Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Maryland

Belastinginformatie voor Maryland.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Comptroller of Maryland Bestemming Ja Nee

Speciale belastingregels

In Maryland kan er geen belasting op verzendkosten worden geheven als de kosten van het verzenden op een aparte regel van de factuur worden weergegeven. Als je verwerkingskosten toevoegt, dan worden verzendkosten wel belastbaar. Je kunt ervoor kiezen of je belasting wilt heffen op verzendingen wanneer je je belastingen opstelt en je verkoopbelasting-ID invoert Als je niet zeker weet of je belasting zou moeten heffen op verzendkosten, laat deze optie dan op de standaardinstelling staan en neem contact op met Amerikaanse staatsbelastinginstanties of een lokale belastingdeskundige.

Massachusetts

Belastinginformatie voor Massachusetts.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Massachusetts Department of Revenue Bestemming Ja Nee

Speciale belastingregels

In Massachusetts worden kledingproducten met een prijs onder de $ 175 vrijgesteld van de staatsomzetbelasting en op kledingproducten met een prijs van meer dan $ 175 wordt alleen belasting geheven op het gedeelte boven de $ 175. Op een kledingstuk met een prijs van $ 200 wordt bijvoorbeeld belasting toegepast op $ 25, omdat de eerste $ 175 onbelast is.

Om een belastingoverschrijving voor kledingartikelen in te stellen, ga je naar Belastingoverschrijvingen en vrijstellingen.

Michigan

Belastinginformatie voor Michigan.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Michigan Department of Treasury Bestemming Ja Nee

Minnesota

Belastinginformatie voor Minnesota.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Minnesota Department of Revenue Bestemming Ja Ja

Mississippi

Belastinginformatie voor Mississippi.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Mississippi Department of Revenue Herkomst Ja Ja

Missouri

Belastinginformatie voor Missouri.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Missouri Department of Revenue Herkomst Nee Ja

Speciale belastingregels

Missouri is een herkomststaat voor verkopers met nexus en een locatie binnen de staat. Als je verkoopt aan klanten in de staat en een economische nexus hebt, maar geen locatie in staat hebt, moet je gebruiksbelasting in rekening brengen.

Montana

Belastinginformatie voor Montana.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Montana Department of Revenue Niet van toepassing Nee Nee

Speciale belastingregels

Montana berekent geen btw.

Nebraska

Belastinginformatie voor Nebraska.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Nebraska Department of Revenue Bestemming Ja Ja

Nevada

Belastinginformatie voor Nevada.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
State of Nevada Department of Taxation Bestemming Nee Ja

Speciale belastingregels

Verzending is niet belastbaar in Nevada als deze is aangeduid als een afzonderlijke orderregel. Als de prijzen van je producten inclusief verzendkosten of afhandeling zijn, moeten er belastingen in rekening worden gebracht.

New Hampshire

Belastinginformatie voor New Hampshire.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
New Hampshire Department of Revenue Administration Niet van toepassing Nee Nee

Speciale belastingregels

New Hampshire berekent geen btw.

New Jersey

Belastinginformatie voor New Jersey.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
New Jersey Treasury Division of Taxation Bestemming Ja Nee

New Mexico

Belastinginformatie voor New Mexico.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
New Mexico Taxation and Revenue Herkomst Ja Ja

New York

Belastinginformatie voor New York.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
New York State Department of Taxation and Finance Bestemming Ja Ja

Speciale belastingregels

In New York worden kledingproducten, schoenproducten en artikelen die worden gebruikt voor het repareren van kledingproducten met een individuele prijs onder de $ 110 zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Twee artikelen met een gecombineerde prijs van $ 200 zijn bijvoorbeeld elk vrijgesteld van omzetbelasting, maar een artikel met een individuele prijs van $ 110 is onderworpen aan omzetbelasting.

Om een belastingoverschrijving voor deze artikelen in te stellen, ga je naar Belastingoverschrijvingen en vrijstellingen.

North Carolina

Belastinginformatie voor North Carolina.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
North Carolina Department of Revenue Bestemming Ja Ja

North Dakota

Belastinginformatie voor North Dakota
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
websitenaam Bestemming Ja Ja

Ohio

Belastinginformatie voor Ohio.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Ohio Department of Taxation Herkomst Ja Ja

Speciale belastingregels

Ohio hanteert de herkomstsourcing. Als een verkoper echter buiten Ohio is gevestigd, aan klanten in de staat verkoopt en een economische nexus in Ohio heeft, moet hij de belasting van de bestemming in rekening brengen op basis van de locatie van de klant.

Oklahoma

Belastinginformatie voor Oklahoma.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Oklahoma Tax Commission Bestemming Nee Ja

Speciale belastingregels

Oklahoma gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

Oregon

Belastinginformatie voor Oregon.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Oregon Department of Revenue Niet van toepassing Nee Nee

Speciale belastingregels

Oregon berekent geen btw.

Pennsylvania

Belastinginformatie voor Pennsylvania.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Pennsylvania Department of Revenue Herkomst Ja Ja

Speciale belastingregels

Pennsylvania gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

Puerto Rico

Belastinginformatie voor Puerto Rico.
Belastingwebsite Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Financieel departement van Puerto Rico Bestemming Nee Ja

Rhode Island

Belastinginformatie voor Rhode Island.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
State of Rhode Island Division of Taxation Bestemming Ja Nee

Speciale belastingregels

In Rhode Island zijn kleding- en schoenproducten met een individuele prijs van $ 250 of minder vrijgesteld van de staatsomzetbelasting en alleen het extra bedrag boven $ 250 is onderworpen aan omzetbelasting. Als een pak bijvoorbeeld $ 275 kost, dan wordt de belasting alleen toegepast op $ 25.

Om een belastingoverschrijving voor deze artikelen in te stellen, ga je naar Belastingoverschrijvingen en vrijstellingen.

Rhode Island gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

South Carolina

Belastinginformatie voor South Carolina.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
South Carolina Department of Revenue Bestemming Ja Ja

South Dakota

Belastinginformatie voor South Dakota.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
South Dakota Department of Revenue Bestemming Ja Ja

Speciale belastingregels

South Dakota gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

Tennessee

Belastinginformatie voor Tennessee.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Tennessee Department of Revenue Herkomst Ja Ja

Speciale belastingregels

In Tennessee is het al dan niet belastbaar verzenden afhankelijk van het feit of het product al dan niet belastbaar is. Als je product belastbaar is, moet je btw in rekening brengen voor verzending. Als het product niet belastbaar is, hoef je geen belasting in rekening te brengen voor verzending.

Tennessee gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

Texas

Belastinginformatie voor Texas.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Texas Comptroller of Public Accounts Herkomst Ja Ja

Speciale belastingregels

Texas is een herkomst staat voor verkopers met een fysieke aanwezigheid en een economische nexus in de staat. Als je nexus in Texas hebt, maar daar geen fysieke locatie hebt, wordt Texas gezien als een staat van bestemming.

Utah

Belastinginformatie voor Utah.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Utah State Tax Commission Herkomst Nee Ja

Speciale belastingregels

Als je geen nexus in Utah hebt, zijn je klanten in die staat verantwoordelijk voor het indienen van hun aankopen als een gebruiksbelasting op hun inkomstenbelasting. Desgewenst kun je je registreren in de staat Utah om deze belasting te innen.

Vermont

Belastinginformatie voor Vermont.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Vermont Department of Taxes Bestemming Ja Ja

Speciale belastingregels

Vermont gebruikt belastingwetten voor meldingen en rapporten.

Virginia

Belastinginformatie voor Virginia.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Virginia Tax Herkomst Nee Ja

Speciale belastingregels

Verzending is niet belastbaar in Virginia als deze is aangeduid als een afzonderlijke orderregel. Als de prijzen van je producten inclusief verzendkosten zijn, moeten er belastingen in rekening worden gebracht.

Virginia wordt beschouwd als een herkomststaat, maar verkopers die buiten de staat verkopen, moeten bestemmingsregels toepassen om belasting te bepalen.

Washington

Belastinginformatie voor Washington.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Washington State Department of Revenue Bestemming Ja Ja

Speciale belastingregels

Washington gebruikt kennisgevings-en rapport wetten.

West Virginia

Belastinginformatie voor West Virginia.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Staatsbelasting van West Virginia Bestemming Ja Ja

Wisconsin

Belastinginformatie voor Wisconsin.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Staat Wisconsin van het ministerie van inkomsten Bestemming Ja Ja

Speciale belastingregels

In Wisconsin is het al dan niet belastbaar verzenden afhankelijk van het feit of het product al dan niet belastbaar is. Als je product belastbaar is, moet je btw in rekening brengen voor verzending. Als het product niet belastbaar is, hoef je geen belasting in rekening te brengen voor verzending. Als de producten in een bestelling zowel belastbaar of niet belastbaar zijn, is het gedeelte dat van toepassing is op de belastbare artikels belastbaar.

Wyoming

Belastinginformatie voor Wyoming.
Website van staatsbelasting Sourcing Belastbare verzendkosten Lokale belastingen
Wyoming Department of Revenue Bestemming Nee Nee

Speciale belastingregels

Wyoming is een bestemmingsstaat, maar heeft geen lokale belastingen. Om die reden betalen kopers altijd hetzelfde belastingtarief op staatsniveau.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis