Alternatieve belastingtarieven en vrijstellingen

Hoewel Shopify automatisch de meeste belastingen berekent, kunt u de belastingtarieven overschrijven om te regelen hoeveel belasting u in rekening brengt voor een bepaald product en om uitzonderingen en vrijstellingen te verwerken. U kunt ook unieke belastingtarieven opgeven voor verzendbestemmingen of voor klanten die zijn vrijgesteld van belasting.

U kunt bijvoorbeeld alternatieve belastingtarieven opgeven voor:

 • belastingvrijstellingen in de Verenigde Staten
 • provincialebelastingvrijstellingen in Canada
 • btw-vrijstellingen in het Verenigd Koninkrijk.

Alle alternatieve belastingtarieven die u instelt, zijn van toepassing op onlineverkopen en Shopify POS-verkopen.

Als u een alternatief belastingtarief wilt instellen, kunt u een collectie maken voor de producten die zijn vrijgesteld van belastingen en vervolgens de alternatieve belastingtarieven op die verzameling toepassen.

Als u geen btw hoeft te berekenen, kunt u alternatieve belastingtarieven maken en die instellen op 0%. Neem altijd contact op met een lokale belastingdienst om ervoor te zorgen dat u uw klanten de juiste belastingtarieven berekent.

Een product vrijstellen van btw

Als u slechts enkele producten hebt die zijn vrijgesteld van belasting, kunt u per product voorkomen dat belastingen worden toegepast.

Stappen:

 1. Klik in uw Shopify-beheerder op Producten en klik vervolgens op de naam van het product.

 2. Verwijder het vinkje bij Belasting berekenen op dit product in het gedeelte Prijsbepaling.

 3. Klik op Opslaan.

Een collectie maken voor producten waarvoor alternatieve belastingtarieven gelden

Als u een alternatief btw-tarief wilt toepassen, moet u eerst de producten waarop dit van toepassing is, groeperen in een specifieke collectie.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Collecties.

 2. Klik op Maak collectie en voer een naam in voor de collectie.

 3. Als u de collectie wilt verbergen voor uw actieve verkoopkanalen, klikt u op Beheren in het gedeelte Verkoopkanalen om het selectievakje naast de naam van het verkoopkanaal uit te schakelen. Meer informatie over de beschikbaarheid van verkoopkanalen.

 4. Klik op Collectie opslaan.

Alternatieve belastingtarieven op een collectie of op verzendkosten

U kunt unieke belastingtarieven opgeven voor een collectie met producten of voor verzendkosten.

Het percentage dat u invoert, is het bedrag dat wordt geïnd. Het is niet het vrijgestelde bedrag.

Stappen:

 1. Klik op de naam van het land waarvoor u de alternatieve belastingtarieven wilt toepassen:

  Selecteer het land waarvoor u het alternatieve belastingtarief wilt toevoegen

 2. Klik in het gedeelte Alternatieve belastingtarieven op Alternatief belastingtarief toepassen:

  Klik op Een alternatief belastingtarief toevoegen in het gedeelte Alternatieve belastingtarieven

 3. Als u een alternatief belastingtarief op producten wilt toepassen, klikt u op Producten in het dialoogvenster Alternatief belastingtarief toepassen voor land:

  Klik op Producten in het gedeelte Alternatief belastingtarief toepassen voor land om een alternatief belastingtarief toe te voegen voor producten

  1. Klik op Selecteer een collectie en selecteer de collectie waarvoor een alternatief belastingtarief nodig is:

  Selecteer de collectie waarvoor een alternatief tarief nodig is
  2. Selecteer onder Locatie waarop u het alternatieve belastingtarief wilt toepassen. 3. Voer onder Belastingtarief het belastingbedrag in dat u in rekening wilt brengen voor de producten in de collectie:

  Voer het belastingtarief in voor de collectie onder Belastingtarief
  4. Klik op Alternatief tarief toepassen.

 4. Als u een alternatief tarief wilt toevoegen aan de verzendkosten, klikt u op Verzenden in het dialoogvenster Alternatief belastingtarief toepassen voor land.

  1. Selecteer onder Locatie waarop u het alternatieve belastingtarief wilt toepassen.
  2. Voer onder Belastingtarief het belastingtarief in dat u op de verzendkosten wilt toepassen.
  3. Klik op Alternatief tarief toepassen.
 5. Klik op Opslaan.

Belastingoverschrijvingen toepassen op Amerikaanse staten, provincies en steden

Nadat u uw overschrijving hebt gemaakt, kunt u kiezen hoe deze wordt toegepast en zo nodig extra belastingoverschrijvingen toevoegen. Dit is bijvoorbeeld hoe uw aanpassing wordt weergegeven als u deze op gemeentelijk niveau maakt:

Een reeks selectievakjes met de volgende opties: New York (staat), New York (provincie), New York (stad), en Geldt voor alle provincies en steden. New York (stad) is aangevinkt.

Controleer de stad, provincie of staat om belastingoverschrijvingen voor die locaties in te schakelen.

Belastingoverschrijvingen toepassen op alle steden en provincies

Als u een overschrijving hebt ingesteld op het niveau van de staat, kunt u ook Geldt voor alle provincies en steden controleren.

Een reeks selectievakjes met de volgende opties: New York (staat), New York (provincie), New York (stad), en Geldt voor alle provincies en steden. New York (stad) is aangevinkt. Geldt voor alle provincies en steden is gemarkeerd.

Met deze optie wordt de overschrijving toegepast op provinciaal en stadsniveau, evenals op de staat, tenzij deze wordt overschreven door een ander belastingtarief. Het precieze effect van deze instelling op de kosten van uw klanten is afhankelijk van het feit of u zich in een staat van herkomst of bestemming bevindt en of het adres van uw klant zich bevindt in een gebied waarvoor u een andere belastingoverschrijving hebt ingesteld.

Effect op belasting van het selecteren van de optie alle landen en steden
Staat van herkomst Staat van bestemming
Staat gecontroleerd De belastingoverschrijving voor de staat die u hebt ingevoerd, wordt driemaal in rekening gebracht: een keer voor de staat, een keer voor de provincie en een keer voor de stad.
Staat en provincie of stad gecontroleerd Klanten wordt twee keer de belastingoverschrijving voor de staat in rekening gebracht, naast de overschrijving voor provincie of stad. Klanten met een bezorgadres binnen die specifieke regio of stad wordt twee keer de belastingoverschrijving voor de staat in rekening gebracht, naast de specifieke overschrijving van regio of stad.

Klanten met een bezorgadres buiten dat specifieke district of stad betalen drie keer de belasting over de staat.
Staat, provincie en stad gecontroleerd Klanten betalen de kosten die door de staat, provincie en plaats worden overschreven.

Deze instelling werkt precies hetzelfde, ongeacht of u Geldt voor alle provincies en steden heeft aangevinkt.
Klanten met een bezorgadres binnen die specifieke provincie en stad betalen de overschrijftarieven.

Klanten met een bezorgadres buiten dat specifieke district en stad betalen drie keer de belasting over de staat.

Klanten die vrijgesteld zijn van belastingen invoeren

Op de pagina Klanten van uw Shopify-beheerder kunt u instellen dat een klant volledig vrijgesteld is van belasting.

Klanten die vrijgesteld zijn van belastingen wordt geen belasting in rekening gebracht wanneer ze een betaling voltooien. Deze klanten moeten betalen met hetzelfde e-mailadres als het e-mailadres dat is vermeld in hun klantaccount.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Klanten.

 2. Zoek de klant die u wilt vrijstellen van alle belastingen en klik vervolgens op zijn naam.

 3. Klik in het gedeelte Belastinginstellingen op Beheren.

 4. Vinkje Belasting innen verwijderen.

 5. Klik op Opslaan.

De kledingregels van New York, Massachusetts en Rhode Island

Shopify heeft ingebouwde alternatieve belastingtarieven voor kledingproducten voor de staten New York, Massachusetts en Rhode Island. De volgende staatsbelastingvrijstellingen voor kledingproducten zijn van toepassing:

 • New York: kledingproducten, schoenproducten en artikelen die worden gebruikt voor het repareren van kledingproducten met een individuele prijs onder de $ 110 zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Twee artikelen met een gecombineerde prijs van $ 200 zijn bijvoorbeeld elk vrijgesteld van omzetbelasting, maar een artikel met een individuele prijs van $ 110 is onderworpen aan omzetbelasting.
 • Massachusetts: kledingproducten met een prijs onder de $ 175 zijn vrijgesteld van de staatsomzetbelasting en op kledingproducten met een prijs van meer dan $ 175 wordt alleen belasting geheven op het gedeelte boven de $ 175. Op een kledingstuk met een prijs van $ 200 wordt bijvoorbeeld belasting toegepast op $ 25, omdat de eerste $ 175 onbelast is.
 • Rhode Island: kleding- en schoenproducten met een individuele prijs van $ 250 of minder zijn vrijgesteld van de staatsomzetbelasting en alleen het extra bedrag boven $ 250 is onderworpen aan omzetbelasting. Als een pak bijvoorbeeld $ 275 kost, dan wordt de belasting alleen toegepast op $ 25.

Wil Shopify de ingebouwde belastingheffing automatisch toepassen, dan moet uw winkel fysiek aanwezig zijn in de staat en moet u een collectie maken met de titel tax: clothing voor de producten die zijn vrijgesteld van belasting.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Collecties.

 2. Maak een collectie en geef deze de titel tax:clothing in kleine letters:

  Maak een collectie met de titel tax:clothing

 3. Klik op Producten handmatig selecteren.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Voeg in het gedeelte Producten alle producten toe die mogelijk in aanmerking komen voor de belastingvrijstelling.

 6. Als u de verzameling wilt verbergen voor een of meer van uw actieve verkoopkanalen, wijzigt u de beschikbaarheidsinstellingen van de verzameling.

 7. Klik op Opslaan.

Na het opslaan van de collectie tax:clothing, wordt de geldige kledingregel automatisch toegepast en wordt het juiste bedrag aan belasting geïnd voor de producten in die collectie.

Gebruik de collectie tax:clothing alleen voor de staten New York, Massachusetts en Rhode Island. Als er in uw rechtsgebied een andere kledingvrijstelling van toepassing is, gebruikt u andere methoden voor alternatieve belastingtarieven of markeert u uw producten als onbelast in het gedeelte Prijsbepaling van de productpagina.

Eeen belastingtarief van 0% instellen voor de meeste van uw producten

Als de meeste van of al uw producten zijn vrijgesteld van omzetbelasting en u zich in een land bevindt dat zowel federale belasting als regionale belastingen heeft, kunt u de standaardinstellingen vervangen door 0% in het gedeelte Basisbelastingen.

Voor uw producten die wel belastbaar zijn, moet u dan een collectie maken en deze producten eraan toevoegen, en vervolgens een alternatief btw-tarief voor die collectie maken. Ga in dit scenario naar Instellingen > Belastingen en klik op de naam van het land. Geef in het gedeelte Basisbelastingen op dat het regionale belastingtarief wordt toegevoegd aan federale belasting van 0%. Wanneer u vervolgens het alternatieve btw-tarief voor de collectie maakt, kunt u opgeven dat u het tarief voor het land of voor een regio in het dialoogvenster Alternatief belastingtarief toepassen voor land negeert.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis