Alternatieve belastingtarieven en vrijstellingen

Belastingen worden automatisch berekend in Shopify, maar je kunt deze belastingtarieven overschrijven voor meer controle over de belastingen die je in rekening brengt. Gebruik overschrijvingen als je een van de volgende dingen moet doen:

 • bepalen hoeveel belasting je voor een bepaald product in rekening brengt
 • omgaan met btw-uitzonderingen en vrijstellingen
 • unieke belastingtarieven opgeven voor verzendbestemmingen
 • unieke belastingtarieven opgeven voor klanten die zijn vrijgesteld van belasting.

Je kunt bijvoorbeeld alternatieve tarieven opgeven voor vrijstellingen van staatsbelasting in de Verenigde Staten, provinciale belastingvrijstellingen in Canada of btw-vrijstellingen in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.

Overschrijvingen zijn van toepassing op online verkopen en Shopify POS-verkopen.

Als je een belastingoverschrijving wilt instellen, maak je een handmatige collectie aan voor de producten die zijn vrijgesteld van belastingen en pas je vervolgens de overschrijving toe op die collectie.

Als je geen verkoopbelasting in rekening hoeft te brengen, kun je belastingoverschrijvingen aanmaken en die instellen op 0%. Vraag altijd eerst informatie bij een lokale belastingdienst om ervoor te zorgen dat je je klanten de juiste belastingtarieven in rekening brengt.

Een product vrijstellen van verkoopbelasting

Als je slechts enkele producten hebt die zijn vrijgesteld van belasting, kun je per product voorkomen dat belastingen worden toegepast.

Stappen:

 1. Klik in je Shopify-beheercentrum op Producten en klik vervolgens op de naam van het product.

 2. Verwijder het vinkje bij Belasting berekenen op dit product in het gedeelte Prijsbepaling.

 3. Klik op Opslaan.

Een handmatige collectie aanmaken van producten waarvoor een belastingoverschrijving nodig is

Als je een groep producten hebt waar voor alle producten dezelfde belastingoverschrijving nodig is, maak je een collectie aan met die producten en pas je vervolgens de belastingoverschrijving op de collectie toe.

Je kunt collecties voor belastingoverschrijving verbergen zodat deze niet zichtbaar zijn voor je klanten. Alle producten waarvoor een belastingoverschrijving geldt en die je aan de collectie toevoegt, worden overal in je winkel vrijgesteld van belasting, of de collectie nu verborgen is of niet.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.

 2. Klik op Maak collectie en voer een naam in voor de collectie.

 3. Selecteer Handmatig onder Collectietype

 4. Als je de collectie wilt verbergen voor je actieve verkoopkanalen, klik op Beheren in het gedeelte Beschikbaarheid collectie om het selectievakje naast de naam van het verkoopkanaal uit te schakelen. Meer informatie over de beschikbaarheid van verkoopkanalen.

 5. Klik op Opslaan.

 6. Klik in de sectie Producten op Bladeren.

 7. Selecteer de producten die je aan de collectie wilt toevoegen en klik vervolgens op Gereed.

Nadat je alle producten waar een belastingoverschrijving voor nodig is hebt toegevoegd aan de collectie, pas je een belastingoverschrijving toe op de collectie.

Productcategorieën

Productcategorieën zijn labels die aan producten of productverzamelingen zijn toegewezen. Voor merchants die aan klanten in de Verenigde Staten verkopen, geven ze de belastingverplichtingen en -uitzonderingen aan die voor klanten gelden als ze die specifieke producten aanschaffen.

Door productcategorieën te gebruiken, bereken je nauwkeuriger belastingen in in de VS en is er minder noodzaak voor belastingoverschrijvingen. Productcategorieën worden in de Shopify Product Taxonomy geselecteerd, een vooraf gedefinieerde standaardlijst. Raadpleeg Productcategorieën voor meer informatie.

Als je een productcategorie instelt voor een product waarvoor een overschrijving geldt, heeft de overschrijving voorrang op belastingberekeningen voor die productcategorie. Je kunt overwegen alle belastingoverschrijvingen voor producten die in strijd zijn met de productcategorieën, te verwijderen. Als er belastingregels zijn die niet met productcategorieën worden berekend, kun je je belastingoverschrijvingen voor producten behouden.

Belastingoverschrijvingen op een collectie of op verzendkosten toepassen

Je kunt unieke belastingtarieven opgeven voor een collectie met producten of voor verzendkosten.

Het percentage dat je invoert, is het bedrag dat wordt geïnd. Het is niet het vrijgestelde bedrag.

Stappen:

Klanten die vrijgesteld zijn van belastingen invoeren

Op de pagina Klanten van je Shopify-beheercentrum kun je instellen dat een klant volledig vrijgesteld is van belasting.

Klanten die vrijgesteld zijn van belastingen wordt geen belasting in rekening gebracht wanneer ze een betaling voltooien. Deze klanten moeten betalen met hetzelfde e-mailadres als het e-mailadres dat is vermeld in hun klantaccount.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

 2. Zoek de klant die je wilt vrijstellen van alle belastingen en klik vervolgens op zijn naam.

 3. Klik in het gedeelte Belastinginstellingen op Beheren.

 4. Vinkje Belasting innen verwijderen.

 5. Klik op Opslaan.

Ingebouwde belastingvrijstellingen

Shopify heeft ingebouwde belastingoverschrijvingen voor twee specifieke gevallen:

 • Amerikaanse merchants die kleding verkopen in New York, New Jersey, Massachusetts en Rhode Island;
 • Canadese merchants die vape-producten verkopen in Brits-Columbia en Saskatchewan

Belastingregels betreffende kleding in Amerikaanse staten

De volgende staten hebben belastingvrijstellingen voor bepaalde kledingproducten:

 • New York: in sommige gemeentes zijn kleding, schoeisel en producten voor het repareren van kleding vrijgesteld van omzetbelasting als de individuele prijs minder dan $110 USD is. Twee artikelen met een totale prijs van $200 USD zijn bijvoorbeeld elk vrijgesteld van omzetbelasting, maar een artikel met een individuele prijs van $110 USD is onderworpen aan omzetbelasting. Deze vrijstelling geld ook voor lokale belastingtarieven in de volgende gemeentes:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (met uitzondering van de stad Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Dutchess County
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga
 • New Jersey: Kleding en schoenen zijn meestal vrijgesteld van verkoopbelasting aan de staat.Er zijn geen prijslimieten voor deze vrijstelling.

 • Massachusetts: kledingproducten met een prijs onder de $ 175 zijn vrijgesteld van de staatsomzetbelasting en op kledingproducten met een prijs van meer dan $ 175 wordt alleen belasting geheven op het gedeelte boven de $ 175. Op een kledingstuk met een prijs van $ 200 wordt bijvoorbeeld belasting toegepast op $ 25, omdat de eerste $ 175 onbelast is.

 • Rhode Island: kleding- en schoenproducten met een individuele prijs van $ 250 of minder zijn vrijgesteld van de staatsomzetbelasting en alleen het extra bedrag boven $ 250 is onderworpen aan omzetbelasting. Als een pak bijvoorbeeld $ 275 kost, dan wordt de belasting alleen toegepast op $ 25.

Voor het berekenen van de juiste btw-tarieven door Shopify moet je winkel zijn geregistreerd om btw te kunnen innen in de staat en moet je een collectie aanmaken voor de desbetreffende kledingproducten met de titel tax:clothing.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.

 2. Klik op Collectie maken.

 3. Voer bij Titel de tekst tax:clothing in kleine letters in.

 4. Selecteer Handmatig onder Collectietype

 5. Voeg producten handmatig toe aan de collectie.

 6. Optioneel: wijzig de beschikbaarheid van de collectie om de collectie te verbergen voor je actieve verkoopkanalen.

 7. Sla je collectie op.

Nadat je de collectie tax:clothing opslaat, wordt de geldige kledingregel automatisch toegepast en wordt het juiste bedrag aan belasting geïnd voor de producten in die collectie.

Gebruik de collectie tax:clothing alleen voor de staten New York, Massachusetts en Rhode Island. Gebruik andere methoden voor alternatieve belastingtarieven als er in je rechtsgebied een andere kledingvrijstelling van toepassing is of markeer je producten als onbelast in het gedeelte Prijsbepaling van de productpagina.

Productbelastingsregels van Brits-Columbia voor vape-producten

British Columbia hanteert een hoger btw-tarief voor dampproducten. Bovendien wordt btw samengesteld op de PST. Om Shopify de juiste belastingtarieven te laten berekenen, maak je een collection voor de toepasselijke dampproducten met de titel tax:eliquid_vaporizers.

Zie voor meer informatie over het PST-tarief voor vape-producten de website van de overheid van Brits Columbia.

Voordat je begint

Als je wilt dat overschrijven correct wordt toegepast, moet je eerst je belastingrekeningen instellen voor Canada en Brits Columbia.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.

 2. Klik op Collectie maken.

 3. Voer bij Titel de tekst tax:eliquid_vaporizers in kleine letters in.

 4. Selecteer Handmatig onder Collectietype

 5. Voeg producten handmatig toe aan de collectie.

 6. Optioneel: wijzig de beschikbaarheid van de collectie om de collectie te verbergen voor je actieve verkoopkanalen.

 7. Sla je collectie op.

Nadat je de collectie tax:eliquid_vaporizers hebt opgeslagen, worden de toepasselijke omzetbelastingen automatisch toegepast en wordt het juiste belastingbedrag geïnd voor de producten in die collectie.

Saskatchewan belastingregels voor vape-producten

Saskatchewan past belasting of (_VPT) toe_op vape-producten. Om Shopify de juiste belastingtarieven te laten berekenen, moet je een collectie aanmaken voor de toepasselijke vape-producten met de titel belasting:eliquid_vaporizers.

Raadpleeg de website van de overheid van Saskatchewan voor meer informatie over de VPT voor vape-producten.

Voordat je begint

Om de overschrijving correct toe te passen, stel je eerst je belastingrekeningen voor Canada en Saskatchewan in.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.

 2. Klik op Collectie maken.

 3. Voer bij Titel de tekst tax:eliquid_vaporizers in kleine letters in.

 4. Selecteer Handmatig onder Collectietype

 5. Voeg producten handmatig toe aan de collectie.

 6. Optioneel: wijzig de beschikbaarheid van de collectie om de collectie te verbergen voor je actieve verkoopkanalen.

 7. Sla je collectie op.

Nadat je de collectie tax:eliquid_vaporizers hebt opgeslagen, wordt PST niet langer verzameld voor producten in de collectie en wordt het vervangen door VST.

Een belastingtarief van 0% instellen voor de meeste van je producten

Als de meeste van of al je producten zijn vrijgesteld van omzetbelasting en je je in een land bevindt dat zowel federale belasting als regionale belastingen heeft, kun je de standaardinstellingen vervangen door 0% in het gedeelte Basisbelastingen.

Als je echter producten hebt die belastbaar zijn, maak je hiervoor een collectie aan waar je deze producten aan toevoegt. Dan maak je voor deze collectie een belastingoverschrijving.

Stappen

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis