Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế

Thuế được tính tự động trong Shopify, nhưng bạn có thể ghi đè lên thuế suất này để kiểm soát hiệu quả hơn các khoản thuế bạn thu. Sử dụng thông tin ghi đè nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • kiểm soát mức thuế bạn thu đối với một sản phẩm cụ thể
 • xử lý các trường hợp ngoại lệ và miễn thuế
 • chỉ định thuế suất duy nhất đối với nơi nhận hàng
 • chỉ định thuế suất duy nhất cho khách hàng được miễn thuế.

Ví dụ: Bạn có thể chỉ định thông tin ghi đè đối với trường hợp miễn thuế tiểu bang tại Hoa Kỳ, miễn thuế tỉnh tại Canada hoặc miễn thuế GTGT tại Liên minh Châu Âu hoặc Vương Quốc Anh.

Thông tin ghi đè áp dụng cho bán hàng trực tuyến và bán hàng trên Shopify POS.

Để thiết lập thông tin ghi đè về thuế, hãy tạo bộ sưu tập thủ công cho sản phẩm được miễn thuế, rồi áp dụng thông tin ghi đè cho bộ sưu tập đó.

Nếu không cần tính thuế bán hàng, bạn có thể tạo thông tin ghi đè và đặt thuế suất thành 0%. Luôn kiểm tra với cơ quan thuế địa phương để đảm bảo bạn đang thu thuế suất chính xác từ khách hàng.

Đặt sản phẩm thành được miễn thuế bán hàng

Nếu chỉ có một vài sản phẩm được miễn thuế, bạn có thể ngăn áp dụng các khoản thuế cho từng sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm, sau đó, nhấp vào tên sản phẩm.

 2. Trong mục Pricing (Định giá), bỏ chọn Charge taxes on this product (Thu thuế sản phẩm này).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo bộ sưu tập thủ công cho những sản phẩm cần thông tin ghi đè về thuế

Để áp dụng thông tin ghi đè về thuế, trước tiên, bạn cần nhóm các sản phẩm được sửa đổi thuế trong bộ sưu tập thủ công cụ thể.

Có thể sử dụng các bộ sưu tập ẩn để ghi đè thuế. Bất kỳ sản phẩm nào được đặt trong bộ sưu tập bạn tạo sẽ được miễn thuế ở mọi nơi trên cửa hàng, dù bộ sưu tập có ẩn hay không.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào Create collection (Tạo bộ sưu tập), rồi nhập tên cho bộ sưu tập.

 3. Trong mục Collection type (Loại bộ sưu tập), chọn Manual (Thủ công)

 4. Nếu bạn muốn ẩn bộ sưu tập khỏi các kênh bán hàng đang hoạt động, nhấp vào Quản lý trong mục Trạng thái hiển thị của bộ sưu tập để bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên kênh bán hàng. Tìm hiểu thêm về tình trạng còn hàng tại kênh bán hàng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Ghi đè thuế đối với bộ sưu tập hoặc phí vận chuyển

Bạn có thể chỉ định thuế suất duy nhất cho bộ sưu tập sản phẩm hoặc trên phí vận chuyển.

Giá trị phần trăm bạn nhập là số tiền sẽ thu được. Đây không phải là số tiền được miễn trừ.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tên quốc gia bạn muốn thêm thông tin ghi đè về thuế.

 2. Trong mục Tax overrides (Thông tin ghi đè về thuế), nhấp vào Add a tax override (Thêm thông tin ghi đè về thuế).

 3. Để thêm thông tin ghi đè cho sản phẩm, nhấp vào Sản phẩm trong hộp thoại Add Tax Override for country (Thêm Thông tin ghi đè về thuế cho quốc gia)

  1. Nhấp vào Select a collection (Chọn bộ sưu tập) rồi chọn bộ sưu tập cần thông tin ghi đè
  2. Trong mục Địa điểm, chọn nơi bạn muốn áp dụng thông tin ghi đè.
  3. Trong phần Thuế suất, nhập số tiền thuế bạn muốn tính cho sản phẩm trong bộ sưu tập.
  4. Nhấp vào Add Override (Thêm thông tin ghi đè).
 4. Để thêm thông tin ghi đè vào phí vận chuyển, nhấp vào Vận chuyển trong hộp thoại Add Tax Override for country (Thêm Thông tin ghi đè về thuế cho quốc gia).

  1. Trong mục Địa điểm, chọn nơi bạn muốn áp dụng thông tin ghi đè.
  2. Trong phần Thuế suất, nhập thuế suất bạn muốn áp dụng cho phí vận chuyển.
  3. Nhấp vào Add Override (Thêm thông tin ghi đè).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập khách hàng được miễn thuế

Trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify, bạn có thể đặt một khách hàng thành được miễn thuế hoàn toàn.

Khách hàng được miễn thuế sẽ không bị tính thuế gì khi hoàn tất thanh toán. Những khách hàng này cần thanh toán bằng địa chỉ email giống với địa chỉ được liệt kê trong tài khoản khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Tìm khách hàng bạn muốn miễn trừ tất cả các loại thuế, sau đó, nhấp vào tên của họ.

 3. Trong mục Tax settings (Cài đặt thuế), nhấp vào Manage (Quản lý).

 4. Bỏ chọn Collect tax (Thu thuế).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Miễn thuế tích hợp

Shopify đã tích hợp thông tin ghi đè về thuế cho hai trường hợp cụ thể:

 • Thương nhân Hoa Kỳ bán sản phẩm may mặc tại New York, Massachusetts và Đảo Rhode
 • Thương nhân Canada bán sản phẩm thuốc lá điện tử tại British Columbia và Saskatchewan

Quy tắc thuế đối với sản phẩm may mặc tại các tiểu bang của Hoa Kỳ

Các tiểu bang sau đây miễn thuế đối với một số sản phẩm may mặc:

 • New York: Tại một số khu vực pháp lý, sản phẩm quần áo, sản phẩm giày dép và mặt hàng được sử dụng để sửa chữa các sản phẩm quần áo có đơn giá dưới 110 USD được miễn thuế bán hàng của tiểu bang. Ví dụ, nếu hai mặt hàng có tổng giá trị 200 USD thì cả hai đều được miễn thuế bán hàng, nhưng một mặt hàng có đơn giá 110 USD sẽ phải chịu thuế bán hàng. Quy định miễn thuế này cũng áp dụng đối với thuế suất địa phương của các khu vực pháp lý sau:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (trừ thành phố Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhatten
  • Queens
  • Đảo Staten
  • Tioga
 • Massachusetts: Sản phẩm may mặc có giá dưới 175 USD được miễn thuế bán hàng tiểu bang và sản phẩm may mặc có giá trên 175 USD sẽ chỉ thu thuế đối với số tiền mà giá sản phẩm vượt quá 175 USD. Ví dụ: Một mặt hàng may mặc có giá 200 USD sẽ bị tính thuế đới với 25 USD vì 175 USD đầu tiên không phải chịu thuế.

 • Đảo Rhode: Sản phẩm may mặc và giày dép có đơn giá 250 USD trở xuống được miễn thuế bán hàng tiểu bang và chỉ số tiền vượt quá 250 USD phải chịu thuế bán hàng. Ví dụ: Nếu một bộ âu phục có giá 275 USD thì thuế chỉ áp dụng cho 25 USD.

Để Shopify tính thuế suất chính xác, cửa hàng phải có sự hiện diện thực tế tại tiểu bang và bạn cần tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm may mặc hiện hành với tiêu đề tax:clothing.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
  1. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập. 3. Trong Tiêu đề, nhập tax:clothing bằng chữ viết thường. 4. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công 5. Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công. 6. Không bắt buộc: Để ẩn bộ sưu tập khỏi các kênh bán hàng đang hoạt động, hãy thay đổi trạng thái sẵn sàng của bộ sưu tập. 7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi bạn lưu bộ sưu tập tax:clothing, quy tắc hiện hành đối với sản phẩm may mặc sẽ tự động được áp dụng và số tiền thuế chính xác sẽ được thu đối với sản phẩm trong bộ sưu tập đó.

Chỉ sử dụng bộ sưu tập tax:clothing tại tiểu bang New York, Massachusetts và Đảo Rhode. Nếu có miễn trừ khác về thuế sản phẩm may mặc áp dụng cho khu vực pháp lý của bạn, sử dụng phương thức ghi đè thuế khác hoặc đánh dấu sản phẩm là không chịu thuế trong mục Pricing (Giá) của trang sản phẩm.

Quy tắc thuế đối với sản phẩm thuốc lá điện tử tại British Columbia

British Columbia áp mức thuế PST cao hơn đối với sản phẩm thuốc lá điện tử. Ngoài ra, GST cũng được cộng gộp vào PST. Để Shopify tính thuế suất chính xác, bạn cần tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm thuốc lá điện tử phải chịu thuế với tiêu đề tax:eliquid_vaporizers.

Để biết thêm thông tin về thuế suất PST đối với sản phẩm thuốc lá điện tử, tham khảo trang web Chính phủ British Columbia.

Trước khi bắt đầu

Để áp dụng thông tin ghi đè chính xác, trước tiên, bạn cần thiết lập tài khoản thuế cho CanadaBritish Columbia.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
  1. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập. 3. Trong Tiêu đề, nhập tax:eliquid_vaporizers bằng chữ viết thường. 4. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công 5. Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công. 6. Không bắt buộc: Để ẩn bộ sưu tập khỏi các kênh bán hàng đang hoạt động, hãy thay đổi trạng thái sẵn sàng của bộ sưu tập. 7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi bạn lưu bộ sưu tập tax:eliquid_vaporizers, các loại thuế bán hàng hiện hành tự động được áp dụng và số tiền thuế chính xác sẽ được thu đối với sản phẩm trong bộ sưu tập đó.

Quy tắc thuế đối với sản phẩm thuốc lá điện tử của Saskatchewan

Saskatchewan áp dụng Thuế sản phẩm thuốc lá điện tử hoặc VPT, cho sản phẩm thuốc lá điện tử. Để Shopify tính thuế suất chính xác, bạn cần tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm thuốc lá điện tử phải chịu thuế với tiêu đề tax:eliquid_vaporizers.

Để biết thêm thông tin về thuế suất VPT đối với sản phẩm thuốc lá điện tử, tham khảo trang web Chính phủ Saskatchewan.

Trước khi bắt đầu

Để áp dụng thông tin ghi đè chính xác, trước tiên, bạn cần thiết lập tài khoản thuế cho CanadaSaskatchewan.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
  1. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập. 3. Trong Tiêu đề, nhập tax:eliquid_vaporizers bằng chữ viết thường. 4. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công 5. Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công. 6. Không bắt buộc: Để ẩn bộ sưu tập khỏi các kênh bán hàng đang hoạt động, hãy thay đổi trạng thái sẵn sàng của bộ sưu tập. 7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi lưu bộ sưu tập tax:eliquid_vaporizers, các sản phẩm trong bộ sưu tập còn bị thu thuế PST mà thay bằng thuế VST.

Đặt thuế suất 0% cho hầu hết sản phẩm

Nếu hầu hết hoặc tất cả sản phẩm được miễn thuế bán hàng và bạn đang ở quốc gia có cả thuế liên bang và thuế vùng, bạn có thể ghi đè thuế mặc định là 0% trong mục Base taxes (Thuế cơ sở).

Tuy nhiên, đối với sản phẩm chịu thuế, bạn cần thêm các sản phẩm đó vào bộ sưu tập, sau đó tạo thông tin ghi đè về thuế cho bộ sưu tập đó. Trong trường hợp này, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế) và nhấp vào tên quốc gia. Trong mục Base taxes (Thuế cơ sở), xác định rằng thuế suất vùng được thêm vào thuế liên bang 0%. Sau đó, khi tạo thông tin ghi đè về thuế cho bộ sưu tập, bạn có thể chỉ định rằng mình đang ghi đè mức thuế đối với quốc gia hoặc vùng trong hộp thoại Add Tax Override for country (Thêm Thông tin ghi đè về thuế đối với quốc gia).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí