Thuế tại Vương quốc Anh

Kể từ tháng 12 năm 2020, phương thức thiết lập thuế Vương quốc Anh đã thay đổi. Tùy thuộc vào trường hợp của bạn, tham khảo các tài liệu sau:

Nếu doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Vương Quốc Anh và bạn muốn bán hàng cho các quốc gia trong liên minh châu Âu, bạn cần đăng ký mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT) với cơ quan thuế địa phương. Mã số thuế GTGT cho phép bạn thu thuế GTGT của khách hàng tại liên minh châu Âu, dựa trên vị trí của họ. Bạn có thể thiết lập ghi đè thuế cho sản phẩm có thuế suất đặc biệt.

Bạn có thể sử dụng Shopify để tự động hóa việc thu thuế, nhưng không thể sử dụng Shopify để chuyển hoặc nộp thuế giúp bạn. Khi bạn biết địa điểm bạn chịu trách nhiệm thu thuế, bạn có thể làm theo hướng dẫn này để đảm bảo bạn đã định cấu hình cửa hàng Shopify để thu đúng mức thuế suất.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí