Thuế tại Vương quốc Anh

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Vương Quốc Anh. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Giai đoạn chuyển đổi Brexit kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Do đó, các luật mới sẽ có hiệu lực áp dụng cho hoạt động bán hàng giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng tới doanh nghiệp của bạn.

Kể từ tháng 12 năm 2020, phương thức thiết lập thuế Vương quốc Anh đã thay đổi.

Nếu doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Vương Quốc Anh và bạn muốn bán hàng cho các quốc gia trong liên minh châu Âu, bạn cần đăng ký mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT) với cơ quan thuế địa phương. Mã số thuế GTGT cho phép bạn thu thuế GTGT của khách hàng tại liên minh châu Âu, dựa trên vị trí của họ. Bạn có thể thiết lập ghi đè thuế cho sản phẩm có thuế suất đặc biệt.

Bạn có thể sử dụng Shopify để tự động hóa việc thu thuế, nhưng không thể sử dụng Shopify để chuyển hoặc nộp thuế giúp bạn. Khi bạn biết địa điểm bạn chịu trách nhiệm thu thuế, bạn có thể làm theo hướng dẫn này để đảm bảo bạn đã định cấu hình cửa hàng Shopify để thu đúng mức thuế suất.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí