Data Exporter

Shopify sẽ hỗ trợ thương nhân tuân thủ các quy định về thuế, nhưng mỗi thương nhân sẽ gặp phải các tình huống khác nhau. Do đó, cần xin ý kiến của chuyên gia pháp lý tại địa phương để xác định bạn có tuân thủ tất cả các điều luật và quy định của địa phương hay không. Shopify không gửi hồ sơ thuế hộ bạn nhưng sẽ cung cấp cách thức để xuất dữ liệu dưới định dạng phù hợp để bạn tự gửi hồ sơ thuế. Cách gửi hồ sơ thuế sẽ phụ thuộc vào cơ quan thuế địa phương hoặc quốc gia của bạn.

Với ứng dụng Data Exporter, bạn có thể xuất dữ liệu cửa hàng như đơn hàng, sản phẩm và người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan thuế. Ứng dụng Data Exporter tổng hợp dữ liệu cụ thể theo từng quy định sau:

Giới hạn xuất

Bạn chỉ có thể xuất dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 trở đi qua ứng dụng Data Exporter. Giới hạn này nhằm đảm bảo dữ liệu xuất được chính xác và liên quan nhất có thể.

Nếu cần dữ liệu của các năm dương lịch trước năm 2019 thì bạn có thể sử dụng các thao tác xuất đơn hàngxuất sản phẩm trên trang quản trị Shopify, bạn sẽ nhận được dữ liệu tương tự. Các ứng dụng bên thứ ba dành cho mục đích xuất dữ liệu cũng có trên Shopify App Store.

Công cụ ngụy tạo doanh số điện tử (ESST)

Các doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế tại Úc phải lưu hồ sơ về tất cả giao dịch, bao gồm hồ sơ được tạo bởi hệ thống Điểm bán hàng (POS) điện tử. Không được ngụy tạo các hồ sơ này bằng công cụ ngụy tạo doanh số điện tử (ESST) hoặc báo cáo thiếu thu nhập. Ứng dụng Data Exporter giúp đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế hiện hành bằng cách cho phép bạn xuất dữ liệu giao dịch hoàn chỉnh được thực hiện qua ứng dụng Shopify Point of Sale.

Để biết thêm thông tin về các quy định ESST, tham khảo Lệnh cấm đối với công cụ ngụy tạo doanh số điện tử.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định về ESST, bạn có thể dùng ứng dụng Data Exporter để tải xuống các tệp dữ liệu sau từ cửa hàng:

 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Điều 88

Kể từ ngày 01/01/2018, chính phủ Pháp buộc tất cả thương nhân bán hàng tại Pháp và chịu thuế GTGT phải có hệ thống hồ sơ được chứng nhận. Luật này nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận thuế.

Để tuân thủ Điều 88 tại Pháp, bạn cần tải xuống và điền vào tờ Loi Anti-Fraude TVA này, sau đó kẹp vào hồ sơ của mình.

Để đảm bảo tuân thủ Điều 88, bạn có thể sử dụng ứng dụng Data Exporter để tải xuống những tệp dữ liệu sau đây từ cửa hàng:

 • order_lines.csv
 • order_tax_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • tender_transactions.csv
 • users.csv

GoBD

Tại Đức, GoBD là bộ nguyên tắc quản lý, lưu trữ và truy cập dữ liệu sổ sách, hồ sơ và tài liệu dưới dạng điện tử. Bộ nguyên tắc này quy định tất cả các yêu cầu của cơ quan thuế Đức về việc ghi sổ và dữ liệu về thuế, dù là ở dạng điện tử hoặc bản cứng. GoBD cũng đưa ra hướng dẫn để các cơ quan thuế tại Đức có thể truy cập dữ liệu điện tử trong quá trình kiểm toán thuế. GoBD giúp bạn tìm hiểu về những loại dữ liệu mà cơ quan thuế yêu cầu lưu trữ, và trình bày những công việc mà kiểm toán viên được phép làm trong quá trình kiểm toán thuế. GoBD đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Bộ nguyên tắc này thay thế "Bộ nguyên tắc về truy cập dữ liệu và khả năng kiểm chứng tài liệu số" (GDPdU) và "Bộ nguyên tắc về hệ thống kế toán bằng vi tính phù hợp" (GoBS).

Để đảm bảo tuân thủ GoBD, bạn có thể sử dụng ứng dụng Data Exporter để tải xuống những tệp dữ liệu sau đây từ cửa hàng:

 • gobd.dtd
 • index.xml
 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Cài đặt ứng dụng Data Exporter

 1. Truy cập trang ứng dụng Data Exporter.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Xuất dữ liệu cửa hàng bằng ứng dụng Data Exporter

Chủ sở hữu tài khoản hoặc bất kỳ ai có quyền truy cập vào Ứng dụng có thể xuất dữ liệu cửa hàng bằng ứng dụng Data Exporter. Dữ liệu xuất được lưu trong tệp ZIP và liên kết để tải xuống tệp sẽ được gửi qua email cho chủ sở hữu tài khoản. Tùy chọn tải xuống tệp ZIP chứa dữ liệu xuất sẽ hết hạn sau 7 ngày.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Shopify Data Exporter.
 3. Trong mục Xuất dữ liệu cửa hàng, chọn Loại dữ liệu xuất.
 4. Chọn Năm bạn muốn xuất.
 5. Nhấp vào Export (Xuất).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí