Thiết lập thuế suất cho Shopify POS

Ứng dụng Shopify POS áp thuế dựa trên địa điểm của cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị POS. Địa điểm của cửa hàng phải nằm trong khu vực vận chuyển để tính thuế chính xác.

Cửa hàng hoạt động tại Hoa Kỳ có thể kích hoạt Shopify Tax cho các giao dịch bán hàng trực tiếp bằng ứng dụng Shopify POS. Cân nhắc những lưu ý đối với việc kích hoạt Shopify Tax.

Sau khi định cấu hình cài đặt thuế, bạn có thể điều chỉnh các khoản thuế áp dụng cho đơn hàng hoặc sản phẩm riêng lẻ trong giao dịch từ giỏ hàng Shopify POS.

Đặt thuế suất cho địa điểm POS mới

Ứng dụng Shopify POS áp dụng thuế dựa trên địa điểm của cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị POS.

Các bước thực hiện:

Những lưu ý khi kích hoạt Shopify Tax

Nếu đây là lần đầu tiên bạn kích hoạt Shopify Tax, bạn nên cập nhật một số khu vực để có thể tính thuế chính xác nhất. Trước khi kích hoạt Shopify Tax, cân nhắc những điều sau:

  • Shopify Tax tính thuế bán hàng với độ chính xác cao hơn rất nhiều, kết hợp cùng khả năng tự động miễn thuế sản phẩm dựa trên danh mục sản phẩm. Bạn sẽ không cần thiết lập thông tin ghi đè cấp độ hạt hoặc thành phố nữa.
  • Shopify Tax sử dụng danh mục sản phẩm của bạn để tự động áp dụng miễn thuế suất sản phẩm. Xem lại danh mục sản phẩm của bạn trước khi kích hoạt Shopify Tax vì những danh mục này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến mức thuế suất áp lên đơn hàng của bạn.
  • Đảm bảo rằng sản phẩm được đánh dấu vào Đây là sản phẩm hiện vật trên trang sản phẩm, trừ khi đó là hàng kỹ thuật số. Nếu bạn đang sử dụng cài đặt này để cấm vận chuyển hàng hóa, hãy quản lý kênh bán hàng trên từng trang sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí