Báo cáo thuế

Một số báo cáo có thể giúp bạn nộp và chuyển thuế hoặc có thể cung cấp cho kế toán thuế.

Báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ cung cấp tóm tắt chi tiết về thông tin doanh số và thuế cho đơn hàng tại Hoa Kỳ. Báo cáo thuế được cung cấp ở cấp độ tiểu bang, hạt và khu vực pháp lý tính thuế. Nếu sử dụng Shopify Tax thì bạn có thể truy cập vào báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ.

Báo cáo tài chính về thuế tổng hợp các loại thuế bán hàng bạn phải nộp theo doanh số. Nếu thu thuế tại Hoa Kỳ thì bạn có thể truy cập báo cáo tài chính về thuế.

Báo cáo tài chính về doanh số có thể giúp bạn báo cáo thuế bán hàng. Bạn có thể xuất báo cáo này dưới dạng tệp CSV bao gồm số tiền của đơn hàng, thuế, POS, lập hóa đơn và địa điểm vận chuyển. Để tận dụng tối đa báo cáo này, hãy đảm bảo rằng bạn chọn khoảng thời gian chính xác (như năm dương lịch) và chọn Toàn bộ báo cáo khi xuất báo cáo. Báo cáo này cung cấp thông tin mà bạn hoặc nhân viên kế toán cần khi làm tờ khai hoàn thuế bán hàng.

Để tìm hiểu thêm về những báo cáo này, tham khảo Báo cáo tài chính về thuế, Báo cáo tài chính về doanh số hoặc Báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ.

Nếu bạn cần thông tin về biểu mẫu 1099-K và bạn sử dụng Shopify Payments, hãy tham khảo Báo cáo thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí