Báo cáo thuế

Một số báo cáo có thể giúp bạn nộp và chuyển thuế hoặc có thể cung cấp cho kế toán thuế.

Báo cáo tài chính về thuế tổng hợp các loại thuế bán hàng bạn phải nộp theo doanh số.

Báo cáo tài chính về doanh số có thể giúp bạn trong việc báo cáo thuế bán hàng. Bạn có thể xuất báo cáo này dưới dạng tệp CSV bao gồm giá trị đơn hàng, thuế, POS, lập hóa đơn và địa điểm vận chuyển. Để tận dụng tối đa báo cáo này, hãy đảm bảo rằng bạn chọn khoảng thời gian chính xác (như năm dương lịch) và chọn Full report (Báo cáo đầy đủ) khi xuất dữ liệu. Báo cáo này cung cấp thông tin mà bạn hoặc nhân viên kế toán cần khi làm tờ khai hoàn thuế bán hàng.

Để tìm hiểu thêm về những báo cáo này, tham khảo Báo cáo tài chính về thuếBáo cáo tài chính về doanh số.

Nếu bạn cần thông tin về biểu mẫu 1099-K và bạn sử dụng Shopify Payments, hãy tham khảo Báo cáo thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí