รายงานภาษี

มีรายงานหลายรายการที่จะช่วยให้คุณสามารถยื่นและชำระภาษีของคุณหรือเพื่อให้แก่ผู้ทำบัญชีด้านภาษีของคุณ

รายงานภาษีการขายของสหรัฐฯ จะแสดงข้อมูลสรุปโดยละเอียดจากข้อมูลการขายและภาษีสำหรับคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกา มีการรายงานภาษีในระดับรัฐ มณฑล และเขตอำนาจศาลภาษี หากคุณใช้ Shopify Tax แสดงว่าคุณสามารถเข้าถึงรายงานภาษีการขายของสหรัฐฯ

รายงานทางการเงินด้านภาษีให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาษีการขายที่ใช้กับยอดขายของคุณหากคุณเก็บภาษีในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเข้าถึงรายงานการเงินของภาษีได้

รายงานทางการเงินด้านยอดขายสามารถช่วยในการรายงานภาษีได้ คุณสามารถส่งออกรายงานนี้เป็นไฟล์ CSV ที่ระบุจำนวนคำสั่งซื้อ, ภาษี, POS, การเรียกเก็บเงิน, และตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกช่วงเวลาที่ถูกต้อง (เช่น ปีปฏิทิน) และเลือกรายงานแบบเต็มเมื่อคุณส่งออกเพื่อให้รายงานนี้เป็นประโยชน์สูงสุด รายงานนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่คุณหรือนักบัญชีของคุณต้องใช้ในการคืนภาษีการขายของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานเหล่านี้ โปรดดูที่รายงานทางการเงินของภาษี รายงานทางการเงินด้านการขาย หรือ รายงานภาษีการขายของสหรัฐฯ

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 1099-K และคุณใช้ Shopify Payments ให้ดูที่การรายงานภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี