รายงานภาษี

มีรายงานหลายรายการที่จะช่วยให้คุณสามารถยื่นและชำระภาษีของคุณหรือเพื่อให้แก่ผู้ทำบัญชีด้านภาษีของคุณ

รายงานทางการเงินด้านภาษีสามารถให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาษีการขายที่ใช้กับยอดขายของคุณ

รายงานการเงินด้านยอดขายสามารถช่วยในการรายงานภาษีการขายของคุณ คุณสามารถส่งออกรายงานนี้เป็นไฟล์ CSV ซึ่งระบุจำนวนคำสั่งซื้อ ภาษี การเรียกเก็บเงิน POS, และตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่ง เพื่อให้รายงานนี้เป็นประโยชน์สูงสุดโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกช่วงเวลาที่ถูกต้อง (เช่นปีปฏิทิน) และเลือกรายงานแบบเต็มเมื่อคุณส่งออก รายงานนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่คุณหรือผู้ทำบัญชีของคุณจะต้องใช้ในการคืนภาษีการขายของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานเหล่านี้โปรดดูที่รายงานทางการเงินด้านภาษีและรายงานทางการเงินด้านการขาย

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 1099-K และคุณใช้ Shopify Payments ให้ดูที่การรายงานภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี